دانلود پایان نامه ارشد : روایتگری معلولیت در سینمای ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

عنوان :  روایتگری معلولیت در سینمای ایران

دانشگاه علامه طباطبایی 

دانشکده علوم ارتباطات

عنوان:

روایتگری معلولیت در سینمای ایران

پایان ­­نامه کارشناسی ارشد

­­­­استاد راهنما: دکتر سید­رضا نقیب­السادات

استاد مشاور: دکتر سید محمد مهدی­زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رسانه­ها بازتاب زندگی روزمره ما هستند و با زبان نشانه، حوادث و گروه­های مختلف را به تصویر می­کشند.در این میان، سینما از جمله رسانه­های تصویری محسوب می­شود که با زبان تصویر و نماد، موضوعات مختلف در سطح جامعه را مطرح می­کند. در این پژوهش، موضوع معلولیت در سینمای ایران مدّ نظر قرار گرفته است. معلولین از جمله گروه­هایی هستند که در رسانه­ها بازنمایی می­شوند اما چگونگی این بازنمایی و تصویری که از آن­ها در سینما ارائه می­شود حائز اهمیت است بدین منظور، سؤال­های اصلی که در این رابطه مطرح می­شوند این است که آیا نحوه بازنمایی معلولیت به گونه­ای مثبت است یا منفی؟ جایگاه معلولین در سینمای ایران چگونه است؟ ابعاد و گونه­های روایتگری معلولیت به چه صورت است و موضوعات مرتبط با پدیده معلولیت کدامند؟ به منظور دست­یابی به این پرسش­ها شش فیلم از سینمای ایران با نام­های این­جا بدون من، بید مجنون، رنگ خدا، آواز گنجشک­ها، بچه­های ابدی و میم مثل مادر انتخاب شده که به روش تحلیل روایت و از طریق تکنیک­های بارت، استراوس، تودورف و گریماس مورد تحلیل قرار گرفته­اند. در انتخاب این فیلم­ها از نمونه­گیری هدفمند غیر احتمالی استفاده شده­است و واحدهای تحلیل، صحنه و شخصیت است. از طرفی دیگر این فیلم­ها به گونه­ای انتخاب شده­اند که تمام گونه­های معلولیت از جمله معلولیت حرکتی، معلولیت ذهنی، معلولیت احشایی (ناراحتی قلبی، کلیوی، تنفسی) و معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) را پوشش دهند.

سینما با به تصویر کشیدن خشونت نمادین نسبت به معلولین، طرد اجتماعی آن­ها توسط خانواده و اطرافیان، کلیشه­سازی و استفاده از تز کم­نمایی و به حاشیه راندن آن­ها تصویری منفی از این گروه به نمایش می­گذارد هرچند سعی بر تصویرسازی مثبت از پدیده معلولیت و معلولین داشته باشد، اما فضای کلی فیلم­ها و کنش­هایی که در فیلم نسبت به افراد معلول اعمال می­شود، جایگاه منفی این افراد در جامعه، طبیعی­سازی و وجود افکار قالبی درباره معلولیت و معلولین را پررنگ­تر می­کند.

واژگان کلیدی: سینما، بازنمایی، معلولیت، داغ ننگ، روایت

 فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)طرح موضوع و تعریف آن ………………………………………………………………………………………….. 2

1-2) بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………….. 6

1-2-1) ضرورت و اهمیت نظری یا علمی ………………………………………………………………………….. 6

1-2-2) ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………………… 7

1-3) تشریح فرایند تاریخی موضوع تحقیق …………………………………………………………………………. 7

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2) اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تدارک نظری تحقیق …………………………………………………………………………………. 9

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1) تاریخچه سینما در جهان …………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2) تاریخچه سینما در ایران ……………………………………………………………………………………… 13

2-3)مستندات مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1) بازنمایی ……………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1-1) تعریف بازنمایی …………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-2)استوارت هال و بازنمایی ………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-3)کلیشه­سازی و بازنمایی ……………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-4)خشونت نمادین …………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-2)تعریف داغ ننگ …………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-1)داغ ننگ از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………….. 34

2-3-2-2)مفهوم رؤیت پذیری ……………………………………………………………………………………….. 36

2-3-2-3)مفهوم اطلاعات اجتماعی ………………………………………………………………………………… 37

2-3-2-4)مفهوم نمادهای پنهان­کننده هویت …………………………………………………………………….. 38

2-3-2-5)مدیریت اطلاعات و پنهان کردن داغ ننگ ………………………………………………………….. 39

2-3-3)معلولیت ……………………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-1)تعریف نقص …………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-2)تعریف ناتوانی ……………………………………………………………………………………………….. 43

2-3-3-3)نقص از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………………. 44

2-3-3-4)تعریف معلولیت …………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-5)ویژگی­های معلولیت ………………………………………………………………………………………. 48

2-3-3-6)معلولیت از دیدگاه پزشکی ……………………………………………………………………………… 49

2-3-3-7)رویکردهای فایفر به معلولیت ………………………………………………………………………….. 50

2-3-3-8)انواع پارادایم­های معلولیت ………………………………………………………………………………. 52

2-3-3-9)تعریف توان­بخشی …………………………………………………………………………………………. 53

2-3-3-10)فلسفه توان­بخشی ………………………………………………………………………………………… 54

2-3-3-11)اهداف توان­بخشی ……………………………………………………………………………………….. 55

2-3-3-12)تعریف تبعیض ……………………………………………………………………………………………. 55

2-3-3-13)تبعیض فردی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3-3-14)تبعیض نهادی­شده ……………………………………………………………………………………….. 58

2-3-3-15)مفهوم دیگری سازی ……………………………………………………………………………………. 58

2-3-4)مفهوم روایت ……………………………………………………………………………………………………. 59

2-3-4-1)تعریف روایت ……………………………………………………………………………………………… 59

2-3-4-2)تعریف روایت­شناسی ……………………………………………………………………………………. 63

2-3-4-3)اجزای روایتگری …………………………………………………………………………………………. 66

2-3-4-4)موضوع …………………………………………………………………………………………………….. 73

2-3-4-5) درون­مایه …………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-6)ساختار و پلات …………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-7)تعریف توالی …………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-4-8)تعریف زاویه دید، کانون دید و راوی …………………………………………………………… 74

2-3-4-9)انواع راوی…………………………………………………………………………………………………..76

2-3-4-10)تعریف شخصیت………………………………………………………………………………………..77

2-3-4-11)تعریف شخصیت­پردازی………………………………………………………………………………78

2-3-4-12)تکنیک………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-13)لحن…………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-14)ضرب­آهنگ………………………………………………………………………………………………79

2-3-4-15)زمینه………………………………………………………………………………………………………..79

2-3-4-16)تعریف زمان و مکان در روایت…………………………………………………………………..80

2-3-4-17)زمان­مندی روایت……………………………………………………………………………………..80

2-3-4-18)تقابل بین داستان و روایت…………………………………………………………………………81

2-3-4-19)روایت سینمایی………………………………………………………………………………………..82

2-3-5)نظریه­های روایت……………………………………………………………………………………………83

2-3-5-1)ارسطو………………………………………………………………………………………………………83

2-3-5-2)فرمالیسم روسی…………………………………………………………………………………………85

2-3-5-3)ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………….87

2-3-5-4)پست مدرنیسم………………………………………………………………………………………….90

2-3-6)پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………………………..91

2-3-7)چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………93

2-3-7-1)نظریه بازنمایی ………………………………………………………………………………………. 93

2-3-7-2)نظریه داغ ننگ گافمن ……………………………………………………………………………. 95

2-3-8)مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………….. 96

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………….100

3-1)شمای تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-2)سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………101

3-3)تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم………………………………………………………..101

3-4)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-5)تکنیک تحقیق…………………………………………………………………………………………….107

3-6)واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………….111

3-7)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………111

3-8)برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………..111

3-9)روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………….115

3-10)رویه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………112

3-11)سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………..112

3-12)محدودیت­های روش­شناختی پژوهش…………………………………………………………112

فصل چهارم: بررسی یافته­ها………………………………………………………………………….113

4-1)چکیده فیلم این­جا بدون من………………………………………………………………………..114

4-1-1)مراحل روایتگری فیلم این­جا بدون من……………………………………………………..115

4-1-2)تحلیل کارکرد کنش در فیلم این­جا بدون من……………………………………………..126

4-1-3)اجزای روایتگری فیلم این­جا بدون من………………………………………………………126

4-1-4)تحلیل روایت فیلم این­جا بدون من…………………………………………………………..129

4-2)چکیده فیلم رنگ خدا…………………………………………………………………………………129

4-2-1)مراحل روایتگری فیلم رنگ خدا………………………………………………………………130

4-2-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم رنگ خدا…………………………………………………………..136

4-2-3)اجزای روایتگری فیلم رنگ خدا………………………………………………………………137

4-2-4)تحلیل روایت فیلم رنگ خدا…………………………………………………………………..139

4-3)چکیده فیلم بید مجنون……………………………………………………………………………….139

4-3-1)مراحل روایتگری فیلم بید مجنون……………………………………………………………140

4-3-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم بید مجنون………………………………………………………..147

4-3-3)اجزای روایتگری فیلم بید مجنون……………………………………………………………….148

4-3-4)تحلیل روایت فیلم بید مجنون……………………………………………………………………150

4-4)چکیده فیلم آواز گنجشک­ها………………………………………………………………………….151

4-4-1)مراحل روایتگری فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………….152

4-4-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………158

4-4-3)اجزای روایتگری فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………….158

4-4-4)تحلیل روایت فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………………160

4-5)چکیده فیلم بچه­های ابدی……………………………………………………………………………161

4-5-1)مراحل روایتگری فیلم بچه­های ابدی…………………………………………………………162

4-5-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم بچه­های ابدی……………………………………………………..167

4-5-3)تحلیل اجزای روایتگری فیلم بچه­های ابدی………………………………………………..168

4-5-4)تحلیل روایت فیلم بچه­های ابدی………………………………………………………………170

4-6)چکیده فیلم میم مثل مادر…………………………………………………………………………….170

4-6-1)مراحل روایتگری فیلم میم مثل مادر………………………………………………………….171

4-6-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم میم مثل مادر………………………………………………………179

4-6-3)اجزای روایتگری فیلم میم مثل مادر………………………………………………………….180

4-6-4)تحلیل روایت فیلم میم مثل مادر………………………………………………………………182

 فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………….183

 1-5)جمع­بندی یافته­ها……………………………………………………………………………………..184

2-5)نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 194

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 205

مقدمه:

1-1)طرح موضوع و تعریف آن:

اگر به زندگی روزمره خود، نگاهی دقیق­تر داشته باشیم، درمی­یابیم که در میان بستری از روایت­های گوناگون قرار گرفته­ایم. روایت­هایی که بخشی از ساختار زندگی فردی و اجتماعی ما را تشکیل می­دهند. ما از طریق بازگو کردن این روایت­ها ساختار اندیشه خود را بازسازی کرده و به رویدادها، نگاهی موشکافانه­تر خواهیم داشت. در واقع، آن­چه حیات اجتماعی را پویاتر نگه می­دارد روایتی است که از طریق نسل­ها به یکدیگر انتقال داده می­شود تا یک فرهنگ یا دیدگاه خاص، ارزش و پایگاه خود را حفظ کرده و به مرور زمان، بارورتر شود. در این صورت است که فرهنگ و آگاهی جمعی یک جامعه، ارتقا یافته و مفاهیم ارزشمند را در بستر فرهنگی خود حفظ خواهد کرد.

روایت­ها، جزءِ جدایی­ناپذیر حیات بشر هستند. زندگی هر انسان، روایت زیستن وی است. روایت چگونگی برخورد با مشکلات و فائق آمدن بر آن­ها. لازمه آگاهی از روایت­های گوناگونی که در زندگی جمعی افراد یک جامعه، وجود دارد، ابزاری است که بتواند این رویدادها را به گونه­ای شفاف و واضح، بازنمایی کند.

امروزه، رسانه­های جمعی، سهم مهمی در بازنمایی روایت­های گوناگون از صحنه­های مختلف زندگی داشته­اند. خصلت مهم رسانه­ها، انتقال آگاهی به مخاطبان است. رسانه­ها، آیینه پیرامون ما هستند. آن­چه در رسانه­ها مشاهده می­کنیم گویا در صحنه واقعی زندگی خویش، به چشم، دیده­ایم. اما آن­چه در این میان، حائز اهمیت است، کارکرد رسانه­ها با توجه به ویژگی­های آن­هاست. برای مثال، سینما، رسانه­ای دیداری- شنیداری است که با استفاده از تصویر و صدا وقایع و موضوعات را برای مخاطب به تصویر می­کشد. از جمله این موارد، بازنمایی افراد و گروه­های مختلف جامعه است و زمانی کارکرد بازنمایی، از طریق این رسانه، اهمیت می­یابد که شاهد بازنمایی گروه­هایی باشیم که در زندگی روزمره خود توجه چندانی به آن­ها نداریم. سینما به عنوان رسانه­ای پرمخاطب، با به تصویر کشیدن گروه­های حاشیه، روایتی جدید از زندگی و معضلات این گروه­ها به دست می­دهد. بازنمایی این گروه­ها موجب ایجاد نگرشی عمیق­تر در افراد جامعه نسبت به ابعاد مختلف فردی و اجتماعی آن­ها می­شود.

برای مثال، یکی از این ابعاد فردی که تأثیر بسیاری بر حیات و روابط اجتماعی می­گذارد، بُعد سلامتی است. افراد یا گروه­هایی که فاقد این بُعد هستند به گونه­های متفاوت خطاب شده، نگریسته می­شوند و مورد بازنمایی در رسانه­ها قرار می­گیرند. از جمله مفاهیم مربوط به این مبحث، مفهوم معلولیت است. معلولیت، از مفاهیم جامعه­شناختی است که در مقابل مفهوم صحت و سلامتی کامل قرار می­گیرد. برای ارائه تعریفی کوتاه از معلولیت، ابتدا باید تعریفی از ناتوانی ارائه دهیم:

ناتوانی، منعکس­کننده پیامدهای نقص(اختلال) در عملکرد و فعالیت بدن فرد است. به عبارت دیگر، هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت­هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می­رود، ناتوانی، نامیده می­شود. اما در ارتباط با مفهوم معلولیت، این واژه مرتبط است با محرومیت­هایی که فرد به عنوان نتیجه نقص(اختلال) یا ناتوانی، تجربه می­کند. به عبارت دیگر، معلولیت، عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت­ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی، در سطحی برابر با دیگران. به عبارت دیگر، معلولیت، نتیجه ارتباط متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی از یک طرف و شرایط محیط زندگی اجتماعی او از طرف دیگر می­باشد( کریمی درمنی، 1385: 38). بنابر این تعاریفی که از معلولیت ارائه شد می­توان گفت معلولیت، محصول و پیامد اجتماعی نقص یا ناتوانی در فرد است. به عبارتی، مفهومی جامعه­شناختی است و تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، مورد تفسیر قرار می­گیرد.

افرادی که دارای این ناتوانی و نقص هستند در جامعه، معلول، نامیده می­شوند. با توجه به این که موضوع مورد بحث در این تحقیق، به تصویر کشیدن این گروه و شرایط آن­ها در زندگی روزمره است، می­توان گفت، معلولین، سهم زیادی در بازنمایی رسانه­ها نداشته­اند. در رسانه­­های تصویری نظیر سینما، بیش­تر، شاهد ایفای نقش توسط افراد سالم از نظر جسمی و روانی بوده­ایم تا افرادی که دارای نقص جسمی و معلولیت ذهنی بوده­اند. آن­چه در فرهنگ جمعی جامعه مشاهده می­شود، در نظر گرفتن معلولین به عنوان یک گروه حاشیه­ای است. عدم وجود امکانات کافی برای این دسته از افراد، به پررنگ­تر کردن این افراد در حاشیه اجتماع، دامن می­زند. اگرچه امروزه شاهد رشد فرهنگ اجتماعی و تغییر دیدگاه نسبت به این افراد بوده­ایم، اما از منظر اجتماعی و فرهنگی، این گروه، همواره مورد تبعیض و کم­توجهی قرار گرفته­اند. در این میان، سینما، به عنوان یک رسانه تصویری شناخته می­شود که عامل بازنمایی مسائل جامعه است. این رسانه، از گروه­های مختلف جامعه، انگاره­های متفاوتی را ایجاد می­کند. فیلم از طریق زبان تصویر، با مخاطبان، ارتباط برقرار می­کند. در حقیقت، سینما و فیلم از طریق بیانی هنری، واقعیت­های اجتماعی را بازتاب می­دهند. به عبارت دیگر، فیلم دارای ارزش اجتماعی است و می­توان آن را با رویکردی انتقادی مورد مطالعه قرار داد.

موضوع اصلی در این تحقیق، بازنمایی معلولیت در سینمای بعد از انقلاب ایران است. به عبارت دیگر به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال هستیم که سینما به عنوان یک رسانه­ تصویری، چگونه پدیده ناتوانی و به دنبال آن، معلولیت را به تصویر می­کشد؟ آیا نقشی حاشیه­ای برای این افراد قائل شده یا به مثابه قهرمانانی در نظر گرفته می­شوند که گاهی در اخبار از آن­ها یاد می­شود؛ به گونه­ای که زندگی این افراد، همچون سایر افراد جامعه در حال گذران بوده و گاه، معلولیت برای آنان نه تنها نقص، تلقی نمی­گردد بلکه فرصت نیز محسوب می­شود.

از آن­جایی که مبحث معلولیت، با رویکرد­های مختلفی از جانب سینماگران مواجه شده­­ و معلولین در جایگاه­ها و موقعیت­های مختلفی به نمایش گذاشته می­شوند، اگرچه این زمینه، خیلی مورد اهتمام قرار نگرفته­است، با این وجود، مصادیقی درباره بازنمایی این گروه در سینما به چشم می­خورد که محقق را بر آن داشته تا در این تحقیق، به مطالعه و شناخت جایگاه معلولین در سینمای ایران و بازنمایی نقش این گروه در فیلم­های مورد نظر، بپردازد. در حقیقت، انگیزه محقق بر این است تا دریابد آیا به تصویر کشیدن فرد معلول، به عنوان نقطه عطفی در فیلم شناخته می­شود و یا صرفاً در پیکره فیلم، گنجانده شده و در حاشیه حوادث فیلم قرار می­گیرد؟ به عبارتی، چگونگی بازنمایی این گروه در روایت زندگی روزمره، هدف اصلی این تحقیق است.

با توجه به تعاریفی که از معلولیت ارائه شد و نقش آن­ها تا حدودی در سینما تبیین گردید، به دنبال مطرح شدن سؤال اصلی این تحقیق، جای آن دارد که عدم توجه به پرداختن به بازنمایی جایگاه معلولیت و افرادی که دارای این شرایط هستند را نیز مد نظر قرار دهیم. در حقیقت، این دسته از افراد، با توجه به شرایط جسمانی و اجتماعی خاصی که دارند، نیازمند توجه و نگاهی دقیق­تر از سوی جامعه هستند. این گروه نیز مانند سایر افراد، دارای حقوق مادی و معنوی خاصی هستند که باید به آن­ها پرداخته شود. از آن­جایی که رسانه­ها، نقش اصلی را در بازنمایی شرایط گروه­های مختلف دارند باید مطالعات بیشتری در این حوزه انجام شود تا رسانه­های جمعی، با نگاهی دقیق­تر و بی­طرفانه­تر به این گروه­ها نگاه کنند. علاوه بر این، افرادی نظیر معلولین، دارای پتانسیل­های جسمی و ذهنی متفاوتی هستند که باید از سوی افراد جامعه و نیز رسانه­ها مورد توجه قرار گیرند. داشتن چنین عملکردی از سوی رسانه­ها مستلزم تبیین و شناخت جایگاه معلولین از سوی محققان این حوزه است. در غیر این صورت، معلولین، به صورت گروهی در حاشیه باقی می­مانند.

از جمله مهم­ترین متغیرها و مفاهیمی  که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته­اند:

بازنمایی: بازنمایی، واژه­ای است که برای توصیف عمل چینش نشانه­ها در کنار یکدیگر به منظور ایجاد مفاهیم انتزاعی پیچیده و قابل فهم و معنادار به کار می­رود. این عمل مفهوم­سازی، فرایندی کاملاً شناختی است. به طور خلاصه می­توان گفت بازنمایی، فرایندی است که رسانه­ها از طریق آن جهان واقعی را به ما نشان می­دهند(آقاجانی، 1385: 12).

کلیشه­سازی: یکی از راهبردهای سیاست بازنمایی، کلیشه­سازی(stereotype) است که مردم را تا حد چند خصیصه یا ویژگی ساده تقلیل می­دهد. کلیشه عبارت است از تنزل انسان­ها به مجموعه­ای از ویژگی­های شخصیتی مبالغه­آمیز و معمولاً منفی. در نتیجه، کلیشه­ای کردن شخصیت­ها عبارت است از تقلیل دادن، ذاتی کردن، آشنا کردن، تثبیت تفاوت و از طریق کارکرد قدرت، مرزهای میان بهنجار و نکبت­بار میان ما و آن­ها را مشخص کردن(مهدی­زاده، 1387: 19).

خشونت نمادین: این مفهوم را بوردیو به کار می­برد، به معنای تحمیل نظام نمادها و معناها( یعنی فرهنگ) بر گروه­ها و طبقات، به نحوی که این نظام­ها به صورت نظام­هایی مشروع، تجربه شوند. بوردیو، قرارگاه اصلی خشونت نمادین را فعالیت پرورشی و تربیتی می­داند چرا که عامل توزیع نابرابر سرمایه­های فرهنگی بین گروه­های جامعه هستند(همان، 46).

معلولیت: معلولیت، نتیجه اجتماعی نقص یا ناتوانی در افراد است که در افراد، مستقر نیست بلکه در تبعیض تحمیل شده به وسیله جامعه در محیط اجتماعی و فیزیکی که توانایی افراد را برای مستقل بودن محدود می­کند و در کنش متقابل بین آسیب­های فردی و پاسخ­های جامعه به آن­ها که در تقلیل انتظارات نقشی، تعصبات، قوانین غیر دوستانه و سیاست­های تبعیض­آمیز تجلی می­یابد قرار دارد(جبلی، 1391، 24)

تبعیض: این اصطلاح، به معنای درک تمایزات میان پدیده­ها یا گزینش بر مبنای قضاوت فردی است و یا رفتار فردی که فرصت­های یک گروه خاص را محدود می­کند(همان: 87).

داغ ننگ از نظر گافمن: داغ ننگ، در واقع، نوع خاصی از رابطه بین صفات و تفکر قالبی یا کلیشه­ای است. ما تصور می­کنیم یک فرد داغ خورده، انسان کاملی نیست و بر اساس همین تصور، انواع تبعیض­های مختلف را علیه وی اعمال می­کنیم و به شکلی کارآمد و شاید هم اغلب از روی بی­فکری، فرصت­های زیستی­اش را کاهش می­دهیم. نظریه داغ ننگ، ایدئولوژِی­ای است که پست بودن فرد را تبیین کند و دلیلی برای خطرناک تلقی کردنش در اختیار ما بگذارد(گافمن، 1386: 33).

تحلیل روایت: تحلیل روایت در حوزه زبان­شناسی، ادبیات، علوم اجتماعی و ارتباطات کاربرد دارد. مبنای روایتگری، نقل داستان و روایت یک ماجرا است که به شکل مکتوب یا شفاهی و یا تصویر ارائه می­شود. در این روش، تمرکز بر راه­هایی است که مردم داستان­ها را ساخته و برای تفسیر جهان به کار می­گیرند. با این ترتیب، روایت­ها صورت­های گوناگونی دارند. روایت­ها تولیدشده بر اساس مشاهدات مردم، در زمینه اماکن خاص اجتماعی، تاریخی و فرهنگی­اند و به عنوان یک محصول اجتماعی محسوب می­شوند و به عنوان نماینده تفکر مردم و یک دستگاه تفسیری از خود و جهان پیرامونی­اند(نقیب­السادات،1391: 40).

تعداد صفحه :204

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید