دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی درباره:مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات دروغ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات دروغ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  ساری

علوم انسانی

گروه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی(M.A)

 

عنوان:

مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات دروغ

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در همه ی دنیا، مسئولیت مدنی است. در حقیقت مبنای بسیاری از دعاوی و جبران خسارتها، همین عبارت به ظاهر ساده است! در حالی که بعضی ابعاد آن همچون مسئولیت رسانه ها، هنوز در کشور به خوبی جا نیافتاده است.به طور کلی مسئولیت مدنی به این معناست که وقتی بر اثر عمل شخصی خسارتی به دیگری وارد می آید، عامل در خصوص جبران خسارت مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید، حال چه خسارت وارده مادی باشد و چه معنوی. به طور خلاصه در خصوص مبنای مسئولیت، دو نظر وجود دارد، یکی نظریه تقصیر و دیگری خطر. نظریه تقصیر به این معناست که اگر عامل در انجام عمل مرتکب تقصیر شده باشد و در نتیجه ی آن خسارتی به دیگری وارد آید، وی مسئول جبران خسارت است و نظریه خطر به این معناست که همین که بر اثر فعالیت فردی به دیگری خسارتی وارد آید، وی مسئول جبران خسارت است، چراکه همانطور که از سود ناشی از فعالیت خود منتفع میشود، باید مسئولیت خسارات ناشی از آن به دیگری را نیز بپذیرد. در ایران با توجه به قانون مسئولیت مدنی، باید گفت نظریه ی تقصیر پذیرفته شده است و انواع تقصیر در این قانون برشمرده شده است. رسانه ها نیز از این مسئولیت مبرا نیستند، برای مثال در خصوص تبلیغات، در آیین نامه ی تاسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، مصوب شورای انقلاب گفته شده است که در آگهی های تبلیغاتی نمیتوان از ادعاهایی علمی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تایید نشده باشد .حال اگر کالایی در یک رسانه تبلیغ و دارای آثار مطلوبی بر یک عضو بدن معرفی شود و مردم در اثر مصرف آن کالا به بیماری ای مبتلا شوند، یا فاقد آن خاصیتی که برای آن بیان شده باشد، علاوه بر تولید کننده که مسئول خسارات وارده بر اثر مصرف کالای تولیدی اش است؛ باید رسانه را نیز مسئول دانست، امری که چندان در کشور ما جا نیافتاده است! رسانه را به این سبب باید مسئول دانست که اگر آن رسانه اقدام به تبلیغ آن محصول نمی نمود، مسلما بسیاری از مردم از وجود آن مطلع نمی شدند و فریب نمیخوردند.همچنین بعضا افراد از طریق آگهی های مطبوعاتی با شرکتی مانند شرکتهای سرمایه گذاری و غیره آشنا میشوند و با این باور که چون در نشریه ای معتبر تبلیغ شده است، قابل اعتماد می باشد، به سرمایه گذاری در آن شرکت اقدام مینمایند و هدف کلاهبرداری واقع میشوند. از آنجایی که بخشی از اعتماد این فرد، به اعتبار نشریه بوده است، نمی توان نشریه را مبری از مسئولیت مدنی دانست. شناخت این مسئولیت برای رسانه ها، علاوه بر اینکه موجب می شود خسارت زیاندیده تا حدود زیادی جبران شود، سبب دقت بیشتر رسانه ها در انتشار آگهی ها و در نتیجه کاهش بزهکاری هایی از این دست می شود.

واژگان کلیدی:مسوولیت مدنی، زیان، تبلیغات دروغ،رسانه

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی نیز در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری به تصریح اشاره شده ‌است قواعدی هم‌چون لاضرر- تسبیب- اتلاف- غرور- و قاعده علی الید که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیان‌دیده است. این ضرر ممکن است بر اثر افعال عادی شهروندان به دیگری وارد آید و یا این ضرر ناشی از فعالیت رسانه‌ای که محل بحث در این تحقیق است وارد آید وراهکارهای قانونی جبران ضرر زیان‌دیده ناشی از اقدامات و فعالیت‌های رسانه‌ای از مباحث اصلی تحقیق حاضر است.تبلیغاتی متأسفانه مطالعات و پژوهش هایی که مکمل و زمینه ساز قانونگذاری در عرصه تبلیغات و حمایت از حقوق مخاطب باشد ، به مراتب کمتر است و مطالعات دانشگاهی و غیر دانشگاهی در این حوزه از نگاه حقوقی از انگشتان دست فراتر نمی رود . در آثار حقوقی از قبیل کتاب ها ، پایان نامه های دانشجویی ، تحقیقات دانشگاهی و مقاله ها ، مجلات و نشریه های علمی ، نه تنها هیچ نشانی از پرداخت خاص به مسأله مسؤلیت مدنی و بحث جبران خسارات در تبلیغات تجاری دیده نمی شود بلکه حتی حقوق تبلیغات بازرگانی به طور عامل و کلی نیز از نگاه حقوق دانان و رویه ی قضایی مهجور مانده است و جز آثار اندک که در سال های اخیر از سوی برخی نویسندگان ، به نگارش در آمده است و تلاش خاص و مؤثری انجام نپذیرفته است . که از جمله آن تلاش ها – که البته به صورت کلی و بیشتر از بعد فقهی به مسئله تبلیغات نگریسته و صرفا نگاهی گذرا به مسئله مسؤلیت مدنی داشته است – کتاب « حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان » محسن اسماعیلی ( عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق ( ع ) ) می باشد که نخستین اثر راجع به تبلیغات تجاری بوده که در سال 1385 منتشر گردیده است
مع الوصف این پژوهش در راستای حمایت از حقوق مخاطب به بررسی و مطالعه منابع حقوقی و تبلیغاتی داخلی و در حد امکان منابع تطبیقی پرداخته تا کاستی ها و ضرورت های موجود در این حوزه را نشان داده و گامی باشد در جهت احقاق حقوق تضییع شده مخاطب تبلیغ .

 

2-بیان مساله

در قوانین موضوعه در باب رسانه‌ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه‌ای تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان‌دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می‌توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.نکته‌ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می‌افزاید آن است که بسیاری از فعالیت‌های زیان باری که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیده از این‌گونه فعالیت‌هاست مسئولیت مدنی است2. رسانه‌ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان‌کاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف برآن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصا دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه را مضیق ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به‌همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرائم رسانه‌ای عمدتاً محاکمی استثنائی است. با نگاهی گذرا به گذشته رسانه‌ها، معین است که مثلا در [حوزه] روزنامه‌نگاری،روزنامه‌نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت‌ها به رسانه‌ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال‌الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی‌ بیان – صرف نظر از نوع بیانشان – جان خود را از دست دادند [نمونه‌هایی از این دست روزنامه‌نگاران هستند] بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و… همراه بوده است. اما این همه ماجرا نیست بلکه گاهی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابه‌جا و غیرقانونی به اشخاص می‌گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.این راهکارها براساس رسانه‌های متفاوت گاهی مختلف و گاهی بلحاظ ریشه و پایه تمام فعالیت‌های رسانه‌ای (خبررسانی) مشترک است. به همین جهت به‌لحاظ حفظ صیانت از رسانه‌ها و اهداف مترقی آن به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی در دنیای حاضر مسئله مطبوعات و نحوه برخورد با جرائم این بخش از چالش‌های فرهنگی به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است و ضرورت بازنگری به ساز و کارهای قانونی و ساختارهای نظارتی در این حوزه نظیر هیئت نظارت بر مطبوعات و دادگاه‌های مطبوعاتی و قوانین حاکم بر این بخش بیش‌از پیش احساس می‌شود

3-اهمیت و ضرورت تحقیق

رشد صنعتی شدن تبلیغات تجاری دو پدیده ی جدا ناپذیر از یکدیگرند و به موازات توسعه نظام صنعتی ، صنعت تبلیغات نیز توسعه چشکگیری داشته است . بیشتر این تبلیغات از طریق رسانه های همگانی انجام می شود . تبلیغات اقتصادی رسانه ها ، یکی از مهم ترین عرصه های ورود به زیان طرح مسأله مسؤلیت مدنی می باشد . یک آگهی بازرگانی از لحظه ایده و آغاز عملیات اجرایی تا مرحله انتشار و پس از آن اشخاص و گروه های مختلف در تلاقی است و مخاطبین آسیب پذیر ترین گروه ها بوده و نسبت به سایر گروه ها کمترین منفعت از نشر آگهی می برند فلذا در راستای حمایت از این گروه ( مخاطبین ) تصویب قوانینی می باشد که جبران خسارت های ناشی از تبلیغات بازرگانی را مد نظر قرار داده باشد ضرورت دارد . در کشورهای توسعه یافته ، پیشرفت روزمره صنعت تبلیغات ، طرفداران حقوق مصرف کننده – که مخاطبین دائمی رسانه ها محسوب می شوند – را بر آن داشته تا با تحرک بیشتری از تجاوز به حقوق مخاطبین جلوگیری کنند . لذا قوانین در خور توجه و کار آمدی برای جلوگیری از تجاوز بی حد و حصر تبلیغات و نظام مند کردن آن ، وضع کرده اند .
در حقوق ایران اگر چه عمر اولین اولین قانون تبلیغاتی تقریبا به اندازه عمر قانونگذاری است [1]؛ اما امروزه ، این عرصه به لحاظ قانونی وضع روشنی ندارد و پس از صد و اندی سال تجربه قانونگذاری به جز چند آیین نامه و دستورالعمل چیز دیگری برای نظم دادن به این حوزه وجود نداشته و قانون جامعی و مانعی که به تصویب مجلس رسیده و متضمن اصول و قواعد و احکام خاص ناظر به تبلیغات بازرگانی و مقتضیات آن باشد ، وضع نگردیده است .

با توجه به نبود قانون جامع در این حوزه و ضرورت وجود آن ، بند « ب » ماده ی 116 برنامه پنج ساله چهارم توسعه[2] ، دولت را موظف ساخته بود تا در طول برنامه ، لایحه قانون تبلیغات را تسلیم مجلس شورای اسلامی کند . لیکن صرفا « پیش نویس لایحه قانون تبلیغات بازرگانی » در سال 1387به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات تصویب گردید و خبری از تصویب نهایی آن با وجود گذشت زمانی طولانی نمی باشد .

4-اهداف تحقیق

1-بررسی فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات دروغ

2-بررسی مفهوم مسوولیت و زیان دیده و ضرر و اقسام آن و تبلیغات دروغ و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

3-ارائه راهکار های حقوقی مناسب برای احقاق حقوق زیان دیده

5-سوابق تحقیق

در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات دروغ, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند.

دکتر کاتوزیان ((1373ص 113 ))می نویسد: هدف از مسؤولیت قرار دادی تنها اجرای صحیح قرار داد و حمایت از انتظارات طرفین قرارداد است اما در مسؤولیت قهری هدف حاکمیت اراده طرفین نیست بلکه هدف ایجاد نظم در جامعه ای است که هریک از افرادآن دارای امیال و منافع متفاوتی هستند هدف از ایجاداین مسؤولیت بیشتر تامین نظم عمومی وجلوگیری از اضرار غیر است و به عبارتی هدف مسؤولیت قهری تامین و تضمین آزادی همه شهروندان و تنظیم حد و ثغور آن است.

دکتر شهیدی (( 1382 ص68)) میگوید:صرف عدم انجام تعهد تقصیر است با وجود این وقتی متعهد را میتوان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن تعهد بر اثر تقصیر باشد و مورد بارز تقصیر متعهد وجود عمد و آگاهی  کامل او نسبت به فعل تخلف و خود داری از انجام تعهد است اما بی احتیاطی و اهمال را نیز میتوان از مصادیق تقصیربه رنگ زرد نامید.مسؤولیت بدون تقصیردر تخلف از انجام تعهد قراردادی بر خلاف آنچه که درسیستم های حقوق بیگانه اظهار نظر شده در حقوق ایران پذیرفته نشده است.(ماده12قانون مدنی)

-دکتر قاسم زاده ((1388  ص 112 ))می نویسد: در تقصیر تمیز یا عدم تمیز فاعل(عنصر شخصی) ضرورتی ندارد بلکه بایستی به عنصر نوعی و رفتار شخص متعارف توجه شود از این رو برای تشخیص تقصیر باید رفتار انسانی معقول و محتاط را در نظر گرفت و پیروی از عرف و رفتار انسانی متعارف لازمه احتیاط است.

6-سوالات تحقیق

1-مبنای عام مسوولیت در تبلیغات بازرگانی چیست؟

2-آیا در حقوق ایران ضرر معنوی ناشی از تبلیغات دروغ قابل مطالبه است؟

3-آیا در حقوق ایران برای احقاق حقوق افراد زیان دیده ناشی از تبلیغات دروغ قانون گذاری به نحو صحیح صورت پذیرفته است؟

7-فرضیات تحقیق

1-به نظر می رسد تقصیر مبنای عام مسؤلیت مدنی در تبلیغات بازرگانی باشد.

2-به نظر می رسد در حقوق ایران ضرر معنوی ناشی از تبلیغات دروغ قابل مطالبه است.

3-به نظر می رسد در حقوق ایران در این زمینه قانون گذاری به نحو صحیح صورت نگرفته است. .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 102

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید