داننلود پایان نامه:مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره­ای

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش :صنایع

عنوان : مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن  نگهداری و تعمیرات دوره­ای

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته:

مهندسی صنایع – مهندسی صنایع

عنوان:

مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن  نگهداری و تعمیرات دوره­ای

استاد راهنما:

پروفسور رضا توکلی مقدم

استاد مشاور:

دکتر بهمن نادری

تیر 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
1- فصل اول: معرفی و کلیات تحقیق1
1-1- مقدمه2
1-2- تعاریف زمان­بندی3
1-2-1- نمادها3
1-2-2- محیط ماشین­ها و نوع کارگاه4
1-2-3- مشخصه­های کاری و محدودیت­های زمان­بندی5
1-2-4- معیارهای بهینه­سازی7
1-3- نظریهء زمان­بندی9
1-4- برنامه­ریزی ریاضی9
1-5- زمان­بندی چند هدفه9
1-6- الگوریتم­های فرا ابتکاری در بهینه­سازی11
1-6-1- الگوریتم ژنتیک11
1-6-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید12
1-7- طراحی آزمایشات12
1-8- مسألهء زمان­بندی کارگاه باز13
2- فصل دوم: مرور ادبیات15
2-1- مقدمه16
2-2- معیارهای اندازه­گیری و تابع هدف16
2-3- مجاز نبودن بریدگی کارها18
2-4- نگهداری و تعمیرات دوره­ای و محدودیت عدم دسترسی ماشین­ها18
2-5- زمان­های حمل و نقل19
2-6- زمان­های آماده­سازی و جداسازی20
2-7- روش­های حل20
2-8- طراحی آزمایشات22
3- فصل سوم: طرح مسأله و ارائه روش­های حل24
3-1- مقدمه25
3-2- فرمول­بندی مسأله25
3-2-1- فرض­های مسأله25
3-2-2- نماد گذاری26
3-2-2-1- اندیس­ها26
3-2-2-2- پارامترها26
3-2-2-3- متغیرهای تصمیم26
3-2-3- مدل برنامه­ریزی خطی مختلط26
3-2-4- یک مثال28
3-2-5- تحلیل مدل29
3-3- الگوریتم­های فرا ابتکاری30
3-3-1- الگوریتم ژنتیک30
3-3-1-1- نمایش کروموزوم30
3-3-1-2- جمعیت اولیه30
3-3-1-3- تابع هدف31
3-3-1-4- تابع برازندگی31
3-3-1-5- انتخاب31
3-3-1-6- تقاطع31
3-3-1-7- جهش33
3-3-1-8- معیار توقف33
3-3-1-9- الگوریتم ژنتیک اولیه33
3-3-1-10- الگوریتم ژنتیک موازی چند هدفه34
3-3-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید35
3-3-2-1- الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه35
3-3-2-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید موازی چند هدفه37
4- فصل چهارم: طراحی آزمایشات و ارزیابی محاسباتی38
4-1- مقدمه39
4-2- طراحی آزمایشات تاگوچی39
4-2-1- تولید داده­ها40
4-2-2- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPGA40
4-2-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPSA42
4-3- ارزیابی محاسباتی43
 

5- فصل پنجم: جمع­بندی و مطالعات آتی

 

45

5-1- جمع­بندی46
5-2- مطالعات آتی46
مراجع48

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
1-1- مقادیر پارامتر α5
1-2- مقادیر پارامتر β7
1-3- مقادیر پارامتر γ8
3-1- تعداد متغیرها29
3-2- تعداد محدودیت­ها29
3-3- تعداد متغیرها و محدودیت­ها مطابق با مدل MOMILP29
4-1 فاکتورهای الگوریتم MOPGA و سطوح آن­ها41
4-2- آزمایشات مربوط به آرایهء L9 در الگوریتم MOPGA41
4-3- جدول تحلیل واریانس کسر S/N مربوط به فاکتورهای الگوریتم MOPGA42
4-4- فاکتورهای الگوریتم MOPSA و سطوح آن­ها42
4-5- آزمایشات مربوط به آرایهء L4 در الگوریتم MOPSA42
4-6- جدول تحلیل واریانس کسر S/N مربوط به فاکتورهای الگوریتم MOPSA43
4-7- عملکرد مدل MOMILP و الگوریتم­های GA و SA اولیه در برخورد با مسأله­های با ابعاد کوچک44
4-8- میانگین RPD برای الگوریتم­های MOPGA و MOPSA در حل مسأله­های با ابعاد بزرگ44

فهرست شکل­ها

عنوانصفحه
1-1- رابطهء جایگزینی بین دو هدف  و10
3-1- توالی کارها روی یک ماشین j25
3-2- نمودار گانت مربوط به حل بهینهء مثال28
3-3- نحوهء تقسیم­بندی جمعیت و عملکرد موازی زیر-جمعیت­ها34
3-4- جستجوی همسایگی الگوریتم شبیه­سازی تبرید36
3-5- قدم­های الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه36
4-1- نمودار کسر S/N مربوط به RPD در فاکتورهای الگوریتم MOPGA41
4-2- نمودار کسر S/N مربوط به RPD در فاکتورهای الگوریتم MOPSA43

 

فصل اول

معرفی و کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

از مهمترین شرط­های ارتقای وضعیت فعلی در هر سازمان می­توان به استفادهء مناسب از سرمایه­ها و جلوگیری از هدر رفت آن­ها اشاره کرد. منظور از ” استفادهء مناسب ” در اینجا مفهومِ واژهء کارایی[1] یعنی سرعت عمل در استفاده از ظرفیت است که بدون داشتن برنامهء از پیش تعیین شده ممکن نیست. افزون بر آن، هرچه دقت در برنامه بیشتر و مطالعه مکفی­تر باشد سرعت عمل بیشتر شده و توان رقابتی بالاتر می­رود. وقتی صحبت از سرمایه­های یک سازمان به میان می­آید ممکن است ذهن­ها به سمت سرمایه­های فیزیکی مثل ماشین­آلات و دستگاه­های گران­قیمت منحرف شود. حال آنکه، مفهوم مورد انتظار ما بطور خاص “زمان” است. استفادهء مناسب از زمان بعنوان یک سرمایه و جلوگیری از هدر رفت آن از جمله ابزارهای مهم مدیرانِ سازمان­ها در عرصه­های رقابتی است. زمان را می­توان منبعی دانست که باید بطور صحیح تقسیم­بندی و مدیریت شده و با برنامهء خاص به فعالیت­ها تخصیص داده شود و این همان چیزیست که به آن زمان­بندی[2] اطلاق می­شود.

زمان­بندی شامل تخصیص[3] منابع محدود به فعالیت­هاست با هدف بهینه­سازی یک یا چند معیار اندازه­گیری[4] [1]. از طرفی، ماهیت برخی منابع همچون ماشین­آلات و نیروی انسانی بگونه­ای است که قادر به انجام همزمان بیش از یک فعالیت نیستند. بنابراین، تعریف دیگری برای زمان­بندی به این شرح ارائه می­شود: زمان­بندی، یافتن توالی[5] مناسب انجام فعالیت­ها توسط ماشین­ها و یا نیروی انسانی است بنحوی که یک یا چند معیار اندازه­گیری بهینه شوند. برای تحلیل سیستم زمان­بندیِ تولیدِ جاری و یافتن راه­های بهبود آن، آگاهی از روش­های زمان­بندی تولید بسیار مهم است. دو مسألهء کلیدی در زمان­بندیِ تولید اولویت و ظرفیت هستند [2]. بعبارت دیگر، “چه کاری باید ابتدا انجام شود؟” و “چه کسی باید آن را انجام دهد؟” وایت [2] زمان­بندی را اینگونه تعریف می­کند: “تعیین زمان برای انجام یک فعالیت”. او همچنین، در یک شرکت تولیدی زمان­بندیِ تفصیلی[6] در سطح یک کارگاه را درنظر می­گیرد. یعنی، زمان­بندی که در آن زمان شروع و پایان هر عملیات معلوم است. کوکس و همکاران [3] زمان­بندی تفصیلی را اینگونه تعریف می­کنند: “تخصیص واقعی زمان شروع و یا پایان فعالیت­ها یا گروهی از فعالیت­ها بنحوی که سفارش تولید در موعد مقرر تکمیل شود.” آن­ها همچنین از زمان­بندی عملیات[7]، زمان­بندی سفارش[8] و زمان­بندی کارگاه[9] بطور معادل یاد می­کنند.

تعابیر متنوعی از تعریف­های ارائه شده برای زمان­بندی در محیط های مختلف قابل تصور است. بعنوان مثال،  منابع می­توانند ماشین­ها در یک کارگاه، پردازنده و حافظه در یک سیستم کامپیوتری، باندهای فرود در یک فرودگاه، تعمیرکاران در یک تعمیرگاه خودرو و غیره باشند. همچنین، فعالیت­ها می­توانند شامل عملیات مختلف در یک فرآیند ساخت، اجرای یک برنامهء کامپیوتری، نشستن و برخاستن هواپیماها در فرودگاه، تعمیر خودروهای تعمیرگاه و مواردی از این دست باشند.

مطالعه بر روی زمان­بندی به دههء 1950 برمی­گردد که محققان در پژوهش عملیاتی[10]، مهندسی صنایع و مدیریت با مسألهء اداره کردن فعالیت­های مختلفی که در یک کارگاه رخ می­دادند مواجه بودند. در آن زمان، الگوریتم­های زمان­بندی خوب می­توانستند هزینهء تولید را در فرآیند ساخت کاهش داده و توان رغابتی شرکت­ها را بالا ببرند. در اواخر دههء 1960، دانشمندان کامپیوتر نیز با مسألهء زمان­بندی در توسعه سیستم­های عملیاتی روبرو شدند. چراکه، در آن روزها منابع محاسباتی همچون پردازشگرها و حافظه­ها محدود بودند و بهره­برداری مؤثر از این منابع محدود می­توانست هزینهء‌ اجرای برنامه­های کامپیوتری را کاهش دهد. بنابراین، مطالعه بر روی زمان­بندی توجیه اقتصادی پیدا کرد [4].

مسأله­های زمان­بندی در دههء 1950 بسیار ساده بودند و تعدادی الگوریتم­های کارا برای رسیدن به جواب بهینه توسعه یافتند که کارهای جکسون [5،6]، جانسون [7] و اسمیت [8] از مهمترین آن­ها هستند. با گذشت زمان، مسأله­ها پیچیده­تر شده و دیگر محققان قادر به توسعه الگوریتم­های کارا برای آن­ها نبودند. بیشتر محققان تلاش کردند روش­های شاخه و کران[11] را که عمدتاً الگوریتم­هایی با زمان نمایی[12] بودند را گسترش دهند. با ظهور تئوری پیچیدگی[13] [11-9]، محققان دریافتند که بسیاری از این مسأله­ها ذاتاً برای حل سخت هستند. در دههء 1970 نشان داده شد که بیشتر مسأله­های زمان­بندی NP-hard هستند [15-12] یعنی زمان حل آن­ها شدیداً غیر چندجمله­ای[14] است. در دههء 1980، چندین زمینهء مختلف در دانشگاه و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این زمینه­ها توسعه و تحلیل الگوریتم­های تقریبی[15] و دیگری افزایش توجه به مسأله­های زمان­بندی اتفاقی[16] بود. از آن پس، تحقیق در زمینهء تئوری زمان­بندی با فراز و نشیب­هایی همراه بوده­است. بعد از گذشت بیش از 60 سال، هنوز ابهاماتی در این شاخه از علم وجود دارد.

  • تعاریف زمان­بندی

هر چند که مفهوم زمان­بندی بسیار فراگیر بوده و کاربردهای متنوعی در محیط­های مختلف برای آن قابل تصور است ولی ما از رویکرد سیستم­های تولیدی و صنعتی جهت بسط و گسترش آن استفاده می­کنیم. پیش از آن که بخواهیم درمورد زمان­بندی تخصصی­تر صحبت کنیم، لازم است نمادها و عبارت­های مصطلح در این زمینه معرفی شوند. این بخش به معرفی برخی از آن­ها پرداخته و پس از توضیح چند نماد و تشریح محیط مورد نظر و شرایط آن، هدف­ها و معیارهای زمان­بندی بیان می­شوند.

[1] Efficiency

[2] Scheduling

[3] Allocation

[4] Performance measures

[5] Sequence

[6] Detailed scheduling

[7] Operations scheduling

[8] Order scheduling

[9] Shop scheduling

[10] Operations research

[11] Branch-and-bound

[12] Exponential-time

[13] Complexity theory

[14] Non-polynomial

[15] Approximation algorithms

[16] Stochastic

تعداد صفحه :61

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید