دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی : استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

گرایش : اجرایی

عنوان :   استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی
در سازمان مدیریت صنعتی

استاد راهنما

دکتر سیدمحمد اعرابی

استاد مشاور

دکتر پیام حنفی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

با توجه به اهمیت یافتن فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در اقتصاد  و جامعه، سازمان‌ها بیش از پیش نیازمند به استفاده از این ابزار شده‌اند و  مرتب در جستجوی کاربردهایی از فناوری هستند که نه تنها عملیات و فرآیندهای جاری کسب‌وکار آنها را بهبود بخشد، بلکه بتواند فرصت‌های جدیدی را خلق نموده و منشأ مزیت رقابتی برای آنان باشد. سازمان‌‌ها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند.

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست و نیازمند استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مناسب و متناسب با ماموریت خود است.

از این رو در این پژوهش به دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش اساسی هستیم که چه گونه‌ای از استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های متناسب با یک سازمان ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای مانند سازمان مدیریت صنعتی می‌باشد به طوریکه با نوع کسب‌وکار و استراتژی کلان سازمان هماهنگ و همسو باشد.

بر اساس تحلیل عوامل موثر بر استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، و توزیع پرسشنامه، مشخص شد که استراتژی مناسب سازمان مدیریت صنعتی در این زمینه، استراتژی چرخشی بوده و سازمان همخوانی نسبتاً زیادی با این استراتژی دارد؛ همچنین استراتژی‌های مناسب زیرکارکردهای فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی معین شد.

واژگان کلیدی: استراتژی، استراتژی فناوری اطلاعات، استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی، شبکه استراتژیک

مقدمه

امروزه اطلاعات در جوامع و سازمان‌ها همچون نیروی انسانی و پول یکی از اشکال سرمایه و دارایی محسوب می‌شود. راهی بس طولانی پیموده شد تا اطلاعات و فناوری اطلاعات توانست توانمندی‌ خود را در سازمان‌ و کسب‌وکار به اثبات برساند، به‌طوری‌که بحث و بررسی در این زمینه همچنان در محافل دانشگاهی و تجاری ادامه دارد.

بسیاری از سازمان‌ها در اندازه و فعالیت‌های مختلف، چه دولتی و چه خصوصی هم اکنون به طور اساسی به سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فناوری خود وابسته‌اند. فناوری اطلاعات بسیار با کسب‌وکار در آمیخته است و وجود و بقای برخی از صنایع مانند ارتباط از راه دور (مخابرات)، رسانه‌ها، صنعت سرگرمی و خدمات مالی که محصول آنها به طور فزاینده‌ای در حال دیجیتالی شدن است، به شدت به مؤثر و کارآمد بودن برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی آنان وابسته است. با ظهور تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی نیز به‌کارگیری فناوری دیگر تنها یک ایده شیک نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد که با روش نوینی در اداره و هدایت کسب وکار روبه‌رو هستیم.

      سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست. لزوم بهره‌گیری سازمان از استراتژی فناوری اطلاعات مناسب و موثر در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. از میان گونه‌های استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، گونه مناسب سازمان مدیریت صنعتی به پیشنهاد خبرگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین استراتژی مناسب چهار زیر سیستم مهم فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی سازمان شامل استراتژی توسعه سیستم‌ها، استراتژی سبد کاربردها، استراتژی خدمات فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری و زیرساخت سازمان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان 

فصل اول کلیات تحقیق………………………… 4

1-1- مقدمه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3- موضوع و اهداف اساسی تحقیق…………………………………………………………………….. 7

1-4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………. 7

1-5- الگوی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………….. 8

1-6- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 12 

1-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………… 12

1-8- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 13

1-8-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………. 13

1-8-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-8-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9- روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 13

1-9-1- نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها……………………………………………………………………………… 14

1-10- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 14

1-11- تعریف واژگان و اصطلاحات…………………………………………………………………………. 14

1-12- واژه‌های کلیدی ………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و مبانی نظری……. 17

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2- پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها……………………………………………. 20

2-2-1- سیر تحول کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات…………………………………… 21

2-2-2- سیرتحول زیرساخت‌ها و معماری فناوری اطلاعات………………………………………………….. 22

2-2-3- اعصار سیستم‌های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4- سیر تحول در طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی……………………………………………. 26

2-2-5- سیر تحول در نقش واحد سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……………………… 26

2-3- تعریف فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی……………………………………………………………….. 28

2-3-1- قلمروی سیستم‌های اطلاعاتی  و فناوری اطلاعات………………………………………………….. 28

2-3-2- تعریف سیستم‌های اطلاعاتی…………………………………………………………………………………….. 31

2-3-3- سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………. 32

2-4- نگرش استراتژیک به سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات…………………………… 34

2-4-1- تعریف مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………….. 34

2-4-2- فرآیند مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………. 34

2-4-3- سطوح مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………… 36

2-5- چارچوب‌ها و الگوهای استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……………. 39

2-5-1- چارچوب وارد و پپارد………………………………………………………………………………………………….. 40

2-5-2- ماتریس سولیوان…………………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-3- شبکه استراتژیک………………………………………………………………………………………………………… 42

2-5-4- سبد کاربردها………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-5-5- استراتژی‌های عمومی فناوری اطلاعات (پارسونز) …………………………………………………… 49

2-6- کارکردها و زیرسیستم‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات…………………… 53

2-6-1- زیر کارکردهای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان…………………….. 54

2-6-2- استراتژی‌ تامین کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی…………………………………………………… 58

2-6-3- استراتژی ساخت یا خرید کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی…………………………………… 59

2-6-4- استراتژی مدیریت سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی………………………………………. 61

2-6-5- استراتژی ساخت و توسعه کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی………………………………….. 62

2-6-6- استراتژی‌ مدیریت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات ………………………………………………… 64

2-6-7- استراتژی‌های مدیریت زیرساخت و فناوری………………………………………………………………. 67

2-7- درباره سازمان مدیریت صنعتی………………………………………………………………………. 71

2-7-1- تاریخچه سازمان مدیریت صنعتی……………………………………………………………………………… 71

2-7-2- ماموریت سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-7-3- اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

2-7-4- ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 73

2-7-5- خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی…………………………………………… 74

2-7-6- اصول محوری در ارایه خدمات مشاوره‌ای…………………………………………………………………. 75

2-7-7- انواع خدمات مشاوره‌ای………………………………………………………………………………………………. 75

2-8 الگوی  مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………….. 76

فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………….. 77

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 78

3-2- گردآوری نظرات خبرگان ………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 80

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………… 80

3-5- روش گرد‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 81

3-5-1- مطالعه کتابخانه‌ای ……………………………………………………………………………………………………… 81

3-5-2- بررسی اسناد و مدارک……………………………………………………………………………………………….. 82

3-5-3- روش میدانی ………………………………………………………………………………………………………………. 82

3-5-4- حضور در گردهمائی‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها………………………………………………………. 82

3-5-5- شبکه جهانی اینترنت…………………………………………………………………………………………………. 82

3-6- روایی ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………… 83

3-7- اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………… 83

3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………….. 87

3-8-1- میانگین ………………………………………………………………………………………………………………………. 89

3-8-2- فراوانی و جداول توزیع مربوط به آن………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها………………. 91

4-1- توصیف آزمودنی‌ها……………………………………………………………………………………….. 92

4-1-1- جنسیت……………………………………………………………………………………. 92

4-1-2- سن……………………………………………………………………………………….. 93

4-1-3- تحصیلات …………………………………………………………………………………… 94

4-1-4- سابقه کار………………………………………………………………………………………… 95

4-2- توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………….. 96

4-2-1- داده‌های مربوط به استراتژی فناوری اطلاعات…………………………………………………………. 97

4-2-2- داده‌های مربوط به استراتژی خدمات فناوری اطلاعات……………………………………………. 99

4-2-3- داده‌های مربوط به استراتژی سبد کاربردها……………………………………………………………… 102

4-2-4- داده‌های مربوط به استراتژی توسعه سیستم‌ها………………………………………………………… 104

4-2-5- داده‌های مربوط به استراتژی فناوری و زیرساخت……………………………………………………. 107

4-3- تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………… 109

4-3-1- استراتژی فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 109

4-3-2- استراتژی خدمات فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 110

4-3-3- استراتژی سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی ……………………………………………………. 111

4-3-4- استراتژی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی …………………………………………………………………… 112

4-3-5- استراتژی فناوری و زیرساخت……………………………………………………………………………………. 113

فصل پنجم – جمع بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات……… 116

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 117

5-2- بحث و نتیجه‌گیری از فرضیه‌ها………………………………………………………………………. 117

5-2- 1- فرضیه اول – استراتژی فناوری اطلاعات…………………………………………………………………. 117

5-2-2- فرضیه دوم – استراتژی خدمات فناوری اطلاعات……………………………………………………. 118

5-2-3- فرضیه سوم – استراتژی سبد کاربردها…………………………………………………………………….. 119

5-2-4- فرضیه چهارم – استراتژی توسعه سیستم‌ها……………………………………………………………. 119

5-2- 5- استراتژی فناوری و زیرساخت …………………………………………………………………………………. 120

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 121
5-4- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………… 123

منابع و مراجع ………………………………. 125

الف) فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………… 126

ب) فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 128

1-1- مقدمه تحقیق

امروزه اطلاعات در جوامع و سازمان‌ها همچون نیروی انسانی و پول یکی از اشکال سرمایه و دارایی محسوب می‌شود. راهی بس طولانی پیموده شد تا اطلاعات و فناوری اطلاعات توانست توانمندی‌ خود را در سازمان‌ و کسب‌وکار به اثبات برساند، به‌طوری‌که بحث و بررسی در این زمینه همچنان در محافل دانشگاهی و تجاری ادامه دارد.

بسیاری از سازمان‌ها در اندازه و فعالیت‌های مختلف، چه دولتی و چه خصوصی هم اکنون به طور اساسی به سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های فناوری خود وابسته‌اند. فناوری اطلاعات بسیار با کسب‌وکار در آمیخته است و وجود و بقای برخی از صنایع مانند ارتباط از راه دور (مخابرات)، رسانه‌ها، صنعت سرگرمی و خدمات مالی که محصول آنها به طور فزاینده‌ای در حال دیجیتالی شدن است، به شدت به مؤثر و کارآمد بودن برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی آنان وابسته است. با ظهور تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی نیز به‌کارگیری فناوری دیگر تنها یک ایده شیک نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد که با روش نوینی در اداره و هدایت کسب وکار روبه‌رو هستیم.

سازمان‌ها مرتب در جستجوی کاربردهایی از فناوری هستند که نه تنها عملیات و فرآیندهای جاری کسب‌وکار آنها را بهبود بخشد، بلکه بتواند فرصت‌های جدیدی را خلق نموده و منشأ مزیت رقابتی برای آنان باشد. پورتر و میلر(1985) ادعا کرده‌اند که فناوری اطلاعات به سه روش بر رقابت تاثیر می‌گذارند. نخست، ساختار صنعت و قوانینِ رقابت با فناوری‌های نوین اطلاعاتی تغییر یافته است. دوم، سازمان‌ها دریافته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به رقبایشان داشته باشند و در نهایت، سازمان‌ها با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، کسب‌وکارهای جدیدی را خلق نموده‌اند.

تاثیر فناوری اطلاعات بر رقابت (پورتر و میلر 1985)

 • تغییر ساختار صنعت و قوانینِ رقابت به‌وسیله فناوری‌های نوین اطلاعاتی
 • دستیابی به عملکرد بهتر نسبت به رقبا با به‌کارگیری فناوری اطلاعات
 • خلق کسب‌وکارهای جدید با به‌کارگیری فناوری اطلاعات

1-2- بیان مسئله

بدیهی است که سازمان‌‌ها خواهان دقت و بلندنظری بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خود هستند. وضعیت موجود آنها ریشه در تصمیمات و اقدامات دیروز آنها دارد. شاید برخی از آنها آرزو کنند که از نو برای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی کنند؛ اما متاسفانه وجود سیستم‌های قدیمی[1] به ما یادآوری می‌کند که چنین آرزوهایی دور از واقعیت است و سیستم‌ها و سخت‌افزارهایی که اکنون به ما ارث رسیده است، حاصل همان تصمیمات و اقدامات پیشین ما بوده است. بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بزرگ ملی و جهانی، هنوز به سیستم‌هایی وابسته هستند که برای اولین بار نزدیک به 20 تا 30 سال پیش ایجاد شده‌اند. این را هم می‌دانیم که چیزی که دیروز سبب موفقیت ما شده است، لزوماً در آینده عامل موفقیت ما نخواهد بود، مگر آنکه قابلیت‌ها و دانش ما در طول زمان رشد و توسعه یافته باشد. یادگیری از تجربیات گذشته اعم از موفقیت‌ها و شکست‌های کسب شده، بخش مهمی از رویکرد استراتژیک می‌باشد. ارل[2] نکته‌ای را در پژوهش‌های خود متذکر شده است مبنی بر این که، قابلیت‌های نهفته در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بیشتر از طریق تجربه و سعی و خطا به‌دست آمده و هرگاه سازمان‌ها با چالشی مواجه شده‌اند مجبور به یافتن راهکاری برای رفع آن بوده‌اند. بدین گونه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به طور مرتب در حال یادگیری است.

بدون تردید سازمان‌ها برای بهره‌گیری موثر از این ابزار مهم و تاثیرگذار، نیاز به استراتژی دارند. همچنین ادبیات برنامه‌ریزی استراتژیک به سازمان‌ها برای استفاده بلند مدت و آینده نگر از فناوری اطلاعات بسیار می‌تواند موثر باشد. علاوه بر داشتن استراتژی فناوری اطلاعات بایستی به این نکته نیز دقت شود که این استراتژی بایستی با صنعت و یا کسب‌وکار سازمان همخوان و هماهنگ باشد.

      سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات ارائه خدمات آموزش، مشاوره و تحقیق مدیریت به نهادهای مختلف و بومی کردن بسیاری از مفاهیم مدیریتی و اقتصاد در ایران، از این قاعده کلی مستثنی نیست. لزوم بهره‌گیری سازمان از استراتژی فناوری اطلاعات مناسب و موثر از چند بعد قابل بررسی است:

چه گونه‌ای از استراتژی فناوری اطلاعات متناسب با یک سازمان ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای مانند سازمان مدیریت صنعتی می‌باشد به طوریکه با نوع کسب‌وکار و استراتژی کلان سازمان هماهنگی و همسو باشد.

سازمان مدیریت صنعتی با توجه به صنعتی که در آن فعال است، چه استراتژی‌ای را بایستی در قبال کارکردها یا زیرسیستم‌های فناوری اطلاعات در پیش گیرد تا هماهنگی موثری میان کارکردها محقق شود.

1-3- موضوع و اهداف اساسی تحقیق

      در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر است :

 • تعیین استراتژی موثر و مناسب فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی
 • تعیین استراتژی مناسب خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی
 • تعیین استراتژی مناسب سبد سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردهای سازمان مدیریت صنعتی
 • تعیین استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی
 • تعیین استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی

 

1-4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق

پرسش‌هایی که در این تحقیق مطرح می‌شوند و تلاش در پاسخگویی به آنها خواهیم داشت:

 • استراتژی مناسب فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
 • استراتژی مناسب خدمات فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
 • استراتژی مناسب سبد سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
 • استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟
 • استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی چیست؟

فرضیه نخست تحقیق: استراتژی فناوری اطلاعات مناسب شرکت‌ مشاوره‌ای سازمان مدیریت صنعتی بر اساس الگوی مک فارلن، استراتژی چرخشی می‌باشد.

به بیانی دیگر در شرایطی که تاثیر فناوری اطلاعات در عملیات روزمره سازمان پائین یا نه چندان حیاتی باشد و از طرفی دیگر تاثیر فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بر آینده سازمان بالا باشد یا احتمال تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت سازمان در آینده زیاد باشد، استراتژی فناوری اطلاعات مناسب سازمان، از گونه استراتژی چرخشی می‌باشد.

این تحقیق چهار فرضیه فرعی نیز در بر دارد:

 • استراتژی مناسب توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی نمونه‌سازی است.
 • استراتژی مناسب سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی توسعه کاربردهای با پتانسیل بالا است.
 • استراتژی مناسب زیرساخت و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی فناوری نوظهور و پیشرو است.
 • استراتژی مناسب خدمات اطلاعاتی و فناوری در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت، استراتژی تعمیرگاه شغلی است.

 

1-5- الگوی نظری پژوهش

یکی از چارچوب‌هایی که برای کمک به مدیران در خلال تصمیم‌گیری در خصوص همسو نمودن فعالیت‌های فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار استفاده می‌شود، توسط مک فارلن و مک کنی (1982) با عنوان “شبکه استراتژیک”[3] مدون شده است.

شبکه استراتژیک و تحلیل جایگاه شرکت

مک‌فارلن و مک‌کنی با بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی شرکت‌های مختلف، دریافتند که فناوری اطلاعات تاثیرات متفاوتی بر روی شرکت‌ها و صنایع می‌گذارد. از زمانی که شبکه استراتژیک توسط مک‌فارلن و مک‌کنی در سال 1982 معرفی شد، به طور مرتب توسعه یافت و مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران، استراتژیست‌ها، مشاوران و مدیران قرار گرفت. یکی از علل اقبال عمومی به این چارچوب را می‌توان در سادگی و قدرتمندی آن دانست. علت دیگر تحلیل‌های بیشماری است که بر روی این شبکه به طور مرتب انجام می‌شود و همچنان در حال توسعه و گسترش است. مک‌فارلن و مک‌کنی در ابتدا تنها قصدشان بیان تفاوت شرکت‌ها و صنایع در برخورد و سرمایه‌گذاری بر فناوری اطلاعات و یا به قول خودشان ارائه “رویکردی اقتضایی به مدیریت فناوری اطلاعات[4]” بود. اما کاربردهای متنوع دیگری برای این چارچوب پیدا شد، و همچنان می‌شود. هم اکنون این چارچوب به عنوان ابزاری استاندارد در تحلیل استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها محسوب می‌شود، و دامنه کاربرد آن بسیار گسترش یافته است.

نکته لازم به ذکر این است که متاسفانه در ایران توجه چندانی به این چارچوب نشده است و دانشجویان و مدیران آشنایی چندانی با آن ندارند. شاید یک دلیل آن سلطه رویکرد فناورانه و غیراستراتژیک بر ادبیات و عملیات فناوری اطلاعات در کشورمان باشد.

 شبکه استراتژیک مک فارلن نشان می‌دهد که سازمان‌ها از فناوری اطلاعات به روش‌ها متفاوتی بهره می‌برند. برخی از آنها کمترین سرمایه‌گذاری را بر روی آن انجام می‌دهند و تنها به استفاده از سیستم‌های پردازش مبادلات[5] پایه‌ای بسنده می‌کنند؛ و برخی دیگر از سازمان‌ها از آن به عنوان سیستم‌های اطلاعاتی مهمی که فرآیندهای کسب‌وکارشان را موثرتر و کارآمدتر می‌سازد می‌نگرند. برخی دیگر هم از سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به عنوان ابزار و سلاحی استراتژیک، به منظور خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار، استفاده می‌برند.

در این چارچوب دو عامل بسیار مهم برای مدیریت فناوری اطلاعات در یک سازمان تلقی می‌شود. عامل نخست تاثیر فناوری اطلاعات بر عملیات روزمره کسب وکار سازمان است. برخی از سازمان‌ها که فرآیندهای کسب وکار آنها با زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی گره خورده است این مورد قابل درک است. به طور نمونه برخی از شرکت‌ها اگر تنها برای چند ثانیه سیستم‌های اطلاعاتی و یا زیرساخت‌های فناوری آنها دچار وقفه شود، در ارائه خدمات و تولید محصول تاثیر جبران ناپذیری بر سازمان خواهد گذاشت. در چنین سازمان‌هایی قابلیت اطمینان زیرساخت‌های فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی باید نزدیک به 100% باشد، و تحمل خطا در چنین سازمان‌هایی بسیار پائین است. به اصطلاح کیفیت عملیات فناوری اطلاعات در چنین سازمانهایی خطا-صفر[6] بایستی باشد. امروزه بانک‌ها، نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی هستند.

از طرفی دیگر سازمان‌هایی هم یافت می‌شوند که در صورت بروز اشکال و وقفه در عملیات فناوری اطلاعات آنها، حتا برای مدتی طولانی تاثیر جبران ناپذیری بر فرآیند و عملیات کسب وکار آنان نخواهد گذاشت. بنابراین کسب وکار به عملیات خود به طرق دیگری ادامه می‌دهد.

عامل مهم دوم در مدیریت فناوری اطلاعات، اقدامات و تحقیقاتی است که اهمیت و تاثیر استراتژیک بر سازمانها خواهد گذاشت. اما در برخی از سازمان‌ها، پروژه‌های توسعه برنامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی هستند اما استراتژیک نیستند.

مک فارلان و مک کنی[7] (1982) چهار دسته از سازمان‌ها را شناسایی کرده‌اند که فناوری اطلاعات تاثیرات متفاوتی بر روی آنها می‌گذارد.

نمودار زیر این تقسیم بندی را براساس دو معیار یا طیف، تاثیر فناوری اطلاعات بر عملیات سازمان و تاثیر آن بر استراتژی سازمان، در یک جدول دو در دو نشان می‌دهد.

تعداد صفحه :151

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.