دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بازرگانی

عنوان :  بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

عنوان :

بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری

گروه هولدینگ رایزکو

گرایش مدیریت بازرگانی

استاد راهنما: 

    جناب آقای دکتر مستوفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده تحقیق :

این پژوهش با  هدف اصلی بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری گروه هولدینگ رایزکو انجام شده است. گروه رایزکو بدلیل وسعت و سطح بالای کمی و کیفی و تکنولوژیکی بزرگترین قطعه ساز پلاستیکی و جزو معدود قطعه سازان برتر صنعتی در ایران است و این بررسی اهمیت نقش تیمهای کاری در حوزه های مختلف گروه کار خانجات را مشخص می کند.

آنچه این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد تعیین نقش و جایگاه تیمهای کاری در مشارکت کارکنان , بالارفتن سرعت امور , جلوگیری ازدوباره کاری , ایجاد زمینه های همکاری بین فردی , افزایش تعهد گرایی , کاهش تعارضات , مشارکت در تصمیم گیریهای استراتژیک و افزایش بهره وری است لذا تلاش خود را در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات زیر معطوف نمودیم:

 1. آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری نقش دارند؟
 2. آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟
 3. آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟
 4. آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟
 5. آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟
 6. آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟
 7. آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟
 8. آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟
 9. آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش اثر بخشی سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایش و زمینه یابی است و جامعه آماری منتخب از میان افرادی است که در 4 شرکت اصلی تر گروه شامل: اورند پلاستیک , جنرال کب ,  ماد پارت و پدم در تیمهای کاری مشارکت فعال دارند.

38 سوال پس از آزمون اولیه ما بین 41 نفر توزیع گردید و پس از جمع آوری و بررسی آماری این حقیقت مشخص گردید که تیمهای کاری در گروه رایزکو اثر بخش بوده و نقش بسزایی در امور مختلف شرکت دارند. بررسی های آماری نشان می دهند که تیمهای کاری در بالارفتن نرخ مشارکت کارکنان , تصمیم گیری ها , کارکنان , کاهش تعارضات مخرب , موثر بوده و همچنین در تحول  و اصلاح سیستمهای سازمان از طریق تاثیر بر فرهنگ مشارکت و کار تیمی در تصمیم سازیهای استراتژیک موثر می باشند و می توان از این طریق بهره وری سازمان را ارتقا داده و در نهایت نقش موثری بر امور سازمان داشت.

فهرست مطالب 
فصل اول: کلیات تحقیق1
عنوان تحقیق1
بیان مسئله1
ضرورت و اهمیت پژوهش2
اهداف پژوهش2
سئوالات پژوهش2
متغیرهای پژوهش3
تعریف تئوریک و عملیاتی واژه ها8
فصل دوم: پیشینه تحقیق10
مقدمه12
تئوری ها و نظریه ها و مطالب مرتبط با موضوع13
پیامدهای سازنده تعارض13
الگوی تشریک مساعی15
طرز تفکر سیستم ها18
کار تیمی حاصل تفکر سیستمی18
فرآیندهای تصمیم گیری19
مشارکت در تصمیم گیری20

 

آثار مشارکت در تصمیم گیری20
مدل های فرآیند مشارکت21
مدل محرک تصمیم گیری مشارکتی21
مدل شناختی تصمیم گیری مشارکتی22
کاربردهای مشارکت26
عوامل گروهی و سازمانی27
چرا مردم به گروه ها می پیوندند28
تفاوت بین گرو ها و تیم ها29
شکل گیری و توسعه تیم های اثر بخش30
مراحل شکل گیری گروه و تیم32
انواع تیم-133
انواع تیم-237
انواع تیمهای کاری-338
نقشهای افراد در تیمها40
فرق میان تیم و گروه41
مقایسه مدیر گروه با رهبر تیم42
تشخیص نیاز به تیم سازی45
بعضی از ویژگی های تیمهای دارای عملکرد بالا48
ساخت تیم واقعی50
فرآیند تیم سازی53
مزایای تیم های کاری54
ملاحظات تیم سازی54
مشخصات تیم های مؤثر55
 باید های کار تیمی56
مزایای کار تیمی57
موانع و شرایط پایه کار تیمی57
مهارتهای مورد نیاز برای کار تیمی59
توسعه تیم60
نقشهای تیم60
مدیریت عملکرد تیم64
کلیات67
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق71
جمع بندی83
فصل سوم: روش تحقیق84
مقدمه89
جامعه آماری89

 

روش نمونه گیری و حجم نمونه90
ابزار تحقیق91
روایی و اعتبار ابزار91
روش های آماری94
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه96
روش تبیین یافته97
توصیف یافته های تحقیق98
آزمون فرض نرمال بودن متغییرها137
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق152
سئوال اصلی پژوهش152
سئوالات فرعی پژوهش152
محدودیت های تحقیق155
پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق158
پیشنهادها به سایر محققین159
فهرست منابع و ماخذ159

عنوان تحقیق

“بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری در گروه هولدینگ رایزکو”

بیان مسئله

گروه هولدینگ رایزکو با داشتن بیش از 2000 نفر پرسنل یکی از بزرگترین قطعه سازان صنعتی ایران می باشد که برای صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو , قطعات پلاستیکی تولید می کند .

به دلیل بزرگی این گروه صنعتی اداره آن بصورت هولدینگ می باشد لذا هر کارخانه برای اجرای برنامه های خود در چهار چوب اهداف کلان گروه که در شورای راهبردی تعیین می شود دارای گروه های اجرایی متفاوتی در سطوح مختلف است و جلسات مختلفی برای هماهنگی بیشتر  بین اعضاء تشکیل می گردد.

همچنین بین کارخانجات نیز در سطوح مختلف  مدیریتی و کارشناسی جلساتی تشکیل می گردد تا گروههای کاری هم رده و هم هدف با حضور مدیران از گروه های مختلف برای حل مسائل مشترک ، هماهنگی بین گروهها و واحدها یا برای انجام پروژه ای در کوتاه مدت یا بلند مدت  تشریک مساعی نمایند.

این تیمها با اهداف: آموزشی , اداری , مالی , خرید و فروش , تولید , نگهداری و تعمیرات , لجستیک و کیفی  جلسات منظمی  دارند و در جلسات پروژه های مختلف سیاستگذاری , تعریف و اجرای آنها کنترل می گردند.

 آنچه هم اکنون در میان کلیه گروهها و تیمها بصورت یک مساله در آمده است این است که چگونه می توان اثر بخشی این تیمها و گروهها را بالا برد؟ آیا همه این گروهها و تیمها کارا هستند؟ آیا هدفمند تشکیل جلسه می دهند و نتایج کارشان مطلوب است؟ آیا اعضاء همه در تصمیم گیریها مشارکت و به یکدیگر کمک می کنند؟ مهارت های تیمی کفایت دارد؟ وآیا ادامه این الگو صحیح است یا خیر؟و چندی دیگر از این سوال ها که ما را بر این داشت تا در این موارد غور و تفحصی بنماییم.

اهداف پژوهش

 1. تعیین نقش تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین نقش تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین نقش تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین نقش تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین نقش تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین نقش تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین نقش تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین نقش تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین نقش تیمهای کاری در افزایش اثر بخشی فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری نقش دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش اثر بخشی سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

متغیرهای پژوهش

الف) متغییرهای مستقل

 • مشارکت کارکنان
 • افزایش سرعت امور
 • جلوگیری از دوباره کاری
 • ایجاد زمینه همکاری بین کارکنان
 • افزایش تعهد گرایی
 • کاهش تعارضات
 • تاثیر بر تصمیم گیری های اسراتژیک
 • افزایش بهره وری
 • افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان

کلیه متغییرهای فوق از نوع کمی فاصله ای می باشند.

تعاریف متغییرهای مستقل

 • مشارکت کارکنان

تعریف تئوریک: مشارکت کارکنان در مدیریت عبارتست از کلیه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری را از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می دهد و این تحقق دموکراسی صنعتی را تسهیل می کند.( زاهدی 1369)

 • افزایش سرعت امور

تعریف تئوریک: سرعت انجام امور نتیجه فرآیندی بنام سینرژی یا هم افزایی است که تشریک مساعی ما بین اعضای تیم و تصمیم گیری و توافق برای اجرای همگرا را موجب می گردد.

 • جلوگیری از دوباره کاری

تعریف تئوریک: منظور از دوباره کاری اجرای مجدد فرآیند تصمیم گیری و اجرا می باشد که در تیم این امر به حداقل می رسد زیرا کلیه اعضای تیم از مهارتها ، دانشها و اشتراک تسهیلات و تجهیزات و منابع تصمیم گیری در تیم بطور یکسان بهره می برند واین امر موجب کاهش دوباره کاری می شود (تیم سازی ، نویسنده دوید ای. وتن ، مترجم دکتر بدرالدین اورعی یزدانی ،ناشر موسسه تحقیقات وزارت نیرو، چاپ 1382).

4- ایجاد زمینه همکاری بین کارکنان

تعریف تئوریک: ارتباط و معاشرت سرشت  پیوند اعضای تیم است که این امر موجب ایجاد اعتماد متقابل ، حذف تیرگیهای احتمالی ، همدلی و اندیشیدن تمام اعضای تیم به یک هدف و نتیجه می شود( 17 اصل کار تیمی ، نویسنده جان ماکسول ، مترجم عزیز کیاوند ، ناشر مدیریت فردا ، چاپ هفتم).

5- افزایش تعهد گرایی

تعریف تئوریک:. تعهد موجب وقف شدن کلیه اعضای تیم در راستای هدف یا اهداف مشترک تعیین شده در تیم است. تعهد در واقع محرکی است که ما را به سمت اهدافمان سوق می دهد.( بنیادهای کار تیمی ، مولف دکتر ایرج سلطانی ، انتشارات ارکان ، سال 1384 چاپ اول)

6- کاهش تعارضات

تعریف تئوریک: تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر در باره موضوع های مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان می دهند( شم هورن 1994 ، ماخذ اینترنت).

تعارض فراگردی است که درآن تلاش عمومی شخص الف برای خنثی سازی تلاشهای شخص ب از طریق مانع تراشی به عجز و ناکامی شخص ب در دستیابی به هدف ها یا افرایش منابعش منجر می شود( رفتار سازمانی ، استیفن . پی . رابینز ، مترجمان دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ پنجم 1383)

7- تاثیر بر تصمیم گیری های استراتژیک

تعریف تئوریک: هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد( مدیریت استراتژیک ، فرد آر . دیوید ، مترجمان دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ سوم 1381)

8- افزایش بهره وری

تعریف تئوریک: بهره و ری عبارتست از نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کل نهاده های مصرفی است. این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع ( از قبیل نیروی انسانی ، مواد و قطعات ، ماشین آلات و نظایر آن در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند( سومانث 1987 ، مرکز بهره ور آمریکا، ماخذ اینترنت)

9- افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان

تعریف تئوریک: میزانی که سازمان اهداف خود را محقق می سازد این رویکرد در ادبیات مدیریت تحت عنوان اثر بخشی معرفی شده است . در واقع اثر بخشی عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود دست می یابد.

ب) متغیرهای تعدیل کننده

1- جنسیت

2-تحصیلات

3- منطقه جغرافیائی

4- شرکت مورد بررسی

ج) متغیر وابسته:

در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی می باشد.

تعریف تئوریک و عملیاتی واژه ها

گروه کاری:

“گروه”در فارسی به معنی دسته ای از مردم, جماعت, طایفه و قبیله آمده است(معین3280؛1363)

همانطور که ملاحظه می شود گروه و تیم یک مفهوم ندارد. گروه در سازمان شامل دو نفر یا بیشتر می باشد که فعالیتها را جهت نشر اطلاعات در بین اعضاء و کمک به یکدیگر در جهت تصمیم گیری و انجام مسئولیت هستند.

در گروه هولدینگ رایزکو ؛گروهها دسته هایی از مدیران؛روسا؛کارشناسان و تکنسینها هستند که برای بحث و تصمیم گیری در موارد تخصصی  با اهداف حل مشکل و یا تعریف پروژه و یا تدوین پروسه های کاری بطور دایمی یا بلند مدت تشکیل می گردند

تیم کاری:

“تیم”در فرهنگ فارسی به معنی تعهد و غمخواری و همچنین به دسته ای از افراد که در یک زمینه ای فعالیت می کنند اطلاق می شود(معین 1181و1363)

تیم کاری در گروه رایزکو به دسته ای از مدیران ؛روسا و کارشناسان اطلاق می شود که با هدفی خاص و اکثرا کوتاه مدت برای مساله ای تصمیم گیری کنند.

اثر بخشی:

کارایی را “انجام درستِ کار” و اثربخشی را “انجام کار درست” تعریف می‌کنند. طبق شکل زیر، کارایی نشان دهنده نسبت تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها بوده و اثر بخشی، نسبت ارتباط خروجی‌ها با اهداف می‌باشد.
بهره‌وری، حاصل جمع برداری کارایی و اثربخشی است که نشان می‌دهد یک سازمان به چه صورت منابع خود را در راستای دستیابی به اهداف به کار می‌گیرد.

منظور از اثر بخشی در این پروژه میزان دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر تیم در جامعه آماری مورد تحقیق است.

 بهره وری:

شروع استفاده از کلمه بهره وری در فرهنگ اقتصادی مربوط به دو قرن قبل است. در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی بهره وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می شود، تفکر پیشبرد و بهبود آنچه که وجود دارد.

بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود.    

داده/ ستانده = بهره وری  

به منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در استفاده از منابع کمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره وری اهمیت داده میشود.

تعداد صفحه :200

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.