دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

موضوع:

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

 

نام استاد:

خانم لیلا جباری

سال تحصیلی:

نیمسال دوم  91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
تقدیم به8
تقدیر و تشکر9
چکیده10
فصل اول:کلیات پژوهش13
مقدمه 
بیان مسئله15
اهداف و ضرورت تحقیق17
اهداف تحقیق18
فرضیه های تحقیق18
تعریف عملیاتی18
تعاریف نظری19
فصل دوم 
مقدمه22
تاریخچه شخصیت22
 بخش اول:شخصیت23
شخصیت از دیدگاه مردم26
نظریه های شخصیت26
نظریه های روانشناختی شخصیت28
نظریه پنج عاملی شخصیت30
ویژگی های شخصیت31
رویکرد صفات به شخصیت35
 بخش 2: تعهد حرفه ای37
مقدمه37
تاریخچه تعهد حرفه ای38
مفاهیم تعهد حرفه ای38
تعهد حرفه ای42
مطالعه سانتوز43
مطالعه هاسکت و همکاران43
مطالعه تسای و همکاران40
ابعاد تعهد حرفه ای42
مقیاس های تعهد شغلی46
انتخاب شغل48
نیازها49
تعریف تعهد وجدان کاری49
عوامل موثر بر تعهد و وجدان کاری50
پیش بینی کننده های تعهد حرفه ای51
تعهد حرفه ای پزشکی و مشاغل وابسته50
مصادیق هریک از اجزاء رفتار حرفه ای53
چالشهای رفتار حرفه ای57
چهار محدوده رفتار حرفه ای65
آموزش و ارزشیابی پروفشنالیسم68
بخش 3: پرستاری71
مقدمه72
تعریف پرستاری74
نقش های پرستار74
پیشینه پژوهش داخل کشور75
پیشینه پژوهش خارج از کشور76
فصل سوم:طرح کلی پژوهش 
مقدمه78
طرح کلی پژوهش78
جامعه آماری و نمونه تحقیق و روش نمونه گیری78
ابزار تحقیق78
پایایی78
روایی79
شیوه نمره گذاری80
پرسشنامه تعهد حرفه ای81
شیوه نمره گذاری81
روش اجرای تحقیق82
روش های آماری82
فصل چهارم:تجزیه تحلیل آمار 
مقدمه84
روایی ابزار اندازه گیری85
اعتبار پرسشنامه85
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات86
فصل پنجم:بحث و نتیجه 
بحث و نتیجه گیری103
محدودیتها103
پیشنهادهای پژوهشی103
پژوهش های اجرایی104
منابع105
منابع لاتین106
ضمائم108

 

 

چکیده

در تمام جوامع نیروی انسانی یکی از منابع و امکانات پر اهمیت و حساس به شمار می رود و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوبتری بر خوردار باشد برای پیشرفت و پیش برد اهداف و ارتقا عملکرد سازمان و همچنین کارآمدی و سودبخشی در عرصه فعالیت های هر سازمانی بهتر است. یکی از عوامل مهم در ارتقا عملکرد نیروی انسانی تعهد حرفه ای که در سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر  و هنجاری می باشد که اخیراً مورد توجه روانشانسان صنعتی و سازمانی قرار گرفته است.

و یکی از متغیرهایی که بر افزایش راندامن کاری و عملکرد موفقتر تاثیر می گذارد شخصت و ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای پیش بینی میزان عملکرد شغلی و موفقیت کاری به شمار می رود.

در این تحقیق هدف کلی تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی ( رواندنژندگرایی، برون گرایی، توافق، بازبودن، وجدانی بودن) بر روی تعهد حرفه ای ( عاطفی، مستمر، هنجاری) می باشد. به همین خاطر 50 نفر از پرستاران بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب شده اند که برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه (NEO) و برای سنجش تعهد حرفه ای از پرسشنامه ( آلن، می یر و اسمیت) استفاده شده است . در مبانی نظری و تحقیقی این پژوهش نظریه ها و تحقیقات مرتبط با ویژگی های شخصیتی و تعهد حرفه ای مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه ها عبارت است از اینکه :

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که در بین متغیرهای مورد بررسی ، متغیر تعهد هنجاری پرستاران زن و روان نژندگرایی آنها و نیز بین تعهد مستمر پرستاران زن و روان نژند گرایی آنها از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد .

با توجه به سطوح معنی داری بدست آمده مشاهده می گردد که بین تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر و بطور کلی بین تعهد کاری پرستاران زن و پرستاران مرد از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد .

که به غیر از ویژگی روان نژند گرایی که بین ویژگی پرستاران مرد و زن از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد .

تعداد صفحه :120

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید