دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مددکاری اجتماعی

 دانلود متن کامل پایان نامه مدد کاری اجتماعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست کلی مطالب

عنوان                                                           صفحه

پیشگفتار

فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی

فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی

 

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان صفحه:

فصل اول: مانی مددکار اجتماعی

 • تعریف مددکاری
 • حرفه مددکاری
 • تاریخچه مددکاری
 • نقش های مددکار اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

 • پذیرش
 • فردیت
 • رازداری حرفه ای
 • مشارکت
 • خود آگاهی

فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی

 • مشاهده
 • مصاحبه
 • بازدید (محیط زندگی ، محل کار و …) ، اهداف بازدید
 • گزارش نویسی
 • پرسش نامه و غیره

فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی

الف- روشهای اصلی

1- مددکاری خودی

2- مددکاری گروهی

3- مددکاری جامعه ای

ب- روشهای فرعی

1- تحقیق و پژوهش

2- مدیریت کاری

3- اقدامات اجتماعی

–  تارخچه مددکاری در ایران

– اهمیت مددکاری فردی

– عمده مهارتهای مددکاران فردی

– تعریف گروه و انواع گروه

– تاریخچه مددکاری گروهی

– مهات ها مددکاری گروهی

– انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی

– تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد

– اصول مددکاری گروهی

– وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی

– مهارت های مددکاری گروهی

– فواید خود افشایی

– تعریف مددکاری جامعه ای

– مفهوم اجتماع

– اهداف مددکاری گروهی

– نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی

با تشکر از استاد ارجمند

جناب آقای  دکتر قجاوند – دکترای مددکاری


فصل اول:

مبانی مدد کاری اجتماعی :

 • تعریف مدد کاری اجتماعی : مدد کاری اجتماعی حرفه ایست مبتنی بردانش مهارت ، استعداد مانند عقیده ، باور وتفکر که به افراد گروهها وجوامع کمک می نماید تا آنها بتوانند ضمن  تشخیص مشکل وشناختن مشکل به گونه ای  کار آمد وتاثیر گذار با مشکل خود مواجه گردند ودر نهایت ضمن  سازگاری باوضعیت موجود رضایت خاطر وتوانمندی  در آنان بوجود آید . ( تعریف کامل ) در همه مشاغل
 • مدد کاری عبارت از ایجاد تغییر ( کل معانی مدد کاری را در بر دارد )

( تغییر درفکر مدد جو ،تغییر در رفتار وروحیه وطرز تفکر )

 • مدد کاری اجتماعی به کلیه اقدامات وفعالیتهایی اطلاق می گردد که در آن سعی می شود مشکلات مددجویان از روشهای مختلف نظیر مشاهد   ÷ه ، مصاحبه ، بازدید منزل ، ومطالعه  پرونده مددجویان مشکلات آنان حل گردد .
 • مدد کاری اجتماعی ، دانشی است سودمند که برای حل مشکل گروههای آسیب پذیر ومحروم درجامعه توسط افرادی که مجهز به دانش مدد کاری هستند به کارگرفته می شود .

* اهداف مدد کاری اجتماعی با تاکید بر بنیاد شهید  وامورایثارگران

1- کمک به خانواده های معظم شهدا در جهت حل مشکلات اقتصادی ، معیشتی ونیازهای روان شناختی ومشاوره ای آنان .

2- کمک به بهبود ارتباطات میان اعضای خانواده های معظم شهدا و جانبازان.

3- تشخیص مشکلات ومسائلی نظیر بیماریهای روانی درخانواده ها ،افت تحصیلی فرزندان  ،فرار از منزل، اعتیاد درخانواده ها ونظایر آن .

4- کمک به مددجویان برای شناختن بهتر خودشان  هم دربعد مادی وهم دربعد معنوی .

5- کمک به مدد جویان  برای توان  مند سازی وقادر سازی آنان .

6- کمک به پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات  وآسیب های اجتماعی  در خانواده

7- کمک به افراد منظور شناختن  استعدادها وتوانمندی آنان  تا بتوانند ضمن شناختن  استعدادها  و توان مندیها  زندگی موفق وکار آمدی داشته باشند .

مددکاری  گروهی : به مشابه یک حرفه اجتماعی چه فردی وچه گروهی :

مددکاری وقتی یک حرفه تلقی می گردد که:

1- شرایط ارتقاء وترفیع مشخص است. 2) سازمانهای متولی دارند .3) صاحبان حرفه از در آمدکافی برخوردارند .4) اطلاعات اعضاء بایستی  به روز باشد .5) دارای نظام نامه منشور اخلاقی هستند مثلا راز داری  ازموارد آن است . 6) مدد کاری به عنوان یک حرفه در خدمت همنوعان است . 7) عموم مردم از جزئیات حرفه اطلاعی ندارند . 8) امکان سوء استفاده از حرفه وجود دارد . 9) آزمونهای  دشوار برای ورود به حرفه وجود دارد . 10) حرفه ها برخوردار از دوره های عملی و کار آموزی هستند .

* تاریخچه مدد کاری  :

قدمت مدد کاری به زمانی برمیگردد که انسانها زندگی گروهی راشروع کرده اند واین مشکل وجود داشته که بین قبایل جنگ ونزاع بوه است وکدخدا از غنیمت های جنگ به افرادبی  بضاعت کمک می کرده است ، وریش سفیدها مسئولیت تقسیم غنائم را به عهده می گرفتند این مدد کاری  است مدد کاری  اجتماعی  معمولاً از کلیساهاومساجد شروع شده است زیرا بهترین  مکان برای مدد کاری وکمک به نیازمندان بوده است و دراروپا کلیساها ، کمک فراوانی به مردم کرده اند درسال 1601 در انگلستان  تعداد گداها آنقدر زیاد می شود که ملکه آنها  ( الیزابت ) قانون فقرای الیزابت را می دهد و لندن را به 3 قسمت  تقسیم می کند وگداهای  هر منطقه مشخص گردد ودولت باید کمک مالی به اینها می کرده  است که بعدها محدود شد که اگر فردی سه رو زگدایی می کرد نشانه هایی بر آنها می گذاشتند تامشخص گردد. اولین کتابهای  مدد کاری توسط چارد دیکنز نوشته شده است وکارکردن در لندن بسیار زیاد وطاقت فرسا بوده وبه مرور زمان  میزان ساعات کار تقلیل پیدا کرد . تاریخ زندانها اینطوربود که یا جسم شکنجه ببیند یا روح آنان ، کم کم شکنجه کم شد وفقط زندانی  ازلحاظ روحی باید شکنجه می شد نه جسمی .

* سال شروع مدد کاری رسمی ازسال 1901 می باشد  اولین مدرسه مدد کاری درهلند  وبه گفته بعضی ها در امریکا ساخته شده است . 800 میلیون نفر درکل دنیا آمار مردم  ی هست که غذا نمی خورند .

درایران ازسال 1337 خانم فرمان فرمایان که در آمریکا  زندگی می کرده است آغازگردید اولین مدرسه مدد کاری  درایران بالاتر از میدان ونک می باشد . بعدهامدرسه به چهار راه لشگر انتقال پیدا کرد که فوق دیپلم ب دانشجویان  داده می شد بعدها به کارشناسی  وفوق کارشناسی  ارتقاء پیدا کرد ودر سال  1357 به علت پیروزی انقلاب تا سال 1361 دانشگاههای مددکاری تعطیل شد . وفقط دانشگاه علامه در سال 1362 دررشته مددکاری  دانشجو پذیرفت و درسال 1368 دانشگاه شاهد در رشته مدد کاری  دانشجو گرفت . در حال حاضر حدود سه هزار مددکار در ایران داریم .

از این تعداد  800  نفرتحصیلات مدد کاری  و 2200 نفر تحصیلات غیر مدد کاری  است وبه  1500 مدد کار دیگر  نیاز می باشد . در واقع در رشته مددکاری کار در مددکاری به ازای هر مددکار 50 دپرونده کافی می باشد.

نقش های مدد کاری  اجتماعی :

ده مورد است :

 • محقق
 • ارزیاب کننده مشکلات مدد جو
 • مذاکره کننده
 • نقش مشاوره
 • نقش مدیریت
 • پیشگیری
 • نقش برنامه ریزی
 • نقش توانبخشی
 • نقش ساماندهی امور . ولی بعضی معتقدند این وظیفه مدیران است .

10- رایزنی

11- سخنگوی اداره جات

12- هماهنگ کننده :

 

فصل  دوم :

اصول مدد کاریس  گروهی :

 • اصل اول – اصل پذیرش : رابطه 2 طرفه  است علاوه بر اینکه مدد کار مدد جو را می پذیرد مدد جو هم  باید مدد کارش را بپذیرد  مدد کار باید ابتدا شناخت داشته باشد ودر هر شرایطی  مدد جو را بپذیرد  عواملی وجود دارد  که مدد جو ،  مدد کارش را نمی پذیرد  . در واقع موارد عدم پذیرش را می توان چنین خلاصه کرد:

1- برخورد ورابطه نخستین  2- انتقال یا ازمدد کار به مدد جو یا بالعکس ازمدد جو ، مدد کار 3- خطاهای مدد کاری 4- عدم پیگیری مناسب 5- تجزیه منفی گذشته  6- فرهنگ که فرهنگ مدد جو بامدد کار فرق می کند 7- سن 8- جنس یا جنسیت 9- ناکافی بودن دانش  مدد کاری 10- پوشش مدد کار


قبل از اینکه به اصل دوم بپردازیم ، ارزشای مددکاری ، انواع نیازهای مددجو را توضیح میدهیم

ارزشهای مدد کاری :

 • حرمت مقام انسان ، خداوند بالاترین مقام را به انسان داده است .   2- آزادی واختیار انسان ها  3- مسئولیت پذیری  انسانها  4- برابری انسانها در استفاده از امکانات مادی ومعنوی .

انواع نیازهای مدد جو :

 • نیازهای احساس شده 2- نیازهای بیان شده 3- نیازهای برآورده شده 4- نیازهای که امکان  تحقق آنها وجود دارد .

* دومین اصل 2: اصل فردّیت * : به عنوان مدد کار باید بین افراد تمیز قایل شویم وهر انسانی متفاوت از انسان دیگراست ،  نسخه های یکسان نمی توان برای افراد  نوشت زیرا  امکان دارد روشی که برای فردی موثر است برای دیگری  امکان دارد  موثر نباشد راه حلهایی که موفقیت آمیز بوه امکان دارد  در مورد فرد دیگر موفقیت آمیز نباشد.

* اصل سوم 3: اصل راز داری * : سومین اصول مددکاری است رازداری حرفه ای این است که مددکار باید همدم اسرار مددجو باشد وبه مدد جو اطمینان دهد که حرفهایش جایی درز پیدا نمی کند راز داری اگر خوب بکار گرفته شود به ارتباط  ورابطه مددجو ومددکار کمک می شود . سوالهای دراین زمینه  مطرح است :

سؤال 1: مددکار اجتماعی درچه  مواردی می تواند  اقدام به افشای  اسرار مدد جو نماید ؟ در صورت افشاء نکردن  موضوع امکان  آسیب به دیگران یاخود مددجو  باشدکه راز داری  توصیه نمی گردد وزمانی  که احساس آسیب جسمی باشد . میتوان اسرار مددجو را افشا کند.

سؤال2 : مدد کار تا چه اندازه  می تواند اسرار  مدد جویان  را حفظ کند ؟  قبل از شروع  به کار با مددجو توافق کنیم که من مددکار بنا به  شرایطی  بعضی موارد را  باید به اطلاع مسئولین برسانم .

سؤال 3: مدد کار تا چه اندازه  می تواند اطلاعات مدد جو  رابه چه سازمانها وافراد گزارش نماید ؟ مدد کار بامدد جو هماهنگ می کند که سرپرست      مددکاری حق نتیجه نهایی از دیدار مدد کار و مددجو را دارد با هماهنگی  افرادی که صلاحیت دارند می توانند  اطلاعا ت کسب کند .

در واقع در اصل رازداری حرفه ای میتوان چنین گفت: که قرار داد بین مددکار و مددجو که به صورت کیتی و با ذکر مدت و زمان و دفعات و هزینه ها

* اصل چهارم  4: اصل رابطه  حرفه ای : *

مدد کار باید از همه توان ومهارتها وشیوه ها درجهت صداقت ، همدلی ، خلوص ، پذیرش مثبت  بدون قید وشرط این 4 ویژگی  درمدد کار باشد مددکارباید خود واقعی رابه مدد جو  نشان  دهدومددجو این رفتار  را درک می کند .

موارد با مشکل مددجو    همدردی               بهترین حالت               بی تفاوتی

1- رابطه کلامی

اصل رابطه حرفه ای

2- رابطه غیر کلامی

دررابطه کلامی دقیقا باید به مددکار نشان دهیم که ارتباط خوبی میتوانیم با اوبرقرار کنیم وازنظر کلامی با اوارتباط برقرار کنیم و روابط محترمانه باشند

رابطه غیر کلامی بخشی از روابط ماست خیلی اوقات روابط مددکار  غیرکلامی  است مثلا باسکوت ،  باچشم معمولا  تحقیق نشان داده اگرمدد جوبرای مشاوره نزد مددکار می آید بهترین حالت فاصله بین مددکار و مددجو 130 الی 140 cm می باشد.

 

رفتارهای غیر کلامی  ناموثررفتارهای کلامی غیر موثر
گردندان تسبیح ، جاسوئیچی ، خمیازه کشیدن، قولنج  شکاندن ، کارهای نیز ضروری وغیر کلامی انجام ندهیدفریاد زدن ، خنده بی مورد ، ناراحتی بی مورد ، تن صدای یکنواخت  ، بعضی مواقع بلند تر ، بعضی موقع آرامتر

 

اصل پنجم ،اصل مشارکت : مدد کاربایستی مددجو وخانواده مدد جو رادرجریان شکل قراردهد ومددجورادخل در آن ( حل شکل) کنیم . در اصل مشارکت نباید همه کارهابه دوش مددکارباشد . قدمها برای مددجو با مدد جو باید باشد فواید مشارکت 1- عزت نفس مددجویان افزایش پیدا می کند 2- در نگه داری آنچه که به ماداده شده بیشترمراقبت می کند 3- در جریان حل مشکل سهیم می شود ودشواریها وسختیهای کار را متوجه می شود .

نکته ای که در اصل مشارکت مهم است به میزان توانایی افراد تکلیف دهیم  وبه توان مندیهای فرد توجه داشته باشیم مددجو باید پابه پای مددکارحرکت کند ومشارکت داشته باشد .

اصل پنجم : اصل خود آگاهی مهم ترین اصل مدد کاری است اگر کسی خود را شناخت خدای خویش را شناخته است هر چقدر آگاهی انسان بیشتر باشد ونقاط ضعف وقوت خود را بشناسد  بهترمی تواند مشکلات را تحلیل و مرتفع سازد .

 

اصل ششم : اصل عدم پیش داوری وقضاوت : از روی ظاهر افراد قضاوت نکنیم ودر وهله اول هیچ قضاوتی نکنیم زیرا قضاوت باعث طبقه بندی افرادمیشود مثل ضعیف در مقابل قوی پولدار درمقابل غیر پولدار ، روستائی  با شهری .

اصل هشتم : خود تصمیم گیری  باید به مددجو فرصت دهیم  خودش راه راپیدا کند وتصمیم بگیرد مددکار نباید تصمیم بگیرد باید راهنمایی بدهدوراه را خودمددجو باید انتخاب کند .

اصل نهم : اصل قادرسازی مدد جو یعنی: مددجو را توانا کنیم تا مشکلی را حل کندو همیشه برای حل مشکل به سوی مددکار روانه نشود .

 

 

فصل سوم

ابزارهای مدد کاری :

یکی از ابزارهای مددکاری ، مشاهده است که فقط مخصوص مدد کاران  نیست در هر رشته ای وجود دارد مشاهده اطراف محیط مددجو اطلاعات زیادی به ما می دهد . مشاهده باید دقیق باشد ( بعضی مشاهده ها ) مثل پزشکان متخصص . مشاهده به 2 روش صورت می گیرد  1- مستقیم   2- غیر مستقیم

مشاهده مستقیم : دراین مشاهده  مدد کار  بدون واسطه  نحوه زندگی  مدد جو را می بیند ولی درغیر مستقیم  امکان دارد  رفتار مددجو  توسط مددکار  دیده نشود  رابطه وجود داشته باشد مثلا ازطریق  مادرمددجو اطلاعات  راکسب می کنیم  وامکان دارد مدد کار  حضور نداشته  باشد واز فرد دیگری  کمک بگیرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید