دانلود پایان نامه ارشد:واژه¬های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی­ زبانان

عنوان:واژه¬های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

گروه زبان­شناسی همگانی ، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان و فرهنگ و زبان­های باستانی

 

­واژه­های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

 

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان

 

استاد راهنما :

آقای دکتر رضامراد صحرایی

استاد مشاور:

خانم دکتر شهلا رقیب­دوست

شهریور 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه به واسطۀ پژوهش­های فراوانی که در زمینۀ واژه­آموزی انجام شده­است، دیگر اهمیت مهارت واژگانی، چه در زبان­آموزی با اهداف عمومی و چه در زبان­آموزی با اهداف خاص، بر هیچ کس پوشیده نیست. دانش واژگانی، همچنین، برای افرادی که علم خاصی را به زبانی جز زبان مادری خود فرا می­گیرند، اهمیت ویژه­ای دارد. هدف این پژوهش این است که با الگوگیری از یک نمونه­فهرست نظام­مند تهیه­شده برای زبان انگلیسی، فهرستی از واژه­های دانشگاهی برای زبان فارسی تولید کند. در پژوهش حاضر، ابتدا مهم­ترین یافته­های حوزۀ آموزش واژه را از نظر می­گذرانیم. سپس، فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) را معرفی می­کنیم. در مرحلۀ بعد، چهار کتاب آموزشی زبان فارسی را بر اساس معادل­های فارسی واژه­های این فهرست مورد ارزیابی قرار می­دهیم. از تحلیل و ارزیابی چهار کتاب آموزشی، چنین نتیجه می­گیریم که واژه­های آموزش­داده­شده در این کتاب­ها تطابق اندکی با معادل­های فارسی واژه­های فهرست دانشگاهی کاکس­هد (2000) دارند. در این میان، کتاب خواندن سطح میانی دارای بیشترین و کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی دارای کمترین میزان تطابق با فهرست مذکور هستند.

کلیدواژه­ها: واژه، مهارت واژگانی، فهرست واژه­های دانشگاهی، برابرنهاد

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2. بیان مسأله 3

1-3. اهمیت پژوهش 5

1-4. هدف پژوهش 5

1-5. سؤال­های پژوهش 6

1-6. فرضیه­های پژوهش 6

1-7. شیوۀ انجام پژوهش 7

1-8. تعریف برخی مفاهیم و واژه­های کلیدی 8

1-9. محدودیت­های پژوهش 9

1-10. ساختار پژوهش 10

فصل دوم: پیشینه

2-1. مقدمه 13

2-2. اهمیت واژه 13

2-3. واژه­های پایه 14

2-3-1. تعریف واژه­های پایه 14

2-3-2. انواع واژه­های پایه 15

2-3-3. روش­های تشخیص واژه­های پایه 16

2-3-4. معیارهای تشخیص واژه­های پایه 18

2-3-4-1. جایگزینی نحوی 18

2-3-4-2. متضاد 18

2-3-4-3. باهم­آیی همنشینی 19

2-3-4-4. گستردگی 19

2-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….20

2-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-3-4-8. باهم­آیی متداعی ……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-4-9. خنثایی زمینۀ گفتمانی …………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-4-10. خنثایی ارتباطی گفتمان ………………………………………………………………………………………… 22

2-4. یادگیری واژه ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5. اصول آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-6. روش­های آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-1. آموزش واژه محور……………………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-2. استفاده از تصویر در آموزش زبان…………………………………………………………………………………… 33

2-6-3. فعالیت­های رایانه­مبنا ……………………………………………………………………………………………………… 33

2-7. مراحل تحول نثر فارسی در دوران اخیر …………………………………………………………………………….. 35

2-7-1. نادیده­انگاری …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-7-2. بهت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-3. خودیافت ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-7-4. آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-8. تجربۀ کشورهای دیگر ………………………………………………………………………………………………………… 38

2-8-1. واژه­گزینی در ایسلند ……………………………………………………………………………………………………… 39

2-8-2. واژه­گزینی در هند ………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-8-3. واژه­گزینی در پاکستان …………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-4. واژه­گزینی در روسیه ……………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-5. واژه­گزینی در کشورهای عربی ………………………………………………………………………………………. 44

2-8-6. واژه­گزینی در ژاپن …………………………………………………………………………………………………………. 45

2-8-7. واژه­گزینی در چین ………………………………………………………………………………………………………… 46

2-8-8. واژه­شناسی در مالزی و اندونزی ……………………………………………………………………………………. 47

فصل سوم: مبانی نظری

3-1. مقدمه 51

3-2. تعریف زبان علم 52

3-2-1. نقش­های زبانی یاکوبسن 53

3-2-1-1. نقش ارجاعی و گونۀ زبانی 53

3-2-1-2. نقش عاطفی و گونۀ زبانی 53

3-2-1-3. نقش ترغیبی و گونۀ زبانی 54

3- 2-1-4. نقش فرازبانی و گونۀ زبانی 54

3- 2-1-5. نقش همدلی و گونۀ زبانی 55

3- 2-1-6. نقش ادبی و گونۀ زبانی 56

3- 2- 2. مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره 57

3- 2- 3. مقایسۀ زبان علم و زبان ادبیات 59

3-2-4. معیارهای تمایز اثر زبانی از اثرادبی 60

3-2-4-1. معیار ساختاری 61

3-2-4-2. معیار نقشی ………………………………………………………………………………………………………………….62

3-2-4-3. معیار نشانه­شناختی …………………………………………………………………………………………………… 62

3-2-5. پیوستار زبان علم و زبان ادب ………………………………………………………………………………………….64

3-3. برنامه­ریزی برای زبان و واژه­گزینی …………………………………………………………………………………….. 68

3-4. معضلات و تبعات وام­گیری واژگان …………………………………………………………………………………….. 73

3-4-1. رشد در واژه­های علمی و فنی ……………………………………………………………………………………….. 74

3-4-2. بی­توجهی گویشوران زبان به زبان فنی …………………………………………………………………………. 75

3-5. ملاحظات تدوین فهرست واژه­های دانشگاهی ……………………………………………………………………. 77

3-6. فهرست 570 واژه­ای کاکس­هد ………………………………………………………………………………………….. 81

3-7. جمع­بندی …………………………………………………………………………………………………………………………… 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. مقدمه 85

4-2. فهرست واژه­های کاکس­هد (2000) و برابرنهادهای آن 85

4-3. روش پژوهش 97

4-4. تحلیل میزان بازنمایی واژه­های دانشگاهی در متون خواندن مرکز آموزش زبان فارسی قزوین 98

4-5. جمع­بندی 104

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1. مقدمه 109

5-2. مروری بر فصل­های پیشین 110

5-3. ارزیابی سؤال­ها و فرضیه­ها 111

5-3-1. ارزیابی سؤال و فرضیۀ اول ……………………………………………………………………………………………111

5-3-2. ارزیابی سؤال و فرضیۀ دوم ……………………………………………………………………………………………112

5-3-3. ارزیابی سؤال و فرضیۀ سوم …………………………………………………………………………………………..113

5-3-4. ارزیابی سؤال و فرضیۀ چهارم ……………………………………………………………………………………….114

5-4. نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………115

5-5. پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی …………………………………………………………………………….. 116

کتاب­نامه

کتاب­نامۀ فارسی 119

کتاب­نامۀ انگلیسی 121

واژه­نامه

واژه­نامه فارسی به انگلیسی 129

واژه­نامه انگلیسی به فارسی 132

پیوست­

پیوست شماره 1) فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد ………………………………………………………… 137

چکیدۀ انگلیسی ……………………………………………………………………………….. 163

 

فهرست جدول­ها

 

جدول (4-1) زیرفهرست 1 از فهرست واژه­های دانشگاهی …………………………………………………………………….87

جدول (4-2) زیرفهرست 2 از فهرست واژه­های دانشگاهی……………………………………………………………………..88

جدول (4-3) زیرفهرست 3 از فهرست واژه­های دانشگاهی…………………………………………………………………….89

جدول (4-4) زیرفهرست 4 از فهرست واژه­های دانشگاهی…………………………………………………………………….90

جدول (4-5) زیرفهرست 5 از فهرست واژه­های دانشگاهی…………………………………………………………………… 91

جدول (4-6) زیرفهرست 6 از فهرست واژه­های دانشگاهی……………………………………………………………………. 92

جدول (4-7) زیرفهرست 7 از فهرست واژه­های دانشگاهی…………………………………………………………………… 93

جدول (4-8) زیرفهرست 8 از فهرست واژه­های دانشگاهی…………………………………………………………………… 94

جدول (4-9) زیرفهرست 9 از فهرست واژه­های دانشگاهی…………………………………………………………………… 95

جدول (4-10) زیرفهرست 10 از فهرست واژه­های دانشگاهی…………………………………………………………….. 96

جدول (4-11) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

جدول (4-12) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح میانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

جدول (4-13) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن علوم پزشکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

جدول (4-14) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن فنی­مهندسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

جدول (4-15)واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و 4 کتاب خواندن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

 

 

فهرست نمودارها

نمودار (3-1) پیوستار زبان علم و زبان ادب ………………………………………………………………………………………….. 65

نمودار (3-2) پیوستار زبان علم، زبان خودکار و زبان ادب ……………………………………………………………………. 67

نمودار (4-1) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

نمودار (4-2) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح میانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

نمودار (4-3) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

نمودار (4-4) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

نمودار (4-5) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و 4 کتاب خواندن ……104

نمودار (5-1) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته ………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

نمودار (5-2) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن سطح میانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

نمودار (5-3) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن علوم پزشکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

نمودار (5-4) واژه­های مشترک فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) و کتاب خواندن فنی­مهندسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115


 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات


 


 

1-1. مقدمه

زبان محمل اندیشۀ بشری است و انسان­ها برای ابراز احساسات، دستور دادن، شکایت کردن، درخواست کردن، دعوت کردن، تشکر کردن، موافقت کردن، سپاسگزاری، انتقال دانش و بسیاری اهداف دیگر از آن بهره می­برند. در واقع، زبان راهی برای بقا در اجتماع انسانی است و بدون آن بخش اعظم فعالیت­های بشری دچار نقصان و کمبود می­شود. این موضوع در شرایطی که در دنیای امروز یادگیری زبانی غیر از زبان مادری اهمیتی بیش از پیش یافته­است، بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به توجه دارد. اگر بپذیریم که زبان، نظام در هم تنیده ای از حوزه های معنی، آوا، نحو و واژگان[1] است، باید بر لزوم یادگیری همۀ مؤلفه های زبانی، برای یادگیری زبان واقف باشیم. اینجاست که آشنایی با نوین­ترین روش­ها و رویکرد­های علم آموزش زبان دوم/ خارجی نقش غیر­قابل­انکاری پیدا می­کند. امروزه حوزۀ آموزش زبان به قدری گسترده شده­است که مباحث تخصصی و جزء­نگری همچون “زبان برای اهداف ویژه”[2]، فهرست واژه­های پربسامد، رویکرد محتوامبنا و مانند آن را به خود راه داده­است. پس بجاست که در یاددهی و یادگیری هر زبانی، خود را به این روش و رویکردها مجهز کنیم.

1-2. بیان مسأله

اگر به­سان متقدمان عصر زبان­شناسی نظری، همچون دوسوسور و گاردنر، نظام زبان را اصلاً و ذاتاً واژه­بنیاد و تجلّی این نظام، یعنی گفتار، را متشکل از جمله­ها بدانیم، آن گاه می­توانیم ادعا کنیم که حتی تازه­ترین رویکردها[3] نیز، همانند روش­تدریس­های سنتی که در آن­ها واژه عنصری اصلی و اساسی قلمداد می­شد، از توجه به واژه غافل نشده­اند. به عنوان مثال، در رویکردی همچون آموزش تکلیف­مدار[4] که تقویت توانایی زبان­آموز در به کار بردن جمله­ها در بافت مناسب را اساس تدریس تلقی می­کند، نمی­توان از آموزش واژه صرف­نظر کرد. از این رو، بیراه نیست اگر معتقد باشیم همۀ رویکردها و روش­تدریس­های مطرح­شده در زمینۀ آموزش زبان دوم/خارجی هر کدام به نوعی، مستقیم یا غیرمستقیم، قائل به تأثیرگذاری غنای دایرۀ واژگانی بر پیشرفت مهارت­های زبانی هستند. بنابراین، شکی نیست که تعیین­کننده­ترین لایۀ هر زبانی لایۀ واژه­هاست. اگر دستور هر زبان راه انتقال پیام در آن زبان است، واژه خود پیام است و طبیعی است که در ابتدای مسیر یادگیری و یاددهی زبان، ذهن را بیشتر از هر چیزی با واژه و گروه­های اسمی و صفتی آماده کنیم و پرورش دهیم. گذشته از این، بسیاری از زبان­آموزان زبان را به این دلیل می­آموزند که در آینده مطالبی تخصصی را که به آن زبان نوشته شده­اند، بخوانند و درک کنند. متن­های تخصصی صرف­نظر از این که مملو از اصطلاحات علمی خاص هر رشته هستند، حاوی واژه­هایی نیز هستند که در هر متن علمی می­توان آن­ها را به وفور یافت. مطمئناً دانستن این قبیل واژه­ها، به طور کلی به همۀ زبان­آموزانی که زبانی را با هدف آموختن یک رشتۀ خاص به آن زبان یاد می­گیرند، بسیار راهگشا و مفید است. حال، با توجه به این که در ایران نیز دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف، برای آمادگی جهت تحصیل در دانشگاه­های کشور، در مراکز آموزش زبان فارسی، مثل دانشگاه بین­المللی قزوین، مشغول به یادگیری زبان فارسی هستند، تهیۀ فهرستی از واژه­های دانشگاهی فارسی لازم به نظر می­رسد. وجود چنین فهرستی، فارسی­آموزانی را که فارسی را با هدف آموختن علمی خاص یاد می­گیرند یاری می­کند تا با زحمت کمتر و اطمینان بیشتری در مسیر یادگیری زبان فارسی و سپس آن رشتۀ علمی گام بردارند. پس، ضروری است که در فراهم کردن فهرست واژه­های دانشگاهی فارسی همت بورزیم.

1-3. اهمیت پژوهش

در سطح جهانی، واژه­های دانشگاهی، برای کسانی که در سطوح مختلف دانشگاه­ها مشغول به تحصیل به زبان انگلیسی هستند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. کاکس­هد[5] (۲۰۰۰) فهرستی از واژه های دانشگاهی اراﺋﻪ داده است که شامل ۵۷۰ خانوادۀ واژگانی است که این واژه­ها در فهرست دو هزار واژۀ پربسامد انگلیسی وجود ندارند اما به­وفور در کتاب­ها و متون دانشگاهی کاربرد دارند و به­علاوه در روزنامه­ها و مجلات علمی نیز دارای بسامد بالایی هستند. استفاده از واژه­های دانشگاهی، در انحصار رشته­ای خاص دانشگاهی نیست، بلکه می تواند برای دانشجویان رشته هایی چون پزشکی، ادبیات، علوم پایه، اقتصاد، حقوق و … بسیار مفید و کاربردی باشد. تحقیقات انجام شده نشان داده است که یادگیری این واژه­ها، درک مطلب متون دانشگاهی را، برای دانشجویان خارجی به طور چشم­گیری بالا می­برد و باعث می­شود، آن­ها بدون اتلاف وقت و مراجعه به فرهنگ­های لغات پر­بسامد که معمولا شامل دو تا سه هزار واژه می باشند و بیشتر در مکالمه کاربرد دارند، قادر به درک متون دانشگاهی شوند. پس با توجه به آنچه در بخش پیش عنوان شد، وجود فهرست واژه­های دانشگاهی زبان فارسی، فارسی­آموزان را هم در شروع و هم در ادامه دادن یادگیری زبان فارسی تشویق و ترغیب می­کند. پس بجاست که به روشی علمی و اصولی، تدوین فهرست واژه­های دانشگاهی برای زبان فارسی را آغاز نماییم. رسالۀ حاضر، آغازی است بر همین هدف مهم.

1-4

[1] lexicon

[2] Language for Specific Purposes (LSP)

[3]approaches

[4]Task-based Teaching (TBT)

[5] Coxhead

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :188

قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید