دانلود پایان نامه : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

          عربی  

فارسی

انگلیسی

آستارسول( دواء مبید للامیبات)

 

آستارسول- یک ترکیب آبی آرسنیک که در درمان آمیباز بکار می رود.Acetarsol

 

آفَهضایعه – آزارLesion
آکل – آکله الفمالتهاب قانقاریائی دهانNoma
آلام النُّمودرد قد کشیدنGrowing pains
أبابه –  حنین للوطناحساس غربت – درد وطنNostalgia
إباضَهتخمک گذاریOvulation
ابتلاعخوردن – بلعیدنIngestion
إبرَهسوزنNeedle
أبلهکند ذهنیImbecile
إبهام القدَدمشست پاHallux
أثراثر- نتیجه یک عملEffect
الاثنا عشری – العَفَجدوازدهه – اثنی عشرDuodenum
أثنینژادی – انسانیEthnic
إثیثیلاتیل – ریشه یک ظرفیتی.Ethyl
أثیر(کیمیاء)اِتر-مایع قابل احتراقEther
إثیلین ثنائی الأمینایلن دیامینEthylenediamine
إثیوبروبازین – مناهض للکولینیات وللهستامین.اتوپروپازین – یک ماده ضد اسپاسمEthopropazine
إجازه – رُخصَهاجازه – پروانهLicence
إجباریّواجب – حتمیObligate
اجتثاث الاحشاءدرآوردن احشاءexenteration
أجْرَد- فاقد الشعرطاس – بی موGlabrous
أجسام غولجیاجسام گلژیGolgi bodies
إجهاض

 

سقط جنینAbortion

 

أحادی السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادی العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنهتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانیهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصی الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصی الطب الباطنیمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصیّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیهمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاری – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوی

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمی غرابی

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصیکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَه – قیله مائیههیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالین 

Adrenalin

الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عاده- أهبهعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمهلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویه جالینوسیهداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنیگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربیمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal
الاربیّهکشاله رانGroin
ارتشاحجریان نفوذ مایعInfiltration
أحادی السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادی العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنهتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانیهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصی الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصی الطب الباطنیمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصیّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیهمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاری – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوی

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمی غرابی

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصیکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَه – قیله مائیههیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالین 

Adrenalin

الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عاده- أهبهعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمهلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویه جالینوسیهداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنیگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربیمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal
الاربیّهکشاله رانGroin
ارتشاحجریان نفوذ مایعInfiltration
ارتعاجاکلامپسی – حمله تشنجی ناگهانی.Eclampsia
ارتفاق الإصابِعسنداکتیلی(وجود پرده ای که انگشتان را بهم می چسباندDactylion
أرتقسوراخ نشدهImperforate
الإرجاز – هِزَّه الجماعارگاسم – اوج لذت جنسیOrgasm
أرغوتامین – ماده لعلاج الشَّقیقَهارگوتامین( یک آلکالوئید چپ بر ارگو که در درمان صداع بکار می رود.Ergotamine
إرغوتوکسینارگوتوکسینErgotoxin
إرغوستیرول(کیمیاء حیویه)ارگوسترولErgosterol
إرغومترینارگومترینErgometrine
أرَقبیخوابیInsomnia
إرقاءبند آورنده خونHemostatic
إرواءآبیاری با شستشوIrrigation
إرواءعبور دادن مایعی از فضائیPerfusion
أرومه الحمراءاریتروبلاست – گویچه سرخ هسته دارکه در مغز استخوان قرارداد.Erythroblast
أرومَه الحمراء السَّویهنرموبلاست – گویچه سرخ هسته دارNormoblast
الأرومه الضَّخمَهگویچه سرخ هسته دار درشت ابتدائیMegaloblast
أرومه الکریاتیاخته خونی مادر(اصلی)Hemoblast
أرومه النقویهمیلوبلاستMyeloblast
أرومه عصبیهیاخته عصبی اولیهNeuroblast

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید