پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان : بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علی پورقصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان.. صفحه

چکیده ‌ی

مقدمه‏. 1

الف. بیان مسئله. 2

ب. پرسش های پژوهش: 3

ج. فرضیات پژوهش…. 3

د. اهداف تحقیق: 3

هدف کلی تحقیق: 3

اهداف جزیی: 3

هـ. روش تحقیق : 4

و. نوع تحقیق : 4

ز. ساختار تحقیق : 4

فصل اول : تعاریف و مفاهیم جنگ

1-1. تعریف جنگ…. 5

1-2. انواع جنگ…. 8

1-2-1. انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977) 9

1-2-2. برخوردهای مسلحانه بین المللی.. 10

1-2-3. برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند. 11

1-2-4. برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند. 12

1-2-5. معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده 2 مشترک در کنوانسیونهای ژنو. 12

1-2-6. جنگهای آزادی بخش ملی.. 12

1-2-7. جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده 1 (4) پروتکل.. 14

1-2-8. نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود. 15

1-2-9. برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی.. 16

1-2-10. جنگهای داخلی بین المللی شده 18

1-3. مفهوم جنگ…. 19

1-4. تعابیر مختلف از کلمه جنگ…. 20

1-5. مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل.. 24

1-6. تعریف حقوقی جنگ…. 25

1-7. عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ…. 26

1-7-1. عنصر تشکیلاتی و سازمانی.. 26

1-7-2. عنصر مادی.. 27

1-7-3. عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ) 28

1-8. هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی) 29

1-9. حقوق جنگ…. 30

1-9-1. توافقات بین المللی.. 30

1-9-2. حقوق عرفی.. 32

1-10. اهمیت عبارت مارتنز 33

1-11. تصمیمات و آرای قضایی.. 34

1-11-1. نظامنامه ها و دستورالعملها 35

1-12. شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول.. 35

1-13. مشکلات پس از کنوانسیونهای 1949 ژنو. 36

1-14. دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی.. 37

1-15. کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان.. 39

1-16. تئوری غیرقانونی بودن کمک…. 40

1-17. سازمانهای بین المللی.. 41

1-18. تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها 42

1-19. آثار جنگ بر معاهدات… 44

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم آتش بس، ترک مخاصمه و صلح

2-1. تعریف صلح.. 51

2-2. صلح از نظر لغوی : 51

2-3. صلح در اصطلاح حقوقی: 52

2-4. صلح در فقه امامیه. 53

2-5. صلح در روابط بین الملل.. 55

2-6. تاریخچه صلح و امنیت بین المللی.. 56

2-7. تصمیم به صلح.. 57

2-8. آتش بس از حیث لغوی.. 60

2-9. تعریف آتش بس…. 61

2-10. آتش بس در حقوق بین الملل.. 61

2-11. آتش بس و متارکه جنگ…. 62

2-12. سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 66

2-13. منشور و مبانی حقوق آن.. 67

2-14. نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی.. 69

2-15. شورای امنیت… 71

2-15-1. وظایف و اختیارات… 71

2-16. نیروهای حافظ صلح.. 74

2-17. فعالیت نیروهای حافظ صلح.. 75

2-17-1. سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو) 76

2-17-2. گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ) 76

2-17-3. نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) 77

2-17-4. نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف) 77

2-17-4-1. مشارکت ایران در یوندوف… 78

2-17-5. نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل) 78

2-17-6. گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ ) 79

2-18. حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 80

2-19. نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد اسیران جنگی.. 87

2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی.. 89

2-21. ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان.. 91

2-22. مولفه های موجود در اجرای حقوق جنگ…. 92

2-23. ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه. 96

2-24. نظر هوارد اس لوی در مورد قرارداد ترک مخاصمه. 97

2-25. ماهیت حقوقی دوران متارکه. 97

2-26. نظر کلسن در مورد جنگ…. 101

2-27. چگونگی وجود حالت نه جنگ و نه صلح.. 103

2-28. نظر شورای امنیت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح.. 105

فصل سوم : نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 113

پیشنهادات… 118

فهرست منابع و ماخذ. 119

چکیده

واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .

در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است

عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط     ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .

جنگ; تظاهر اولیه طبیعی هیجان و خشم برای انتقام و تلافی جمعی بود و از قاعده قدیمی «قدرت حق است » نشات می گرفت .

این قاعده حتی در بین اشخاص، قبل از تاسیس و ایجاد عدالت سازماندهی شده (دستگاه قضایی) در شکل جنگ خصوصی اعمال می شد . همچنین جنگ پیش از ظهور دولتهای جدید، بین قبایل متعدد در شکل جنگ قبیله ای شناخته شده بود، همچنان که جنگهای قبیله ای ناشی از    کینه های خانوادگی به کرات قبل از ظهور اسلام وجود داشت ولی به تدریج جنگهای خصوصی و قبیله ای از بین رفت و جنگ در قلمرو روابط بین کشورها بین المللی گردید . با این وصف و با وجود یک تغییر خصوصیت، جنگ برای یک مدت مدیدی، به عنوان یک جنبه ضروری روابط بین الملل باقی ماند . گستره تاریخ پر است از ثبت جنگها و روابط خصمانه . قاعده «قدرت حق است » به عنوان روش حل و فصل و تصفیه بین دولتها باقی مانده و ادامه یافت . این وضعیت در غرب تا آغاز دوران جدید ادامه یافت تا این که قرن هفدهم میلادی، «هوگو گروسیوس » در مقدمه کتاب مشهورش به نام «حقوق جنگ و صلح » تشریح نمود که چگونه ملتها در دنیای مسیحی به دلایل اندک یا بدون هیچ دلیلی متوسل به سلاح شدند و هیچ احترامی برای حقوق الهی و بشری قائل نبودند . وی، آنگاه به کشورها توصیه نمود که خود را ملزم به عدالت و حقوق طبیعی بدانند . او، این حقوق را به عنوان ندای عقل سلیم تعریف می کند که نشان می دهد یک عمل به وسیله خداوند خالق طبیعت; یا ممنوع شده است یا لازم .

تکامل حقوق بین الملل، در پرتو مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقق می یابد و تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح و ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس قواعد عدالت متعالی، از اصول پایه ای آن به شمار می رود . این تکامل از علمای حقوق بین الملل و دانشمندانی که پیرامون حقوق طبیعی و حقوق الهی و همچنین پیرامون تفاوت بین جنگهای مشروع و نامشروع، نوشته هایی دارند، تاثیر پذیرفته است .

بنابراین، صلح به عنوان یک حالت عادی وایده آل (کمال مطلوب) روابط بین الملل تکامل یافت و جنگ در مقام تئوری و نظریه، تنها در شرایط کاملا خاص و در موارد بسیار استثنایی مجاز شمرده شد.

واژگان کلیدی :

جنگ، صلح، آتش بس، ترک مخاصمه، ترک متارکه، کنوانسیون های بین المللی، حقوق جنگ، معاهدات. بشردوستانه.مخاصمات مسلحانه.

 بیان مسئله

مقدمه‏

گاه، جنگ و جهاد به آتش‏بس منجر مى‏شود که از آن در فقه به مهادنه و هدنه تعبیر مى‏شود. این لغت در اصل به معناى سکون است و اصطلاحاً براى بیان صلح موقت میان مسلمانان و گروهى از کافران حربى به کار مى‏رود. لذا بر آن، موادعه و معاهده که گویاى حالت ناپایدار است، اطلاق مى‏شود.
شیخ طوسى در مبسوط مى‏گوید: «هدنه و مهادنه به یک معنا عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتى». علامه حلى نیز در تذکره مى‏گوید: «مهادنه، موادعه و معاهده واژه‏هایى مترادف و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتى». ایشان همین مطلب را در منتهى و نزدیک به آن را در تحریر و قواعد ذکر مى‏کند.

بنابراین حالت ناپایدارى و گذرا بودن در معنا و تعریف هدنه اخذ شده است. لذا عده‏اى یکى از تفاوت‏هاى هدنه را با عقد جزیه، همین نکته دانسته‏اند، همچنین تفاوت‏هاى دیگرى ذکر کرده‏اند که براى تفصیل مطلب به قواعد علامه و پاره‏اى دیگر از کتاب‏هاى ایشان و دیگران رجوع کنید. لیکن حق آن است که آن چه را به عنوان فارق میان آن دو آورده‏اند، فارق اصلى به شمار نمى‏رود، بلکه از عوارض و علامت‏هاى هدنه است. تفاوت ماهوى و جوهرى میان آن دو این است که در عقد جزیه، یک طرف عقد دشمنان شکست خورده‏اى هستند که مسلمانان بر آن پیروز شده، زمین‏هایشان را گشوده و دولتشان را ساقط کرده‏اند و در این حالت به جاى مالیاتى که از دیگر مسلمانان اخذ مى‏شود، از آنان جزیه گرفته مى‏شود. بنابراین آنان شهروندان دولت اسلامى، اما با حفظ دین خود هستند. حال آن که طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است که در زمین خود مستقر و حکومت و نظام مدنى‏اش استوار و برقرار است و چه بسا نیرومند – و حتى نیرومندتر از مسلمانان – است. براى مثال در صدر اسلام، عقد جزیه با شامیان اهل کتاب پس از آن که سرزمینشان گشوده و به سرزمین‏هاى اسلامى ملحق گشت، بسته شد، حال آن که عقد هدنه با قریش مکه – بیش از آن که مسلمانان این شهر را فتح کنند – منعقد گشت.

سخن کوتاه، عقد هدنه با دولت حربى و ملت پیرو آن بسته مى‏شود، در حالى که عقد جزیه با مردمانى مغلوب که تابع دولت اسلامى هستند، منعقد مى‏گردد و این است تفاوت اساسى این دو، اما دیگر تفاوت‏ها، در جلوه‏ها و احکام آن است.

الف. بیان مسئله

با بررسی اجمالی در تاریخ معاصر، بندرت جنگ ها با توافق ساده آتش بس و قطع عملیات خصمانه پایان پذیرفته اند. زیرا در این مورد همواره این مسئله حقوقی مطرح است که آیا جنگ خاتمه یافته تلقی می شود یا خیر و از چه زمانی و تحت چه شرایط و ضوابطی طرفین درگیر در جنگ و کشورهای ثالث بیطرف که منافع آنها به نحوی با جنگ گره خورده است باید با مسئله برخورد کنند.

از نظر حقوق بین الملل سنتی، قطع عملیات جنگی و فراهم آمدن شرایط استقرار صلح در یک چهارچوب قانونی در شکل موافقت نامه عملی می گردد. ترک مخاصمه یکی از مواردی است که به صورت کلی در مواد 36 و کنوانسیون 1907 لاهه پیش بینی شده استن. ترک مخاصمه که معمولا با میانجیگری یا مساعی جمیله سازمان یا دول ثابث انجام می شود عبارت است از تعلیق موقت و قراردادی مخاصمات که طی قراردادی بین دولتهای متخاصم درگیر در جنگ عملی می گردد.

در این پژوهش ابتدا اشاره مختصری به چگونگی پیدایش حالت جنگی و نتایج مترتب بر آن خواهیم پرداخت. سپس به بررسی این موضوع می پردازیم که چه هنگامی و تحت چه شرایط و ضوابطی این وضعیت جای خود را به صلح خواهد داد؟ و سرانجام نقش سازمان ملل را در کاهش بحرانهای بین المللی و برقراری آتش بس و ترک مخاصمه بررسی خواهیم کرد. در این مسیر واژه ها و اصطلاحاتی از قبیل «آتش بس» ، «ترک مخاصمه» و «انعقاد قرارداد صلح» را بررسی خواهیم کرد.

پرسش های پژوهش:

1- آیا معاهدات سیاسی و معاهداتی که راجع به صلح و پیمانهای سیاسی و نظامی باشد، پس از وقوع جنگ از اعتبار ساقط می شوند؟

2- سازمان ملل متحد دو طرف متخاصم را به استفاده از چه شیوه هایی ، ترغیب کرده است ؟

3- آیا وظایف حافظان صلح و امنیت بین المللی، نظارت بر آتش بس و ترک مخاصمه و عملیات پیشگیرانه می باشد؟

ج. فرضیات پژوهش

فرضیه 1- معاهدات سیاسی و معاهداتی که راجع به صلح و پیمانهای سیاسی و نظامی باشد، پس از وقوع جنگ از اعتبار ساقط می شوند

فرضیه دوم- سازمان ملل متحد دو طرف متخاصم را با استفاده از شیوه های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات بجای توسل به اسلحه، ترغیب کرده است.

فرضیه سوم : وظایف حافظان صلح و امنیت بین المللی، نظارت بر آتش بس و ترک مخاصمه و عملیات پیشگیرانه می باشد.

د. اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق:

بررسی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

اهداف جزیی:

بررسی نقش سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

بررسی نقش سازمان ملل و کاهش بحرانهای بین المللی

هـ. روش تحقیق :

روش تحقیق این پژوهش ، روش کتابخانه ای و گردآوری اطلاعات میدانی بوده که با بررسی و مطالعه کتب و مقالات موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.

و. نوع تحقیق :

این تحقیق یک تحقیق نظری است. و در عین حال بسته به نیاز مراجع علمی مربوطه        می تواند قابلیت استفاده کاربردی و تخصصی داشته باشد.

ز. ساختار تحقیق :

این پایان نامه در قالب دو بخش کلی تنظیم گردیده است.

در بخش اول این پژوهش به بررسی در خصوص جنگ و مخاصمه ، مفهوم جنگ و آثار جنگ بر معاهدات و غیره می پردازیم.

در بخش دوم پژوهش به بررسی در خصوص آتش بس ، ترک متارکه و مخاصمه و وظایفی که بعد از آتش بس بر عهده دولتهای متخاصم است می پردازیم و در بخش سوم به نتیجه گیری این موضوعات پرداخته ایم.

تعداد صفحه :133

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید