پایان نامه ارشد : اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش : بازاریابی

عنوان : اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی

اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران

استاد راهنما

فرشته منصوری‎مؤید

استاد مشاور

محمدحسین ایمانی‎خوشخو

استاد داور

حمید ضرغام

تابستان

1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله.. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق… 4

1-3- اهداف تحقیق… 5

1-4- سوالات تحقیق… 5

1-5- شرح واژه‎ها و اصطلاحات تحقیق… 6

1-6- فرایند پژوهش…. 7

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

2-1- بازاریابی… 9

2-1-1- بازاریابی و تبلیغات… 9

2-1-2- ارتباطات بازاریابی و جایگاه تبلیغات… 12

2-2- تبلیغات… 13

2-2-1- اهمیت تبلیغات… 13

2-2-2- تاریخچه شکل گیری تبلیغات… 15

2-2-2-1- تاریخچه شکل گیری تبلیغات در ایران.. 17

2-2-3- برنامه تبلیغاتی… 18

2-2-3-1- اهداف تبلیغ.. 18

2-2-3-2- بودجه‎بندی تبلیغ.. 19

2-2-3-3- پیام تبلیغ.. 20

2-2-3-4- انتخاب رسانه. 21

2-2-3-5- ارزیابی تبلیغ.. 22

2-2-4- رسانه‎های (ابزار) تبلیغاتی… 22

2-2-4-1- تلویزیون.. 22

2-2-4-2- رادیو. 23

2-2-4-3- تبلیغات چاپی… 24

2-2-4-4- روزنامه. 24

2-2-4-5- مجله. 25

2-2-4-6- بروشور. 26

2-2-4-7- پوستر. 26

2-2-4-8- تبلیغات محیطی… 26

2-2-4-8-1- تبلیغات فضای باز. 26

2-2-4-8-2- تبلیغات در محل خرید. 27

2-2-4-9- تبلیغات اینترنتی… 28

2-2-5- تبلیغات و اینترنت… 28

2-2-5-1- تبلیغات اینترنتی… 28

2-2-5-2- اینترنت… 29

2-2-5-3- اینترنت و آمیخته ترفیع.. 31

2-2-5-4- جایگاه اینترنت در تبلیغات… 31

2-2-5-5- مقایسه تبلیغات اینترنتی با تبلیغات سنتی… 33

2-2-5-6- مزایای اینترنت… 33

2-2-5-7- علل استفاده از تبلیغات اینترنتی… 35

2-2-5-8- درآمد‎های حاصل از تبلیغات اینترنتی… 36

2-2-5-9- مزایای تبلیغات اینترنتی… 38

2-2-5-10- معایب تبلیغات در اینترنت… 42

2-2-6- روش‎های تبلیغات اینترنتی… 44

2-2-6-1- روش‎های تبلیغات اینترنتی (حنفی‎زاده). 44

2-2-6-1-1- بنرها 44

2-2-6-1-2- پاپ‎آپ و پاپ‎آندر. 45

2-2-6-1-3- تبلیغات بر روی ایمیل‎ها 46

2-2-6-1-4- تبلیغ در موتور‎های جستجو. 46

2-2-6-1-5- تبلیغات ویدئویی.. 47

2-2-6-1-6- باتن‎ها 47

2-2-6-1-7- آسمان خراش‎ها 47

2-2-6-1-8- تبلیغات در اتاق‎های گفتگو. 47

2-2-6-1-9- درون‎شبکه‎ای‎ها 48

2-2-6-1-10- تبلیغات متحرک… 48

2-2-6-1-11- مربع بزرگ‎ها 48

2-2-6-1-12- باتن‎های بزرگ… 48

2-2-6-1-13- سوپر بنر‎ها 48

2-2-6-1-14- تایل‎ها 48

2-2-6-1-15- ایرلاگ‎ها 48

2-2-6-1-16- تبلیغات حامی‎گری.. 49

2-2-6-1-17- تبلیغات طبقه‎بندی شده. 49

2-2-6-1-18- فوق اتصال‎ها یا هایپرلینک‎ها 49

2-2-6-1-19- وب‎سایت‎ها 49

2-2-6-1-20- تبلیغات بر روی بازی‎های آنی.. 50

2-2-6-2- روش‎های تبلیغات اینترنتی (تای و چانگ). 50

2-2-6-2-1- بنر‎های تبلیغاتی.. 50

2-2-6-2-2- پنجره‎های پاپ‎اوت (پاپ‎آپ‎ها) 50

2-2-6-2-3- تبلیغات متنی.. 51

2-2-6-2-4- تبلیغات ویدئویی.. 51

2-2-6-2-5- تبلیغات ایمیل.. 52

2-2-7- ارزیابی تبلیغ.. 52

2-2-8- روش‎های ارزیابی اثربخشی تبلیغات بازرگانی… 53

2-2-8-1- آثار تبلیغ بر فروش…. 53

2-2-8-1-1- روش رابطه پیشین فروش- تبلیغ.. 54

2-2-8-1-2- روش مطالعات تجربی (نتایج فروش) 54

2-2-8-2- اندازه‎گیری آثار ارتباطی… 54

2-2-8-2-1- آزمایش‎های قبل از اجرای تبلیغ.. 55

2-2-8-2-2- آزمایش‎های پس از انجام تبلیغ.. 57

6-2-2- تکنیک طرز فکر (نظر سنجی). 62

2-2-9- پژوهش‎های انجام‎شده در ایران با موضوع تبلیغات در حوزه گردشگری… 68

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- طرح تحقیق… 71

3-2- جامعه آماری… 72

3-3- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه.. 73

3-4- ابزار سنجش…. 73

3-5- طراحی پرسشنامه.. 74

3-6- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 75

3-7- روایی پرسشنامه.. 76

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‎ها. 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته‎های تحقیق

4-1- توصیف داده‎ها. 79

4-2- آزمون فرضیات… 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری

5-1- جمع‎بندی یافته‎های تحقیق… 93

5-2- فرضیات پژوهش…. 94

5-2-1- فرضیه‎های اصلی پژوهش…. 94

5-2-2- فرضیه‎های فرعی پژوهش…. 94

5-3- پیشنهادات… 98

5-3-1- پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش…. 98

5-3-2- پیشنهادات برای پژوهش‎های آتی… 99

5-4- محدودیت‎های پژوهش و سخن آخر. 100

منابع و مآخذ

منابع فارسی… أ‌

منابع لاتین… ث‌

ضمائم

پرسشنامه.. خ‌

فهرست شکلها و نمودارها

 

 

شکل 1-1: مدل لاویج و استاینر. 3

شکل 1-2: گام‎های فرایند پژوهش…. 7

شکل 2-1: جایگاه تبلیغات در آمیخته بازاریابی.. 11

شکل 2-3  الگوی M5: پنج تصمیم اساسی در تبلیغ. 18

شکل2-4: کانال‎های رسانه و جایگاه وب.. 32

شکل 2-5: مدل «لاویج و استاینر» (سلسله مراتب اثرات) 64

شکل 3-2: نمونه سوال پرسشنامه در مورد متغیر دوست داشتن.. 75

شکل 4-1: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو (درصد) 79

شکل 4-2: وضعیت سن گردشگران پاسخگو (درصد) 80

شکل 4-3: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات (درصد) 80

شکل 4-4: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران (درصد) 81

 

 

 

فهرست جدول‎ها

 

 

جدول 2-1: مقایسه مزایای تبلیغات در رسانه‎های مختلف… 36

جدول 2-2: درآمد‎ها و هزینه‎های تبلیغات اینترنتی.. 38

جدول 3-1: بازارهای عمده گردشگر‎فرست به ایران.. 72

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو. 79

جدول 4-2: وضعیت سن گردشگران پاسخگو. 80

جدول 4-3: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات.. 80

جدول 4-4: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران.. 81

جدول 4-5: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب کشور مبدا 81

جدول 4-6: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «آگاهی». 83

جدول 4-7. نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «آگاهی». 83

جدول 4-8: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «دانش». 84

جدول 4-9: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «دانش». 85

جدول 4-10: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «علاقه». 85

جدول 4-11: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «علاقه». 86

جدول 4-12: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «ترجیح». 86

جدول 4-13: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «ترجیح». 87

جدول 4-14: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «متقاعد شدن». 87

جدول 4-15: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «متقاعد شدن». 87

جدول 4-16: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «خرید». 88

جدول 4-17: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «خرید». 88

جدول 4-18: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیرهای پژوهش…. 89

جدول 4-19: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیرهای پژوهش…. 89

جدول 4-20: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی.. 90

جدول 4-21: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی.. 90

مقدمه

تبلیغات، یکی از ابزارهای بازاریابی برای رشد و توسعه‎ی هر صنعتی از جمله صنعت گردشگری است. در صنایع گردشگری و اوقات فراغت، تبلیغات ابزاری کلیدی است چرا که مصرف‎کنندگان بالقوه باید تصمیمات خریدشان را بر مبنای تصاویر ذهنی خویش از محصولات اتخاذ کنند زیرا به طور فیزیکی قادر به تجربه‎ی آن‎ها قبل از مصرف نیستند. در نتیجه تبلیغات، متغیری حیاتی در آمیخته‎ی بازاریابی گردشگری و اوقات فراغت می‎باشد و دامنه‎ی وسیعی از فعالیت‎ها و عوامل را در بر می‎گیرد. (مورگان و پریچارد، 2000)

پژوهش پیش رو با عنوان “اولویت‎بندی تاثیر ابزار‎های تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشور (از دید گردشگران)” انجام شده‎است، و در مروری بر ادبیات گذشته، تنها دو پژوهش مرتبط با موضوع در ایران یافت شد. این پژوهش‎ها در ارتباط با تبلیغات، به طور کلی، در گردشگری بوده و هیچ پژوهشی در ارتباط با تبلیغات اینترنتی در حوزه‎ی گردشگری یافت نشد.

در سال 1374، علی ملکی تحقیقی با عنوان “تاثیر تبلیغات در جذب جهانگردان خارجی به کشور از دیدگاه جهانگردان” را انجام داده است. در این تحقیق  که از روش پیمایشی استفاده شده، به بررسی بوجه‎های تبلیغاتی کشورها، بررسی وضعیت تبلیغات در شرکت‎های خدمات سیاحتی نمونه، بررسی برنامه پنج ساله اول توسعه و در آخر مقایسه اهداف برنامه و عملکرد افزایش تعداد جهانگردان پرداخته شده‎است (ملکی، 1374). در نتایج نیز بیشتر به اهمیت گردشگری در عصر حاضر تاکید شده و در مورد توسعه‎ی آن پیشنهاد‎هایی کلی مانند توسعه و تقویت برنامه‎های تبلیغاتی برای معرفی ایران داده شده‎است.

تحقیقی دیگر در سال 1381 با عنوان “تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران بین‎المللی به شهر اصفهان از دید گردشگران”، توسط رضا اکبری انجام شد که به بررسی تاثیر ابزار تبلیغاتی استفاده‎شده در شهر اصفهان پرداخته است. در این تحقیق نیز از روش پیمایشی استفاده شد و در آخر به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام از ابزارهای تبلیغاتی استفاده‎شده تاثیری در جذب گردشگران خارجی نداشته است و کتاب راهنما به عنوان موثرترین ابزار تبلیغاتی و بعد از آن به ترتیب، تبلیغات اینترنتی، تلویزیون، بروشور، و روزنامه قرار می‎گیرند. (اکبری، 1381)

روش کلی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) می‎باشد. بر مبنای هدف پژوهش، مدل لاویج و استاینر انتخاب شد که که شکل جدیدتر و توسعه یافته تر از مدل معروف آیدا (AIDA) می‎باشد. این مدل دارای سه مرحله و 6 متغیر می‎باشد که در شکل 1-1 مشاهده می‎کنید.

سوالات در قالب طیف 5 گزینه‎ای لیکرت طراحی شد و به زبان انگلیسی ترجمه شد. از آن جایی که حجم نمونه‎ی پژوهش، 150 تعیین شد، بنابراین پرسشنامه‎ها را توزیع کردیم تا به تعداد 150 پرسشنامه‎ی تکمیل‎شده و صحیح (بدون اشکال) دست یافتیم. لازم به ذکر است، روش نمونه‎گیری انتخاب شده، نمونه‎گیری در دسترس است که یکی از روش‎های نمونه‎گیری غیرتصادفی می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شد و از آزمون‎های t استیودنت تک نمونه‎ای و آزمون فریدمن برای تحلیل آمار استنباطی استفاده شد. در نهایت، فرض اصلی پژوهش که مربوط به تاثیر تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران بر جذب گردشگران اروپایی به کشور بود رد شد؛ به عبارتی، استنباط شد که تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران، بر جذب گردشگران اروپایی به کشور تاثیری ندارد. این امر، به احتمال زیاد به دلیل ضعف در تبلیغات گردشگری ایران، به خصوص از طریق شبکه‎ی ارتباط جهانی (رسانه‎ی نوین اینترنت)، می‎باشد که مورد بحث قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی ارایه شده‎است.

1-1- بیان مساله

سهم ایران از بازار جهانی صنعت گردشگری، به عنوان بزرگترین صنعت رو به رشد دنیا، بسیار ناچیز می‎باشد. از 919 میلیون گردشگر ورودی و 939 میلیارد دلار (آمریکا) عایدی جهان از گردشگری بین‎المللی در سال 2008، سهم ایران تنها 034/2 میلیون گردشگر ورودی و 908/1 میلیون دلار عایدی از طرف سازمان جهانی گردشگری (WTO) اعلام شده‎است (سازمان جهانی گردشگری، 2010). این در حالی است که به هیچ عنوان با میزان برخورداری ایران از منابع تاریخی، فرهنگی و طبیعی همخوانی ندارد (شکیبایی، 1384). باید خاطر نشان کرد که بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه‎های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‎های طبیعی را در جهان دارا است و یکی از امن‎ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است (ویکی‎پدیا، 1390).

 

تعداد صفحه : 126

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید