دانلود پایان نامه ارشد :تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی 

گرایش : روابط بین الملل

عنوان : تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دانشگاه علامه طباطبائی

پردیس نیمه حضوری

 پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل

 عنوان

تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

 استاد راهنما

دکتر حسن میرفخرائی

 استاد مشاور

دکتر مرتضی نورمحمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دهه های اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا به میزانی از رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند که می تواند، الگویی برای دیگر کشورهای جهان سوم در حال توسعه باشد.  تجربه ی توسعه ی  کشورهای فوق به ویژه از دهه 1990 میلادی را می توان در نقش اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به (آ.سه.آن) جستجو کرد. این اتحادیه در سال 1967 میلادی با سه هدف؛ 1- تسهیل توسعه اقتصادی درون منطقه ای، 2- پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و 3- تضمین صلح و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا تاسیس شد. کشورهای این منطقه موفق شده اند تا در چارچوب آ.سه.آن، به تعاملات درون منطقه ای و حتی ارتباطات خارج از منطقه ای پرداخته و حجم و میزان صادرات و واردات خود را افزایش داده و گام های موثری را در جهت کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها بردارند. به عبارت دیگر آن ها با در پیش گرفتن الزامات جهانی شدن و اقتصاد بازار، فرآیند توسعه اقتصادی خود را طی کرده اند. به همین دلیل است که علی رغم بحران مالی که مناطق مختلف جهان را در بر گرفته، این منطقه همچنان از پویاترین مناطق اقتصادی جهان است.

کلید واژه ها: توسعه[1]، آ.سه.آن[2]، جهانی شدن[3]، نظام بازار[4] و همگرایی[5].

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله . 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش…….. 6

1-3- اهداف تحقیق… 8

1- تاثیر سیاست خارجی تعاملی بر توسعه ی کشورها 8

2- نشان دادن الگویی از توسعه……….. 8

1-4- سوال تحقیق………. 9

1-5- فرضیه تحقیق… 9

1-6- متغیر های تحقیق… 9

1-7- روش تحقیق………….. 9

1-8- تعریف واژگان تحقیق… 9

1-9- پیشینه تحقیق……. 10

1-10- مشکلات و محدودیت تحقیق… 11

1-11- تقسیم بندی مطالب…. 12

فصل دوم : چارچوب تئوریک

مقدمه…………. 13

2-1- بخش اول: نظریه ی نوکارکردگرایی… 14

2-1-1- زمینه های پیدایش نوکارکردگرایی… 14

2-1-2- دیدگاه های نوکارکرد گرایان….. 20

2-2- بخش دوم: آ.سه.آن از منظر نوکارکرد گرایی..30

فصل سوم: ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا(مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین)

مقدمه . 36

3-1-  ساختار سیاسی… 37

3-1-1-  مالزی……………. 37

3-1-2- تایلند.. 42

3-1-3- سنگاپور. 47

3-1-4- اندونزی … 50

3 – 1-5- فیلیپین…………… 53

3-2- ساختار اقتصادی……………… 60

3-2-1- مالزی………….. 60

3 -2-2-  تایلند…….. 66

3-2-3- سنگاپور. 72

3-2-4-  اندونزی……………… 84

3-2-5- فیلیپین… 93

فصل چهارم: ماهیت سازمان امنیتی جنوب شرق آسیا

مقدمه . 103

4-1- بخش اول: زمینه های تاسیس 104

4-2- بخش دوم: اهداف سازمان .. 110

4-3- بخش سوم: ساختار تشکیلاتی … 111

4-3-1- اجلاس های آ.سه.آن .. 111

4-3-2- کمیته های آ.سه.آن….. 112

4-3-3- گروه های دیالوگ …. 114

4-3-4- دبیرخانه آ.سه.آن .. 115

4-4- بخش چهارم: کارکرد سیاسی، امنیتی…… 115

4-5- بخش پنجم : سیر تکامل………. 121

فصل پنجم:‌ ارزیابی عملکرد آ.سه.آن در توسعه‌ی کشورهای عضو

مقدمه. 125

5-1- بخش اول: نشست های آ.سه.آن……… 126

5-1-1- انواع نشست‌های آ.سه.آن…………….. 127

5-1-2- موافقت نامه افتا و تحولات آن……….. 128

5-1-3- مروری بر نشست های مهم .. 134

5-3-  بخش دوم: همکاری های خارجی آ.سه.آن………… 139

نتیجه گیری… 141

فهرست منابع……………. 148

مقدمه

از دهه های 1950 و 1960میلادی به تدریج با استقلال  پیدا کردن کشورهای جهان سوم، دغدغه ی توسعه مهمترین اولویت آنان شد. در این میان کشورهای جنوب شرقی آسیا بارزترین و شاخص ترین نمونه های توسعه یافته جهان سوم به شمار می روند، به گونه ای که می تواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد. در فرآیند و مسیر توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا نمی توان برخی کمک های مالی آمریکا و ژاپن را اگرچه در حسن نیت آن ها مطمئن نیستیم، از نظر دور داشت. به عبارت دیگر در مراحل اولیه توسعه صنعتی این کشورها برخی کمک های مالی قدرت های بزرگ به این منطقه سرازیر شد. این کمک ها در شکل گیری بستر اولیه توسعه کشورهای مزبور، نقش اساسی داشت. پس از فروپاشی نظام دوقطبی و رفع تنش های حاکم در نظام بین الملل و شتاب گرفتن فرآیند اقتصاد جهانی که ویژگی اصلی ومحوری آن وابستگی متقابل اقتصادی کشورهای جهان است، مسیر توسعه آنان نیز لاجرم از مجرای  همین الگوی اقتصاد بازار عبور می کند.

استراتژی ابتدایی کشورهای این منطقه در جهت دست یابی به توسعه اقتصادی، جانشینی واردات بود. این سیاست به دلیل محدودیت در فروش تولیدات مثبت تلقی نشد. لذا الگوی توسعه صادرات مد نظر آن ها قرار گرفت. این شیوه، رشد چشمگیر تولیدات ناخالص داخلی را برای آن ها سبب شد. در یک بررسی مقایسه ای با مناطق دیگر، می‌بینیم که کشورهای آمریکای لاتین با اتخاذ شیوه ی جانشینی واردات در دهه 1960میلادی در امر توسعه شکست فاحشی خوردند. کشورهای جنوب شرق آسیا از همان ابتدای حرکت توسعه اقتصادی، رویکردی باز و تعاملی با جهان بیرون داشتند و هیچ گاه درگیر تفکرات انزواگونه و به ظاهر استقلال مآبانه در این عرصه نبودند. به نظر می رسد که، سازمان های همکاری جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) که در سال 1967 میلادی و با فلسفه ی وجودی امنیتی شکل گرفت، اینک با تمرکز بیشتر بر روی مسائل اقتصادی، توسعه ی اعضای خود را وجهه ی همت قرار داده است. به عبارت دیگر، از آن جا که منطق توسعه ی اقتصادی  در دو دهه ی اخیر، اتخاذ روش های برون گرایانه و سیاست های اقتصاد بازار و الزامات عصر جهانی شدن  در حوزه ی اقتصاد است. چنین تصور می شود که آ.سه.آن با در پیش گرفتن چنین منطقی با فرآیند اقتصاد جهانی همراه و همگام شده است. این تحقیق در پی توصیف فرآیند توسعه اقتصادی در منطقه جنوب شرق آسیا، از رهگذر نقش آ.سه.آن در همگرایی منطقه ای و متعاقب آن همگرایی با نظام بین الملل و ورود به شبکه ی اقتصاد بین المللی و انعقاد قرارداد با دیگر کشورها  در جهت توسعه ی اعضای خود است.

1-1- بیان مسئله

جهانی شدن اقتصاد بنا به تعریف”روند ادغام بازارهای جهانی کالا، خدمات و عوامل تولید است”.ادغام بازار کالاهااز طریق کاهش موانع تجاری صورت می گیرد. یکی از مولفه های جهانی شدن اقتصاد، تجدید مکان استقرار منابع و جهانی شدن تولید است. این یکی از ویژگی های مهمی است که جهانی شدن اقتصاد را از اقتصاد بین الملل متمایز می سازد. از این رو اقتصاد جهانی شده، نوعی نظام اقتصادی در سطح جهان است که اقتصادهای ملی در یکدیگر ادغام و یکپارچه شده و تحت شمول اقتصاد جهانی درآمده اند. با جهانی شدن تولید، تقسیم اجتماعی بین المللی کار، جای خود را به تقسیم فنی کار می دهد. تولید به صورت غیر متمرکز در می آید و توازن فعالیت های دولتی در هر منطقه تنها بر پایه برتری های مادی_ جغرافیایی تعیین می شود و لذا مبادلات خارجی افزایش می یابد. حرکت از اقتصاد بین الملل به اقتصاد جهانی شده بر اثر عواملی صورت گرفته که می توان آن ها را مولفه های جهانی شدن نامید. این مولفه ها عبارتند از: رشد تجارت بین الملل، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی،رشد جا به جایی بین المللی سرمایه، پیشرفت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهانی شدن تولیدو نظام تجاری چند جانبه.[1]

در عصر جهانی شدن و اطلاعات، تعاملات میان نظام بین الملل و منطقه گرایی به طور کلی سازنده و کنترل کننده است. نیازها و ویژگی های زمان، نظام بین الملل در حال شکل گیری را مشخص می کند. منافع و نیازهای مشترک در عصر جهانی، ساز و کارها و قوانین مشترکی را می طلبد. تحول نظام بین الملل، فضای گسترده ای را برای توسعه منطقه گرایی فراهم کرده است. درعمل بازیگران حکومتی و غیرحکومتی با شرایط مشابه می‌توانند قدم به قدم به اتحاد برسند.از یک قلمرو به چندین قلمرو و از همکاری زیر منطقه‌ای به همکاری منطقه ای و حتی فرامنطقه ای گسترش یابند. به علاوه نظام بین‌الملل می تواند به خوبی منابع جهانی را برای هدایت منطقه گرایی تجهیز کرده و شرح موفقیت مناطق را به سایر مناطق انتقال دهد و بدین ترتیب تعاملات مناسب میان نظام بین الملل و منطقه گرایی را ارتقا دهد.[2]

صاحب نظران مسائل توسعه، به طور کلی سبب بالندگی اقتصادهای شرق آسیا را رها شدن از چنبره الگوهای صرف خودکفایی اقتصادی (ضمن عدم نفی کامل آن) و ایجاد ترکیب مناسبی از ضروریات  و برنامه های توسعه ملی با اصول حاکم بر بازار و توسعه برون گرای نئولیبرال در تطابق با الزامات بین المللی می دانند. در واقع نظز عمومی در باب پیشرفت و توسعه اقتصدی شرق آسیا این است که کشورهای این منطقه توانسته اند یک پارادایم توسعه گرا را بر سطوح ملی و منطقه ای خود حاکم نمایند: پارادایمی که تمامی دیگر برنامه های ملی و منطقه ای را در مدار توسعه اقتصادی، هماهنگ، یکپارچه و منسجم ساخت.[3]

حاصل بحث آن که در عصر جهانی شدن نئولیبرالیسم و توسعه برون گرا به عنوان وجه غالب نظام بین الملل کنونی، توسعه یافتگی از طریق تعامل سازنده و همکاری گسترده با نظام بین الملل امکانپذیر است و نه از طریق خودکفایی صرف، انزوا و تقابل. توسعه یافتگی در عصر جهانی شدن منوط به برقراری پیوند و همکاری گسترده در چارچوب نظام بین الملل برای استفاده از امکانات و رفع تهدیدهایی است که به طور طبیعی در برابر هر کشوری که قصد ارتقا منزلت بین المللی خود را داشته باشد بروز می‌کند.[4] 

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

هنگامی که بحران اقتصادی  قرن بیست و یکم بسیاری از کشورهای جهان را فراگرفت ، کشورهای عضو آ.سه.آن را بر آن داشت تا به توسعه بیش از پیش همکاری ها با یک نگرش فرامنطقه ای بپردازند. به هر حال بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی از مهمترین رخدادهای اقتصادی دهه های  اخیر جهان است و در واقع مانند هر تحول دیگری برآیند مجموع عواملی است که در طی زمان شکل گرفته است. از زمان وقوع بحران تا کنون تقریبا تمامی صاحب نظران و کارشناسان به اظهار نظر پیرامون آن پرداخته اند. البته آن ها اغلب از یک یا چند جنبه به بحران نگاه و آن را ارزیابی کرده اند. حال با توجه به جهانی شدن اقتصاد و سرعت انتقال اطلاعات و تاثیر متقابل اقتصادها بر یکدیگر بدیهی است وجود بحران در اقتصاد یک منطقه از جهان، اقتصاد سایر نقاط را کم و بیش تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به پیامدهای بحران شرق آسیا حایز اهمیت است.[5]

آ.سه.آن در راستای جلوگیری از وقوع چنین بحران هایی رو به امضای موافقت نامه‌های تجاری با نقاط مختلف جهان نموده است. کشورهای عضو آ.سه.آن و چین تصمیم گرفته‌اند بزرگترین منطقه آزاد تجاری در جهان را ایجاد کنند تا پایه های یک قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه شکل بگیرد. از سوی دیگر اعضای آ.سه.آن قرارداد تجارت آزاد با کشورهای استرالیا و نیوزلند را به امضا رساندندو از آن به عنوان گام مهمی در مقابله با بحران اقتصادی نام بردند. آنان با کشورهای ژاپن و کره جنوبی قراردادهای مشابهی امضا کردند و در صدد هستند یک بازار منطقه ای شبیه به اتحادیه اروپا تا سال 2015 میلادی راه‌اندازی نمایند.

به علاوه آ.سه.آن درباره تجارت آزاد با هند به توافق رسیده و قرار بر این شده است که ازسال2013 تا 2016 میلادی تعرفه های گمرکی خود را تا 80 درصد کاهش دهند.از نگاه آ.سه.آن ،امضای این توافقنامه های تجارت آزاد می تواند از اثرات بحران های احتمالی اقتصادی بکاهد.[6]

1-3- اهداف تحقیق

1- تاثیر سیاست خارجی تعاملی بر توسعه ی کشورها

توسعه ی اقتصادی در یک بستر و محیط سیاسی شکل می گیرد، بنابراین یک کشور برای دست یابی به رشد و توسعه ی اقتصادی نیازمند آرامش و ثبات هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی است. در عرصه داخلی یک دولت زمانی در این کار موفق است که اجماع ، وفاق و وحدت ملی میان نخبگان وجود داشته باشد. در صحنه خارجی برای دست یابی به توسعه نیاز به وجود صلح و ثبات نسبی با همسایگان و منطقه پیرامون است. روابط سیاسی میان کشورهای آ.سه.آن و مواضع نسبتا مشترک در مورد مسائل منطقه ای و جهانی خود شاهدی بر نقش تعاملات سیاسی بر توسعه ی این کشور ها است.

2- نشان دادن الگویی از توسعه

پس از پایان جنگ جهانی دوم و در دهه های 50 و 60 میلادی اکثریت کشورهای جهان سوم به تدریج استقلال خود را به دست آوردند و نخستین اولویتی که در نظر گرفتند رشد و پیشرفت اقتصادیشان بود اما کمتر به موفقیت چشمگیری دست یافتند، در حالی که در منطقه ی جنوب شرق آسیا تقریبا از همان زمان با تغییر سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات میزانی از رشد و توسعه اقتصادی به دست آمد که البته در دو دهه اخیر و حول محور آ.سه.آن این کشورها به الگوی جدیدی از توسعه در قالب همگرایی منطقه ای دست یافتند. بنابراین ما در پی نشان دادن این الگو هستیم.

تعداد صفحه :166

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید