دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت:تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی برعملکرد کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی برعملکرد کارکنان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد فیروزکوه
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیرت
دولتی )گرایش مدیریت مالی دولتی(
موضوع:
بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر
عملکرد کارکنان با توجه به متغیر
میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان
خبرگزاری ایرنا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه
یکی از مسائل اساسی سازمان توانایی سازمان برای جذب و باقی ماندن کارکنان متعهد تر است و این مساله دارای مزیت قابل توجهی است. کارکنان متعهد باعث ایجاد ثبات و اطمینان در سازمان می شوند و همچنین تعهد قوی اعضای سازمان را پرشور و با تعصب می سازد و باعث افزایش احساس وفاداری و وظیفه شناسی در آن ها نسبت به سازمان می شود.

در سازمانهای پیچیده و پیشرفته امروزی که به سرعت در تالشند تا خود را در دنیای تحول و رقابت حفظ نمایند و به هنگام در آورند حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد، متخصص و مجرب و جلوگیری از خروج بیش از اندازه آنها امری حیاتی و ضروری می نمایند. بطوریکه از دست رفتن سرمایه های انسانی باعث می شود سازمان هزینه های هنگفتی را برای جذب بکارگیری و بهسازی آنها متحمل شود .

مبحث هوش هیجانی و هوش معنوی یکی از موضوعات جدید در عرضه روانشناسی است که مدتی است به عرصه مدیریت نیز وارد شده است. در بیشتر مطالعات بر این موضوع تاکید شده  است که هوش هیجانی به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت افراد در زندگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.در واقع
تمرکز اصلی در سازمانها بر رشد و پرورش افراد است تا از این رو بهره وری سازمان نیز افزایش یابد. از این رو مدیرانی مد نظر سازمانها هستند که از توامندیهای
اجتماعی و مهارت های ارتباطات برخوردار باشند. شنونده و سخنگوی خوبی باشند و در یک جمله بتوانند محیطی با نشاط
ایجاد کنند که در آن موجبات همکاری، و تداوم سازمان و به ویژه وفاداری خود به سازمان را فراهم کنند و در
مجموع نیروی انسانی را به تعهد بیشتر در کار  سوق دهند. عالوه بر این موضوع تعهد سازمانی جایگاه مهمی در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده و توجه بسیاری از دانشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. در فرهنگ معاصر امروزی موفقیت و رضایتمندی در زندگی به طور
منسجمی بارضایتمندی شغلی مرتبط است.  سازمانها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرر شده تالش نمایند و این بویژه در مشاغل
حساس و بحرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است .کوتاه در جهت ایجاد چنین تعهد، تعلق و وابستگی روانی در بین اعضای سازمان مستلزم هزینه های هنگفتی جهت ایجاد سیستمهای کنترل و نظارت دقیق و پیچیده خواهد بود. از انجا که هوش معنوی و هوش هیجانی میتوانند تعهد سازمانی فرد و به تبع ان ، عملکرد
کارکنان را تحت تاثیر قرا دهند ، در این تحقیق به انین موضوع پرداخته شده است.
2-1-بیان مساله:
ازجمله عواملی که در بقای سازمان ها مورد توجه مدیران و مسئولین قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است . از دیدگاه کلی ، موفقیت هرسازمان بستگی به تالش و تعهد سازمانی کارکنان آن سازمان دارد  اثربخش وبهبود عملکرداز مهمترین اهداف یک سازمان محسوب می شودوهر سازمانی سعی در تقویت این
ستاده ها از طریق گوناگون دارد. قبل از هر سرمایه گذاری در هرزمینه ای تا حد ممکن بایداز موثربودن آن تاحد ممکن اطمینان حاصل پیدا کرد.بنابراین برای تقویت عملکردونیل
به اهداف باید عوامل مرتبط و تقویت کننده را شناسایی نمود.پس از شناسائی وبررسی بایددر جهت تقویت آنهاگام
برداشت یکی از این عوامل تعهد سازمانی است که در سالهای اخیر توجه زیادی رابه خود معطوف کرده است تعهد سازمانی
به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته میشود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشارکت میکند و در
آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد. تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به
کل سازمان )نه شغل ( است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد به اعتقاد زوها و مارشال )2010( برخورداری از تعهد سازمانی باال می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به
کارکنان فرصت دهد که با عالقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان
گردد. در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از
کارکرد ، رفتار و اخالق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت
در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. عوامل  زیادی در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارند که از این میان می توان به عامل هوش هیجانی اشاره نمود. .
هوش هیجانی کارکنان سبب می گردد تا انها اهداف سازمان را بهتر درک نموده و برای رسیدن به این اهداف تالش بیشتری را از خود نشان دهند. )بابایی و مومنی،281331 تاثیر هوش هیجانی با توجه به تعریف مولفه های متنوع مربوط به آن در مشاغل و حرفه ها و مسئولیت ها از جمله
در مراکز تولید خبر و خبرگزاری ها به دلیل اهمیت برخورد و تعامل و تقابل با افراد مختلف با خصوصیات شخصیتی و هیجانی مختلف بسیار چشمگیر و غیرقابل انکار به نظر می
رسد.
هوش هیجانی مشتمل بر پنج قابلیت است که سه قابلیت آن در
رابطه تعامل فرد با خودش )درون فردی(و دو قابلیت دیگر
در ارتباط با نحوه برخوردفرد با دیگران )برون
فردی(است.این 6 قابلیت عبارتند از:
1-خودآگاهی
: ارتباط نزدیکی با ارزشها,نقاط قوت و ضعف 3
فرد دارد تا بتوان همزمان از طریق روشی مناسب احساسات
خود راابراز کرد.
2-خود کنترلی
: مدیریت براحساسات خود باعث می شودوقتی با 4
هیجانی روبرو میشویم با انتخابی منطقی و دالیل کافی
رفتاری صحیح در پیش بگیریم.
3- خود انگیزی
:تشویق و ترغیب افرادبه تالش بیشتر و 5
مقاومت در مقابل افکار مایوس کننده است.
1-همدلی
:توجه به احساسات دیگران است. همدلی نیازمند 6
درک,شناخت و پاسخ مناسب به هیجانهای دیگران است.
6-مهارت های اجتماعی: این قابلیت به فرد کمک میکند به
طور دایم,مستمر و مثبت با دیگران ارتباط برقرار

تعداد صفحات :116

قیمت شش هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *