دانلود پایان نامه ارشد :سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای

گرایش :  آسیای مرکزی  وقفقاز

عنوان : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رشته مطالعات منطقه ای

گرایش آسیای مرکزی  وقفقاز

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

موضوع :

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

استاد راهنما : آقای دکتر هادی آجیلی

استاد مشاور: آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

استاد داور: آقای دکتر سید حسن میر فخرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های  آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی،  سبب شده بود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار  بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی  مثل  پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و …که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های  محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش  نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله  جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش  با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی  غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.                            فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

فصل اول:کلیات.. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2- سوال اصلی: 3

1-3- فرضیه اصلی: 3

1-4- پیشینه تحقیق: 3

1-5-   ضرورت و هدف تحقیق : 6

1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات : 6

1-7- قلمرو و زبان تحقبق: 6

1-8- مفاهیم و متغیرها: 6

1-9-   نوآوری پژوهش: 7

1-10- سازماندهی تحقیق. 7

فصل دوم :مباحث نظری و تئوریک… 8

2-1- مقدمه: 9

2-2-  نظریه رئالیسم نئوکلاسیک: 9

2-3- آنارشی : 11

2-4- قدرت مادی.. 12

2-5- تلفیق سطوح خرد وکلان : 12

2-5- سیاست خارجی ایران در منطقه : 14

2-5-1- .فرایند تصمیم گیری : 14

2-5-2- منافع و اهداف ملی : 15

2-5-3- عوامل تعیین کننده قدرت : 16

2-5-4- رفتار سیاست خارجی : 16

2-5-5- مدیریت بحران: 17

فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران تاجیکستان. 22

3-1- مقدمه: 23

3-2- بیان مسئله : 23

3-3- شروع  و تاریحچه جنگ داخلی تاجیکستان : 24

3-4- عوامل  وعلل بحران : 26

3-4-1- عوامل اقتصادی: 27

3-4-2-  مسائل قومی،جمعیتی (منطقه گرایی) : 27

3- 4-3- فرایند دولت- ملت سازی: 28

3-4-4-  تکثر احزاب و گروهها : 29

3-4-5- گذشته تاریخی : 29

3-4-6-   عامل خارجی : 30

3-5-  عوامل مذهبی : 30

3-5-1- مواضع روسیه : 31

فصل چهارم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران قره باغ. 41

4-1- اهمیت قفقاز : 42

4-2- مقدمه: 43

4-3- ریشه های تاریخی: 48

4-4- تضاد قومی: 49

4-4-1-گروههای افراطی: 50

4-4-2- آینده بحران قره باغ: 53

4-4-3- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران: 55

4-5- نتیجه گیری: 61

فصل پنجم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران گرجستان. 63

5-1- مقدمه: 64

5-2- علل عوامل بحران : 68

5-3- علل داخلی: 68

5-3-1- علل خارجی: 70

3همیت گرجستان برای روسیه: 70

4-سیاست خارجی ایران در بحران گرجستان : 73

5-3-3- نتیجه گیری: 78

فصل ششم : سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن.. 80

6-1- مقدمه: 81

6-2- موقعیت منطقه ای قفقاز شمالی : 82

6-3- ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی چچن: 82

6-3-1- روند شکل گیری بحران چچن: 83

6-3-2- جنگ اول چچن : 86

6-3-3- جنگ دوم چچن: 87

6-3-4- علل و اهمیت چین برای روسیه: 89

6-3-5- علل و عوامل استقلال طلبی چچن: 92

6-4-  عامل فرهنگ: 92

6-4-1- گذشته تاریخی: 93

4-4-2- عامل مذهب ودین: 93

2-4-3- عوامل اقتصادی و اجتماعی: 95

6-4-4- دخالتهای خارجی : 95

6-4-5- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن : 96

6-5- نتیجه گیری : 101

فصل هفتم : نتیجه گیری ، ارزیابی کلی  و  ارائه الگو. 103

7-1- مقدمه : 104

7-2- اشتراکات و مولفه سیاست خارجی در بحران : 112

کتابنامه. 118

بیان مساله

سیاست خارجی کشورها، تحت تأثیر ویژگی‌های خاص محیط داخلی و محیط بیرونی یا بین‌المللی شکل می‌گیرد و اهداف، اولویت‌ها و جهت‌گیری خاص آن ترسیم می‌گردد. محیط بین‌المللی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده اهداف، اولویت‌ها و جهت‌گیری سیاست خارجی از عناصر متعددی تشکیل گردیده است. از جمله‌ی این عوامل می توان به ساختار نظام بین‌الملل(تک قطبی، دوقطبی، چند قطبی) و یا ساختار نظام منطقه‌ای با ویژگی‌های سیستمی یک منطقه خاص (مثل آسیای مرکزی و قفقاز) می باشد. غایت آن این است که هرگونه تحولات و بحران  در کشورهای همسایه ومنطقه ای، بر دیگر کشورها نیز تاثیر  می گذارد. از این رو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز که جز زیر منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است، از اهمیت فوق العلاده ای برای ایران به خصوص بعد از فروپاشی شوروری در سال 1991 برخورداراست. این تاثیرات در زمینه های مختلفی چون سیاسی، امنیتی، فرهنگی،اقتصادی بوده است.در نتیجه تحولات و بحرانهایی که در کشورهای این دو منطقه بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، تاثیر بسیاری در جهت گیری سیاست خارجی ایران در قبال این دو منطقه داشته است، به خصوص آنکه این کشورها در گذشته جز قلمرو ایران و تمدن بزرگ ایرانی محسوب می شدند و این کشورها اشتراکات بسیار فرهنگی ، دینی، زبانی  با ایران دارند.  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‌ایران نشان داده‌است  که اولا در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، منافع حیاتی روسیه را به رسمیت می­شناسد و ثانیا، مخالف حضور بحران­زای دولت‌های خارج از منطقه است و ثالثاً سعی کرده روابط خود را با کشورهای منطقه با توجه به حفظ تمامیت ارضی و رعایت حسن همجواری برقرار سازد. .  با فروپاشی شوروی  به غیر از موارد معدودی از کشورها از ثبات برخوردار بودند بقیه کشورهای  بوجود آمده از تجزیه در سالهای مختلف دچار بحران شدند. در دوران بلشویکها به علت سیاست های خاص کمونیستهای سابق که در این کشورها سلطه داشتند که برای جلوگیری از هرگونه استقلال خواهی وحدت طلبی هر یک از اقوام؛ سبب شده بود که اقوام مختلف در قلمرو یکدیگر ترکیب دهد و با سیاستهای سرکوب گرایانه مانع از استقلال طلبی آنها شوند . با تجزیه شوروی که در مجموع هشت کشور در این دو منطقه بوجود آمد ،سبب شد که کشورهایی که در گذشته به مشکلات مرزی و قومی دچاربودند وفرایندهای دولت-ملت سازی را ناقص طی کرده بودند، با مشکلات عدیده ای روبه رو شوند. که به بحرانهای داخلی و منطقه ای بدل شد. وجود بحرانها و جنگهای داخلی که در این دو منطقه که در این تحقیق  به چهار مورد آن( بحران های تاجیکستان،قره باغ،گرجستان و چچن) پرداخته می شود،خود عاملی است بر اهمیت این منطقه در سیاست خارجی ایران است. چون که تحولات در خلا صورت نمی گیرد، و هرگونه تحول و بحرانی در سطح جهانی و منطقه ای بر دیگر کشورها نیز تاثیر می گذارد.با توجه به موارد بالا ،پرسشهای ذیل به بررسی سیاست خارجی ایران در قبال بحرانهای  این دومنطقه می پردازد.                                                     

  1-2- سوال اصلی:      

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران های آسیای مرکزی و قفقاز چگونه و در چه جهتی بوده است؟                                                                                                               

1-3- فرضیه اصلی:       

 سیاست خارجی ایران تاحدودی  غیر فعالانه بوده  وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود  یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.

سوال فرعی: نقش قدرت های فرامنطقه ای در ارتباط  با سیاست خارجی ایران در بحران های منطقه ای چه تاثیر داشته است؟

 فرضیه فرعی : به دلیل اهمیت این مناطق به خصوص قفقاز ، حضور  قدرتهای بزرگ  فرا منطقه ای در این مناطق بسیار است، که این خود متغیروابسته ای ، برسیاست خارجه ایران در بحران های منطقه است .

1-4- پیشینه تحقیق:

 متاسفانه کتاب‌ها و مقالات زیادی به طور خاص در خصوص سیاست خارجی ایران دررابطه با بحران های این مناطق در دسترس نیست  ونوشته نشده ولی منابع متعددی در رابطه با سیاست خارجی ایران  وروابط خارجی ایران در قبال این دو منطقه وجود دارد. از جمله ، مهمترین کتاب‌ها و مقالاتی که نگارنده در روند تحقیق به آنها دسترسی داشته و مورد مطالعه قرار گرفته، اهم آنهارا می توان چنین  طبقه بندی نمود.[1]« میانجی گری در آسیای مرکزی و قفقاز: تجربه جمهوری اسلامی ایران »الف

این کتاب قصد دارد با عینیت بخشیدن به مباحث تئوریک و با تکیه بر تجربیات نویسنده، به بررسی سیاست خارجی ایران عنوان میانجی در دو بحران منطقه آسیای مرکزی و قفقاز یعنی بحران قره‌باغ و جنگ‌های داخلی در تاجیکستان، به کنکاش در موفقیت‌ها و ناکامی‌ها و نیز علل و ریشه‌های آنها بپردازد. تا براساس دست‌آوردها و رویدادهای به وقوع پیوسته از رهگذرفعالیت‌های میانجی‌گرانه جمهوری اسلامی و پیامدهای مثبت و منفی آنها، الگویی برای میانجی‌گری در این منطقه ارائه شود. این کتاب در هشت فصل به ارائه تبیینهای علمی و تجربی در رابطه با سیاست خارجی ایران نسبت به دو بحران قره باغ و تاجیکستان می پردازد.

ب). « ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران»:[2]

این مقاله توسط علی امیدی نوشته شده است که در آن به بررسی به ابعد مختلف بحران گرجستان و تاثیر آن بر منافع ملی ایران می پردازد. نویسنده اهمیت این بحران را به این دلیل میداند که بعد از سالها نظم حاکم بر روابط دو قدرت جهانی را به چالش کشیده و باعث زورآزمایی این دو رقیب شده. که این خود عاملی برای کاهش فشارهای ساختاری بر جمهوری اسلامی ایران گردیده است. در نتیجه سیاست ایران را در این دیده که دگرگونی ها را پیگیری کند و موضعی محافظه کارانه در مقابل طرفهای درگیر پیش گیرد تا بتواند نوعی توازن بین شرق و غرب در پیش گیرد.

ج). «نقش ایران در پیشبرد مذاکرات صلح تاجیکستان»[3]             

 این مقاله به بررسی  سیاست  ونقش ایران در بحران تاجیکستان می پردازد. که ضمن بررسی کوتاهی از روابط دو کشور به اقدامات جمهوری اسلامی  ایران مثل برپایی مذاکرات صلح ومذاکره با روسیه و سازمانهای بین المللی در ایجاد و حفظ صلح در جنگ داخلی تاجیکستان می پردازد. در این مقاله نویسنده  به اقدامات مثبت ایران در بر حل مسالمت آمیز جنگ داخلی تاجیکستان می پردازد و تاکید می کند که با توجه به اشتراکات زبانی و دینی با تاجیکها ایران اولین کشوری بود  که بر حل دیپلماتیک این بحران اقدام کرد که با مخالفتهای روسیه مواجه شد.

د) «ایران و بحران قفقاز، جنگ بین روسیه و گرجستان»[4]       

  این مقاله توسط  دکتر درویشی نگارده شده است که در آن به  با نگاهی اجمالی  به ابعاد مختلف بحران گرجستان می پردازد و ادعا دارد که این جنگ  مهمترین رویداد بعد از حادثه 11 سپتامبر است  که نظام هماهنگ بین المللی را بعد از دو دهه به هم زده است  و باعث شده ، تا حدی، فشار بین المللی ساختاری نشات گرفته از هژمونی آمریکا علیه دولت ایران، کاهش یابد. در نتیجه نویسنده معتقد است که ایران با رویکردی جامع به این بحران به روابط متعادل باغرب و روسیه دست یابد. 

ه ) «روسیه، ایران، مناقشه چچن»[5]                                             

این مقاله اعتقاد دارد که ایران از قبال  سیاست خود نسبت  به جنگ چچن منافع بسیاری را ازجانب روسیه کسب کرده. به طوری در طی این جنگ سطح مبادلاتش با روسیه افزایش یافته  و تحریمهای سیاسی ایران  نیز کاهش یافته است .                                              

ی).«واقعگرایی نوکلاسیک  و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران »: [6]

 از بعد نظری در رابطه با این تحقیق مقاله ای تحت عنوان بالا ،در صدد کاربست نظریه نئو کلاسیک برای تحلیل سیاست خارجی ایران است. این نظریه با تلفیق دو سطح سیستمیک و داخلی، امکان بیشتری برای تبیین تاثیرگذاری متغیرها، در سیاست ایران فراهم میکند. مقاله دو بخش کلی به بررسی می پردازد. نویسنده در بخش اول به بیان مفاهیم و اصول نظریه می پردازد و در بخش دوم به چگونگی کاربست نظریه با استفاده از ابعاد  الگوی چهارگانه چون فرایند تصمیم گیری،اهداف و منافع ملی،عوامل تعیین کننده  و رفتار سیاست خارجی برای تحلیل می پردازد.

1-5-   ضرورت و هدف تحقیق : 

هدف از نگارش این تحقیق بررسی و ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحرانهای این دو منطقه بعد از جنگ سرد از جمله بحران های تاجیکستان،قره باغ،گرجستان و چچن میباشد ؛ که در کنار بررسی هر یک از این بحرانها و نوع سیاست خارجی ایران نسبت به آنها ، دستیابی به یک الگوی واحدی  که بتواند در آینده جهت گیری و نوع سیاست خارجی ایران را در قبال بحرانهای  این دو منطقه پیش بینی کند. هدف دیگر از این پژوهش می­تواند تلاش در جهت شناخت بیشتر عوامل تاثیرگذار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه  که می تواند  در زمینه های امنیتی، اقتصادی و… باشد

1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات :        

نوع روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی می­باشد. که داده­ها و اطلاعات  مورد نیاز به روش  کتابخانه ای و با رجوع به کتب، مقالات، روزنامه و نیز منابع اینترنتی گردآوری شده است.

1-7- قلمرو و زبان تحقبق:

از لحاظ زمانی این پژوهش به مسائل و بحرانهای این دو منطقه بعد از جنگ سرد مربوط است

1-8- مفاهیم و متغیرها:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت بحران،قفقاز وآسیای مرکزی،قدرت های منطقه

1.متغیر مستقل: بحران های آسیای مرکزی و قفقاز

2.متفیر وابسته: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 

1-9-   نوآوری پژوهش:

در این تحقیق پس از بررسی و مطالعه منابع مختلف، با توجه به نظریات مدیریت بحران و … سعی شده که به شناخت هر چه بیشتر سیاست خارجی ج.ا.ایران در رابطه با بحرانهای آسیای مرکزی و قفقاز بپردازد.یعنی در ابتدا به به صورت مطالعه موردی هر یک از این بحرانها پرداخته و سپس به الگوی جامع که بتواند اشتراکات و افتراغات سیاست خارجی ایران در ارتباط با این بحرانها بپردازد.در نتیجه نوآوری نیز درهمین ارتباط می باشد.

1-10- سازماندهی تحقیق                

این پژوهش به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحران های آسیای مرکزی و قفقازدر هشت فصل می پردازد.      

  فصل اول؛ تحت عنوان کلیات پژوهش به عنوان مقدمه‌ای بر کل تحقیق محسوب می گردد و بیان مسأله، طرح سوال و فرضیه، ادبیات تحقیق روش و اهمیت تحقیق را در بر می‌گیرد. در فصل دوم، برای این تحقیق مبنایی تئوریک و نظری طراحی شده تا به عنوان چارچوب نظری تحقیق جهت فهم و تجزیه وتحلیل بتواند اهمیت عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران در مورد این دو منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد. در اینجا نظریه واقع‌گرایی نئو کلاسیک  که به عنوان زیر مجموعه پارادایم واقع گرایی است،به عنوان قابل‌انطباق‌ترین نظریه در رابطه با این دو منطقه پرداخته می شود. به علاوه نظریات مدیریت بحران در کنار واقع‌گرایی نئو کلاسیک  به بررسی دقیقتر سیاست خارجی در قبال بحرانهای منطقه ای می پردازد.   

در فصل سوم به تاریجچه و بررسی  بحران ، تاجیکستان و سیاست های اتخاذی ج.ا.ایران در قبال این بحران پرداخته می شود. در فصل چهارم،به تاریخچه و عوامل  بحران قره باغ و  تحلیل وبررسی سیاست خارجی ایران در قبال این مناقشه می پردازد.در فصل پنچم،به بررسی بحران گرجستان(اوت2008) پرداخته و رویکردها و نگاه ایران به این بحران ارزیابی می شود ودر فصل ششم به بررسی بحران چچن ، عوامل تاریخی شکل گیری آن و سیاست خارجی ایران در قبال این بحران پرداخته می شود .                                                       در پایان  به نتیجه گیری و ارزیابی کلی سیاست خارجی ایران در رابطه با کل بحرانهای آسیای مرکزی وقفقاز و دستیابی به الگوی واحد، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از تحقیق، ارائه می شود.

 فصل دوم :

مباحث نظری و تئوریک

 2-1- مقدمه:

 نظریات روابط بین الملل به عنوان چراغ راهنماو  توضیح دهنده ،در روابط و سیاست خارجی عمل می کند، و از طرفی یک چارچوب ذهنی است که مبتنی بر یکسری متغیرهاست که به تبیین وتوضیح پدیده ها و سیاست بین الملل می پردازد.از آنجا که هر یک از کشور ها و واحدهای سیاسی  بر اساس  اهداف ، منافع و جهت گیری های سیاسی متفاوت عمل می کنند، این  نظریات ، توضیح دهنده وتبیین کننده رفتار سیاسی کشورها هستند.  در مطالعه‌ی سیاست خارجی با توجه به اولویت و تاکیدی که واحدهای سیاسی متاثر از محیط داخلی و بین‌المللی شان در تعقیب اهداف و اتخاذ جهت‌گیری­هایشان دارند، می­توان در قالب گفتمان‌ها و یا پارادایم‌های فکری به چگونگی و چرایی سیاست خارجی آنها پرداخت. در کل نظریات و پارادایمهای روابط بین الملل به صورت دو جریان مجزا می باشد.یک طرف جریان اصلی است که پارادایم لیبرالیسم است که شامل  نظریات وابستگی متقابل ،صلح دمکراتیک، نهادگرایی لیبرال، نئو لیبرالیسم و… است و پارادایم رئالیسم که زیر مجموعه های آن شامل واقع گرایی کلاسیک ، نئو رئالیسم ، واقع گرایی نئوکلاسیک و…در آن قرار دارد. در مقابل رویکرد انتقادی قرار دارد  که نظریه های پست مدرنیسم،فمنیسم،سازه انگاری و… در برمی گیرد، که به مقابله با جریان اصلی می پردازد که از لحاظ هستی شناسی،معرفت شناسی و روش شناسی نظم اجتماعی جریان اصلی را مورد سوال قرار می دهد.                                                                 

  در این تحقیق با توجه با توجه به نوع نگاه ایران به منطقه که در همجواری آن قرار دارد ، بر  منافع ملی،ایجاد وحفظ ثبات و امنیت،رعایت حسن همجواری و رعایت تمامیت ارضی همسایگان منطقه ای خود مبتنی است. بر این اساس با توجه به  حفظ منافع ملی خود و محدودیت و محذوریتهای ساختار بین الملل، در سیاست خارجی ایران ،به نظر می رسد که نزدیکترین نظریه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نظریه رئالیسم نئوکلاسیک باشد، که در آن ضمن تاکید بر متغیرهای سیستمی مثل نظام آنارشی، بر عناصر داخلی و دولتی مثل نوع حکومت نیز توجه دارد.

تعداد صفحه :137

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید