دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

عنوان : مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان سال دوم دبیرستان های شهر اصفهان

دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

عنوان :

مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان سال دوم دبیرستان های شهر اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان سال دوم دبیرستان های شهر اصفهان برای بررسی “اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک” است

 .جامعه تحقیق شامل، کلیه دانش آموزان سال دوم دبیرستان مدارس عادی و تیزهوشان شهر اصفهان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ابتدا پنج دبیرستان از پنج ناحیه شهر اصفهان به تصادف انتخاب شده، سپس با استفاده از تست هوش ریون پیشرفته، 30 دانش آموز تیز هوش از مدارس عادی و 30 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدرسه تیزهوشان انتخاب شدند. نتایج حاصل از مقایسه چهار مشخصه ی خود پنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان با استفاده از پرسشنامه های خود پنداره تحصیلی کانر، خودکارآمدی تحصیلی وود ولوک، عزت نفس رزنبرگ و اضطراب امتحان ابوالقاسمی به صورت علی-مقایسه ای اندازه گیری شد.

بررسی نتایج با روش تحلیل واریانس چند متغییری (مانوا) نشان داد که خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدارس تیز هوشان به طور معنی داری (p<0/01) بالاتر و میزان اضطراب امتحان آنان به طور معنی داری (p<0/01) پایین تر است. هم چنین نتایج به دست آمده اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک را تایید کرد.

کلید واژه ها: تیزهوشی، اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک، خود پنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس، اضطراب امتحان.

 فصل اول

کلیات

امروزه در اکثر مناطق کشور، اغلب خانواده های دارای فرزندان باهوش و بااستعداد تمایل فراوانی دارند که فرزندانشان در مراکز ویژه ی پرورش استعدادهای درخشان یا همان مدارس تیزهوشان تحصیل کنند. رقابت شدید در بین دانش آموزان جهت ورود به این مراکز، برگزاری کلاس های آمادگی جهت آزمون ورودی این مدارس و انتشار کتب فراوان در زمینه ی آمادگی برای این آزمون ها از سال های اولیه دبستان برای دانش آموزان، شاهدی بر این مدعاست. دلایل متعددی می توان برای توضیح این امر ارائه نمود که یکی از آن ها طبق گفته سیلر[1](2001)، این باور است که برنامه های ویژه تحصیلی برای استعدادهای درخشان قدرت فکری و فردی این دانش آموزان را پرورش می دهد و همچنین این گونه برنامه های تحصیلی انتخاب ها و تجارب مثبت فردی و حرفه ای ایشان را در طول زندگی تسهیل می کند. انتخاب ها و تجاربی که آن ها را به یک “زندگی خوب[2]” رهنمون می شودو به نوعی آنان را در برابر غول کنکور مجهز می سازد.

سلیگمن[3](2003)، توضیح می دهد که “زندگی خوب” یک حالت و وضعیت روان شناختی است که با دانستن این امر به وجود می آید که برجسته ترین توان و استعداد فرد کدام است و آن گاه استفاده از این توانایی ها و استعدادها برای شکل دادن زندگی فردی و ایجاد یک حالت جریان داشتن در تمام جنبه های بودن است.

یکی از مؤثرترین راه های کمک به دانش آموزان با استعداد جهت انتخاب محیط آموزشی مناسب، راهنمایی آنان برای ورود به مدارسی است که هر چه بهتر بتوانند استعداد آن ها را پرورش دهند. اصطلاح “اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک”[4]، که توسط مارش[5]، معرفی شد و رواج پیدا کرد، چنین می گوید که دانش آموزان باهوش و با استعداد ترجیح می دهند به جای رفتن در محیط های دارای امکانات و برنامه های ویژه شکوفایی،  در محیط ها و اجتماعات آموزشی کوچک تر، احترام و توجه بیشتر دریافت کنند و در این محیط های کوچک با به نمایش گذاشتن توانایی هایشان تحسین دیگران را برای خود همراه داشته باشند(مارش، 2001).

خودپنداره تحصیلی شامل یک بخش تطبیقی است که در آن دانش آموزان مهارت ها و توانایی های تحصیلی خود را در مقایسه با دیگر دانش آموزان و هم کلاسی هایشان مورد ارزیابی قرار می دهند(کوکلی[6]، 7200). خود پنداره تحصیلی شامل مجموعه ای از ویژگی ها، عقاید و دیدگاه هایی می باشد که توسط دانش آموزان درباره ی مجموعه مهارت های تحصیلی و اجرای شان تصور می شود(لنت، بران و گوری،[7]1997).

خودکارآمدی تحصیلی[8] باور دانش آموزان درمورد سطح توانایی هایشان برای برنامه ریزی و سازماندهی کردن و اجرای هرچه موثرتر کاربردهای دستیابی به موفقیت ها و مهارت های تحصیلی می باشد (مارکن و بارون[9]، 2200).خودکارآمدی تحصیلی را می توان به عنوان اطمینان افراد در مورد توانایی شان برای انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در یک سطح مشخص شده تعریف کرد(اسچانک[10] ،1991). یک حس قوی ،سطح بالایی از انگیزه،عملکردهای تحصیلی و توسعه ی علاقه ذاتی به ماهیت مبحث تحصیلی را به وجود می آورد”(بندوا[11] و چانک[12] به نقل از بندورا،1997).

زمانی که راجرز[13] مفاهیم خودایده آل وخود ادراک شده رامطرح کرد، همان مباحثی را مورد بررسی قرار داد که اکنون تحت عنوان عزت نفس می شناسیم. همان تمایزی که بین خودپنداره وعزت نفس[14] قایل میشویم. بین خود ایده ال و ادراک شده قابیل می شویم. درواقع عزت نفس بار ارزشی دارد، یعنی فرد به قضاوت درباره خود می پردازد و با کمی اهمال می توان آن  را خود ایده آل تلقی کرد، یعنی آنچه فرد تمایل دارد باشد. پس تفاوت بین واقعیت وایده آل همان شکاف بین خود پنداره وعزت نفس است(راجرز 1957، به نقل از بحرینی، 1375).

اضطراب امتحان[15] یکی از شایع ترین مشکلات در بین دانش آموزان به حساب می آید. به عقیده روان شناسان و متخصصین امرآموزش، مقدار کم اضطراب به عنوان یک عامل انگیزشی موثر می تواند عملکرد فرد را برای تلاش بیشتر افزایش دهد. درمقابل اضطراب بیش از حد تاثیرات متفاوتی دارد و می تواند موجب از هم گسیختگی فرایندهای روانی که برای عملکرد صحیح فرد ضروری می باشند گردند. این نوع اضطراب که به اضطراب امتحان ناتوان کننده نیز مشهور است 10 تا 30 درصد تمامی دانشجویان ودانش آموزان را متأثر می سازد و عملکرد آن ها را به شدت کاهش می دهد (واچلکا و کاتز[16]، 2000) به طوری که مطالعات مختلف نشان داده است که اضطراب امتحان تأثیر اساسی و مهمی روی عملکرد تحصیلی افراد دارد(کزادی[17]، 2004).

دراین پژوهش به مقایسه خودپنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و ویژه پرداخته شده، تا اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک بررسی شود. در ادامه به بیان مساله و ذکر اهمیت و ضرورت  پژوهش پرداخته و سپس اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و تعاریف نظری و عملی واژه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

      بیان مسأ‌له

مدارس ویژه شامل دانش آموزان  سرآمد یا تیزهوش دارای شرایط خاص هستند و این دانش آموزان دارای محیط آموزشی متفاوت نسبت به دانش آموزان مدارس عادی می باشند. چنین عواملی احتمالاً می تواند موجب تفاوت بین ویژگی های شخصیتی و بهداشت روانی این دو گروه دانش آموزان باشد(حق شناس و همکاران ، 1388).

این مدارس که به طور وسیع پس از تشکیل سازمان دهی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) درسال 1366 دراکثر استان های کشور و ازجمله استان اصفهان شروع به فعالیت نمودند، درقالب طرح جداسازی دانش آموزان تیزهوش و مستعد از دانش آموزان عادی و با هدف ارائه آموزش های  ویژه جهت رشد شکوفایی استعدادهای آنان می باشند.

درزمینه های آموزش و پرورش دانش آموزان تیز هوش همواره اختلاف نظرهای بسیاری بین صاحب نظران در جهان وجود داشته است. افرادی هستند که ادعا می کنند، دانش آموزان با استعداد باید چون دانش آموزان عادی آموزش ببینند مثل (مارگلین[18]، 1999؛ ساپون-شوین[19], 2000). به عبارت دیگر این افراد اذعان می دارند که دانش آموزان با استعداد خود دارای مزیت هستند و نیازی به خدمات خاص ندارند.

از طرفی موافقان برنامه های خاص به این امر اتفاق نظر دارند که درصورت عدم ارائه محرک های هوشی و فکری مناسب طی برنامه های خاص، این دانش آموزان دچار مشکلاتی چون کسل شدن ،‌گوشه گیری و مشکلات رفتاری می کردند. ازجمله این مدافعان ،‌گالاگر[20] (2000)؛ ‌وینر[21] (2000) و نیهارت[22] (2001) می باشد.

نیهارت (2001) بیان می دارد که سلامت روان شناختی کودکان با استعداد با نوع استعداد، تناسب آموزشی، خصوصیات فردی کمک مثل خودپنداره، ‌خلق و خوی و شرایط زندگی درارتباطات، ‌همچنین او تأکید می کند که جایگاه و مکان تحصیلی و تناسب آموزشی بر سازگاری دانش آموزان تیزهوش و با استعداد اثر دارد.  او از تحقیقات خود نتیجه می گیرد تیزهوشانی که درکلاس های تمام وقت مدارس خاصی تیزهوشان شرکت کرده بودند شایستگی های ادارک شده ی [23]  کمتری نسبت به همتایان دیگری که فقط از برنامه های نیمه وقت غنی سازی شده تحصیلی تیزهوشان استفاده کرده بودند، احساس می کردند.

مارش و همکارش پارکر[24] مدل مفهومی خود با عنوان اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک را پیشنهاد نمودند. در این مدل، مارش فرض را بر این مبنا قرار داد که افراد، توانایی های خود را با توانایی ها و مهارت های افراد همانند خود مقایسه کرده و این برداشت قیاسی، اساس شکل گیری خود پنداره آنان را تشکیل می دهد. اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک زمانی اتفاق می افتد که افراد با توانایی یکسان که درک پایینی از خود پنداره خویش دارند، خویش را با افرادی بالاتر مقایسه میکنند. به عنوان مثال اگر یک دانش آموز متوسط در یک مدرسه سطح بالا تحصیل کند خود پنداره تحصیلی او کمتر از میانگین سایر دانش آموزان خواهد شد، بر عکس اگر دانش آموز قوی در یک مدرسه متوسط و عادی شرکت کند، توانایی های او بیشتر از میانگین دیگر همشاگردی ها میشود و این اختلاف منجر به خود پنداره تحصیلی بالاتر از حد میانگین می شود(مارش و پارکر،2005).

مفهوم خودپنداره تحصیلی به معنای درک و ارزیابی دانش اموز از میزان توانایی های علمی خود در محیط تحصیلی است که بر اساس مقایسه با محیط هایاجتماعی و افراد اطراف شکل می گیرد. د ر مقاله ای توسط  کوربیر[25] به نظریه ی شاولسون[26] اشاره شده است که در آن خود انگاره به هرمی تشبیه شده که راس آن خود پنداره به عنوان مبحثی کلی قرار دارد و پایین هرم به دو بخش خود پنداره ی تحصیلی و غیر تحصیلی تقسیم شده است. خود پنداره ی تحصیلی نیز خود به چهار بخش انگلیسی، تاریخ، ریاضیات و علوم تقسیم شده است. بنابراین عموما پیشنهاد شده که در هنگام ارزیابی خود پنداره ی تحصیلی مواد درسی جدا مورد بررسی قرار گیرند(کوربیر و همکاران، 2006). خود پنداره تحصیلی عمدتا تعیین کننده ی موفقیت یا شکست فرد در محیط تحصیلی است که عمدتا نشانه ی آن نمرات به دست آمده توسط فرد است. علت این مسئله عموما ایجاد شدن حس رقابت در فرد در پی خود پنداره ی تحصیلی است که منجر به پیشرفت دانش آموز می گردد. خود پنداره ی تحصیلی و موفقیت تحصیلی رابطه ای دو طرفه دارند. بدین نحو که موفقیت تحصیلی نشان دهنده ی خود پنداره ی تحصیلی و نیز خود پنداره ی تحصیلی پیش بینی کننده ی موفقیت تحصیلی است. نظریه ی BFLPE[27] به تاثیر شرکت دانش آموز در کلاس هایی فراتر از توانایی او بر روی خود پنداره ی تحصیلی و موفقیت تحصیلی می پردازد(رودریگز[28]، 2009).

خودکار آمدی تحصیلی به عنوان یکی از ساختارهای انگیزشی اصلی در نظر گرفته شده است که بر روی درگیری شدن دانش آموزان در فعالیت ها و یادگیری تأثیر می گذارد( لینن برنیک وپنیتریچ[29]،)2003). خودکار آمدی اشاره دارد به «اعتقاداتی در مورد قابلیت های فرد برای سازماندهی و اجرای دوره های عملکرد مورد نیاز برای به وجود آوردن دستاوردهای مورد نظر»(بندورا ، 1997، صفحه ی 3). اعتقادات نامناسب در مورد توانایی های فرد در انجام یک وظیفه ی مورد نیاز باعث نبودن انگیزه برای افزایش عملکردی ممکن می شود(بندورا و دیگران ، 1996). نظریه خود کارآمدی بیان می کند که افراد اعتقادات خودکار آمدی را با چهار منشاء ابتدایی به وجود می آورند. دستاوردهای عملکردی[30]، تحریک روانی و احساسی[31]، یادگیری نیابتی و مدلسازی[32] ، متقاعد سازی گفتاری[33]  افراد، به عنوان «دریافت کنندگان » اعتقادات خود کار آمدی خودشان ، به صورت فردی (جانب دارانه ) این منابع اطلاعات خود اثرمندی را شناخته و ارزیابی می کنند(بتز[34]، 2000).

یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به احساس خود ارزش مندی یا عزت نفس است. تحقیقات نشان می دهد، نوجوانی که از عزت نفس زیاد برخوردار است خیلی موثرتر می آموزد، روابط سود بخش تری برقرار می کند، بهتر می تواند از فرصت ها استفاده کند و خودکفا باشد و دیدگاه  روشن تری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد. بعضی محققین اعتقاد دارند که خود پنداره و عزت نفس دو جزء متفاوتند. خود پنداره عبارت است از نحوه ادراک فرد از خود، رفتار خود و نگرش نسبت به تصورات دیگران ازخود، درحالی که عزت نفس خشنودی فرد نسبت به خودپنداره را شامل می شود (کالاهان[35]، وارن[36]  و کورفیکس[37]  1990، به نقل از بحرینی، 1375).

تعداد صفحه :189

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید