دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

جامعه آماری این پژوهش ، دانشجویان زن دانشکده حقوق و فنی مهندسی واحد مشهد که در سال تحصیلی 84-82 اشتغال به تحصیل داشته ، می‌باشند . که از بین جامعه آماری نمونه ای به تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزای SPSS استفاده و نتایج ذیل حاصل گردید :

مقدمه

بنابراین هرگزینشی از سبک زندگی ، پیش از هر چیز مؤید نوع اندیشه ای است که ذهن را در تسلط و انقیاد خود در آورده و آن را به سوی رفتار وعادت مشخص سوق می‌دهد و ازهمین منظر است که تحلیل سبک زندگی ها ، به روانشناسی شخصیت ها و کالبد شکافی تفکرات بنیادین افراد مربوط می‌شود . اما به نظر پرسش اساسی این است که این گزینش ها بر چه معیاری صورت می گیرد و اصولاٌ ‌بستر انتخاب سبک زندگی چگونه پدید می آید و آیا افراد تحت اراده اندیشه و ضمیر خود آگاه خود به این انتخاب تن می‌دهند یا متهور اراده ای برتر و بزرگترند ؟!

آیا آرامش فی ذاته هدف غایی و نهایی یک سبک زندگی است که افراد آن را برگزیده اند ؟ چگونه می توان اندیشه ها را برای نیل به آرامش روانی تغییر داده ، اصلاح نموده و با شاخص های مطلوب تطبیق داد؟! آیا شاخص های تعریف شده برای طبقات مختلف ، دارای مشروعیت و پذیرش هست و چنانچه پاسخ مثبت است ، چگونه می توان از این مشروعیت بهره برد و با چه ابزارهایی می توان سبکها را به سمت سبک مطلوب هدایت کرد ؟ !

علامات استفهامی و تجزیه و تحلیلی روانشناسانه برای رسیدن به تصویری روشن تر از افق نگه افرادی که آینده را در آرامش می جویند ، اما هنوز تعریف روشن و واضحی از آرامش ندارند و یا به آنچه خشنودند و همان را هدف نهایی خود می پندارند .

بیان مسأله

مسأله اساسی در جامعه ما اینست که آشفتگی زندگی مدرن ، آرامش را دست نیافتنی جلوه می‌دهد .

بسیاری از مردم عصر ما احساس می‌کنند که ناراحتی ها و فشار زندگی بیش از حد شده است و با توجه به افزایش روز افزون عوامل استرس زا و شدت گرفتن تنشهای حاصله و عارضه های روان – تنی مانند کولیت ، آسم ،‌سردردهای عصبی ، لکنت زبان ، ‌فشار خون و آمار افزایش مصرف قرصهای آرام بخش گواهی بر این مدعاست که پرداختن به موضوع آرامش و آموزش فنون ریلاکس ضروری می‌باشد  .

اهمیت و ضرورت تحقیق

پژوهش حاضر از این جعت حائز اهمیت است که با توجه به افزایش تنش و عوامل استرس زا و آگاهی از اصول و فنون ریلاکس تراپی ، مانند یوگا ، مدیتیشن ، موسیقی درمانی ، رنگ درمانی و حتی خنده درمانی و رایحه درمانی ضروری می نماید چرا که طی تحقیقات و آمار جهانی و نتایج حاصله ، قویترین و موثر ترین روش درمانی عارضه های روان – تنی ، ریلاکس یا آرامش معرفی شده است .

همچنین ریلاکس با تقویت قوای روحی و روانی به فرد در جهت رسیدن به اهداف عالی زندگی که همان کمال و دستیابی به زندگی مطلوب می‌باشد  کمک می‌کند .

به همین دلایل ضرورت آگاهی از سبک زندگی و تاثیر آن بر حل مسائل و مشکلات مربوط به زندگی و نهایتاٌ دستیابی به آرامش عمیق احساس می‌شود .

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی می‌باشد  . همچنین با توجه به خصوصیات دموگرافیک آزمودنی ها ، هدف ما دستیابی به این نکته می‌باشد  که بین کدام ویژگیهای فردی و متغیرهای موجود در پژوهش که سبک زندگی و آرامش روانی می‌باشند ، رابطه معنی داری وجود دارد . بطور مثال ، خصوصیاتی چون وضعیت تأهل سن ، رتبه تولد ، مقطع تحصیلی ، نوع مسکن و منطقه زندگی که مستقیماٌ مربوط به خود آزمودنی می‌باشند ، چه تأثیری بر روی سبک زندگی انتخابی و آرامش وی دارند ؟ همچنین ، ویژگیهای دیگر مانند تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر ، شغل پدر و شغل مادر که بطور غیر مستقیم به وی مربوط می‌شوند ، چه تأثیری در آرامش و سبک زندگی وی دارند ؟

سئوال ها و فرضیه های پژوهشی

سئوال های پژوهشی

  • آیا بین آرامش روانی و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین آرامش روانی و خصوصیات دموگرافیک آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین سبک زندگی و خصوصیات دموگرافیک آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

فرضیه ها

  • بین آرامش روانی و سبک زندگی رابطه معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبک زندگی و وضعیت تأهل تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبک زندگی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .

تعریف نظری سبک زندگی

سبک زندگی اشاره به الگوی منحصر به فرد صفات ، رفتارها و عادتهایی دارند که وقتی همراه یکدیگر می آیند ، مسیر ویژه ما را که خود برای رسیدن به هدف زندگی ترسیم کرده ایم ، تعریف می‌کنند . (‌ آدلر )

تعریف عملیاتی سبک زندگی :  نمره ای که فرد از مقیاس سبک زندگی رایت [1] و همکاران کسب می کند .

تعریف نظری آرامش روانی

داشتن سازگاری کافی یا احساس خوب بودن ( از دیدگاه روان شناختی ) و خاص هنگامی که این نوع سازگاری یا احساس با معیارهای جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند ، همخوانی داشته باشد . ( ساعتچی ، 1374 )

تعریف عملیاتی آرامش روانی :  نمره ای که فرد از پرسشنامه شادگامی آکسفورد [2] کسب می‌کند . هر چه فرد نمره بیشتری کسب نماید از احساس شادکامی بیشتری برخوردار است .

عقده های حقارت و ریشه های آن

ناتوانی در غلبه کرن بر احساسهای حقارت ، آنها را تشدید می‌کند و به رشد عقده حقارت می انجامد . افراد دارای عقده حقارت ، نظر بدی نسبت به خود دارند و در کنار آمدن با درخواستهای زندگی احساس درماندگی و ناتوانی می‌کنند . به نقل از زمانی شرفشاهی ، 1370 .

ناز پروردگی کودک نیز می‌تواند موجب عقده حقارت شود .

چون آنها در مواجهه با زندگی واقعی از نیروی تجهیز عاری اند و طبعاٌ تحمل شکست مختصری را هم ندارند ، دیر یا زود تمایلات انزواجویانه در آنها پدیدار می‌شود . در موارد اختلالات روان نژند همچنین اغلب انحرافات جنسی ، اعتیاد ، بزهکاری و دیگر اختلالات منش ، همواره یک شمای فکری مشترک وجود دارد که طرح و ریشه ای در ناز پروردگی است .

( ادوان شولتز و سیدنی آلن شوالتز ، سید محمدی ، 1377 )

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :42

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید