دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : جرائم رایانه ای

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : جرائم رایانه ای

TMBAچکیده:

 

 

امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههای ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی،خصوصی و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است .لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند.

 

 

در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتند از :کلاهبرداری اینترنتی ، سوءاستفاده از شبکه تلفنی ،سوءاستفاده از کارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی و…..

 

در این تحقیق،پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ،تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی،بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی،بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهیم پرداخت.

 

 

کلید واژه: کامپیوتر، جرایم اینترنتی، قوانین حقوقی

 

 

٢

 

مقدمه

 

 

جرم رایانه ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمانها.

 

در بین کارشناسان و صاحب نظران علوم نوین جمله معروفی وجود دارد که میگوید: »هر فناوری جدیدی در

 

.»کنار فواید مثبتش تاثیرات و فاکتورهای منفیای هم به دنبال دارد

 

زمانی به دلیل عدم گستردگی استفاده از رایانه در بین عموم مردم و نیز کاربردی نشدن این موضوع توجهی به معضلات و خطرهای در کمین نشسته فناوری قرار نداشت، اما با روی کار آمدن اینترنت و اتصال کاربران

 

.به شبکههای جهانی توجه بهاین مهم روز به روز ملموستر شد

 

امروزه اینترنت جزئی از زندگی عمده انسانها شده است. با این حال نباید از خاطر برد که اینترنت یک سکه دورو است و اگرچه به کمک آن میتوان از سرعت و سهولت انجام خیلی از کارها لذت برد، اما خطراتی را که به دنبال میآورد، هشداردهنده است

 

افزایش روز افزون جرایم در دنیای رابانه کارشناسان را در سراسر جهان برآن داشت تا برای مقابله با

 

.خرابکاران صفر و یکی به نگارش قانون و تصویب جرایم شدیدی برای بازدارندگی روی آورند

 

اما نکتهای که در این بین از اهمیت ویژهای برخوردار است پشرفت روزافزون فناوریهای جدید و به دنبال آن نیز پیشرفت زیرزمینی خرابکاران است که باعث شده قوانین موجود سالانه و حتی گاها ماهانه مورد تجدید نظر قرار گیرند. در ایران اما این موضوع تفاوتهای بسیاری دارد

 

در حالی که استفاده از رایانه و اینترنت در کشور دوران کودکی خود را سپری کرده و در سالهای اولیه نوجوانی قرار دارد، اما همچنان از قوانین مرتبط در این امر خبری نیست.

 

 

تاریخچه جرائم کامپیوتری:

 

 

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.

 

با پیدایش کامپیوتر، جرائم کامپیوتری نیز بوجود آمد. تاریخچه جرائم کامپیوتری را میتوان به سه نسل طبقه بندی نمود.

 

نسل اول که تا اواخر دهه 1980 میباشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامهها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود.

 

٣

 

نسل دوم که تحت عنوان جرائم داده هانامیده میشود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است.

 

در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره ای و شبکههای بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده هااطلاق میشود.

 

نسل سوم که از اواسط دهه 1990 شروع میشود جرائم کامپیوتری تحت عنوان جرائم سایبر یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید.

 

پیشینه تاریخی جرائم کامپیوتری به سال 1985 بر میگردد که جرائم کامپیوتری در بر گیرنده جرائمی مانند جاسوسی کامپیوتری، سرقتهای آثار ادبی و سوء استفاده غیر قانونی از سیستمهای کامپیوتری بود. در دهه

 

1970 مقالات زیادی پیرامون جرائم کامپیوتری در روزنامهها و در بعضی از کتابها نوشته شد ولی با توجه به اینکه نوشتههای آنها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود

 

ولی در اواسط دهه 1970 مطالعات تجربی پیرامون جرائم کامپیوتری صورت پذیرفت که در این مطالعات تمامی جرائم کامپیوتری بوقوع پیوسته را شامل نمیگر دید.( سایت مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطالعات)

 

قوانین مرتبط:

 

 

نخستین تصویب »کلیات لایحه جرایم رایانهای« به نشست علنی 28 تیرماه سال 85 در مجلس شورای اسلامی بازمیگردد.

 

این لایحه دارای پنج بخش مشتمل بر 42 ماده و 10 تبصره است که در صورت تصویب نهایی دسترسی شنود و دریافت بدون مجوز به دادههای محرمانه و سیستمهای رایانهای و مخابراتی، جعل و تخریب و ایجاد اخلال

 

.در دادهها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد

 

در آن زمان برای دسترسی بدون مجوز به دادههای محرمانه و سیستمهای رایانهای مخابراتی از پنج میلیون تا 50میلیون ریال و شنود و دریافت بدون مجوز به این داده هانیز از پنج میلیون تا 30میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده بود

 

همچنین هر کس بهطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به دادههای رایانهای به کلی سری موجود یا در حال انتقال در سیستم رایانهای یا مخابراتی با حاملهای داده دسترسی یابد یا دادههای رایانهای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از 10میلیون ریال تا یک میلیارد ریال مناسب با جرم واقع شده محکوم خواهد شد( قانون جرائم رایانه ای)

 

۴

 

انواع جرم های رایانه ای

 

 

تقسیم بندی جرائم کامپیوتری در حال حاضر سه گروه اصلی در مورد جرائم کامپیوتر وجود دارد که عبارتند از:

 

 

1 -جرائم کامپیوتری علیه اشخاص

 

-2 جرائم کامپیوتری علیه اموال و دارائی اشخاص یا جرائم کامپیوتری اقتصادی

 

-3 جرائم کامپیوتری علیه دولتها یا وظائف دولتها

 

جرائم کامپیوتری علیه اشخاص

 

جرائم کامپیوتری علیه اشخاص عبارتند از:

 

 

الف: نوشتهها و عکسهای شهوت انگیز ( (pornography فروش یا به تصویر کشاندن عکسهای مبتذل جهت تحریک کردن نوجوانان و یا پیدا نمودن اشخاص از طریق چات(گپ زدن) جهت به نمایش گذاشتن عکسهای

 

آنها در اینترنت و معرفی آنها به دیگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع.

 

ب: اذیت و آزار کردن (Harassment) این نوع جرم ممکن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلک گفتن ، بی حرمتی به مقدسات و مطالبه کردن وجه از دیگران باشد.

ج: تهدید به قتل یکی از جرائمی که ممکن است از طریق اینترنت و یا ارسال پیغام به ایمیل اشخاص صورت پذیرد تهدید به قتل میباشد

 

د: کلاهبرداری کامپیوتری از جمله جرائم اصلی سوء استفاده های کامپیوتری علیه اشخاص و یا دارائی افراد محسوب میگردد.

 

دارائی عینی غیر ملموس در قالب دادههای کامپیوتری مانند وجوه سپرده و پس انداز ، تغییر و دست کاری کردن در ساعات کاری، متداولترین راههای کلاهبرداری کامپیوتری میباشد. در تجارت الکترونیک نقل و انتقال پول نقد و خرید و فروش کالاهای تجاری، به سرعت جای خود را به انتقال سپردهها از طریق سیستمهای کامپیوتری دادهاست که نتیجتاً موجبات سوء استفاده کردن افراد سودجو و فرصت طلب را فراهم کرده است.

 

کلاهبرداری کامپیوتری از طریق وارد کردن رمزها به خودپردازها و سوء استفاده کردن از کارتهای اعتباری دیگران معمول ترین شیوه ارتکاب در کلاهبرداری کامپیوتری میباشد.

 

در ذیل به نمونههائی از کلاهبرداریهای کامپیوتری اشاره میشود:

 

 

-1سوء استفاده از شبکه تلفنی امروزه بعضی از افراد سودجو با استفاده از تکنیکهائی وارد خطوط تلفنی میشوند که آنها می توانند مکالمات تلفنی خود را با هزینههای مشترکین دیگر انجام دهند. نوع دیگر سوء

 

۵

 

استفاده از شبکه تلفنی، از طریق تجارت با شمارههای کارت تلفن انجام میشود که از طریق کامپیوتر مورد نفوذ یافتگی قرار میگیرد.

 

-2سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز در گذشته، سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز با استفاده از کارت بانکهائی که به سرقت میرفت صورت میگرفت ولی امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ویژه کامپیوتری، اطلاعات الکترونیکی غیر واقعی به صورت کد روی کارتهای بانک ثبت شده مورد سوء استفاده قرار

 

میگیرد.

 

–3سوء استفاده از کارتهای اعتباری در حال حاضر ، بیشتر معاملات از طریق اینترنت صورت میگیرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنین خرید کالا، شرکت در همایشهای بین المللی و غیره معمولاً با استفاده از کردیت کارت (کارت اعتباری) استفاده میشود و معمولا مشتری میبایستی رمز کارت خود و دیگر جزئیات را قید نماید. بدین جهت بعضی از افراد سودجو با فاش شدن رمز کارت اعتباری مشتریان سوء استفاده مینمایند.

 

 

جرائم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت جرائم اقتصادی که از طریق کامپیوتر یا شبکه

 

جهانی (اینترنت) صورت می پذیرد عبارتند از:

 

 

الف: سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامههای کامپیوتری حمایت شده از آنجائیکه برای ساخت و تولید یک برنامه کامپیوتری هزینههای زیادی اعم از مالی و زمانی صرف میشود لذا تکثیر و استفاده غیر مجاز از آن برای صاحبان قانونی زیانهای بسیار زیادی را به بار خواهد داشت. مثلاً زمانی که یک کارگردان و تهیهکننده فیلم سینمائی با زحمات زیادی که کشیده و هزینههای هنگفتی که برای ساخت فیلم صرف نموده بعد از به اکران گذاشتن آن فیلم ممکن است همان فیلم از طریق اینترنت بفروش رسیده و زیانهای زیادی به سازنده فیلم وارد شود.

 

ب: سابوتاژ (خرابکاری) و اخاذی کامپیوتری سابوتاژ کامپیوتری یعنی اصلاح، موقوف سازی و یا پاک کردن غیر مجاز داده هاو یا عملیات کامپیوتری به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم. سابوتاژ کامپیوتری ممکن است وسیلهای برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشتر نسبت به رقیبان یا برای پیشبرد فعالیتهای غیر قانونی تروریست برای سرقت داده هاو برنامهها به منظور اخاذی باشد.

 

ج: کلاهبرداری کامپیوتری از طریق کارت اعتباری در تحقیقاتی که توسط دیوید کارتر استاد دانشگاه میشیگان آمریکا صورت پذیرفته است متداولترین جرم کامپیوتری که در سالهای اخیر گزارش شده کلاهبرداری با کارت اعتباری بود. کلاهبرداری کارتهای اعتباری به این علت وسوسه انگیز است که خدشه زنندگان در زمان بسیار کوتاهی تنها با وصل شدن به اینترنت بدون نیاز به مهارت خاصی از کارتهای اعتباری سوء استفاده میکنند.

 

د: قاچاق مواد مخدر از طریق اینترنت با توجه به دسترسی آسان افراد به همدیگر از طریق اینترنت و ارسال ایمیل هرگونه خرید و فروش و پخش مواد مخدر از طریق شبکههای کامپیوتری انجام میشود. ضریب اطمینان قاچاق کنندگان مواد مخدر از طریق کامپیوتر نسبت به نوع سنتی آن بالاتر میباشد. زیرا پلیس به راحتی نمیتواند از برنامههای قاچاق کنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان و

 

۶

 

خریداران مواد مخدر غیر ممکن است.

 

ه: پولشوئی کامپیوتری :پولشوئی و غارت یکی از جرائم کلاسیک بوده که دارای سابقه طولانی است که با پیشرفت تکنولوژی این جرم از طریق کامپیوتر و اینترنت صورت میپذیرد. نحوه ارتکاب بدین صورت است که باندهای بزرگ نامشروع با ارسال ایمیل پیشنهاد انجام یک کار تجاری را به شخصی مینمایند و بدون اینکه اثر و نشانی از خود بجای بگذارند پیشنهاد ارسال مبالغی پول به حساب شخصی را که برای او ایمیل فرستادهاند مینمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال و سهم هریک از طرفین را بیان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گیرنده ایمیل (نوع و نحوه تضمینات لازم را اعلام میکنند و اصولاً در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ مینمایند

 

جرائم کامپیوتری علیه دولتها بعضی از جرائم کامپیوتری علیه دولتها ممکن است به

 

انگیزههای سیاسی صورت پذیرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

الف: تهدید به گروگان گیری، اخاذی و کشتن مسئولین و یا اعضای خانواده آنها یکی از جرائم مدرن کامپیوتری که معمولاً قاچاق چیان و یا افراد سیاسی برای رسیدن به اهداف خود از آنها استفاده مینمایند تهدید مقامات کشور و یا خانواده آنها به گروگان گرفتن و یا کشتن است. معمولاً جرائمی که توسط افراد سیاسی صورت میگیرد با قاچاق چیان متفاوت است. قاچاق چیان معمولاً از طریق تهدید به گروگانگیری و همچنین تهدید به کشتن و اخاذی از مسئولین اقدام مینمایند ولی افراد سیاسی از طریق اعلام در اینترنت دولت را تهدید به جنگ مسلحانه و براندازی حکومت مینمایند بدون آنکه اثر و آثاری از خود بجای بگذارند ب: جاسوسی کامپیوتری: جاسوسی کامپیوتری به عملی گفته میشود که شخصی یا گروهی برای دولت یک

 

کشوری اطلاعات مخفیانه از دولت دیگر در ازای دریافت پول انجام میدهد بعنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره نمود: در آلمان سازمان اطلاعاتی ک.گ.ب روسیه به شخصی پول داده بود تا اطلاعات مخفیانه ارتش آمریکا را بدست آورد. یا در مورد دیگر میتوان به قضیه لوس آلماس دانشمند هستهای اشاره نمود که اطلاعات بسیار محرمانه هستهای خود را در اختیار دولت چین قرار داده بود.

 

ج: ترور امروزه برخی اقدامات تروریستی با دسترسی به اطلاعات حفاظت شده صورت میپذیرد. تروریستهای اطلاعاتی فقط با استفاده از یک کامپیوتر میتوانند بصورت غیر مجاز وارد سیستمهای کامپیوتری امنیتی شوند مثلاً با تداخل در سیستم ناوبری هوائی باعث سقوط هواپیما شده یا باعث قطع برق سراسری شوند(آل

 

*کجباف، جرایم رایانه ای)

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع جرائم رایانه ای

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید