دانلود پایان نامه ارشد: پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداساز لرزه¬ای جدید و کاربردی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداساز لرزه­ای جدید و کاربردی

دانشگاه آزاد

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

  پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداساز لرزه­ای جدید و کاربردی

استاد راهنما :

دکتر فرهاد بهنام فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده——————————————————————— 1

فصل اول « مقدمه و طرح تحقیق »

1-1 مقدمه—————————————————————— 3

1-2 بیان مشکل و هدف از پژوهش———————————————- 5

1-3 روش بررسی و مطالعه—————————————————– 6

فصل دوم « مفاهیم و مزایای سازه های مجهز به جداساز های لرزه ای »

2-1 مقدمه—————————————————————— 9

2-2-آسیب های ناشی از زلزله به ساختمان­های با اهمیت زیاد———————— 10

2-2-1- مرکز پزشکی الیوویو————————————————— 10

2-2-1-1- آسیب­های سازه­ای————————————————– 10

2-2-1-2- آسیب های غیر سازه ای ——————————————– 11

2-2-2- مرکز پزشکی جدید الیوویو ——————————————— 13

2-3 سیستم های سازه ای نوین :———————————————– 15

2-4 پارامترهای موثر بر سازه ها ———————————————— 16

2-4-1- شتاب ————————————————————– 16

2-4-2- تشدید و نوع خاک ————————————————— 18

2-4-3- پریود سازه ها ——————————————————– 18

2-4-4- میرایی ————————————————————- 20

2-4-5- شکل پذیری——————————————————— 21

2-5- مشاهدات ثبت شده از سازه­های مجهز به جداگر لرزه­ای———————— 22

2-5-1- زلزله توکاچی – اوکی در سال 2003- ژاپن ——————————- 22

2-5-1-1- ساختمان بیمارستان ساکای —————————————— 23

2-5-2- زلزله کریس چرچ در سال 2011- نیوزیلند ——————————– 26

2-5-2-1- برج PWC ——————————————————- 27

2-5-2-2- بیمارستان زنان کریس چرچ —————————————— 29

2-5-3- سازه های مقاوم سازی شده توسط جداسازهای لرزه­ای———————– 30

2-6- جداساز لرزه­ای در ایران————————————————— 34

2-6-1- ساختمان مسکونی نیاوران ———————————————- 35

2-6-2- بیمارستان امام حسین (ع) مشهد—————————————- 36

2-7- نتیجه گیری———————————————————— 39

فصل سوم « تئوری و روابط حاکم بر جداسازهای لرزه ای »

3-1- مقدمه —————————————————————- 41

3-2- خصوصیات مکانیکی تکیه گاه های الاستومریک —————————— 41

3-3- خصوصیات مکانیکی جداسازهای مجهز به هسته سربی ———————— 47

3-4- پایداری و کمانش جداساز های لرزه­ای ————————————– 49

3-5- تأثیر بار قائم بر سختی افقی ———————————————- 53

3-6- پایداری تحت تغییر مکان های جانبی زیاد ———————————– 54

3-7- پایداری در برابر غلتش————————————————— 61

فصل چهارم «معرفی‌مدل‌پیشنهادی جداساز لرزه‌ای‌با استفاده از نرم‌افزارABAQUS »

4-1- مقدمه —————————————————————- 65

4-2- ABAQUS/CAE ————————————————— 66

4-3- اصول ABAQUS —————————————————- 67

4-4- محیط های ABAQUS/CAE —————————————– 68

4-4-1- Part ————————————————————– 69

4-4-2- Property ——————————————————— 71

4-4-3- Assembly ——————————————————- 74

4-4-4- Step ————————————————————- 75

4-4-5- Interaction —————————————————— 77

4-4-6- Load ————————————————————- 79

4-4-7- Mesh ———————————————————— 81

4-4-8- Job ————————————————————— 83

4-4-9- Visualization —————————————————- 84

4-5- مدل سازی جداسازهای لرزه‌ای بوسیله  نرم افزار Abaqus ——————– 86

4-6- جداساز لرزه­ای با هسته سربی ——————————————— 87

4-6-1- مشخصات هندسی جداساز لرزه­ای با هسته سربی ————————— 88

4-6-2- تست بارگذاری جداساز لرزه­ای با هسته سربی—————————— 89

4-7- مدلسازی نمونه تست شده توسط نرم افزار———————————– 91

4-8- ارائه مدل جداساز لرزه­ای پیشنهادی —————————————- 98

4-8-1- مدل اولیه———————————————————– 98

4-8-2- مدل با رینگ­های اصطکاکی ——————————————– 100

4-8-3- مدل با استفاده از upper rubber ————————————- 105

4-8-4- مدل با دوران آزاد load plate —————————————- 107

4-8-5- مدل تکمیلی ——————————————————– 108

4-9- بررسی تنش­ در سامانه جداساز——————————————– 112

4-9-1- تنش قائم (S22) با استفاده از حلقه لاستیکی (upper rubber)———— 113

4-9-2- تنش قائم (S22) بدون حلقه لاستیکی (upper rubber)—————— 116

4-9-3- تنش حلقوی (S33) با حلقه لاستیکی (upper rubber) —————— 118

4-9-4- تنش عمودی افقی (S11) با حلقه لاستیکی (upper rubber)————– 119

4-9-5- تنش برشی قائم (S12) با حلقه لاستیکی (upper rubber)—————- 120

4-9-6- تغییرات تنش قائم (S22) در راستای ارتفاع با حلقه لاستیکی (upper rubber)—— 120

4-9-7- تغییرات تنش قائم (s22) در تغییر مکان افقی با حلقه لاستیکی (upper rubber)       122

4-9-8- تغییرات تنش برشی (S12) با حلقه لاستیکی (upper rubber)———— 124

4-10- نتیجه گیری ———————————————————- 126

فصل پنجم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

5-1- خلاصه—————————————————————- 128

5-2- نتیجه گیری———————————————————— 129

5-3- پیشنهادات————————————————————- 131

منابع———————————————————————– 132

فهرست جداول

جدول 3-1- مساحت کاهش یافته استاندارد شده———————————– 58

جدول 4-1- مقادیر بار و سختی قائم——————————————— 90

جدول 4-2- مشخصات لاستیک­های طبیعی————————————— 94

جدول 4-3- مقادیر افزایش سختی ناشی از عرض رینگ­های فولادی.——————- 99

فهرست شکل ها

شکل 2-1– مجموعه المان­های سازه­ای و غیر سازه­ای ساختمان­ها.——————— 10

شکل 2-2- سایت بیمارستان الیوویو——————————————— 11

شکل 2-3- واژگونی برج دستگاه پله——————————————— 11

شکل 2-4- آسیب به تیغه ها و سقف­های کاذب———————————— 12

شکل 2-5- دستگاه چیلر در حال واژگونی—————————————– 13

شکل 2-6- دستگاه رادیوگرافی منهدم شده————————————— 13

شکل 2-7- مرکز جدید بیمارستان الیو ویو—————————————- 13

شکل 2-8- افزایش طول میل مهارهای اتصالات تانکرهای آب————————- 14

شکل 2-9– آسیب به اتصالات لوله های آب و برق———————————- 14

شکل 2-10- سیستم نوین جداساز لرزه­ای.—————————————- 16

شکل 2-11- خطوط منحنی شتاب———————————————- 17

شکل 2-12- پریود طبیعی.—————————————————- 19

شکل 2-13- پریود سازه ها با ارتفاع های مختلف———————————– 19

شکل 2-14- تاثیر میرایی—————————————————— 20

شکل 2-15- شکل پذیری—————————————————– 21

شکل 2-16- ساحل هوکیدو—————————————————- 22

شکل 2-17- نقشه شدت زلزله.————————————————- 22

شکل 2-18- خسارات ناشی از زلزله.——————————————— 23

شکل 2-19- بیمارستان ساکای.————————————————- 24

شکل 2-20- پلان و مقطع ساختمان——————————————— 24

شکل 2-21- نحوه قرارگیری جداساز لرزه ای. ————————————- 24

شکل 2-22- شتابهای ثبت شده در زیر زمین و طبقه اول.————————— 25

شکل 2-23- توزیع شتاب ماکزیمم.———————————————- 25

شکل 2-24- نمودار تغییر مکان ماکزیمم.—————————————– 25

شکل 2-25- بزرگای پس لرزه ها.———————————————– 26

شکل 2-26- برج PWC.—————————————————— 27

شکل 2-27- خسارات وارده به برج PWC.————————————— 28

شکل 2-28- بیمارستان زنان کریس چرچ.—————————————- 29

شکل 2-29- جداساز لرزه ای بیمارستان کریس چرچ..—————————— 30

شکل 2-30- تالار شهر اوکلند-کالیفرنیا——————————————- 31

شکل 2-31- تالار شهر سانفرانسیسکو.——————————————– 33

شکل 2-32- تالار شهر لوس آنجلس.——————————————— 33

شکل 2-33- شهر تاریخی ماسوله.———————————————– 34

شکل 2-34- قرار گیری الوارهای چوبی جهت جداسازی.—————————– 35

شکل 2-35- ساختمان نیاوران – تهران—————————————— 36

شکل 2-36- پلان بیمارستان امام حسین مشهد———————————— 37

شکل 2-37- چیدمان جداسازهای لرزه ای—————————————- 38

شکل 2-38 – مشخصات جدسازهای لرزه ای ]16و 17[.—————————– 38

شکل 3-1- کاهش مدول فشاری EC برای یک لایه تک.—————————- 44

شکل 3-2- لایه لاستیک مابین صفحات صلب تحت خمش خالص.——————– 46

شکل 3-3- نمودار نیرو تغییر مکان جداسازهای لرزه­ای.—————————— 48

شکل 3-4- شرایط مرزی برای یک جداساز تحت بار قائم.—————————- 50

شکل 3-5- مساحت کاهش یافته (Ar) در جداساز مربعی و دایره ای—————— 55

شکل 3-6- مساحت کاهش یافته مقطع دایره شکل.——————————— 57

شکل 3-7- نمودار استاندارد شده مساحت کاهش یافته  بعنوان تابعی از —– 58

شکل 3-8- تغییر مکان مقیاس شده در برابر بار قائم مقیاس شده.——————— 60

شکل 3-9- مکانیزم غلتش در جداسازهای با اتصال برشی.—————————- 62

شکل 4-1- نرم افزار ABAQUS/CAE.————————————— 66

شکل 4-2- روند تحلیل مدل در نرم افزار ABAQUS.—————————– 67

شکل 4-3– نمایشگر محیط Part.———————————————- 69

شکل 4-4- منوی تعریف مشخصات مواد.—————————————– 72

شکل 4-5 – منوی تعریف Section .——————————————– 73

شکل 4-6- محیط تعریف Assembly—————————————— 74

شکل 4-7- محیط تعریف Step.———————————————— 76

شکل 4-8- گزینه تعریف Interaction property.—————————— 78

شکل 4-9- انواع قیود تعریف شده توسط نرم افزار———————————- 78

شکل 4-10- انواع قیود تعریف شده توسط نرم افزار.——————————– 80

شکل 4-11- نحوه تعریف انواع شرایط مرزی.————————————– 80

شکل 4-12- نحوه تعریف انواع تکنیک های مش بندی.—————————– 82

شکل 4-13- محیط تعریف اندازه مش بندی.————————————– 82

شکل 4-14- مراحل پنج گانه تعریفjob —————————————- 83

شکل 4-15- پلان و مقطع جداساز لرزه­ای نمونه.———————————– 88

شکل 4-16- جداسازهای نمونه انتخابی، در حال اجرا.——————————- 89

شکل 4-17- نمودار سختی قائم حاصل از تست آزمایشگاه.————————— 90

شکل 4-18- نمودار و مقادیر ناشی از تغییر مکان افقی.—————————— 91

شکل 4-19- مدل سازی لاستیک و سرب در ماژول Part————————— 93

شکل 4-20- منحنی تنش کرنش سرب و لاستیک طبیعی.————————– 94

شکل 4-21- مدل نمونه در ماژول Property———————————— 95

شکل 4-22- مدل نمونه در ماژول Assembly.———————————– 95

شکل 4-23- مدل نمونه در ماژول Load.—————————————- 96

شکل 4-24- مدل نمونه در ماژول Mesh.—————————————- 96

شکل 4-25- تغییر مکان تحت بارگذاری قائم.————————————– 97

شکل 4-26- تغییر مکان افقی و نمودار هیسترزیس.——————————– 98

شکل 4-27- مدل هسته لاستیکی همراه با رینگ­های فولادی.———————— 99

شکل 4-28- مشخصات هندسی مدل با رینگ اصطکاکی.—————————- 101

شکل 4-29- رینگ­های فولادی در ماژول Part. ———————————– 101

شکل 4-30- نمایش شماتیک الگوی دامنه­ی هموار در اعمال تغییر مکان.————— 102

شکل 4-31- نمایش شماتیک الگوی جدولی در اعمال تغییر مکان.——————– 103

شکل 4-32- نمایش گرافیکی تغییر مکان و نیروی افقی—————————– 104

شکل 4-33- مشخصات هندسی مدل upper rubber.—————————- 105

شکل 4-34- تغییر مکان قائم جداساز پیشنهادی.———————————– 106

شکل 4-35- تغییر مکان افقی و نیروهای معادل در مدل upper rubber.————- 106

شکل 4-36- دوران در سامانه جداساز.——————————————– 107

شکل 4-37- مشخصات هندسی مدل تکمیلی.————————————- 109

شکل 4-38- رینگ فولادی عریض در مدل تکمیلی.——————————– 109

شکل 4-39- نمودار نیرو – تغییر مکان مدل تکمیلی.——————————- 110

شکل 4-40- تغییرمکان افقی مدل تکمیلی.————————————— 110

شکل 4-41- نمودار نیرو – زمان، در نرم افزار Abaqus.—————————- 111

شکل 4-42- نمودار نیرو- تغییر مکان، حاصل از آزمایش و نرم افزار.——————- 111

شکل 4-43- دوران در مدل تکمیلی.——————————————— 112

شکل 4-44- جداساز لرزه­ای و محورهای مختصات.——————————— 113

شکل 4-45- مسیر تعریف S22 در لاستیک و رینگ.——————————- 114

شکل 4-46- نمودار تغییرات تنش عمودی S22 در راستای شعاع جداساز.————- 114

شکل 4-47- مسیر تعریف شده در عرض رینگ فولادی—————————– 115

شکل 4-48- مقادیر تغییر تنش در عرض رینگ فولادی.—————————– 115

شکل 4-49- جداساز لرزه­ای بدون حلقه لاستیکی (upper rubber).—————- 116

شکل 4-50- مقادیر تغییر تنش در راستای ارتفاع———————————- 117

شکل 4-51- الف) مسیر تعریف S33 ب) مقادیر تنش حلقوی———————— 118

شکل 4-52- تغییرات تنش (S11) در راستای شعاع.——————————- 119

شکل 4-53- تغییرات تنش برشی قائم (S12).———————————— 120

شکل 4-54- مسیر تعریف شده در راستای ارتفاع.———————————- 121

شکل 4-55- تغییرات تنش در راستای ارتفاع.————————————- 121

شکل 4-56- الف)مسیر تنش قائم. ب)مقطع قائم در بیشینه تغییر مکان افقی.———– 123

شکل 4-57- تنش­های کششی (مثبت) و فشاری(منفی) در مسیر 180 درجه.———— 123

شکل 4-58- تنش برشی در سامانه جداساز.————————————— 124

شکل 4-59- مسیر تغییرات تنش افقی برشی.————————————- 125

شکل 4-60- نمودار تغییرات تنش برشی (S12) در راستای شعاع.——————– 125

چکیده

در سازه های با اهمیت زیاد، محافظت سازه حین زلزله و پس از آن، جهت حفظ سطح خدمت رسانی بی وقفه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. سیستم های مربوط به جداسازهای لرزه­ای با افزایش میرایی و زمان تناوب سازه باعث کاهش شتاب و نیروی وارد به ساختمان می شود. ساخت جداسازهای لرزه­ای متداول در دنیا از تکنولوژی خاصی بویژه در مواردی از قبیل ایجاد اتصال مناسب بین لایه های لاستیک و فولاد، نحوه بکارگیری هسته سربی و همچنین تستهای مربوط به هر یک از آنها برخوردار می­باشد. در این سیستم­ها که به LRB موسوم هستند، هسته سربی موجب تامین سختی جانبی اولیه، صفحات فولادی موجب ایجاد سختی قائم و لایه های لاستیکی موجب تامین سختی ثانویه و ایجاد نیروی بازگردانندگی پس از زلزله می­شود. در این پایان نامه، با آگاهی از نحوه عملکرد جداسازهای لرزه­ای مرسوم و حفظ اصول مربوط به آن ها نسل جدیدی از جداسازهای لرزه­ای که عملکرد مناسبی حین زلزله داشته باشند ارائه شده است. در این سیستم، موسوم به بالشتک اصطکاکی فولادی لاستیکی (FSRB)، هسته سربی حذف شده و فولاد به نحوی به کار می رود که ضمن تامین سختی قائم مورد نیاز با ایجاد اصطکاک، سختی افقی اولیه را نیز تامین نماید. همچنین در این نوع جداساز بجای استفاده از لایه­های لاستیکی، لاستیک بصورت هسته مرکزی بکار برده می شود. این سیستم­ تحت بارهای قائم و تغییر مکان افقی قرار گرفته و رفتار عملکردی آن و همچنین تنش­های بوجود آمده در المان­های مختلف سنجیده می­شود. بدین ترتیب می توان با مد نظر قرار دادن هزینه ها، سهولت بیشتری در روند ساخت، تولید و تست جداسازهای لرزه­ای جهت بومی سازی این صنعت بوجود آورد.

1-1 مقدمه

تامین ایمنی سازه­ها در برابر بلایای طبیعی و بوی‍ژه زلزله سالهاست که مورد توجه مهندسان سازه و زلزله قرار دارد. زلزله بصورت مستقیم بر المان­های سازه­ای و بصورت غیر مستقیم بر المان­های غیر سازه­ای تاثیر گذار می­باشد. مطابق با مطالعات صورت گرفته بر سازه­های تحت تاثیر شتاب زلزله، بیش از 60 درصد خسارات ناشی از زلزله بر اثر تخریب و انهدام المان­های غیر سازه­ای می­باشد. تجربه نشان داده است که حتی در سازه­هایی که ضوابط لحاظ شده برای طراحی و ساخت سخت گیرانه­تر از سطح آیین نامه­ها بوده است. المان­های غیر سازه­ای نتوانسته­اند آثار نیروهای وارد شده بر جرم سازه را تحمل کنند. این امر برای حفظ سازه­هایی که ملزم به حفظ سطح عملکرد خدمت رسانی بی­وقفه می­باشند از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد؛ زیرا در چنین سازه­هایی بعضاً ارزش وسائل و تجهیزات و یا دکوراسیون و نمای سازه به مراتب بیش از ارزش ریالی سازه می­باشد. بنابراین اتکاء به سیستم­های باربر جانبی سنتی همچون دیوار­های برشی و بادبند­ها نمی­تواند به تنهایی جوابگویی انتظارات در سطح بهره برداری بی­وقفه باشد. از این رو مهندسی زلزله نیازمند سیستمی است تا بتواند بر عواملی که موجب خسارات سازه­ای و غیر سازه­ای می­شود غلبه و سطح عملکردی مورد نظر را تامین نماید. جداسازهای لرزه­ای نسل جدیدی از سیستم­های مقاوم در برابر زلزله می­باشند که تجارب بدست آمده از زلزله نشان داده است، عملکرد بسیار مناسبی در کاهش و حتی حذف خسارات جدی به سازه از خود نشان داده­اند ]1[.

سامانه جداساز بر پایه افزایش تغییر مکان سازه و در نتیجه افزایش پریود سازه پایه گذاری شده است. در این سیستم ایجاد تغییر مکان­هایی در حد چند ده سانتیمتر موجب کاهش شتاب وارد به ساختمان تا بیش از نصف شتاب زمین می­شود. شتاب پارامتری است که می­توان به عنوان اولین و مهمترین پارامتر موثر در خسارات وارده به سازه از آن یاد کرد. میزان شتاب وارده به سازه بسته به فاصله کانون زلزله تا سازه مورد نظر متغیرمی­باشد. چنانچه مطابق با مراجع معتبر ایجاد شتاب در مناطق حوزه نزدیک از گسل موجب امواجی پیچیده­تر از یک زلزله معمولی می­شود. در این مناطق امواج ناشی از زلزله بسیار به امواج ناشی از انفجار شبیه می­باشند. اهمیت این مطلب در آن حد است که آیین نامه UBC برای مناطق حوزه نزدیک ضریب تشدید کننده 5/1 را در نظر گرفته است. لذا آیین نامه­های اخیر بویژه برای سازه­های با اهمیت و مستقر در مناطق حوزه نزدیک استفاده از سامانه­های جداساز لرزه­ای را اکیداً پیشنهاد می­نمایند]2[.

همانطور که می­دانیم در محاسبه سازه­های سنتی، میزان میرایی سازه برابر 5 درصد در نظر گرفته می­شود. میرایی پارامتری است که بویژه در لحظه­های نخست زلزله از اهمیت ویژه­ای برخورد است. در سامانه­های جداساز استفاده از موادی همچون لاستیک طبیعی با میرایی بالا و همچنین هسته سربی باعث شده تا بتوان میزان میرایی مورد انتظار از این سیستم تا بیش از 20 درصد افزایش یابد. استفاده از سرب در جداسازهای لرزه­ای باعث می­شود تا در لحظات نخست زلزله نیروی قابل توجهی میرا شود. استفاده از سرب در حقیقت باعث افزایش سختی اولیه و در نتیجه افزایش سطح زیر نمودار هیسترزیس و متعاقباً افزایش انرژی میرا شده می­شود.

از دیگر پارامترهای موثر در زمان زلزله شکل­پذیری اعضاء می­باشد. در سازه­های سنتی شکل­پذیری بیشتر از المان­های مقاوم جانبی همچون دیوارهای برشی و بادبندها و یا در سازه­های قاب خمشی از تیرها انتظار می­رود. شکل پذیری با رفتار­های پلاستیسیته از سوی المان­های شکل پذیر همراه خواهد بود. این امر اگرچه در صورت صحت عملکرد تا پایان زمان زلزله، موجب اتلاف و کاهش انرژی می­شود؛ ولی علاوه بر آنکه می­تواند مستقیماً بر المان­های غیر سازه­ای خسارات جدی وارد کند، مستلزم تعویض و یا ترمیم پس از اتمام زمان زلزله می­باشد. انجام چنین عملیاتی بویژه در مناطقی که دارای پس لرزه­های با بزرگای بالا می­باشند تقریباً غیر عملی به نظر می­رسد. در سازه­های مجهز به جداساز لرزه­ای شکل پذیری تنها به عهده سامانه جداساز گذاشته می­شود و سایر المانها الزامی به تغییر شکل­های بزرگ و وارد شدن به ناحیه پلاستیسیته نخواهند داشت.

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید