دانلود پایان نامه:ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش : مدیریت تولید و عملیات

عنوان : ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان  )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :  مدیریت تولید و عملیات

 

عنوان :  ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP
( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان  )

 

استاد راهنما :

دکترمحمد رضا معتدل

استاد مشاور :

دکتر طهمورث سهرابی

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

« فهرست مطالب »
عنوانصفحه
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
1.1بیان مساله تحقیق2
2.1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :4
3.1هدفهای تحقیق :6
4.1سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :7
 1.4.1سئوالات تحقیق :7
 2.4.1فرضیات تحقیق :8
5.1چهارچوب نظری تحقیق :8
 1.5.1ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان :8
 2.5.1فرآیند تحلیل شبکه ای :11
6.1مدل تحقیق :12
7.1روش تحقیق :17
8.1قلمرو تحقیق :18
9.1جامعه آماری و حجم آن و برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:19
10.1روش گرد آوری اطلاعات :19
11.1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :20
12.1متغیرها و واژه های کلیدی :20
 1.12.1سطح کیفی تامین کنندگان:21
 2.12.1 شاخص های ارزیابی سطح کیفی :21
 3.12.1مدیریت زنجیره تامین :21
 4.12.1 صنعت پالایش :21
 5.12.1روش تحلیل شبکه :21
13.1 متغیرهای تحقیق :21
14.1محدودیت ها و مشکلات تحقیق :22
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
« بخش اول» :1.2 . ارزش و ارزش آفرینی و تفکر مبتنی بر ارزش
1.1.2مقدمه:25
2.1.2زنجیره ارزش :26
« فهرست مطالب »
عنوانصفحه
3.1.2پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر در تعیین موقعیت استراتژیک سازمان :32
4.1.2اهمیت استراتژ ی در محیط کسب و کار رقابتی :34
5.1.2همراستا کردن زنجیره تامین با استراتژی کسب و کار37
 1.5.1.2بازارهایی را که شرکت شما در آنها فعالیت می کند ، بشناسید .38
 2.5.1.2نقاط قوت و مزیت های رقابتی شرکت خود را تعریف کنید.39
 3.5.1.2 توانمندی های مورد نیاز زنجیره تامین را توسعه دهید .40
« بخش دوم » : 2.2. زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین و مفاهیم مربوط به آن
1.2.2مقدمه:41
2.2.2زنجیره تامین :44
3.2.3مدیریت زنجیره تامین :46
4.2.2ضرورت و اهمیت  مدیریت زنجیره تامین :49
5.2.2اعضاء زنجیره تامین :50
 1.5.2.2تولید کنندگان :51
 2.5.2.2توزیع کنندگان :51
 3.5.2.2خرده فروشان :52
 4.5.2.2مشتریان :52
 5.5.2.2شرکتهای خدماتی :52
6.2.2محرکهای زنجیره تامین :54
 1.6.2.2تولید :55
 2.6.2.2موجودی :56
 3.6.2.2موقعیت و محل :57
 4.6.2.2حمل و نقل :58
 5.6.2.2اطلاعات :58
7.2.2چالشهای زنجیره تامین در محیط رقابتی :59
 1.7.2.2 طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک60
 2.7.2.2پیاده سازی روابط مشارکتی:61
 3.7.2.2تحمیل شراکت های زنجیره تامین :61
 4.7.2.2 مدیریت اطلاعات زنجیره تامین :62
 5.7.2.2زدودن هزینه از زنجیره تامین :62
« فهرست مطالب »
عنوانصفحه
8.2.2چالشهای زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز :64
9.2.2زنجیره تامین به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها:66
« بخش سوم » :3.2 . انتخاب تامین کنندگان و معیارهای انتخاب تامین کنندگان 
1.3.2مقدمه:70
2.3.2تصمیمات ساخت یا خرید :72
 1.2.3.2از مزایای تولید کالا در داخل سازمان75
 2.3.2.2اهداف بخش خرید :76
3.3.2سیر تحولات انتخاب کنندگان :77
4.3.2پیشینه تحقیق :79
5.3.2رویکرد کاهش تعداد تامین کنندگان :84
6.3.2انواع روشهای تامین و تقسیم بندی تامین کنندگان :86
7.3.2منبع یابی استراتژیک :90
8.3.2فرآیند مرحله ای انتخاب تأمین کنندگان:93
 1.8.3.2 شناسایی نیاز:95
 2.3.8.2تصمیم به تأمین داخلی یا خارجی:96
 3.8.3.2تعیین نوع تأمین کنندگان با توجه به نوع نیاز :96
 4.8.3.2جستجو برای شناسایی تأمین کنندگان:97
 5.8.3.2تعیین معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان :97
 6.8.3.2کسب اطلاعات تأمین کنندگان:101
 7.8.3.2انتخاب تأمین کنندگان براساس چند معیار:101
 8.8.3.2تشکیل زنجیره تأمین با حضور تأمین کنندگان:102
 9.8.3.2ارزیابی و تقویت تامین کنندگان و گروه بندی تامین کنندگان:102
 10.8.3.2توسعه محصول یا ایجاد یک نیاز جدید:103
9.3.2تشریح معیارها و شاخص های شناسایی شده جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان: (عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان )
 1.9.3.2قیمت رقابتی :104
 2.9.3.2فروش اعتباری و مدت دار :104
 3.9.3.2قدرت و توانایی مالی :105
 4.9.3.2مقدار سفارش مشتری / شرکت :105
 5.9.3.2ثبات قیمت های پیشنهادی :108
« فهرست مطالب »
عنوانصفحه
 6.9.3.2دارا بودن گواهینامه های کیفی :108
 7.9.3.2کیفیت بسته بندی و حمل و نقل :110
 8.9.3.2تولید طبق سفارشات فنی ( استاندارد فنی مشتری ) :112
 9.9.3.2سهولت و قابلیت نگهداری و  تعمیرات ماشین آلات :112
 10.9.3.2عملکرد مناسب محصول  ( قابلیت اطمینان ) :113
 11.9.3.2حسن شهرت  و سوابق اجرایی :113
 12.9.3.2موقعیت جغرافیایی تامین کننده :114
 13.9.3.2توان تخصصی تامین کننده ( قابلیت فنی ):114
 14.9.3.2شهرت فنی تامین کننده ( توانایی  فنی ):114
 15.9.3.2ظرفیت  تولید :115
 16.9.3.2سابقه تجارت قبلی  سازمان با تامین کننده :115
 17.9.3.2انعطاف پذیری  در حل اختلافات فی ما بین ( تامین کننده و شرکت ):115
 18.9.3.2تحویل به موقع اجناس / خدمات :116
 19.9.3.2خدمات پس از فروش (گارانتی ):116
 20.9.3.2نحوه برخورد و پاسخگویی تامین کننده :116
 21.9.3.2زمان پاسخگویی به نیازها و مکاتبات فی مابین :117
 22.9.3.2آموزش دانش فنی استفاده از محصول بعد از فروش محصول :117
« بخش چهارم » : 4.2. تشریح فرایند تحلیل شبکه
1.4.2مقدمه :120
2.4.2 تصمیم گیری چند معیاره :120
 1.2.4.2 مدلهای تصمیم گیری چند هدفه :121
 2.2.4.2مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه :121
 3.2.4.2 فرایند تحلیل شبکه :121
3.4.2تفاوت روش فرایند سلسله مراتبی با فرایند تحلیل شبکه :123
4.4.2گامهای حل مساله با روش فرایند تحلیل شبکه :124
« بخش پنجم » 5.2. معرفی شرکت پالایش نفت لاوان 
1.5.2 معرفی شرکت پالایش نفت لاوان :129
2.5.2اهم فعالیت های شرکت پالایش نفت لاوان :131
 
« فهرست مطالب »
عنوانصفحه
3.5.2نقشه  استراتژی شرکت پالایش نفت لاوان :133
4.5.2ظرفیت اسمی پالایشگاه‌های کشور:133
5.5.2عمده محصولات شرکت پالایش نفت لاوان :134
6.5.2میزان تولید فرآورده های نفتی در شرکت پالایش نفت لاوان:134
7.5.2اهم وظایف واحد مدیریت کالا :135
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ( متدولوژی تحقیق )
1.3مقدمه:138
2.3 روش تحقیق :138
 1.2.3شناسایی ، تجزیه و تحلیل ورودی و خروجی ارزیابی تامین کنندگان :139
 2.2.3روش شناسی تحقیق :142
3.3جامعه آماری :144
4.3حجم نمونه و روش اندازه گیری :145
5.3متغیرهای تحقیق:146
6.3 ابزارجمع آوری اطلاعات :148
7.3روش تجزیه وتحلیل داده ها :148
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق   
« بخش اول» : 1.4. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه
1.1.4مقدمه :152
2.1.4آمار ، اطلاعات و توزیع پاسخ دهندگان پرسشنامه :152
3.1.4آمار ، اطلاعات وفراوانی پاسخ به سئوالات پرسشنامه :154
4.1.4تجزیه و تحلیل آمار توصیفی پرسشنامه :156
1.4.1.4توزیع مدرک تحصیلی :157
 2.4.1.4توزیع سابقه کاری :158
 3.4.1.4توزیع نوع مسئولیت کاری :159
5.1.4آزمون روایی پرسشنامه :160
6.1.4 آزمون پایایی پرسشنامه :165
7.1.4استخراج نمره عامل ها و آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده :168
« فهرست مطالب » 
عنوانصفحه
 1.7.1.4آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده :168
 2.7.1.4بررسی نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده : ( متغیرهای ارزیابی کیفی ) :168
8.1.4آزمون تصادفی بودن نمونه ها :177
9.1.4بررسی همبستگی بین عامل ها :179
10.1.4بررسی یکسان بودن اهمیت عامل ها ( آزمون فریدمن ) :181
11.1.4تحلیل همبستگی معیارها و عامل های ارزیابی کیفی :182
12.1.4آزمون فرضیه اول :184
13.1.4آزمون فرضیه دوم :185
14.1.4آزمون فرضیه سوم :186
15.1.4آزمون فرضیه چهارم :187
16.1.4آزمون فرضیه پنجم :188
17.1.4آزمون فرضیه ششم :189
18.1.4ضریب همبستگی اسپیرمن و همبستگی بین متغیرها  :190
19.1.4تعیین روابط فی مابین متغیرهای ارزیابی سطح کیفی :190
« بخش دوم » 2.4. ارزیابی سطح کیفی و انتخاب تامین کنندگان
1.2.4مقدمه :193
2.2.4ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات میکانیکال سیل : ( مطالعه موردی )195
1.2.2.4معرفی دستگاه میکانیکال سیل :195
2.2.2.4 شرایط انتخاب آب بند مکانیکی مناسب :196
3.2.2.4 مزایای آب بند مکانیکی :196
4.2.2.4رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان شرکتهای پالایشی  :199
5.2.2.4رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان میکانیکال سیل :201
3.2.4ارزیابی کیفی تامین کنندگان ابزار دقیق :204
 1.3.2.4معرفی تجهیزات ابزار دقیق :204
 2.3.2.4رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان تجهیزات ابزار دقیق شرکتهای پالایشی  :206
 3.3.2.4رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات ابزار دقیق :206
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات     
« فهرست مطالب » 
عنوانصفحه
1.5مقدمه :209
2.5نتیجه گیری :210
3.5پیشنهادات :213
 1.3.5پیشنهادات حاصل تحقیق :213
 2.3.5پیشنهادات برای محققین بعدی :218
فهرست منابع و مآخذ219
پیوست ها و ضمائم224
چکیده انگلیسی 249

فصل اول :

کلیات طرح تحقیق

1-1- بیان مساله تحقیق :

در دهه اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیره تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می شود . از طرفی امروزه شناسایی نیاز مشتریان و تلاش در جهت رفع نیازها از اولویتهای شرکتها جهت بقاء در محیط های رقابتی محسوب می گردد. بطوریکه شرکتهای موفق و پیشرو این نیازها رادر حد برنامه های استراتژیک خود تدوین و با اجرای آن، تمامی منابع و نیروهای خود را در جهت تامین آن سوق
می دهند.

یکی از عواملی مهم تامین نیاز و رضایت مشتریان کیفیت مواد ، قطعات و خدماتی است که توسط یک شرکت یا سازمان خریداری شده و از آنها در محصولات تولیدی / خدماتی یک شرکت استفاده می نمایند. لذا علاوه بر هزینه های تامین مواد اولیه ، سطح کیفیت مواد و قطعات خریداری شده نیز یکی از عوامل موثر و با اهمیت به شمار می رود .

تعیین سطح کیفیت تامین کنندگان و ارزیابی آنان برای همه شرکتهایی که خواستاررقابت در سطح جهانی هستند یک ضرورت می باشد و در این راستا ایجاد تعهد و ارتباط موثر و مداوم  تامین کننده با خریدار یک اصل در جهت ایجاد و حفظ سطح کیفیت قابل قبول است . زیرا در هر حال در عرصه تولید محصولات ، کیفیت از همان مراحل ابتدایی تامین کالا و خدمات شروع و با تولید مناسب ، بوسیله فن آوریهای مناسب و سپس عرضه در زمان و مکان مناسب رمز بقاء شرکتهای موفق می باشد. امروزه، همزمان با افزایش روشهای مختلف خرید، تصمیم گیری و انتخاب تأمین کنند گان مناسب برای خرید نیز مهمتر و در نتیجه مشکل تر شده است . هر چه وابستگی سازمانها به تأمین کنندگان بیشتر شود، نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیم گیری نادرست و غلط نیز زیانبارتر می شود . از سوی دیگر، جهانی شدن تجارت و گسترش روز افزون اینترنت روشها و حالتهای مختلف انتخاب یک تأمین کننده را بیشتر کرده است . کسب رضایت مشتری، تأمین نیازها و اولویتهای مشتری مستلزم انتخاب سریع و مناسب تأمین کنندگان است . ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است که برای انتخاب تأمین کنندگان، افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .

لذا همانگونه که می دانیم شرط ارائه محصولات با کیفیت و تولید مطمئن، خرید و تهیه مواد و قطعات یدکی با کیفیت مناسب و مورد نظر می باشد ؛ بطوریکه تامین مواد یا قطعات نامناسب موجب تولید محصولات نامرغوب خواهد بود و هزینه های ناشی از تامین کالای نامناسب بسیار بیشتر و حتی در مواردی باعث از دست دادن بازارها و مشتریان وفادار خواهد بود .

لذا همانگونه که می دانیم مساله تولید سوخت و توزیع پایدار آن از جمله مسائل مهم و رهبرادی هر کشوری محسوب می گردد و کشور ما با داشتن منابع متعدد و عظیم هیدروکربنی و فسیلی جزء کشورهای غنی در این زمینه به شمار می رود ؛ به طوریکه چهارمین کشور دارنده منابع نفت خام و دومین کشور دارنده گاز طبیعی و به طورکلی اولین دارنده منابع هیروکربنی و فسیلی در جهان است . در این راستا تامین سوخت پایدار کشور نیز از جمله وظایف بسیار مهم شرکتهای فرعی شرکت ملی پالایش و پخش است .

شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان یکی از شرکتهای پالایشی در راستای انجام این وظیفه خطیر با پالایش 000ر60 بشکه نفت خام جایگاه مهمی در تولید فرآورده های نفتی و تامین سوخت کشور ایفاد می نماید .

در این بین واحد مدیریت کالا در بین شرکتهای پالایشی وطیفه مهم شناسایی ، تهیه و تدارک ، تامین و لجستیک ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید فراورده را برعهده دارد . از مشکلات و مسائل مطرح موجود در اداره مربوطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • عدم وجود رویه و دستورالعمل مناسب در جهت شناسایی و انتخاب تامین کنندگان مناسب
 • تحریم کشورهای صاحب تکنولوژی و عدم ارائه تکنولوژی های برتر
 • عدم وجود ثبات ارز در کشور تغییرات مربوط به آن
 • عدم تعامل با صنایع نفت وگاز دیگر کشورها
 • عدم تعامل مناسب با شرکتهای تامین کننده
 • دوری از مرکز و واقع شدن در آبهای خلیج فارس
 • مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و سرمایه بر بودن قطعات پالایشگاهی
 • طولانی بودن فرایند خرید و تدارک کالای موردنیاز شرکت
 • عدم استفاده از روشهای علمی در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
 • عدم وجود دانش فنی لازم در تولید وتدارک تجهیزات پالایشگاهی
 • عدم وجود شرایط اقلیمی نامناسب جزیره لاوان که باعث فرسایش، خوردگی و کاهش عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات می گردد .

تعداد صفحه : 274

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید