دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفیل و عملکرد ذرت Zea mays L.

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:زراعت

عنوان:تاثیر رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفیل و عملکرد  ذرت Zea mays L.

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده کشاورزی

تاثیر رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفیل و عملکرد ذرت Zea mays L.

پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت

 

استاد راهنما

دکتر پرویز احسان زاده

بهار 1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

فهرست مطالب …………………………………… هفت

فهرست جداول…………………………………… نه

فهرست اشکال……………………………………. ده

چکیده…………………………………………. 1

فصل اول: مقدمه……………………………………. 2

فصل دوم: بررسی منابع علمی……………………………. 5

2-1- اهمیت مدیریت آبیاری در تولید محصولات زراعی…………. 5

2-2- اهمیت اقتصادی گیاه…………………………… 6

2-3- منشاء و خصوصیات گیاهی ذرت …………………… 6

2-4- مراحل نمو…………………………………. 8

2-5- سازگاری…………………………………… 9

2-6- نیاز آبی ذرت……………………………….. 11

2-6-1- مرحله جوانه زنی و گیاهچه…………………… 11

2-6-2- مرحله رشد سریع …………………………… 11

2-6-3- مرحله زایشی ……………………………… 11

2-6-4- مرحله رسیدگی……………………………… 11

2-7- مدیریت آبیاری در ذرت………………………… 12

2-8- جذب و سرنوشت انرژی نورانی……………………. 13

2-9- فلورسانس کلروفیل……………………………. 15

2-9-1- اصول……………………………………. 15

2-9-2– موارد استفاده از فلورسانس کلروفیل…………… 16

2-10- شاخص سطح برگ ……………………………… 17

2-11- اجزای عملکرد ……………………………… 18

2-11-1- تعداد بلال ………………………………. 18

2-11-2- تعداد دانه ……………………………… 19

2-11-3- وزن هزار دانه……………………………. 20

2-12- عملکرد دانه……………………………….. 21

2-13- عملکرد ماده خشک……………………………. 21

2-14- شاخص برداشت ………………………………. 22

2-15- کارایی مصرف آب آبیاری………………………. 22

فصل سوم: مواد و روش ها ……………………………………… 24

3-1- اندازه گیری ها……………………………… 26

هفت

3-2-آنالیزهای آماری……………………………… 28

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………… 29

4-1- شاخص سطح برگ ………………………………. 29

4-2- ارتفاع گیاه ……………………………….. 29

4 -3- پارامتر های فلورسانس کلروفیل………………… 30

4-4- مراحل فنولوژیک……………………………… 42

4-4-1- روز تا سبز شدن……………………………. 42

4-4-2- روز تا چهار برگی………………………….. 42

4-4-3- روز تا شش برگی……………………………. 42

4-4-4- روز تا هشت برگی…………………………… 42

4-4-5- روز تا 10 برگی……………………………. 43

4-4-6- روز تا 12 برگی……………………………. 43

4-4-7- روز تا 14 برگی……………………………. 43

4-4-8- روز تا کاکل دهی…………………………… 43

4-4-9- روز تا خمیری شدن دانه……………………. 44

4-4-10-روز تا رسیدگی فیزیولوژیک…………………… 44

4-5- اجزای عملکرد ………………………………. 50

4-5-1- تعداد بلال ……………………………….. 50

4-5-2- تعداد دانه در بلال…………………………. 50

4-5-3- وزن هزار دانه…………………………….. 50

4- 6- عملکرد دانه……………………………….. 51

4 -7- عملکرد ماده خشک……………………………. 53

4-8- شاخص برداشت……………………………….. 53

4-9- کارایی مصرف آب آبیاری……………………….. 57

4-10- بررسی امکان بکارگیری Fv/Fm به عنوان معیار زمان آبیاری  58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………………. 61

نتیجه گیری…………………………………….. 61

پیشنهادها……………………………………… 62

فهرست منابع……………………………………. 63

چکیده انگلیسی…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

هشت

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

جدول3-1- مشخصات فیزیکی- شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش در لایه 30 سانتی متری سطح خاک ………………………………………. 25

جدول3-2- سطوح تیمار رژیم آبیاری در مراحل مختلف نمو بر اساس میلیمتر تبخیر تجمعی از طشت تبخیرکلاس A
…………………………………………….. 25

جدول4-1-تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبرید های مختلف ذرت…..32

جدول4-2- مقایسه میانگین شاخص سطح برگ و ارتفاع گیاه در رژیم های آبیاری و هیبرید های ذرت………………………………….. 33

جدول4-3-میزان آب مصرفی و وضعیت رطوبتی خاک (عمق 25-0 سانتیمتری) در رژیم های مختلف آبیاری………………………………… 34

جدول4-4- تجزیه واریانس پارامترهای فلورسانس کلروفیل (F0، Fm و Fv/Fm) در مرحله 10 برگی و ظهور گل آذین نر در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبرید های مختلف ذرت………………………………………. 35

جدول4-5- مقایسه میانگین های پارامترهای فلورسانس کلروفیل (F0، Fm و Fv/Fm) در مرحله 10 برگی و ظهور گل آذین نر در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبرید های مختلف ذرت…………………………………………… 36

جدول4-6-تجزیه واریانس مراحل سبز شدن، چهاربرگی، شش برگی، هشت برگی، 10 برگی و 12 برگی در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبریدهای مختلف ذرت 45

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :12

قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید