دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و تولیدکتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش :   آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان : طراحی و تولیدکتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان

طراحی و تولیدکتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری و یادداری

دانش آموزان سال چهارم ابتدایی

استاد راهنما

آقای دکترمحمدرضا نیلی

استاد مشاور

خانم دکتر فرخنده مفیدی

استاد داور

آقای دکتر جمال الدین کولایی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی وتولید کتاب الکترونیک علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و بررسی تاثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی و مقایسه آن با روش یادگیری سنتی انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی مدارس الکترونیک شهر مشهد بوده که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند که نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای اعمال شده و 30 دانش آموز انتخاب شده که به دو گروه آزمایش و گواه تعلق گرفتند. روایی ابزار توسط متخصصین تایید شده و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که میزان یادگیری و یادداری در دانش آموزانی که با کتاب الکترونیک و دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع گروهی است که از کتاب الکترونیک استفاده می کنند.

واژگان کلیدی: کتاب الکترونیک، علوم تجربی، یادگیری، یادداری

چکیده. 2

مقدمه : 9

بیان مساله: 10

اهداف پژوهش: 12

سوالات پژوهش: 12

اهمیت و ضرورت پژوهش: 12

فرضیات پژوهش: 13

فرضیه اصلی: 13

فرضیات فرعی: 14

تعاریف نظری: 14

تعاریف عملیاتی: 14

کتاب الکترونیک چیست؟ 16

تاریخچه کتاب الکترونیکی.. 21

نظام کتاب الکترونیک… 23

طبقه بندی کتاب های الکترونیکی.. 24

ویژگی های کتاب الکترونیکی.. 27

مزایای کتاب های الکترونیک… 31

کتاب درسی الکترونیکی.. 33

تعامل و مشارکت در کتاب های درسی الکترونیک : 35

تولید و دسترسی به کتاب های الکترونیک : 38

چگونگی تولید و نشر کتب الکترونیکی.. 46

معیارهای ارزیابی کیفیت دروس الکترونیکی : 48

مقایسه رویکردهای سنتی و الکترونیکی به آموزش : 51

نشر الکترونیک چیست؟ 52

تاریخچه نشر الکترونیکی.. 53

روش های نشر الکترونیکی : 54

عوامل اصلی توسعه نشر الکترونیکی.. 55

عوامل توسعه نشر الکترونیکی در اینترنت.. 55

نگرش های موجود به نشر الکترونیکی.. 55

آینده نشر الکترونیکی.. 57

عوامل موفقیت نشر الکترونیکی.. 58

مزایای نشر الکترونیکی.. 58

معایب نشر الکترونیکی.. 61

موانع و مشکلات تولید و نشر الکترونیکی.. 62

تعریف کتابخانه سنتی.. 65

مشکلات کتابخانه های سنتی.. 66

تعریف کتابخانه دیجیتال. 67

مشکلات کتابخانه های دیجیتال. 67

مزیت های کتابخانه دیجیتال بر کتابخانه سنتی.. 68

نتایج تحقیقات انجام شده 71

جامعه آماری: 82

نمونه و روش نمونه گیری: 82

ابزار گردآوری اطلاعات: 82

پایایی آزمون : 83

روایی آزمون: 83

روش اجرای پژوهش: 83

ابزار اندازه گیری: 84

نحوه تجزیه و تحلیل داده ها : 84

فرضیه اول: 93

فرضیه دوم: 95

پیشنهادها: 98

الف) پیشنهادهای کاربردی: 98

ب) پیشنهادهای پژوهشی: 98

مشکلات و محدودیت های پژوهش: 99

فهرست منابع. 100

 مقدمه :

کتاب، قدمتی پنج‌هزار ساله دارد. کتاب‌های نخستین به شکل لوح‌های گلی بودند. اما با گذشت زمان با توجه به دسترسی بشر به امکانات جدید و تغییر نیاز بشر به ارتباطات و اطلاعات، شکل کتاب‌ها تکامل یافت.قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه‌برداری از کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان‌پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند و دشوار می‌کرد. اما در سال ۱۴۳۹، با اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی، تحول بسیار بزرگی در صنعت نشر کتاب صورت گرفت.

در عین حال، به نظر می‌رسد که مکانیزم چاپ، پیش از گوتنبرگ در چین رایج بوده است. برخی از منابع اختراع چاپ یا حروفچینی متحرک را به پی‌شنگ، کیمیاگر چینی نسبت می‌دهند. اختراع وی، شامل حروف مستقل چاپی بود که بر روی سفال مرطوب حکاکی می‌شد و پس از پختن، دوام زیادی پیدا می‌کرد.

کتاب درسی یکی از ابزارهای اصلی آموزش به شمار می رود و در فرایندآموزش، در تعامل بین مدرس و فراگیر از اهمیت خاصی برخوردار است، به ویژه در نظام آموزشی ایران که اغلب ارزشیابی ها از محتوای کتب درسی است و این موضوع یادگیری را به طور جدی جهت داده و شکل می بخشد.کتاب درسی علاوه بر آن که ارزان ترین وسیله برای تهیه مطالب یادگیری است، بسته ای محدود و مناسب، با اجزاء به هم پیوسته و منظم است و چارچوبی واضحی را فراهم می آورد که در آن معلم و یادگیرندگان می دانند مقصد چیست و چه چیز مطرح می شود.

اما رشد و گسترش چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ارتقای کمی و کیفی و کارایی آموزش شده، به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش و کسب اطلاعات، دستخوش تغییر و تحولات عمده ای شده است.

آموزش از راه دور و آموزش های مجازی، فرصت های یادگیری را برای هر کس، هر کجا و هر زمان فراهم می کنند. اما باید توجه داشت که همراه با آموزش های مجازی، امکانات و تجهیزات سازمانی موسسات آموزشی نیز باید متحول شوند.

ابزارهای اساسی برای انتقال و ساخت محتوا در ذهن دانش آموز در کلاس های مجازی، سی دی های آموزشی، اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی است که به جای کتاب های درسی چاپی به کار می روند. کتاب های الکترونیکی، که طی چند سال اخیر شاهد تغییر و تحولات عمده ای در آن ها بوده ایم، نتیجه گسترش فناوری های ارتباطات و اطلاعات در آموزش بوده است. کتاب های درسی الکترونیکی به دلیل انعطاف پذیری زیاد و داشتن قابلیت های چندرسانه ای، می توانند به مثابه عاملی انگیزشی در یادگیری دانشجویان به کار روند و با ایجاد رغبت و علاقه، پیشرفت فزاینده دانشجویان و دانش آموزان را فراهم کنند (زمانی و جمالی زاوه، 1385)

بیان مساله:

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای دومی به موازات جهان واقعی ایجاد شده که به واقع تمام عناصر و اجزای دنیای واقعی را در خود تکرار می کند.با توجه به ظهور تحولات سریع در حیطه فناوری و تاثیرگذاری این تحولات در حوزه های متعدد به ویژه آموزش، بهره گیری از فنون و ابزارهای جدید در آموزش موضوع های درسی متنوع، به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده است. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ تجهیزات به درون جامعه ابزارها، روش های آموزشی نیز دستخوش تحول شده است. تحول این ابزارها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خود و در بازه زمانی که خود تعیین می کند مشغول یادگیری شود.

 آموزش و به دنبال آن نهادهای آموزشی مانند مدارس هم چنان که در جهان واقعی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند در فضای مجازی نیز دارای اهمیت و تاثیر بسزایی در گسترش علوم و فناوری و رشد سواد اطلاعاتی و رسانه ای در دانش آموزان و هم چنین معلمان می باشند. در فرایند گذار به جامعه اطلاعاتی، بسیاری از پدیده ها و مفاهیم شکل تازه ای به خود می گیرند و با تغییر چارچوب، خود را با تحولات ایجاد شده سازگار می نمایند. مساله آموزش، مدرسه و ازرشیابی که سابقه ای طولانی در تاریخ بشر دارند هم زمان با ورود جهان به عصر اطلاعات به صورت آموزش الکترونیکی و مجازی نمود پیدا کرده ا ند. کتاب، چاپ و نشر نیز از این راه باز نمانده اند و ظهور نشر الکترونیک این صفت را دستخوش تحولی عظیم کرده است. کتاب الکترونیکی، پدیده ای کاملا تازه در این بین است و می رود تا نظام آموزش و اطلاع رسانی را با دگرگونی های اساسی مواجه سازد.

 نیاز این قشر از کاربران (دانش آموزان) در عصر کنونی تنها دسترسی به اطلاعات نیست، بلکه سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات یکی از دلایلی است که امروزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی را افزایش داده است و نیاز روزافزون به آن را آشکار می سازد. امروزه نه تنها مجلات بی شماری در قالب الکترونیکی در کنار نسخه چاپی خود منتشر می شوند، بلکه کتب بسیاری در موضوعات گوناگون به قالب الکترونیکی درآمده اند. (فهیمی فر،1388)

کتاب الکترونیکی پدیده ای کاملا جدید است که نظام های آموزشی را تحت تاثیر خود قرار داده است، هدف اصلی از به وجود آمدن آن غلبه بر محدودیت هایی است که کتب چاپی با آن مواجه اند. خصوصیت اصلی کتاب الکترونیک، ماهیت پویا، تعاملی و انعطاف پذیر آن است که می تواند به شکل ها و فرمت هایگوناگون و در هر زمان و مکانی قابل دسترس و عرضه باشند. (هاوکینز،2001)

آموزش الکترونیک و آموزش از راه دور، از مسائل مهم و در خور توجه امر آموزش در عصر ماست. به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2015 میلادی آموزش الکترونیک جایگزین آموزش سنتی شود. امروزه بنا بر نظریه های جدید آموزشی، بهترین نوع یادگیری، یادگیری تعاملی است. از جمله خصوصیات این نوع یادگیری می توان به استفاده از ابزارهای چند رسانه ای و مشارکت فراگیر در فرایند یادگیری اشاره کرد. تفاوت مطالعه کتاب های معمولی با کتاب الکترونیک، آن است که یادگیری از طریق کتاب الکترونیک از نوع تعاملی است و این یکی از ویژگی های بسیار ارزشمند استفاده از این فنّاوری نوپاست.

یکی از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت در حیطه مزبور آن است که قبل از وارد و اعمال کردن فناوری های آموزشی به بررسی تاثیرات فناوری بر روی دانش آموزان اهتمام ورزند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کتب الکترونیکی درس علوم تجربی بر مولفه های یادگیری و یادداری دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد و با توجه به این که یکی از علل نارضایتی دانش آموزان از کتب الکترونیکی طراحی نامناسب آن ها می باشد و هم چنین استانداردهای موجود در زمینه کتب الکترونیکی نیز پاسخگوی نیازهای دانش آموزان نبودند.(نثری،1390)

در این پژوهش کتاب الکترونیکی علوم تجربی از استانداردهای مربوط به طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و هم چنین استانداردهای مربوط به طراحی و تدوین کتب درسی مناسب برای دانش آموزان و تاثیر آن بر روی یادگیری و یادداری دانش آموزان مقطع ابتدایی مورد سنجش قرار گرفته است.

اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تولید کتاب الکترونیک علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر مشهد می باشد.

سوالات پژوهش:

آیا طراحی و تولید کتاب الکترونیک علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی دارای تاثیر معناداری بر یادگیری و یادداری دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

با پیدایش و گسترش فناوری رایانه و اینترنت وسیله جدید و قدرتمندی در اختیار آموزشگاه ها قرار گرفت که با آن هم می توانند به مقاصد موسسه خود نائل شوند و هم محیط های یاددهی – یادگیری پویا و جدیدی ایجاد کنند. امروزه بسیاری از آموزشگاه ها و مدارس توجه خود را به آموزش از راه دور مبتنی بر وب معطوف کرده اند. بسیاری از موسسات عالی برنامه های آموزش مجازی برگزار کرده اند و هم اکنون بسیاری از مدارس و موسسات دیگر نظیر دانشگاه ها با شتاب در حال تدارک دیدن و آماده نمودن برنامه های مجازی می باشند.

رسانه های چاپی و کتب الکترونیکی در محیط های علمی در قرن اخیر با وجود اختراعاتی هم چون فیلم، تلویزیون و بازی های رایانه ای هم چنان جایگاه خود را حفظ می کنند. با این حال امروزه با توسعه شاهراه اطلاعاتی و رایانه و دلایل اقتصادی و موارد مختلف دیگر با وارد شدن به محیط جدید ارتباطی حجم اطلاعات چاپی در محیط آموزشگاه ها و مدارس با سرعت حیرت انگیزی افزایش می یابد (فارغ زاده، 1385)

تعداد صفحه :107

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید