پایان نامه ارشد: اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی و کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه­ ای

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : علوم باغبانی

عنوان : اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک  برخصوصیات کمی و کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه­ ای

دانشگاه ایلام

دانشکده کشاورزی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی کشاورزی (علوم باغبانی)

عنوان:

اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک  برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه­ ای

اساتید راهنما:

دکتر مهدی صیدی

دکتر اورنگ خادمی

استاد مشاور:

دکتر مسعود بازگیر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………. 1

مقدمه………………………………… 2

فصل دوم………………………………… 5

کلیات و مروری بر منابع…………………………………. 5

2-1- فلفل…………………………………. 6

2-1-1- منشا و خاستگاه فلفل…………………………………. 6

2-1-2- مشخصات گیاه شناسی…………………………………. 6

2-1-3- اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی……………………………… 7

2-1-4- ارزش دارویی…………………………………. 9

2-1-5- اهمیت کشت­های گلخانه ­ای و مزرعه­ای در دنیا و ایران………. 9

2-1-6- اهمیت کشت فلفل دلمه ­ای…………………………………. 10

2-1-7- مفهوم کیفیت………………………………….. 11

2-1-7-1- کیفیت خارجی…………………………………. 11

2-1-7-2- کیفیت درونی…………………………………. 12

2-1-7-3- کیفیت تغذیه­ای فلفل دلمه­ای در ارتباط با سلامت بشر……… 14

2-1-7-3-1- ویتامین­ها………………………………… 14

2-1-7-3-1-1- ویتامینA………………………………….

2-1-7-3-1-2- ویتامین­B………………………………….

2-1-7-3-1-3- ویتامین­C………………………………….

2-1-7-3-2- عناصر معدنی…………………………………. 15

2-1-7-3-2-1-آهن…………………………………. 15

2-1-7-3-2-2- روی…………………………………. 15

2-1-7-3-2-3- پتاسیم…………………………………. 16

2-1-7-3-2-4- کلسیم…………………………………. 16

2-1-7-3-2-5-منیزیم…………………………………. 16

2-1-7-3-2-6-فسفر…………………………………. 16

2-1-7-3-3- لیکوپن…………………………………. 17

2-1-7-3-4- اسیدسیتریک…………………………………… 17

2-2- ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی………………. 17

2-2-1- علل اصلی توجه به فیزیولوژی پس از برداشت…………… 17

2-3- نقش کلسیم درگیاه………………………………… 18

2-3-1- نقش کلسیم در پایداری دیواره سلول………………………….. 18

2-3-2- نقش کلسیم در رشد سلول…………………………………. 20

2-3-3- نقش کلسیم در پایداری غشا و تنظیم آنزیم……………………… 21

2-3-4-محل مصرف کلسیم و اثر آن در رشد و ترکیب گیاه…………….. 22

2-3-5- نقش کلسیم در ماندگاری میوه………………………………… 24

2-4- نقش جیبرلین­ها در گیاه………………………………… 24

2-4-1- جیبرلین…………………………………. 24

2-4-2- اثرات فیزیولوژیک جیبرلین­ها………………………………… 25

2-4-3-1-نقش جیبرلین در طویل شدن سلول­ها………………………………… 26

2-4-3-2- نقش جیبرلین در گلدهی…………………………………. 26

2-4-3-3- نقش جیبرلین در پارتنوکارپی…………………………………. 26

2-4-3-4- نقش جیبرلین در طویل شدن ریشه………………………………… 26

2-4-3-5- نقش جیبرلین در رشد برگ…………………………………… 26

2-4-3-6- نقش جیبرلین در سبزکردن بذور………………………………… 26

2-4-3-7-  نقش جیبرلین در عملکرد گیاه………………………………… 27

2-4-3-8- نقش جیبرلین در بزرگی و درشتی میوه………………………………… 27

2-4-3-9- نقش جیبرلین درکیفیت میوه………………………………… 27

2-4-3-10- نقش جیبرلین در به عقب انداختن رسیدن میوه ­ها……………… 27

2-4-3-11- نقش جیبرلین در  دیر برداشت کردن میوه ­ها…………………….. 28

2-4-3-12- نقش جیبرلین در پا بلند کردن گیاهان پاکوتاه…………………… 28

2-5- چیتوزان و نقش آن در پس از برداشت………………………………….. 28

2-6- پوشش سلوفان…………………………………. 30

2-7- مشکلات قبل و پس از برداشت فلفل دلمه ­ای……………………… 30

فصل سوم …………………………………32

مواد و روش­ها …………………………………32

3-1- آزمایش اول: بررسی اثر محلول­پاشی با کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمه­ای در شرایط کشت در مزرعه………………………………… 33

3-1-1- ویژگی­های محل و زمان اجرای آزمایش………………………. 33

3-1-2- ویژگی­های خاک و آب در مزرعه………………………………… 33

3-1-3- رقم مورد استفاده …………………………………34

3-1-4- طرح آزمایشی…………………………………. 34

3-1-5- مراحل اجرای آزمایش و مراقبت­های مزرعه……………………. 34

3-1- 6- اعمال تیمارها …………………………………35

3-1-7- زمان و روش نمونه ­برداری…………………………………. 35

3-1-8- صفات مورد ارزیابی…………………………………. 35

3-1-8-1- صفات مربوط به میوه …………………………………36

3-1-8-1-1- صفات فیزیکی و ظاهری…………………………………. 36

3-1-8-1-1-1- عملکرد و تعداد میوه………………………………… 36

3-1-8-1-1-2- طول، قطر و شاخص شکل  میوه………………………….. 36

3-1-8-1-1-3- وزن، حجم  و چگالی میوه………………………………… 36

3-1-8-1-1-4-  ضخامت گوشت میوه………………………………… 36

3-1-8-1-1-5- سفتی بافت میوه………………………………… 37

3-1-8-1-1-6- پوسیدگی­گلگاه و آفتاب سوختگی بافت میوه……………. 37

3-1-8-1-2-صفات بیوشیمیایی میوه………………………………… 37

3-1-8-1-2-1- مواد جامد محلول(TSS)………………………………… 37

3-1-8-1-2-2- درصد اسید کل و pH آب میوه………………………………… 37

3-1-8-1-2-3-ویتامین­ث در بافت میوه………………………………… 37

3-1-8-1-2-4- فنل کل در بافت میوه…………………………………38

3-1-8-1-2-5- ظرفیت آنتی­اکسیدانی در بافت میوه……………………………….. 39

3-1-8-1-2-6-محتوای مالون­دی­آلدئید در بافت میوه………………………………… 40

3-1-8-1-2-7- نشت یونی بافت میوه………………………………… 40

3-1-8-1-2-8- محتوای کلروفیل و کارتنوئید بافت میوه…………………….. 40

3-1-8-1-2-9-  وزن خشک میوه………………………………… 40

3-1-8-2- صفات رویشی گیاه………………………………… 41

3-1-8-2-1- طول میانگره، ارتفاع و  عرض بوته………………………………… 41

3-1-8-2-2- تعداد شاخه………………………………… 41

3-1-8-2-3- سطح برگ…………………………………… 41

3-1-8-2-4- وزن خشک ساقه، برگ و ریشه………………………………… 41

3-1-8-2-5- تعداد ریشه جانبی…………………………………. 41

3-1-8-2-6- قطر طوقه………………………………… 41

3-1-8-2-7- محتوای کلروفیل و کارتنوئید در برگ…………………………………. 41

3-2- آزمایش دوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک  قبل از برداشت، بر صفات کیـفی و مقاومت به سرما در میوه­های فلفل دلمه­ای طی زمان انبارمانی…………………………………. 42

3-2-1- تعیین درصد آلودگی یا بیماری قارچی…………………………………. 43

3-2-2-  تعیین درجه سرمازدگی. …………………………………43

3-2-3- تعیین میزان بازارپسندی (رنگ و ظاهر)………………………………… 43

3-3- آزمایش سوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت و برهمکنش آن با پوشش­های سلوفان و چیتوزان بر صفات کیفی فلفل دلمه ­ای در انبار …………………………………44

3-4- آزمایش چهارم: بررسی اثر چیتوزان بر کنترل پوسیدگی نرم فلفل دلمه ­ای در انبار…….45

3-4-1-  تهیه سوسپانسیون…………………………………. 45

3-4-2- تهیه واکس چیتوزان…………………………………. 46

3-5-مواد مصرفی در اجرای آزمایش­ها………………………………… 46

3-6- آنالیز آماری…………………………………. 46

فصل چهارم………………………………… 47

نتایج و بحث………………………………….. 47

4-1-1- نتایج آزمایش اول: بررسی اثر محلول­پاشی با کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمه­ای در شرایط کشت در مزرعه………………………………… 48

4-1-1-1- نتایج مربوط به صفات میوه………………………………… 48

4-1-1-1-1- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه………………………………… 51

4-1-1-1-2- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه………… 51

4-1-1-1-3- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه………………. 51

4-1-1-1-4- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه………………………………… 52

4-1-1-1-5- اثر تیمارها بر pH و اسید کل…………………………………. 52

4-1-1-1-6- اثر تیمارها بر ویتامین­C، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل……….. 52

4-1-1-1-7- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه………………………………… 52

4-1-1-2- نتایج مربوط به صفات گیاه فلفل دلمه ­ای…………………………………. 54

4-1-1-2-1- اثر تیمارها بر وزن خشک شاخه و ریشه………………………………… 56

4-1-1-2-2- اثر تیمارها بر طول ساقه و میانگره …………………………………56

4-1-1-2-3- اثر تیمارها بر شاخه اصلی و  شاخه فرعی…………………………………. 56

4-1-1-2-4- اثر تیمارها بر تعداد برگ، سطح برگ و کلروفیل برگ………………….. 56

4-1- 2- نتایج آزمایش دوم: اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت برماندگاری و مقاومت به سرما میوه فلفل دلمه­ ای در انبار…………………..58

4-1-2-1- اثر تیمار، دمای نگهداری و دوره­ی انبارمانی بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمه ­ای…………………61

4-1-2-2- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دوره­ی انبارمانی بر بازارپسندی (تغییررنگ و ظاهر)، شیوع بیماری و سرمازدگی میوه……………61

4-1-2-3- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دوره­ی انبارمانی بر pH  و اسید کل آب میوه…………………………………62

4-1-2-4- اثر تیمار، دمای نگهداری و دوره­ی انبارمانی بر مواد جامد محلول میوه­های فلفل دلمه ­ای………………62

4-1-2-5- اثر تیمار، دمای نگهداری و دوره­ی انبارمانی بر میزان ویتامین­C، ظرفیت آنتی­اکسیدانی و فنل کل در  میوه­ های فلفل دلمه ­ای………………..63

4-1-2-6- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دوره­ی انبارمانی بر نشت یونی و محتوای مالون دی­آلدئید در میوه­ های فلفل دلمه ­ای………………63

4-1-2-7- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دوره­ی انبارمانی بر کلروفیل و کارتنوئید در میوه ­های فلفل دلمه ­ای………………64

4-1-2-8- برهمکنش اثر تیمار و  دمای انبار  بر میزان بیماری و سرمازدگی میوه­ های فلفل دلمه­ ای…………………………67

4-1-2-9- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بازارپسندی میوه­های فلفل دلمه ­ای در انبار……………………….67

4-1-2-10- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بیماری در میوه­های فلفل دلمه ­ای در انبار……………………….69

4-1-2-11- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول در میوه ­های فلفل دلمه ­ای در انبار…………………69

4-1-2-12- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر  میزان اسیدکل در میوه­ های فلفل دلمه ­ای در انبار………………………..70

4-1-2-13- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر  ظرفیت آنتی­اکسیدان میوه­ های فلفل دلمه ­ای در انبار…………………….71

4-1-2-14- برهمکنش اثر تیمار، دما و  دوره انبارمانی بر  میزان بیماری  میوه­ های فلفل دلمه ­ای در انبار……………………..71

4-1-3- نتایج آزمایش سوم: اثر برهمکنش کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل ازبرداشت و پوشش­های سلوفان و چیتوزان بر ماندگاری میوه فلفل دلمه ­ای در انبار …………………………………72

4-1-3-1- اثر تیمارهای پس از برداشت بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمه­ ای در انبار…………..76

4-1-3-2- اثر تیمارهای پس از برداشت بر بیماری و بازارپسندی میوه فلفل دلمه در انبار………………….76

4-1-3-3- اثر تیمارهای پس از برداشت بر اسیدکل و نسبت قند به اسید میوه فلفل دلمه ­ای در انبار………….76

 4-1-3-4- اثر تیمارهای پس از برداشت بر آنتی­اکسیدان و فنل کل در  میوه فلفل دلمه ­ای در انبار……………. 76

4-1-3-5- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر کاهش وزن میوه………………. 79

4-1-3-6- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بیماری میوه…………….79

4-1-3-7- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بازارپسندی میوه…………….80

4-1-3-8- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر اسید کل میوه…………….80

4-1-3-9- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر نسبت قند به اسید میوه…………….81

4-1-3-10- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتی­اکسیدان میوه…………….82

4-1-3-11- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر فنل­کل میوه…………….83

4-1-4- نتایج آزمایش چهارم: اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمه ­ای…………….84

4-1-4-1- نتایج اثر چیتوزان در  کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمه ­ای در شرایط درون شیشه­ ای…………….84

4-1-4-2- نتایج اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمه ­ای در انبار…………….85

4-1-4-2-1- اثر غلظت­های مختلف چیتوزان بر کاهش وزن، سفتی و وزن خشک میوه…………….87

4-1-4-2-2- اثر غلظت­های مختلف چیتوزان بر بیماری و بازارپسندی میوه…………….87

4-1-4-2-3-اثر غلظت­های مختلف چیتوزان بر pH   و اسید کل میوه…………….87

4-1-4-2-4-اثر غلظت­های مختلف چیتوزان بر مواد جامد محلول، نسبت قند به اسید و وزن خشک میوه…………….87

4-1-4-2-5- اثر غلظت­های مختلف چیتوزان بر ویتامین­ث و آنتی­اکسیدان میوه…………….88

4-1-4-2-6-اثر غلظت­های مختلف چیتوزان بر نشت یونی میوه……………. 88

4-1-4-2-7-اثر غلظت­های مختلف چیتوزان بر فنل­کل و کارتنوئید میوه……………. 88

4-2-1- بحث آزمایش اول…………………………………. 91

4-2-1-1- نتیجه گیری کلی آزمایش اول………………………………… 96

4-2-2- بحث آزمایش دوم……………………………….. 96

4-2-2-1- نتیجه گیری کلی آزمایش دوم……………………………….. 103

4-2-3- بحث آزمایش سوم……………………………….. 103

4-2-3-1-نتیجه گیری کلی آزمایش سوم……………………………….. 106

4-2-4- بحث آزمایش چهارم……………………………….. 107

4-2-4-1- نتیجه گیری کلی آزمایش چهارم……………………………….. 109

پیشنهادها……………………………….. 110

منابع………………………………… 111

پیوست­ها………………………………118

چکیده:

در این پژوهش طی چهار آزمایش مجزا اثر محلول­پاشی با تیمارهای  کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی و نیز عمر ماندگاری فلفل دلمه­ای مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش اول تیمار کلریدکلسیم نیم درصد و اسیدجیبرلیک 50 میلی­گرم بر لیتر هر یک در دو (زمان ظهور میوه و 15 روز پس از آن) و سه (زمان ظهور میوه،10 و 20 روز پس ازآن) مرتبه محلول­پاشی روی فلفل دلمه­ای در شرایط کشت مزرعه­ای اعمال و صفات مختلف بررسی شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک به طور معنی­داری منجر به افزایش عملکرد، تعداد میوه، عرض میوه، وزن میوه، حجم میوه، ضخامت گوشت میوه، سفتی بافت میوه، وزن خشک میوه، ویتامین­C، ظرفیت آنتی­اکسیدانی، کلروفیل کل میوه، طول ساقه، طول میانگره، طول شاخساره، سطح برگ و تعداد شاخه جانبی شده و میزان پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی را نیز کاهش داد. تیمار کلریدکلسیم نیز با افزایش ضخامت گوشت میوه، سفتی بافت، مقدار کلروفیل و وزن خشک همراه بوده و پوسیدگی گلگاه و آفتاب­سوختگی بافت میوه را نیز بطور قابل توجهی کاهش داد. در این آزمایش اختلاف چندانی بین دو بار محلول­پاشی و سه بار محلول­پاشی دیده نشد. در آزمایش دوم اثر تیمارهای اعمال شده فوق بر عمر پس از برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. میوه­های تیمارهای مختلف در دو دمای صفر و 10 درجه سانتی­گراد نگهداری شده و در زمان­های 10 و 20 روز پس از انبار بررسی شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار کلریدکلسیم در هر دو دمای انبارداری، کاهش وزن میوه، شدت سرمازدگی، درصد بیماری، نشت یونی و مقدار مالون­دی­آلدئید را کاهش داده و موجب حفظ بیشتر بازارپسندی، سفتی، مواد جامد محلول، اسید کل، ویتامینC، ظرفیت آنتی­اکسیدانی، فنل کل و کلروفیل میوه شد. تیمار با اسیدجیبرلیک نیز منجر به کاهش بیماری، کاهش نشت یونی و مقدار مالون دی­آلدئید شده، و با حفظ بهتر بازارپسندی، سفتی، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامینC، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدان و محتوای کلروفیل میوه همراه بود. در بیشتر موارد سه بار محلول­پاشی بهتر از دو بار محلول­پاشی بود.  در آزمایش سوم تلفیق تیمارهای قبل از برداشت کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک در سه بار محلول­پاشی و تیمارهای پس از برداشت سلوفان، چیتوزان و سلوفان+چیتوزان بر عمر پس از برداشت فلفل دلمه­ای در دمای 10 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از سلوفان موجب کم شدن کاهش وزن، حفظ بهتر سفتی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فنل کل در مقایسه با شاهد شد ولی از طرفی درصد بیماری را افزایش داد. تیمار چیتوزان موجب کاهش بیماری و افزایش نسبت قند به اسید، ظرفیت آنتی­اکسیدان و فنل کل میوه نسبت به نمونه شاهد شد. در مجموع استفاده توام از سلوفان و چیتوزان بهتر از استفاده از هر یک به تنهایی در حفظ کیفیت میوه فلفل دلمه­ای بود. در آزمایش چهارم اثر غلظت­های صفر (شاهد)، 5/0، 1/0، 5/1 و 2 درصد چیتوزان بر کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمه­ای بررسی شد. نتایج نشان داد چیتوزان بخوبی میزان آلودگی قارچی میوه را کاهش داد. در این آزمایش با افزایش غلظت چیتوزان افت وزن، شدت بیماری و نشت یونی کاهش و بازارپسندی، سفتی، اسیدیته، ویتامین ث، فنل کل و ظرفیت آنتی­اکسیدانی افزایش یافت.

فصل اول: مقدمه

مقدمه:

فلفل­ دلمه­ای با اسم علمی Capsicum annuum L.)) از خانواده Solanaceae می­باشد و یکی از مهمترین سبزیجات میوه­ای خاص مناطق گرمسیری و نیمه­گرمسیری جهان است که حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند آنتی­اکسیدان­ها، ویتامین­ها و سایر مواد­گیاهی  است  و  امروزه جایگاه خود را در رژیم غذایی میلیون­ها نفر در سطح جـــهان پیدا نموده است (پیوست، 1388). فلفل­ها به صورت­های مختلف مورد مصرف قرار می­گیرد. به عنوان یک سبزی تازه خوری در سالاد، غذای پخته شده و یا خشک شده به عنوان چاشنی استفاده می­شود. خاصیت آنتی­اکسیدانی بالا، وجود اسیدآسکوربیک، کاروتن­ها و ویتامینE به مقدار زیاد در فلفل­ها باعث جلوگیری از بروز انواع سرطان­ها  می­شود و  بیماری­های قلبی و تصلب شریان را با تاخیر می­اندازد. اما با توجه­ به همه­ی این مزایا این محصول با مشکلات فراوانی در طول فرایند تولید و فرایند قبل و پس از برداشت روبه­رو می­باشد. پوسیدگی گلگاه، آفتاب­سوختگی و حمله آفات و بیماری­ها در  قبل از برداشت و چروکیدگی سریع  گوشت میوه، تغییر رنگ میوه و پوسیدگی­های قارچی در پس از برداشت، از مهمترین مشکلات تولید این محصول می­باشند. با توجه به روند افزایش جمعیت در سطح جهان، نیاز به تولید محصول با کیفیت و عملکرد بالا توجه افراد را بیش از پیش به خود جلب کرده است (شبانی و همکاران، 1390).

فلفل دلمه­ای از جمله محصولاتی است که در دو سیستم کشت گلخانه­ای و کشت مزرعه­ای تولید می­شود. در سیستم کشت گلخانه­ای به دلیل کنترل شرایط محیطی معمولا″ محصول با کیفیت مناسب تولید می­شود. اما  باتوجه به هزینه­های بالای تولید در سیستم کشت گلخانه­ای بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت این محصول به مزارع اختصاص دارد که به دلیل عدم کنترل شرایط محیطی عملکرد این محصول به طور قابل توجهی کاهش می­یابد و همچنین تلفات این محصول نیز نسبت به کشت گلخانه­ای بیشتر است (دانشور، 1387).

تلفات فرآورده­های باغبانی در جریان پس از برداشت و بازار­رسانی به گونه­ی گسترده­ای شایان توجه است که بخش عمده­ای از این تلفات مرتبط با تغذیه نامناسب محصول در زمان رشد و قبل از برداشت  می­باشد (راحمی، 1384). بخش قابل توجهی از این تلفات می­تواند با افزودن موادی مشخص در زمان قبل و پس از برداشت کنترل شود. در میان عناصر معدنی،  عنصر کلسیم موثرتر از سایر عناصر در کنترل عارضه­های پس از برداشت می­باشد (راحمی، 1384  و خلدبرین و اسلامزاده، 1380 ).  در کشور ایران از جمله تلفاتی که در این محصول در کشت مزرعه­ای قابل توجه می­باشد می­توان به پوسیدگی گلگاه، آفتاب­سوختگی و حمله آفات و بیماری­ها اشاره کرد (دانشور، 1387). عارضه­های چون لکه تلخ سیب[1]، پوسیدگی گلگاه[2] در گوجه فرنگی  و سوختگی حاشیه برگ­های سبزیجات به کمبود کلسیم نسبت داده می­شود (سار، 1987). از جمله راهکارهای توصیه شده جهت کاهش این عوارض در محصولاتی که به این عارضه­ها حساس هستند محلول­پاشی با نمک­های کلسیم می­باشد (لیما، 1987). امروزه  نقش کلسیم در نگهداری وحفظ کیفیت میوه و سبزیجات بخوبی شناخته شده است. افزایش محتوای کلسیم در دیواره سلولی میوه­ها می­تواند نرم شدگی بافت و شیوع عوارض فیزیولوژیک را کاهش دهد (کپدویل و همکاران،2003). در سالهای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران به نقش کلسیم در انواع میوه­ها و سبزیجات معطوف شده است. کاربرد کلسیم پیش از برداشت موجب جلوگیری از عارضه­های فیزیولوژیکی و به تاخیر انداختن فرایند پیری و رسیدگی میوه­ها می­شود (کانوی و سام، 1987 و لیما،1990). کمبود کلسیم در میوه­ها معمولا به دلیل تحرک و جابه­جای کم این عنصر به دلیل بالا بودن شعاع یونی آن می­باشد (خلدبرین و اسلامزاده، 1380). لذا محلول­پاشی با مواد حاوی کلسیم می­تواند باعث جلوگیری از عارضه­های ناشی از کمبود کلسیم ­شود. همچنین جیبرلین یکی از مهمترین تنظیم­کننده­های رشد سلولی می­باشد که نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان بازی می­کند. از جمله نقش­های مهمی که این هورمون درگیاهان دارد می­توان به طویل شدن سلول­ها، گلدهی، تولید میوه بدون دانه، طویل شدن ریشه، رشد برگ­ها، جوانه زنی بذور، بزرگ شدن و کیفیت میوه، تاخیر در رسیدن میوه­ها و افزایش طول میانگره­ اشاره کرد (لانگ، 1998). جیبرلین باعث بهبود رشد گیاه، افزایش کیفیت و کاهش تلفات پس از برداشت می­شود. همچنین باعث افزایش کلروفیل، مواد جامد محلول و ویتامین­ث در میوه­های فلفل دلمه­ای می­شود (بلکبیر و همکاران، 1998). گزارشات  دیگر اثرجیبرلین بر افزایش سطح برگ، رشد اندام هوایی، افزایش میانگره­ها و افزایش رشد میوه در گیاه فلفل دلمه­ای را نشان می­دهد (گرجیا و همکاران، 2010). همچنین بیان شده که جیبرلین­ها بسته به زمان استفاده، در گیاه اثرات متفاوتی را نشان می­دهد و در کنترل بیماری­های قارچی و باکتریایی نیز نقش دارند (هدن و فلیپس، 2000).

لذا تاکنون گزارشی در مورد اثر زمان­های مختلف محلول­پاشی قبل از برداشت با کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک و اثرات آنها بر خصوصیات کمی، کیفی، رویشی  و انبارمانی فلفل دلمه­ای در شرایط کشت مزرعه­ای و پس از آن درانبار ارائه نشده است. بنابراین در این تحقیق اثر محلول­پاشی با کلریدکلسیم5/0 درصد و اسیدجیبرلیک 50 میلی­گرم بر لیتر بر صفات کمی، کیفی، رویشی و انبارمانی در گیاه فلفل دلمه­ای در شرایط کشت مزرعه­ای و پس از آن در شرایط مختلف انبارمانی و با استفاده از تیمارهای چیتوزان و سلوفان  مورد بررسی قرار گرفت.

 تیمارهای چیتوزان و سلوفان از طریق ایجاد پوشش و جلوگیری از کاهش رطوبت، و ایجاد اتمسفری تعدیل یافته باعث افزایش انبارمانی بسیاری از میوه­ها می­شوند (کیستر و فنما، 1998). همچنین اثر چیتوزان به دلیل ایجاد خاصیت ضد میکروبی و جلوگیری ازگسترش بیماری­های قارچی و باکتریایی در بسیاری از میوه­ها به اثبات رسیده است (شهیدی و همکاران، 1999).  به طور کلی این پژوهش در قالب چهار آزمایش جداگانه، جهت بررسی صفات کمی، کیفی، رویشی و انبارمانی فلفل دلمه­ای، تحت اعمال تیما­رهای شیمیایی و غیرشیمیایی در قبل و پس ازبرداشت طراحی و اجرا گردید.

اهداف کلی:

1-  بررسی اثر محلول­پاشی با کلرید­کلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه­ای.

2- بررسی اثر محلول­پاشی با کلرید­کلسیم و اسیدجیبرلیک  قبل از برداشت بر برخی از خصوصیات کیفی و مقاومت به سرما در میوه فلفل دلمه­ای در انبار.

3- بررسی اثر برهمکنش  بین تیمارهای کلریدکلسیم و اسید جیبرلیک در قبل از برداشت با تیمارهای چیتوزان و سلوفان در پس از برداشت بر برخی از خصوصیات کیفی فلفل دلمه­ای در انبار.

4- بررسی اثر پوشش خوراکی چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمه ­ای در انبار.

1-Bitter pit

2-Blossom-end rot

تعداد صفحه : 153

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید