دانلود پایان نامه: تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک

گرایش :طراحی کاربردی

عنوان : تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

دانشگاه ارومیه

دانشکده فنی

گروه مهندسی مکانیک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

 تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

 

                       اساتید راهنما:

دکتر رسول شعبانی                             دکتر قادر رضازاده

 

اساتید داور:

 

دکتر سعید تاریوردیلو                            دکتر صمدجعفرمدار

 

تیر ماه 1391

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

میکروتیرها بعنوان المان اصلی در اکثر سنسورها و عملگرها مورد استفاده قرار می گیرند. در بعضی موارد نظیر میکرو سویچ ها این عضو ممکن است در محیط حاوی سیال نیز مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این مقاله به تحلیل رفتار دینامیکی و آنالیز فرکانسی یک میکروتیر که در یک محفظه بسته حاوی سیال قرار دارد پرداخته ایم. . با فرض تیر اویلر برنولی و سیال تراکم ناپذیر و غیر ویسکوز, معادلات کوپل شده سیال- جامد با استفاده از روش فوریه بسل استخراج شده و سپس مسئله مقدار ویژه مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته است که تاثیر سیال بعنوان جرم افزوده در معادلات ظاهر گردیده است. در ادامه وابستگی فرکانسهای طبیعی تیر به مشخصه های سیال و ابعاد هندسی محفظه مورد بررسی قرار گرفته  و نشان داده شده که تغییرات طول تیر و محل قرار گیری تیر در محفظه و همچنین استفاده از سیالهای مختلف با خواص گوناگون تاثیر قابل توجهی در تغییر فرکانسهای سیستم دارند. در  ادامه شکل مدهای تیر در دو حالت خیس و خشک مورد مقایسه قرار گرفته است و اثر مشخصه های سیال روی مودهای سیستم نشان داده شده است و همچنین الگوهای حرکت سیال در پی رفتار تیر مورد بررسی قرار گرفته است.در نتیجه می توان استنباط کرد که حضور سیال بشدت مدهای بالا را  تحت تاثیر قرار می دهد.علاوه بر بررسی ارتعاشات آزاد سیستم کوپل ، رفتار تیر را به ازاء تحریک الکترواستاتیک به فرم ولتاژ پله نیز بررسی قرار گرفته است و  اثرات مشخصه های سیال و هندسه سیستم بر روی پاسخ گذرا و زمان ناپایداری سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است همچنین با اعمال ولتاژ پله مختلف،پاسخ دینامیکی و ناپایداری میکروتیر مورد مطالعه قرار می گیرد

 

 

 

 

 

واژه های کلیدی:

فرکانسهای طبیعی، شکل مد، میکروتیر یکسرگیردار،ولتاژ الکترو استاتیکی،ناپایداری،تغییرات هندسی و مادی، سیال تراکم ناپذیر و غیرلزج،

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                صفحه

فهرست شکل ها……………………………………. ج

فهرست جداول…………………………………….. خ

فصل اول: مفاهیم وکلیات                                  1

1-1  تفاوت MEMS  با سیستمهای ماکرو………………… 5

1-2کاربردهای MEMS……………………………….. 7

1-2-1کاربرد در صنعت خودرو………………………… 7

1-2-2 کاربرد در پزشکی……………………………. 8

1-2-3کاربرد در الکترونیک…………………………. 8

1-3سیستم‌های جدید مرتبط با MEMS…………………… 9

1-3-1سیستم های میکروالکترومکانیکی زیستی……………. 9

1-3-2سیستم‌های میکرواپتوالکترومکانیکی ………………. 9

1-3-3: سیستم‌های میکروالکترومکانیکی فرکانس بالا………. 9

1-4  میکرومحرکها……………………………….. 12

1-4-1 محرکهای الکترواستاتیکی…………………….. 13

1-4-2  محرکهای گرمائی…………………………… 14

1-4-3  پنوماتیک گرمائی………………………….. 14

1-4-4 سایر محرکها………………………………. 15

1-5  تکنولوژی میکرو ماشینکاری……………………. 15

1-6  تکنیکهای میکروماشینکاری…………………….. 16

1-6-1 میکروماشینکاری حجمی……………………….. 17

1-6-2 میکروماشینکاری سطحی……………………….. 20

1-6-3 روش چسباندن لایه ای………………………… 22

1-7  پایداری MEMS……………………………… 23

1-8 مزایا و معایب MEMS…………………………. 23

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                   27

2-1مروری بر کلیات تاریخچه(MEMS)……………………. 27

2-2 تحقیقات قبلی در رابطه با پدیده ناپایداری در ساختارهای MEMS 28

2-3 تحقیقات قبلی در رابطه با آنالیز فرکانسهای طبیعی ساختارهای MEMS………………………………………………. 30

2-5 تحقیقات قبلی در رابطه با بررسی اثر ولتاژ آنیدر ساختارهای MEMS………………………………………………. 30

2-6 کارهای انجام شده مرتبط با پروژه………………… 31

فصل سوم: توصیف مدل و استخراج معادلات حاکم برمسئله        34

3-1معرفی مدل مورد مطالعه…………………………. 34

3-2 مدلسازی ریاضی برای محرکهای میکروالکترومکانیکی الکترواستاتیکی………………………………………………. 35

3-3 فرمولبندی برای ارتعاشات سیال………………….. 38

3-4ارتعاشات کوپل شده سیستم……………………….. 43

3-5 حل مقدار ویژه سیستم (ارتعاشات آزاد)…………… 44

3-6 روابط جرم افزوده……………………………. 45

فصل چهارم: نتایج عددی و بحث                              47

4-1 بازبینی و تصدیق روش ارائه شده برای سیال نامحدود… 47

4-2 نتایج عددی ومباحثه برای ارتعاشات آزاد…………… 48

4-3 نتایج عددی و مباحثه برای ارتعاشات اجباری  با اعمال ولتاژ آنی……………………………………………… 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد                         66

مراجع                                                  68

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

شکل1-1 قطعات ساخته شده با استفاده از فناوری MEMS…. 1

شکل 1-2 اجزای تشکیل دهنده MEMS………………….. 2

شکل1-3نمائی شماتیکی از تراشه MEMS……………….. 3

شکل1-4 تکنولوژی میکروسیستم………………………. 4

شکل1-5تکامل تدریجی بازار MEMS…………………… 4

شکل1-6اندازه موارد مختلف بر حسب متر………………. 7

شکل1-7 یک مورچه در زیر میکروسکوپ الکترونی…………. 11

شکل1-8نمونه مینیاتوری اولین خودروی مسافربری تویوتا … 11

شکل1-9کوچکترین گیتار جهان……………………….. 11

شکل1-10 میکروپمپ تحت اثر نیروی مغناطیسی…………… 12

شکل1-11پاهای یک حشره بر روی چرخ دنده های میکروماشینکاری شده   12

شکل1-12 دیاگرام شماتیکی از میکرومحرک الکترواستاتیکی… 13

شکل1-13دیاگرام شماتیکی از میکرومحرک و میکروموتور الکترواستاتیکی…………………………………………….. 14

شکل1-14دیاگرام شماتیکی از میکرومحرک پنوماتیک گرمائی… 15

شکل1-15انواع ساختارهای میکروماشینکاری حجمی………… 17

شکل1-16میکروماشینکاری سیلیکون حجمی……………….. 19

شکل1-17میکروماشینکاری سطحی سیلیکون……………….. 20

شکل1-18 مثالی ازمیکروماشینکاری سطحی اصلاح شده………. 22

شکل1-19 دیاگرام شماتیکی از ایجاد نیروی الکترواستاتیکی. 25

شکل1-20 میکرو محرک……………………………… 26

شکل2-1تاریخچه MEMS در ایالات متحده از 1950 تا 2000……… 28

شکل3-1 طرح اجمالی از میکروتیر و محفظه سیال مورد نظر… 35

شکل4-1 شکل مدهای  تیر و سیال در مد 1……………… 50

شکل4-2شکل مدهای  تیر و سیال در مد 2………………. 51

شکل4-3 شکل مدهای  تیر و سیال در مد 3……………… 52

شکل4-4 شکل مدهای  تیر و سیال در مد 4……………… 53

شکل4-5تغییرات فرکانس طبیعی بعلت حضور سیال…………. 54

شکل4-6نمودار همگرایی……………………………. 55

شکل4-7 تغییرات فرکانسهای طبیعی نسبت به تغییرات دانسیته سیال  55

شکل4-8 تغییرات فرکانسهای طبیعی نسبت به تغییرات طول میکروتیر  56

شکل4-9 تغییرات فرکانسهای طبیعی نسبت به تغییرات محل قرارگیری تیر در مخزن………………………………………. 57

شکل4-10 تاثیر تغییرات طول تیر بر روی شکل مدهای تیر خشک و خیس در مد اول……………………………………….. 58

شکل4-11 تاثیر تغییرات طول تیر بر روی شکل مدهای تیر خشک و خیس در مد دوم……………………………………….. 58

شکل4-12 تاثیر تغییرات طول تیر بر روی شکل مدهای تیر خشک و خیس در مد سوم……………………………………….. 59

شکل4-13 تاثیر تغییرات طول تیر بر روی شکل مدهای تیر خشک و خیس در مد چهارم……………………………………… 59

شکل4-14 پاسخ گذرای تیر در تداخل با سیالهای مختلف…… 61

شکل4-15 پدیده pull-in برای تیر در تداخل با سیالهای مختلف  61

شکل4-16مقایسه سیالهای مختلف بر روی ولتاژ pull-in…….. 62

شکل4-17  پاسخ گذرای تیر در تداخل با سیال اتانول با اعمال ولتاز پله مختلف………………………………………… 63

شکل4-18 تاثیر تغییرات طول تیر بر روی پاسخ دینامیکی سیستم قبل از پدیده pull-in……………………………………. 63

شکل4-19 تاثیر تغییرات طول تیر بر روی پدیده pull-in…… 64

شکل4-20 تغییرات ولتاژ pull-in  به ازای تغییرات طول با در نظر گرفتن سیالهای مختلف…………………………………. 64

شکل4-21 تغییرات فاصله بین دو الکترود بر روی ولتاژ pull-in به ازای سیالهای مختلف…………………………………. 65

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول3-1 ریشه های معادله مشخصه تیر یکسرگیردار………. 38

جدول4-1تصدیق ومقایسه فرکانسهای اصلی در خلاء………… 47

جدول4-1تصدیق ومقایسه فرکانسهای اصلی در آب…………. 47

جدول 4-3 مشخصه های سیستم مورد استفاده در شبیه سازی…. 48

جدول 4-4خواص سیال………………………………. 48

جدول 4-5درصد کاهش فرکانسها………………………. 54

 

 

 


فصل اول

مفاهیم وکلیات

 

میکروسیستم‌هایالکترومکانیکی[1] به­ عنوان یکی ازآینده‌دارترین تکنولوژی‌ها در قرن 21 شناخته شده است که قادر است با یکپارچه‌سازی میکروالکترونیک و تکنولوژی میکروماشین‌کاری، تحولی شگرف در صنعت و محصولات مصرفی همچون صنعت خودروسازی، پزشکی، الکترونیک، ارتباطات و … داشته باشد.

 

شکل 1-1: قطعات ساخته شده با استفاده از فناوری MEMS

 

MEMSتکنولوژی ساخت قطعات و سیستمهای مجتمع متشکل از اجزای الکتریکی و مکانیکی می­باشد که از روشهای تولید گروهی استفاده می‌کند. کلمه MEMS که مخفف میکروسیستم‌های الکترومکانیکی است در آمریکا رایج می‌باشد، در حالیکه در اروپا تکنولوژی میکروسیستم و در ژاپن میکروماشین‌ها رایج می­باشد. فرآیندهای میکروماشین‌کاری حجمی و سطحی برای برداشتن و یاقراردادن لایه‌هایی از سیلیکون و یامواد دیگر به کار می­روند تا اجزای مکانیکی و الکترومکانیکی را تولید کنند.

MEMS در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

MEMSیک سیستم کامل در ابعاد میکرو (شامل حرکت، الکترومغناطیس، دستگاه‌ها و سازه‌های نوری میکرو و انرژی تابشی، مدارهای حس‌گر/محرک، مدارهای مجتمع (IC)[2] پردازشگر/کنترل ‌کننده) است که به صورت غیر انبوه تولید شده و:

  1. پارامترها و تحریکات فیزیکی را به سیگنال‌های الکتریکی، مکانیکی و نوری تبدیل می‌کند و برعکس.
  2. وظایف حس‌کردن، به کار انداختن و … را بر عهده دارد.
  3. شامل بخش‌های کنترل (هوشمندی، تصمیم‌گیری، یادگیری تدریجی، تطبیق، سازماندهی خودمحور و …)، تشخیص، پردازش سیگنال و جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد.“

اساساً، MEMS سیستمی است متشکل از سازه، حس‌گر، مدار الکترونیکی و کارانداز میکرو (شکل 1-2). سازه میکرو چهارچوب سیستم را تشکیل می‌دهد؛ حس‌گر میکرو سیگنال‌ها را جستجو می‌کند؛ مدار الکترونیکی میکرو، سیگنال‌های دریافتی را پردازش کرده و به کارانداز میکرو، فرمان پاسخ به سیگنال‌ها را می‌دهد.

با استفاده از تکنولوژی ساخت مدارهای مجتمع و به منظور تولید دستگاه‌های مکانیکی و الکترومکانیکی، MEMS  معمولاً بر یک بستر سیلیکونی که قسمت‌هایی از آن به انتخاب و به روش اچ‌کردن جدا شده یا لایه‌های جدیدی به آن اضافه گشته، ساخته می‌شود.

[1]Mems

[2]IC

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید