دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سب ولعن در آیات وروایات

تن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معارف قران

عنوان : بررسی سب ولعن در آیات وروایات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع)

معاونت پژوهش

پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ معارف قران

عنوان:

بررسی سب ولعن در آیات وروایات

استاد راهنما:

 جناب دکتر تقی اجیه

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رضا سعادت نیا

 تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

موضوع سبّ ولعن از مسائل نخستین در جهان اسلام بلکه در عالم بشری و مورد ابتلای جوامع مسلمانان و غیر مسلمانان می باشد،و ابعاد اخلاقی، اجتماعی و سیاسی وسیعی دارد، و جنبه های روانی و تبلیغاتی آن چشمگیر وقابل بحث و بررسی فراوان می باشد.

پس این موضوع از تاریخچه وقدمت طولانی برخوردار است وچنانچه خاطر نشان خواهیم نمود این موضوع حداقل در درون جامعه اسلامی ودر برخورد با پیروان و مسالک مختلف مطرح و مورد ابتلاء بوده و هست.

مسئله مهمی که در اینجا مطرح خواهد شد این است که متأسفانه موضوع سبّ ولعن کاملاً تفکیک نشده و در مواردی خلط مبحث شده به طوری که عده ای با حسن نیت لعن و ناسزا را هر دو فی حد نفسه عملی ممنوع می انگارند،در صورتی که این دو با هم متفاوتند هم در مفهوم و هم در حکم و هر کدام مصادیق متفاوتی دارند،سبّ وناسزا مطلقاً ممنوع است حتی به دشمن بدخواه وکافر.چنانکه قرآن تصریح دارد،و اما لعن در مواردی مجاز است و موارد مجاز و عدم جواز آن در قرآن وسنت به تصریح آمده است.وهدف ومحور اصلی بحث ما در این پروژه همین مطلب است که   ابتداء به تفکیک این دو  موضوع بپردازیم  و ان گاه  واژه های مرتبط به ان را بیان نموده و به ذکر موارد ومصادیق هر کدام بپردازیم و در مقابل با ادله از قرآن وسنت فتاوای فقهاء به موارد جواز و عدم جواز لعن و نفرین بپردازیم به تفاوت معنوی و حکمی بین آنها توجه کنیم  ودر پایان به ترویج سب ولعن و بیان حکم سب خدا و پیامبر اشاره شده  وپیامد های دنیوی اخروی وراه های درمان  ان بررسی شده است تا با  رو شدن حقیقت جواب محکم و قاطعی به یاوه گویان و کسانی که شیعه را متهم به ناسزاگویی به صحابه می نمایند داده باشیم.

کلید واژه ها: سبّ، لعن، فحش، نفرین، ناسزا و غضب.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………… 1

اهمیت تحقیق…………………………… 3

اهداف تحقیق…………………………… 3

پیشینه تحقیق………………………….. 5

 

فصل اول: معناشناسی سبّ ولعن و واژگان مرتبط

1-1- معنای لغوی سبّ…………………….. 7

1-2- معنای اصطلاحی سبّ…………………… 8

1-3- معنای لغوی لعن……………………. 9

1-4- معنای اصطلاحی لعن…………………. 10

1-4-1- تحریم لعن……………………… 10

1-5- واژگان مرتبط با سبّ……………….. 15

1-5-1- فحش…………………………… 15

1-5-2- قذف…………………………… 16

1-6- واژگان مرتبط با لعن………………. 17

1-6-1- برائت…………………………. 17

1-6-2- رجم…………………………… 19

1-6-3- غضب…………………………… 20

1-6-4- بُعد…………………………… 21

1-6-5- خساء………………………….. 22

 

 

 

فصل دوم: اسباب سبّ و لعن

2-1- اسباب سبّ………………………… 25

2-1-1- غضب…………………………… 25

2-1-2- عادت………………………….. 28

2-2- اسباب لعن……………………….. 30

2-2-1تکبر شیطان………………………. 30

2-2-1-1- منشأ کبر…………………….. 30

2-2-1-2- کبر در آیات قرآن……………… 31

2-2-1-3- کبر در روایات………………… 32

2-2-1-4- درمان کبر……………………. 32

2-2-2- قتل عمدی مؤمن………………….. 33

2-2-3- آزار خدا و پیامبر (ص)…………… 35

2-2-4- پیمان شکنی…………………….. 36

2-2-5- کفر…………………………… 38

2-2-5-1- اقسام کفر……………………. 38

2-2-5-2- لعن کافر در آیات قرآن…………. 39

2-2-5-3- کفر در روایات………………… 40

2-2-5-4- برخی ویژگی‌های کفار (کافر) مطابق روایات 40

2-2-6- کسانی که آیات خدا و راه های هدایت را کتمان کرده اند……………………………………. 41

2-2-7- نفاق………………………….. 42

2-2-8- قطع رحم……………………….. 45

2-2-9- شرک…………………………… 46

 

 

 

 

 

فصل سوم: لعن کنندگان و لعن شدگان

3-1- لعن کنندگان……………………… 48

3-1-1- خداوند………………………… 48

3-1-2- ملائکه…………………………. 52

3-1-3- همه مردمان…………………….. 52

3-1-4- پنج تن آل عبا(در مساله ی مباهله )… 53

3-1-5- داوود و عیسی بن مریم……………. 53

3-1-6- ندا دهنده در روز قیامت………….. 54

3-1-7- امت‌های کافر در روز قیامت و در جهنم.. 54

3-1-8- لعنت کنندگان (اللاعنون)………….. 55

3-1-9- نامشخص………………………… 55

3-2- لعن شدگان……………………….. 57

3-2-1- لعن شدگان در قرآن………………. 57

3-2-1-1- شیطان……………………….. 57

3-2-1-2- کافران………………………. 57

3-2-1-3- مشرکان و منافقان……………… 58

3-2-1-4- ظالمان………………………. 58

3-2-1-5-اهل افساد و قاطعان رحم…………. 59

3-2-1-6- دروغ گویان به هنگام مباهله…….. 60

3-2-1-7- یهود و اصحاب سبت……………… 60

3-2-1-8- آنان که آیات خدا و راههای هدایت را کتمان  کرده اند……………………………………….. 61

3-2-1-9- آزار دهندگان به پیامبر (ص)…………. 61

3-2-1-10- بهتان زنندگان به زنان پاکدامن……… 62

3-2-1-11- قاتلین مؤمنین……………………. 63

3-2-2- لعن شدگان در روایات…………….. 63

3-2-2-1- نظر فقهاء فر یقین نسبت به سبّ و لعن 64

3-2-2-2- آیا سبّ و لعن مسلمانان بالاخص صحابه موجب فسق و کفر می‌شود؟………………………………. 65

3-2-2-3- آیا لعن معاویه و یزید جایز است؟… 67

3-2-2-4- آیا لعن بعضی از صحابه‌ از جمله شیخین جایز است؟   69

3-2-2-5- لعن حیوانات و جمادات………….. 71

 

فصل چهارم:  پیشینه سبّ و لعن

اغاز سب در رفتار صحابه و همسران پیامبر74……………………………………….

ترویج رسمی سب ولعن و تکفیر.75……………………………………………….

بیان نمونه های از سب و لعن دشمنان اهل بیت75…………………………………..

لعن از دیدگاه اسلام79……………………………………………………………

ایا لعن تنها خاص معصومین می باشد83………………………………………….?

حکم سب خدا و پیامبر  و امامان معصوم…………………………………………………………… 83

بررسی چند روایت در زمینه سب ………………………………………………………………..84.

          ایا در شرایط کنونی سب ولعن جایز است؟………………………………………………………85

دیدگاه اسلام درباره حب بغض………………………………………………………………………….89

مفهوم حب و بغض……………………….. 89

حب وبغض در اصطلاح……………………… 89

محدوده حب وبغض……………………….. 89

منشاء حب وبغض………………………… 91

ویژگی های حب و بغض در انسان……………. 91

اصول حاکم بر حب وبغض………………….. 92

سب ولعن خلفا ابزاری برای فتوا به قتل شیعه. 101

پیامدهای دنیوی سبّ…………………… 103

4-1-1- تحریک دیگران به ناسزاگویی………. 103

4-1-2- ایجاد دشمنی…………………… 103

4-1-3- ایجاد نفاق و دو رویی…………… 103

4-1-4- نابودی برکت…………………… 104

4-1-5- مایه فسق……………………… 104

4-1-6- اجابت نشدن دعا………………… 104

4-1-7- ایجاد کینه و دشمنی…………….. 105

4-1-8- بازگشت لعن بی مورد  به لعن کننده… 106

4-2- پیامدهای اخروی سبّ……………….. 106

4-2-1- محرومیت از بهشت……………….. 106

4-2-2- ورود به دوزخ………………….. 106

راه‌های درمان سبّ و لعن بی مورد ………… 107

 

 فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه نهایی…………………………. 110

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

قرآن کریم کتاب هدایت، سازندگی و هم زیستی است که به طور جامع در بر گیر نده تمام کتب الهی دیگر می باشد واین کتاب در تمام مسایل موردنیاز بشر اصول و قواعدی را بیان فرموده است، یکی از  فرامین دستورات قرآن، تبیین رفتار و کردار بشر و ارتباط انسانها بر اساس معیار صحیح با یکدیگر است. دستورات اخلاقی اسلام و قرآن در جهت هدایت بشر از یک نگاه عقلی و منطقی برخوردار است، چنانکه عقل به تنهایی خوبی و زشتی هر چه را درک  ننموده است و شرع نیز برای تأکید بر آن و ارشاد مردم دستور خاصی را بیان می‌فرماید. به عبارت دیگر هم چنان‌که زشتی ظلم، دروغ و تهمت دارای استدلال عقلی  بیان نموده است شرع مقدس نیز می‌فرماید: «و الله لایحب الظالمین» «و خداوند بیدادگران را دوست نمی‌دارد» و «انّ‌الله یامر بالعدل و الاحسان»«در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می‌دهد».در این کتاب الهی درباره رفتار بشر و تعامل ان  با دیگران  نیز دستوراتی دارد که هر کدام نسبت به این رفتار در اموزه های دینی تاکید فراوان شده است.

در خصوص سب و لعن نیز دیدگاه قرآن هم سو با نگاه عرفی و عقلانی است و تمایلات طبیعی و فطری بشر را تأئید می‌فرماید. یعنی همان‌گونه که عرف عقلا و عقل، رفتار ظالم و ستمگر، شیطان، کسانی که جلوی رشد و کمال انسان را گرفته و موجب نابودی حرث و نسل می‌گردند و نشر دهندگان فساد را محکوم می‌نماید و از کسانی که به آنها مبادرت می‌ورزند بیزاری می‌جوید، قرآن نیز این گونه افراد را محکوم و لعن نموده و از مسلمانان خواسته است راه چنین گروه‌ها را نپیموده و آنان را از جامعه اسلامی دور سازند.

موضوع این پروژه «سب و لعن در قرآن و روایات» می‌باشد. این پروژه شامل پنج  فصل می‌باشد:

فصل اول مفاهیم و کلیات را در بر می‌گیرد که شامل معنای لغوی و اصطلاحی سب و لعن و هم‌چنین واژگان مرتبط با این دو مانند: فحش، قذف، رجم، برائت و … می‌باشد.

در فصل دوم موارد اسباب سب و لعن ذکر شده:

اسباب سب مانند: عادت و غضب.

اسباب لعن مانند: کبر، قتل عمدی مؤمن، آزار خدا و پیامبر (ص) و … .

در فصل سوم که شامل دو بخش می‌باشد لعن کنندگان و لعن شدگان را ذکر کرده‌ایم.

لعن کنندگان مانند: خداوند، ملائکه، همه مردم و … .

لعن شدگان مانند: شیطان، منافقان، کافران و … .

و آثار و پیامدهای منفی دنیوی و اخروی سب و لعن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

پیامدهای دنیوی مانند: تحریک دیگران به ناسزاگویی، ایجاد دشمنی، ایجاد نفاق و دورویی و … .

پیامدهای اخروی مانند:محرومیت از بهشت و ورود به آتش دوزخ  در فصل  چهارم به پیشینه سب و لعن  پرداخته شده است انگاه به  بیان نمونه های از سب ولعن دشمنان اهل بیت اشاره شده است  و دیدگاه اسلام و حکم سب خدا و پیامبر و اهل بیت  پیرامون ان مورد توجه قرار گرفته وپیامدهای  دنیوی واخروی و راه های درمان ان نیز اشاره شده  است .

ودر فصل پنجم به نتیجه گیری مباحث شده است تحقیق این پروژه، به شیوه کتابخانه‌ای است و تمامی مطالب از طریق فیش‌برداری جمع‌آوری شده است و اصول کار بیشتر در تحقیق آیات قرآنی و کتب حدیثی، تفسیری و اخلاقی است.

 

 

 

 

 

 

اهمیت تحقیق

انسان موجودی است که فطرتاً دارای حب ذات است؛ بنابراین بدیهی است که خویشتن خویش در نظرش از اهمیت والایی برخوردار باشد و به خود بپردازد؛ و این انسان برای شناختن کمالات خویش و راه رسیدن به آن‌ها تلاش نماید؛ تمام تلاش‌ها و کوشش‌های انسانی هم، برای تأمین منافع و مصالح انسان صورت می‌گیرد؛ پس شناخت انسان و کمالاتش برای رسیدن به این هدف لازم است.

انسان زمانی که به ارزش واقعی خویش رسید و فهمید که برای رسیدن به هدف  والایی آفریده شده است سعی می‌کند از عواملی که او را از رسیدن به کمال و رسیدن به حق باز می‌دارند دوری جوید و در صورت افتادن در دام آن عوامل، راه خلاصی از این مهلکه‌ها را پیدا کند. و یکی از این مهلکه‌ها سب و لعن است که سب یکی از صفات زشتی است که سبب می‌شود روح حیوانی به حرکت درآید و اعمالی از انسانی سر بزند که اعمال اطفال و دیوانگان باشد؛ طبیعی است که در چنین حالتی انسان از عقل و فکر و نعمت اندیشه و دریافت که از عالی‌ترین امتیازات انسانها نسبت به حیوانات است محروم می‌ماند و دیگر نمی‌تواند چراغ عقل را راهنمای خود قرار دهد و در نور آن درستی را از کجی تشخیص دهد، ما هم در این تحقیق بر آن شدیم تا با بررسی آیات قرآن و کتب، حدیثی، تفسیری و اخلاقی، مطالبی پیرامون، این موضوع را به طور مختصر بیاوریم.

اهداف تحقیق

اهدافی را که در این تحقیق دنبال می‌کنیم پیدا کردن جوابی برای این سؤالات است:

1- سب و لعن به چه معنا هستند؟

2- اسباب و زمینه‌های سب و لعن کدامند؟

3- لعن کنندگان و لعن شدگان در قرآن و روایات چه کسانی هستند؟

4- نظر فقها و فریقین نسبت به سب و لعن چیست؟

5- آیا سب و لعن مسلمانان بالاخص صحابه موجب فسق و کفر می‌شود؟

6- آیا لعن معاویه و یزید جایز است؟

7- آیا لعن بعضی از صحابه  خاص  جایز است؟

8- بر چه اساس می گوییم اصل فقهی آنست که لعن خاص معصوم می باشد ؟

9- نمونه های ازسب ولعن دشمنان اهل بیت را بیان کنید

10-دیدگاه اسلام در مورد سب ولعن چیست؟

11- حکم سب خدا وپیامبر و امامان معصوم را بیان کنید.

12-پیامد های دنیوی و اخروی سب و لعن را بر شمارید

13-اصول حکام بر حب و بغض رااز منظر (ایات و روایات) را بیان کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشینه تحقیق

از آنجایی که سب و لعن (مؤمنان) از موانع رسیدن به رحمت حق و باعث دوری از رحمت حق می‌باشند، قرآن کریم به این مسئله توجه زیادی کرده و آیات متعددی در مورد لعن انسانها و از آن بیشتر در مورد لعن خداوند که نتیجه اعمال انسانهاست آورده است؛ و به همین جهت نیز از ائمه معصومین احادیث زیادی در این زمینه وارد شده است، که به طور کلی درباره سب و لعن و واژگانی که هم معنا با این دو هستند بیاناتی فرموده‌اند.

و همچنین  بعضی از مفسران در تفسیر آیات مربوط به  لعن و علمای اخلاق در کتابهای اخلاقی درباره این موضوع بحث کرده‌اند.انچه ما در این تحقیق به دنبال ان هستیم که بیان کنیم که  ایا لعن یک موضوع کاملا جدا است یا خیر و  ان گاه با بررسی در ایات و روایات پیرامون این موضوع بپردازیم .

از طرفی افرادی مانند علامه مجلسی  و محقق کرکی  در این مقوله در اثار خود مطالبی اوردند به عنوان مثال مرحوم علامه مجلسی  در مجلدات مطاعن بحار الانوار بحث مفصلی اوردند وعلما ودانشمندانی که زیارت عاشورا را شرح کرده اند به این

در معراج السعاده ملا احمد نراقی، محجه البیضاء مولی محسن فیض کاشانی،تحف العقول  حرانی.بحار انوار مجلسی و گزیده جامع السعادات مهدی نراقی، اخلاق الاهی (آفات زبان بخش یکم) آیت‌الله مجتبی تهرانی، آفات زبان حجت الاسلام و المسلمین سید محمدامین، آفات زبان در آیات قرآن، احادیث، قصص و حکایات محسن غفاری، احیاء علوم‌الدین محمد بن محمد غزالی، بهشت اخلاق مهدی نیلی‌پور، آثار گناه در زندگی و راه جبران آن علی‌اکبر صمدی، آفات زبان سید احمد خاتمی، گناه شناسی محسن قرائتی و دیگر کتاب‌های اخلاقی و تفسیری مطالبی پیرامون این موضوع نگاشته شده است.

از طرفی افرادی مانند علامه مجلسی و محقق کرکی در این مقوله در آثار خود مطالبی آورده اند به عنوان مثال مرحوم علامه مجلسی در مجلدات خود مطاعن بحار الانوار بحث مفصلی آورده اند وعلما و دانشمندانی که زیارت عاشورا را شرح کرده اند به این مهم پرداخته اند مانند : کتاب شفاء الصدور از میرزا مسیح تهرانی یا شرح زیارت عاشورا از آیت الله حسین مظاهری نموده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

معناشناسی سبّ ولعن و واژگان مرتبط

 

 

 

 

طرح مسئله

با آنکه قرآن از سبّ و شتم و ناپاکیزگی در کلام نهی کرده و سیره پیامبراکرم (ص) نیز عاری از سب و شتم و لعن با نام و نشان (صریح و درمورد شخص خاص) است، اکنون پرسیدنی است که چرا در میان برخی مسلمانان این امور رواج یافته و یا گروهی از مسلمانان گروهی دیگر و یا حتی همه مسلمانان را تکفیر می‌کنند؟ همچنین از چه زمانی و چگونه این امور در میان مسلمانان رایج شد و چه گروه‌ها و یا چه کسانی گسترش‌دهنده آن بوده‌اند؟ایادر این زمان خود خواهان تغیر در این موضوع می باشد یا خواهان گسترش ان با توجه به گسترش علم ودانش  ونسل کشی انسانها در زمان حاضر می باشد چرا که دشمنان با بهانه این موضوع به ریختن خون افراد بی گناه می‌پردازنند.

این پرسش‌ها بررسی‌های درازدامنه‌ای را می‌طلبد که در این  تحقیق نمی‌گنجد.در این تحقیق سعی شده، نقش گروه‌های مختلفی در رواج سبّ و لعن و شتم و تکفیر پیگیری و نشان داده شده است. ولی در این پژوهش تلاش خواهد شد تا به برخی از ریشه‌های رواج این نوع رفتار پرداخته شود و نقش  گروه  مختلف من جمله صحابه بررسی شده است که پیش از گروه‌های یادشده در عرصه‌های سیاسی، اعتقادی و نظامی حضور داشته‌اند، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید