دانلود پایان نامه ارشد:مبانی قر آنی کرامات اولیاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوّف و عرفان اسلامی

عنوان : مبانی قر آنی کرامات اولیاء

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته  تصوّف و عرفان اسلامی

موضوع:

مبانی قر آنی کرامات اولیاء

استاد راهنما:

جناب آقای  دکتر قاسم جوادی

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی­منش

تابستان 91

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمات… 1

پیش‌گفتار. 2

طرح مسئله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

پیشینه‌ی پژوهش…. 7

قلمرو و دامنه‌ی پژوهش…. 10

روش پژوهش حاضر. 11

بخش یکم: بررسی‌های مفهومی و دیدگاه‌ها در مورد کرامات اولیا

گفتار نخست: درباره‌ی کرامت… 14

1.واژه‌شناسی کرامت… 15

 1. اصطلاح‌شناسی کرامت و امور خارق عادت… 15
 2. نگاهی به گونه‌های امور خارق عادت و کرامت… 17
 3. جدایی کرامت از «معجزه» و «إرهاص». 18
 4. در هم آمیختن «کشف» و «شهود» با کرامت… 21
 5. گسست کرامت از «سحر» و «شعبده» و «استدراج». 23
 6. ایضاح مفهومی حقیقت قرب فرائض و نوافل و تبیین کارایی آن دو در کرامات اولیا 25

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 29

گفتار دوم: درباره‌ی ولیّ.. 30

 1. واژه‌شناسی ولیّ.. 31
 2. مفهوم‌شناسی ولیّ.. 32
 3. گونه‌های ولایت… 34
 4. پله‌های ولایت… 37
 5. پیوند و گسست «ولایت» با «نبوت» و «رسالت». 40

5-1. پیوستگی «ولیّ» با «نبیّ» و «رسول». 40

5-2. گسست «ولایت» از «نبوت» و «رسالت». 41

نتیجه‌ و ره‌آورد گفتار: 43

گفتار سوم: دیدگاه‌های درباره ی کرامات اولیا 44

 1. دیدگاه متکلمان. 45
 2. دیدگاه فیلسوفان. 47

2-1. فیلسوفان سینوی.. 48

2-2. فیلسوفان اشراقی.. 50

2-3. فیلسوفان صدرایی.. 51

 1. دیدگاه عارفان. 52
 2. نظرگاه مخالفان. 53

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 55

بخش دوم: بررسی‌های قرآنی کرامات اولیا

گفتار نخست: گونه‌شناسی قرآنی امور معجزه‌گونه و خارق عادت قرآنی  با دو روی‌کرد  57

روی‌کرد نخست: گونه‌های خوارق قرآنی.. 59

فهرست گونه‌شناسی قرآنی خوارق عادات: 60

 1. رهایی دادن اولیای الهی از بند مکرهای دشمنان خدا 61

1-1. داستان‌های اعجاب‌آور کشتی نوح(علیه السلام) 61

1-2. آتش نمرود و گلستان خلیل(علیه السلام) 62

1-3. گذر کردن موسای کلیم(علیه السلام) از میان دریا 63

 1. آگهی از غیب و اشراف بر ضمایر. 63
 2. زنده کردن مردگان. 64
 3. دیدار و گفت‌وشنود فراحسی.. 64

4-1. فرشته‌دیداری.. 64

4-1-1. ابراهیم(علیه السلام) و مهمانان غیرعادی.. 64

4-1-2. زکریا(علیه السلام) و کروبیان. 65

4-1-3. حضرت مریم(علیها السلام) و فرستادگان الهی.. 65

4-2. شنود صدای خدا 66

4-2-1.سخن گفتن خدا با موسی(علیه السلام) با صدایی از میانه‌ی درخت… 66

 1. فرزند دار شدن معجزه آسا 67

5-1. فرزنددار شدن معجزه‌آسا در پیریِ مرد (ابراهیم(علیه السلام)) و نازایی همسر. 67

5-2. تولد دور از انتظار حضرت یحیی(علیه السلام) 67

5-3. فرزند دار شدن مریم(علیها السلام) بی‌هیچ همسری.. 67

 1. پیش‌بینی‌ها 68

6-1. پیش‌بینی هلاکت دشمنان خدا 68

6-2. پیش‌بینی حضرت عیسی(علیه السلام) از آمدن پیامبری پس از خود با نام و نشان. 68

6-3. پیش‌گویی کتاب رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) 69

6-4. پیش بینی حضرت لوط(علیه السلام) در فریادرسی نهانی خداوند از وی در برابر ناپاکی مردمان. 69

 1. درمان بیماران به‌گونه فراعادی.. 69

7-1. شفای بیماران بی‌علاج.. 69

7-2. درمان بیماری از دور. 70

 1. خلق و ایجاد. 70

8-1. خلق ‌شتر از سوی صالح(علیه السلام) 70

8-2. از گِل، پرنده ساختن عیسای مسیح (علیه السلام) 71

 1. دست‌های پنهان در هنگام نیاز اولیای خدا 72

9-1. نادیده شدن برگزیده‌ی خدا با پوشش تار عنکبوت.. 72

9-2. کمک فرشتگان در نبردهای نابرابر. 72

9-2-1. در هم کوباندن لشکری با مشتی از خاک… 72

9-2-2. دست‌های غیب در گاه نیاز لشکر خدا با یاری‌رسانی فرشتگان در نبردهای نابرابر. 73

9-3. باز شدن درهای کاخ برای یوسف(علیه السلام) 73

 1. بیدار شدن پس از صدها سال خفتن.. 73
 2. زنده شدن انسانی، سالیان دراز پس از مرگ… 74
 3. گرفتن سفره و غذای آسمانی از نهان. 75

12-1. فرو فرستادن خوردنی‌ها از آسمان برای یک قوم. 76

12-2. مائده‌ی خدا آسمانی به دعای عیسی(علیه السلام)‌ برای مردم. 76

12-3. سفره‌ی آسمانی برای حضرت مریم(علیها السلام) 77

 1. سخن گفتن کودک… 77

13-1. سخن گفتن حضرت عیسی(علیه السلام) در کودکی.. 78

13-2. شهادت نوزادی در دفاع از یوسف(علیه السلام) 78

 1. تولد فرزند از بانویی، بی‌واسطه‌ی مرد. 78
 2. تبدیل چیزی به چیز دیگر. 79
 3. در خواست عذاب از ولیّ خدا و فروفرستادن آن. 80
 4. خواب‌های راستین.. 80

17-1. خواب یوسف(علیه السلام)در کودکی.. 80

17-2. تعبیر خواب یوسف(علیه السلام) برای هم‌زندانی‌هایش در زندان. 81

17-3. بازخوانی خواب پادشاه از سوی یوسف(علیه السلام) درباره‌ی آینده‌ی مصر. 81

 1. جوشیدن شگفت‌انگیز آب از زمین.. 82

18-1.حیرت‌آوری در رهایی پیامبری شکیبا، حضرت ایوب(علیه السلام) 82

18-2. فواره کردن آب از تنور. 82

18-3. جوشش آب از صخره ای خشک با وارد کردن و زدن عصا بر آن. 82

 1. انجام کاری زمان‌بر، در اندک زمان. 83
 2. آگاهی از غیب… 83

20-1. پیش‌بینی پیامبران الهی از رخ‌دادهای آینده 84

20-2. الهام خداوندی به مادر حضرت موسی(علیه السلام) 84

20-3. حضرت خضر(علیه السلام)، کارهای عجیبش و آگاهی دادن از غیب.. 85

 1. برآورده شدن دعا 86

21-1. استجابت دعای حضرت لوط(علیه السلام) به‌گونه‌ای شگفت.. 86

21-2. برآورده شدن دعای حضرت زکریا(علیه السلام) 86

 1. زندگی در شکم ماهی.. 87
 2. نجات اولیای خدا از عذاب های همه‌گیر. 88
 3. تسخیر موجودات… 88

24-1. تسخیر جن.. 88

24-2. تسخیر حیوانات به‌ دست سلیمان(علیه السلام) 89

24-3. تسخیر کوه توسط حضرت داود(علیه السلام) و نیروی شگرفش… 90

24-4. تسخیر و هم‌نوایی مرغان هوا با داود(علیه السلام) 91

24-5. تسخیر باد. 91

 1. نرم شدن آهن در دستان ولیّ خدا 92
 2. شگفتی‌هایی از برخی حیوانات… 92

26-1. کارهای شگفت هدهد. 92

26-2. بازماندن سگ اصحاب کهف پس از صدها سال. 93

26-3. کار شگفت‌انگیز پرندگان در زمین‌گیر کردن اصحاب فیل.. 93

 1. اعجاب‌آوری کوه و درخت… 93

27-1. شنود صدا از کوه از سوی موسای کلیم(علیه السلام) 94

27-2. دیدن آتش از درخت و تکلم با خدا 94

 1. شکافت دریا 95
 2. درخشش دست… 95
 3. از میان رفتن کارایی یک افزار. 96

30-1. نبریدن کارد در قربانی کردن اسماعیل(علیه السلام) 96

 1. عروج به آسمان‌ها و عوالم غیب… 97

31-1. عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان(علیه السلام) 97

31-2. معراج حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)، فوق شگفتی‌ای از پیامبر اسلام. 97

روی‌کرد دوم: صنف‌شناسی قرآنی دارندگان امور خارق عادت… 101

فهرست صنف‌شناسی قرآنی دارندگان خوارق: 102

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 103

گفتار دوم: بازیابی مفهومی و بررسی‌هایی درباره‌ی مفهوم کرامت و ولیّ در قرآن  105

 1. واژه‌شناسی کرامت در قرآن. 106
 2. واژه‌شناسی ولیّ و ولایت در قرآن کریم. 108
 3. درنگی در پیشینه‌ی چالشی به نام کرامت‌خواهی و چگونگی برخورد قرآن‌کریم با آن. 109
 4. اندیشه‌ی قرآن در امکان و وقوع کرامت… 111
 5. کرامت و قاعده‌ی علیت، در قرآن. 112

5-1. فاعل کرامت از دید قرآن کریم. 115

 1. توحید افعالی و تصرف ولی در پرتو ولایت تکوینی او در قرآن. 120

6-1. بررسی آیات قرآن درباره صفت فعلی ولایت… 121

6-1-1. آیاتی که ولایت را برای خدا ثابت می‌کند. 121

6-1-2. آیاتی که ولایت را از غیر خدا سلب می‌کند. 121

6-1-3. آیاتی که ولایت را مختص خدا می‌دانند. 122

6-1-4. آیاتی که حاکمیت و حکم را مختص خدا می‌داند. 122

 1. جستاری در ولایت غیر خدا 123

7-1. گونه‌های ولایت دینی در قرآن. 123

7-2. ولایت رسول خدا و اوصیای ایشان. 124

7-3. ولایت طاغوت و شیطان بر کافران. 124

 1. ولایت پاداشی.. 125
 2. توحیدْمحوری قرآن و نگاه‌داشت فاصله میان مقام الوهیت(خالق) و جایگاه ولایت(مخلوق) 126

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 129

گفتار سوم: بررسی زمینه‌های تحقق ولایت تکوینی و تصرفات اولیا، در قرآن. 131

1.عبودیت… 133

1-1. واژه و معناشناسی «عَبْد». 133

1-2. عبودیت در قرآن. 133

1-3. فراگیر بودن معنای عبودیت در قرآن. 135

1-4. ظهور آثار قرب به حق(نوافل و فرائض) از نگاه قرآن. 136

 1. معرفت شهودی.. 138

2-1. بخشی از دانش کتاب «علم من الکتاب». 139

2-2. همه‌ی دانش کتاب «علم الکتاب». 143

2-3. تعلیم اسمای الهی به دست خدا 147

2-3-1. تحلیل فضای گفت‌وشنود خدا و فرشته‌ها 148

2-3-2. بررسی کیستی آموزگار اسمای الهی و دانش‌اندوز ره‌یافته به ساحت حق.. 149

2-3-3. چیستی جنس تعلیم. 149

2-3-4. ایضاح چگونگی تعلیم. 149

2-3-5. تعیین حجم داده‌ها در آموزش الهی.. 150

2-3-6. تحلیل مورد تعلیم. 151

2-3-7. توصیف مراد از اسمای حسنی.. 154

2-3-8. بیان پیوند آدمی(ولیّ خدا) با اسمای حسنای خداوند. 157

2-3-9. حقیقت و کارکرد اسم اعظم. 158

 1. خلافت الهی.. 162

3-1. واژه و معناشناسی خلافت… 162

3-2. ضرورت وجود خلیفه‌ی خدا در عالم. 164

3-3. معنای خلافت خدا در عین حضور خداوند. 164

3-4. مصداق جانشینی آدمی و مقصود از مستخلف‌عنه. 167

3-5. درجات خلافت الهی.. 168

3-6. گستره‌ی جانشینی آدمی.. 172

نتیجه و ره‌آورد گفتار: 174

کتاب‌نامه. 177

چکیده:

کرامات اولیا، امری است که گرچه در عرفان از ارزش معرفتی چندانی برخوردارنیست، اما گویا مسئله‌ای است که هماره عرفان را دست‌خوش دشواری‌های بسیار نموده است. حرف نهایی در مبانی این مسئله را باید از دهان قرآن و زبان سنت شنید.

کرامت، مفهومی هم‌زاد با معجزه و ولایت، مقامی فراتر از نبوت است و هر کدام با خرده‌کاری‌های خود با اینکه در بیشتر نگاشته‌های عرفانی، بابی را به خود اختصاص داده‌اند اما بدین بخش از جستار یعنی «مبانی قرآنی» آن پرداخته نشده است. فاعل کرامت، عارفِ به ولایت رسیده در سفر دوم از چهار سفر روحی است اما نه به‌گونه­ی مستقل و از خویش، که به حکم و قدرتی که موهوب خداوندی است. معجزه از پیامبر صادر می­شود و همراه با تحدی است اما کرامت از ولیّ خدا صادر می­گردد و مبارزه‌ای فرانمی‌خواند. فی‌الجمله، عارفان و فیلسوفان و متکلمان مذاهب مختلف اسلامی، این امر را پذیرفته‌اند. پایه‌ها و پله‌های نردبان رسیدن به این نیروی تکوینی در قرآن کریم عبودیت به معنای فراگیرش، و معرفتی است ره­آورد آن بندگی، که به نام بخشی از دانش کتاب، همه­ی علم کتاب و اسمای خداوندی بدان اشارت رفت. این نردبان او را به قرب حق شکوه می‌دهد، سالک را به جایگاه ولایت تکوینی – و نیز تشریعی- بار می‌دهد. وی را مجرای فعل حق در میان خلق و بر خلق می‌کند و بنده­ی صاحبِ ولایت، در این صورت توانا بر انجام کار خارق عادت می‌شود. آن‌گاه است که او خلیفه، و خداوند بلندمرتبه، مستخلف‌عنه است. انجام کار خارق عادت از دید قرآن شدنی است بلکه این کتاب سترگ، نمونه‌های پرشماری با گونه‌های مختلف را در خود گنجانده است اما همه را به اذن حق می‌داند و توحید و فاصله­ی میان خالق و مخلوق را به کم‌تر از بی‌کران نمی‌شناسد. مخْلص سخن اینکه قرآن سازوکاری دست می‌دهد تا دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد، گرچه که در هیچ جای قرآن هرگز کرامتی را از نگاه معرفتی به سنجه نگذاشته است. این‌ها و ریزه‌کاری‌های میان گفتارها که همه، پرسش‌هایش به پیش‌گاه وحی برده شده و در بضاعت نگارنده، پاسخ خود را یافته است چیزی است که پژوهش پیش‌ رو را تک‌نگاری در این موضوع گردانیده است.

کلید واژه‌ها: کرامت، ولایت، ولی، عبودیت، بخشی از دانش کتاب، دانش همه­ی کتاب، آموختن اسما، خلافت، گونه­های خرق عادت.

پیش‌گفتار

با عنایت به اینکه برخی از سخنانی را که در پیش‌گفتار یادرآور می‌شویم در لابه‌لای مطالب پیشین رفته است مقدمه، با شمارش نکاتی چند پیش‌کش می‌شود.

 1. در طول دوره­ی نگارش این نگاشته به­گونه­ی مداوم و متناوب از 12 نوشته در روش مطالعه دینی، شیوه­ی نگارش علمی، ویرایش، تحقیق و پژوهش و اسلوب تدوین پایان­نامه بهره برده شده و امید است که نگارنده­ی سطور توانسته باشد به خوبی، آن نکات ریزتر از مو را به‌کار گیرد و نیز آرزومندیم همه­ی نگاشته‌ها، انباشته‌ای صرف نباشد تا تولید علم به انجامی برسد.
 2. در نگارش واژه‌های تازی، از رسم­الخط پارسی پیروی نموده­ایم همان­گونه که دستور راهنمایان ویرایش است.
 3. نویسنده، تمام تلاش خود را نموده که تا آنجا که شدنی است واژه‌های بیگانه را به‌کار نگیرد جز اینکه پارسی‌اش سخن را نرساند.
 4. در بخش منابع نگاره، تلاش بر این بوده که از مذاهب مختلف اسلامی بهره­گیری شود و از تکیه بر نوشته­های کلامی یا تفسیری با گرایش فرقه­ای پرهیز شود و هماره سخن حق یا نزدیک به حق را بیان نموده باشد.
 5. بهره­گیری از زبان شعر فارسی کهن، به خصوص مثنوی حکیم رومی کاری است که علاوه بر تغییر ذائقه­ی علمی نوشته و نیز خواننده به لطافت سخنان افزوده است و بالاتر، اینکه هم‌خونیِ ادبیات فارسی با قرآن و تاریخ انبیا و اولیا را می‌رساند.
 6. پاسخ چالشی که امروزه مدعیان پشتیبانی از قرآن و سنت به نام جدایی قرآن، عرفان و برهان در پی آنند را این رساله با بهره‌گیری چشم‌گیر از آیات قرآن به مرز کفایت رسانده است و اگر اراده بر این بود که نام دیگری بر این نگاره نهیم بی­گمان «عرفان و برهان در دامان قرآن» در خور آن بود، باشد که در جمع هر سه‌ی قرآن، عرفان و برهان در این نگاشته و نگاشته‌های دگر بیشتر بیندیشند.
 7. محقق باید که کشته نقد و انتقاد بی‌رحمانه باشد چنان­که حقیر این خواست را از سروران عرفان‌پژوه و اساتید گران‌قدرم دارم.
 8. راقم این سطور، نوآوری رساله حاضر را در اصل موضوع یعنی پرداختن به «مبانی قرآنی کرامات اولیا» می داند و بر این باور است که گرچه پژوهه­ی پیش‌رو بهترین نیست و نخواهد بود اما معتقد است نخستین گام را در این باب گشوده است. باشد که پله‌ای گشته تا زیر پای قلم‌های پژوهش‌گران قرار گیرد و به بنای ساختمان دانش اسلامی خشتی فزون گردد.
 9. رساله­ی پیش رو در دو بخش سامان یافته که سخن اصلی نگارنده در بخش دوم به ویژه در گفتار سه، گنجانده شده و در پایان هر فصل یک نتیجه گرفته شده است که ره­آورد و یافته‌های بنیادی نگاشته را می‌توان در آن یافت. بخش نخست، به کلیات و ایضاح مفهومی واژه­های کلیدی و نیز دیدگاه­های مکاتب مختلف علوم اسلامی به مسئله کرامات اولیا پرداخته است. در بخش دوم که قسمت اصلی
  نوشته یعنی جستار قرآنی است نخست با موردپژوهی گونه­های اصناف انسان به لحاظ امور خارق
  عادت در قرآن کریم، آغاز می­شود و سپس در گفتار دیگری به سخن اصلی نگاشته یعنی اموری است
  که مایه­ی دست­یابی انسان به کرامات می­گردد و به عبارت دیگر، مبانی قرآنی کرامات اولیا، رسیده
  است. به این صورت که به تحلیل اصول برگرفته از امور خارق عادتی که در گفتار پیشینش آمده، می‌پردازد.
 10. در بخش موردپژوهی گونه­های آدمیان و موجودات در انجام یا وقوع امور خارق عادت، مدعیِ استقرای همه­گیر در قلمرو قرآن نیستیم ولی کوشیده­ایم همه یا بیشتر امورخارق عادت در قرآن کریم که در ذیل یکی از دسته انسان­ها یا موجودات یادشده در قرآن کریم آمده را از قلم نیندازیم. هم­چنین در ذیل بیشتر مصادیق قرآنی امور خارق عادات به ویژه معجزات و کرامات، از سروده­های حکیم رومی جلال الدین بلخی به عنوان یک متن سترگ در ادبیات عرفانی اسلام بهره برده­ایم.
 11. در پیش انداختن گفتار گونه­شناسی بر جستار تحلیل مبانی قرآنی کرامات اولیا بر این اندیشه بودیم که نخست امور خارق عادت یاد شده در کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم را بیاوریم آنگاه بیان کنیم که این­گونه امور چگونه از انسان سرمی­زند.

تعداد صفحه : 208

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید