پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حقوق بین الملل

گرایش :  بین الملل

عنوان :   تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر 

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین­الملل

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

استاد راهنما

دکتر فرهاد طلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 

در دهه­ های اخیر فعالیت­هایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده «تغییرات اقلیمی زمین» و پیامدهای نامطلوب آن مقابله گردد. این بدان دلیل است که تغییرات نامطلوب اقلیمی چالشی برای همه بشریت و نسل آینده است و علاوه بر تاثیرات جدی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است. همچنین تغییرات نامطلوب اقلیمی طیف وسیعی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، حق نسبت به آب و در واقع حق حیات را در معرض تهدید مستقیم قرار می­دهد. به­علاوه تغییرات نامطلوب اقلیمی حق نسبت به کار و نیز حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد، حقوق زنان و کودکان، و حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار می­دهد. در همین راستا، این پایان نامه به چگونگی تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و سایر اسناد بین­المللی که صریحا یا تلویحا به مسئله تغییرات اقلیمی و پیامدهای نامطلوب آن توجه کرده­اند، پرداخته و نقش سازمان­های بین­المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. این پایان نامه نتیجه می­گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی، هنوز دولت­ها و سازمان­های بین­المللی اقدامات لازم و موثر را در پیشگیری از این­گونه تغییرات و آثار نامطلوب آنها بر وضعیت حقوق بشر اتخاذ ننموده­اند. بنابراین ضرورت دارد که دولت­ها و سازمان­های بین­المللی عزم بیشتری را در اجرای قواعد و مقررات موجود در در زمینه مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی به کار برده و از آثار سوء این تغییرات بر حقوق بشر پیشگیری به عمل آورند. باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از تغییرات نامطلوب اقلیمی و حمایت از حقوق بشر در این چارچوب، در جهت منافع همه ملت­ها و دولت­ها می باشد.

کلید واژه­ها: تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین الملل.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………. 1

فصل دوم: کلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با آن………….. 14

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی ……………………………………………………… 14

بند اول: تعریف اقلیم …………………………………………………………………………………………………………. 15

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا …………………………………………………………………….. 15

بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی………………………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی………………………………… 18

بند اول: اولین کنفرانس جهانی اقلیم (1979(……………………………………………………………….. 18

بند دوم: قطعنامه 53/43 ملل متحد (1988) ……………………………………………………………… 18

بند سوم: تشکیل هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی (1988) ……………………………………… 19

بند چهارم: دومین کنفرانس جهانی اقلیم (1990) ……………………………………………………….. 19

بند پنجم: ایجاد کنوانسیون ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی توسط کمیته مذاکره

کننده  بین دولتی (1992(………………………………………………………………………………………………. 20

بند ششم: کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی       22

بند هفتم: پروتکل کیوتو (1997(…………………………………………………………………………………….. 23

بند هشتم: برنامه اقدام بالی (2007) ……………………………………………………………………………… 24

مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان………………. 26

گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی……………………………………………………………………………. 27

بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای………………………………………………………………………………………………….. 27

بند دوم: هواریزه‌ها………………………………………………………………………………………………………………. 30

بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین………………………………………………………………………….. 32

بند چهارم: آلودگی حرارتی………………………………………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان……………………………………………….. 32

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمان­های بین المللی موجود در زمینه مقابله با

تغییرات اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………………… 37

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین­المللی موجود در مقابله با تغییرات اقلیمی………….. 37

بند اول: کنوانسیون 1985 وین راجع به حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال………….. 38

بند دوم: کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل

کیوتو آن………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

الف) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی ……………………… 39

ب) پروتکل کیوتو ………………………………………………………………………………………………………………. 40

بند سوم: دستور کار 21…………………………………………………………………………………………………….. 42

بند چهارم: قطعنامه‌­های سازمان ملل متحد……………………………………………………………………… 44

بند پنجم: قطعنامه‌­های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ……………………………………… 46

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی….. 51

بند اول: سازمان­های بین­المللی دولتی………………………………………………………………………………. 52

الف) سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………………………………….. 52

1- ارکان اصلی سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………………. 52

2- ارکان فرعی، برنامه­ها، کمیسیون­ها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد…………………. 56

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO)………………………………………………………………………… 60

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)………………………………………………………… 61

ت) اتحادیه اروپا …………………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: سازمان­های بین­المللی غیردولتی……………………………………………………………………….. 63

نتیجه­ گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

فصل سوم: نظام حقوقی بین­الملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و

ساز و کارهای آن ……………………………………………………………………………………………………………….. 69

گفتار اول: ضرورت به­کارگیری قواعد نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی…….. 69

بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست……………………………………….. 69

بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر …………………………………………………………………………………. 73

بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسل­های آینده ………………………………………………………….. 75

بند چهارم: محیط زیست انسان به­عنوان میراث مشترک بشریت …………………………………. 77

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی ………………………. 78

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی………………………………………………………. 79

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان ……………………………………………………………………………. 82

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر…………………………………………………………………… 83

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد…………………………………………………………………… 84

مبحث دوم: اسناد بین­المللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی ……………………………. 86

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی………………………………… 86

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ………………………………………………………………………………….. 89

بند دوم: میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…………………………………… 93

بند سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………………………………………….. 94

گفتار دوم : سایر اسناد حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی…………………………………… 95

بند اول: منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………………………… 95

بند دوم: پیش طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق همبستگی…………………………………… 97

بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 98

بند چهارم: پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر………………………………………. 98

بند پنجم: کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 99

بند ششم: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان………………………………………………. 100

بند هفتم: اعلامیه Malé………………………………………………………………………………………………….. 100

بند هشتم: قطعنامه 23/7 شورای حقوق بشر راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر.. 101

مبحث سوم: سازمان­های بین­المللی و مقابله با تغییرات اقلیمی ……………………………………. 102

گفتار اول: بررسی اقدامات حقوق بشری سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی       102

بند اول: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد………………………………………………………………… 102

بند دوم: انجمن دائمی راجع به مسائل بومی…………………………………………………………………… 103

بند سوم: دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد……………………………………………. 105

بند چهارم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی………………………………………………….. 105

گفتار دوم: بررسی اقدامات حقوق بشری سایر سازمان­های بین­المللی در مقابله با

تغییرات اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………………… 107

بند اول: سازمان خوار و بار و کشاورزی…………………………………………………………………………….. 107

بند دوم: سازمان بین­المللی کار………………………………………………………………………………………….. 110

بند سوم: صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی…………………………………………………………………. 111

بند چهارم: صندوق کودکان ملل متحد ……………………………………………………………………………. 112

نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

فصل چهارم: ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

مبحث اول: تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن…….. 116

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر

سلامت انسان ……………………………………………………………………………………………………………………… 116

بند اول: اسناد سازمان بهداشت جهانی ……………………………………………………………………………. 117

بند دوم: گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی ………………………………………….. 118

بند سوم: کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی ……………………………. 119

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت

 انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن……… 126

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت

انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131

بند اول: شورای امنیت سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………. 132

بند دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد………………………………………………………………… 135

مبحث سوم: بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق

بشری در مواجهه با آن ……………………………………………………………………………………………………… 137

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

زنان و کودکان……………………………………………………………………………………………………………………… 137

بند اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق

کودکان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

الف) کنوانسیون حقوق کودک…………………………………………………………………………………………… 139

ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره………………………………………………………………………. 141

پ) کنوانسیون آرهوس………………………………………………………………………………………………………. 143

ت) کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی…………………………. 144

بند دوم: اسناد بین­المللی در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان ……… 144

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان

وکودکان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 147

بند اول: صندوق کودکان ملل متحد………………………………………………………………………………….. 148

بند دوم: سازمان جهانی بهداشت……………………………………………………………………………………….. 151

بند سوم: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد …………………………………………………………… 152

بند چهارم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………. 153

مبحث چهارم: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر سایر ابعاد حقوق بشر ……………………………… 155

گفتار اول: اسناد بین­المللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد     

حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

بند اول: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق حیات………………………………………………… 155

بند دوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به غذای کافی……………………… 156

بند سوم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به آب………………………………….. 159

بند چهارم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به مسکن کافی………………… 161

بند پنجم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق تعیین سرنوشت……………………………. 162

بند ششم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حق نسبت به محیط زیست……………….. 164

بند هفتم: اسناد بین­المللی، تغییرات اقلیمی و حقوق مردمان بومی……………………………… 165

گفتار دوم: نقش سازمان­های بین­المللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد

حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

بند اول: هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی………………………………………………………………………. 167

بند دوم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………. 168

بند سوم: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد…………………………………………………………. 169

بند چهارم: صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی …………………………………………………………….. 171

بند پنجم: برنامه توسعه سازمان ملل متحد………………………………………………………………………. 172

بند ششم: شورای حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. 173

نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 174

نتیجه­گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………….. 176

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 184

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 190

 

 

طرح مسئله

امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می­کند، نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین، در کنار مشکلاتی که بشرِ امروز دارد، فاجعه به­هم خوردن تعادل زیست محیطی در اثر تغییرات شدید اقلیمی، یکی از مهم­ ترین مسائل و دغدغه­های اوست.

مشکل تغییرات شدید اقلیمی، مشکل تنها یک کشور یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه یک چالش بزرگ جهانی است که در بردارنده مسائل مختلفی نیز هست، که از جمله می­توان به آلودگی آب و هوا، گرم شدن کره زمین، تغییر الگوی بارش باران و برف، بالا آمدن سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچه­ها، انهدام گونه­های گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ازن، تخریب جنگل­ها و باران­های اسیدی اشاره کرد.

افزایش خشکسالی­ها، افزایش سیل­ها، کاهش محصولات کشاورزی، تشدید طوفان­های مرگبار، همه و همه حکایت از وخیم‌تر شدن اوضاع دارد. این پدیده، جزایر موجود، نواحی ساحلی، یخچال‌های طبیعی در کوه‌های هیمالیا، آند، کوهستان‌های سراسر جهان، هر دو قطب زمین، مناطق گرمسیری مانند آفریقا، منابع آبی، جمعیت مردمانی که در معرض خطر بلایای فزاینده طبیعی هستند،‌گیاهان و جانوران، و به طور کلی اکوسیستم را، جداً تهدید می­کند.

امروزه امنیت، سلامت و معاش مردم در نتیجه تغییرات اقلیمی به شدت مورد تهدید قرار گرفته است. اکثر کسانی که در اثر این تغییرات اقلیمی صدمه می‌بینند فقیرترین افراد در جهان بوده، شاهد ویران شدن مساکن و منابع حیاتی خود هستند و در نتیجه وادار به مهاجرت شده، در پی یافتن پناهگاهی برای خود برخواهند آمد. واقعیت این است که مردمی که کمترین نقش را در شکل­گیری این اوضاع دارند، بیشترین بار را تحمل می­کنند. هم‌اکنون کشورها و جوامع فقیر بیشترین آسیب‌­پذیری را تجربه می­کنند. خشک شدن زمین‌ها، نابودی محصولات کشاورزی، افزایش سطح آب دریاها، نابودی آب­های شیرین، و بالاخره از بین رفتن مناطق مسکونی از مهم­ترین آسیب‌هاست.

انتشار کربن از سوی کشورهای صنعتی، پیامدهای زیست ‌محیطی و آثاری سو بر حیات بشر دارد. در نتیجه، افزایش دمای زمین مدت‌هاست که در حال نقض حقوق انسان‌هاست و مادامی که گازهای آلاینده گلخانه‌ای منتشر شده از سوی کشورهای صنعتی، حقوق اولیه میلیون­ها انسان را از حیات، امنیت، غذا، سلامت و سرپناه محروم می­سازند، چنین نقضی ادامه دارد.

حق داشتن محیط زیست سالم بعنوان حقی از حقوق انسان­ها در حیطه حقوق بشر و حقوق محیط زیست شناخته شده است. از آنجایی­که حق حیات نخستین و اساسی ترین حق از حقوق انسان­ها محسوب می شود پس مبدا و خاستگاه تمامی حقوق دیگر بشر می باشد. طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است و از جمله حقوق بشری که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کوشد ترویج و حمایت کند حق برخورداری از استانداردهای زندگی رضایت بخش و عالی­ترین استانداردهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی است. به علاوه بخش سوم مقررات میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی که مهم‌ترین بخش میثاق است، شامل حقوق ماهوی افراد می‌باشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادی­ترین حق انسان‌ها که همان حق حیات است در ماده 6 آغاز می‌شود. حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برای زندگی کردن دارد. از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. در چنین شرایطی، برای دستیابی به عدالت در زمینه تغییرات اقلیمی و جلوگیری از صدمه دیدن و آزرده‌تر شدن بیشتر بشریت لازم است نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان ها، در این خصوص چاره‌ای اندیشیده و به حمایت از این جوامع آسیب ‌پذیر برخیزند و ضروری است تا قوانین و نهادهای حقوق بین‌الملل، به حمایت از این حق انسانی برخیزند. دولت ها نیز می بایست در اقدامی فوری در مقابل نقض جدی حقوق انسان­ها در این عرضه ایستادگی کنند.

مسئله حفاظت از محیط زیست از زمان پیدایش اولین تمدن­های انسانی مورد توجه قرار گرفته است. اما نیمه دوم قرن بیستم شاهد تحولات گوناگونی در سطح بین­المللی در حوزه محیط زیست بوده است. روند جهانی ایجاد معاهدات بین­المللی زیست محیطی برای مقابله با تغییرات اقلیمی شامل موارد زیر است:

1) کنفرانس محیط زیست انسان[1] (استکهلم 1972)

2) کنفرانس راجع به محیط زیست و توسعه (ریو1992)

3) کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (1992)

4) نشست سران زمین +5 :ارزیابی عملکرد دولت­ها و اختلافات زیست محیطی (1997)

5) پروتکل کیوتو (1997)

6) کنفرانس ژوهانسبورگ راجع به توسعه پایدار (2002)

7) اجلاس کپنهاک (2009)

 سابقه علمی

هر چند مسئله حفاظت از محیط زیست از دیرباز مورد توجه بوده، اما تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در سال­های اخیر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و این مسئله در سطح جهانی از قدمت چندانی برخوردار نیست. علیرغم آن­که در سال­های اخیر تغییرات اقلیمی به شدت امنیت، سلامت و معاش مردم را مورد تهدید قرار داده است، حقوقدانان توجه خاصی را آن­گونه که در خور بوده و شایسته باشد بدان مبذول نداشته­اند. در ایران نیز این مسئله چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به گونه ای که تاکنون تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حیات انسان از منظر حقوق بشر مورد مطالعه دقیق و جامع قرار نگرفته است.

در ابتدا باید اشاره شود که در کتاب­های فارسی و حتی کتاب­های انگلیسی ترجمه شده به فارسی با موضوع حقوق بین­الملل عمومی به مسئله تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری موجود در مواجهه با آن چندان پرداخته نشده و در برخی موارد نیز در کتاب­ها حتی اشاره­ای به موضوع نشده است. از این دسته کتاب ها به طور نمونه می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. اکهرست، مایکل، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمهﻱ مهرداد سعیدی، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، تهران، 1373.
 2. ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، تهران، 1388.
 3. مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، وزارت امور خارجه،تهران، 1383.
 4. موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1376.
 5. میرعباسی، باقر، حقوق بین‌الملل عمومی، نشر دادگستر، تهران، 1385.
 6. والاس، ربکا، حقوق بین­الملل عمومی، ترجمه محمد شریف، نشر نی، تهران، 1378.

تنها برخی کتب مربوط به حقوق بین­الملل محیط زیست به تبیین اهمیت حفاظت از محیط زیست انسان وآن هم نه اختصاصا به تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر حقوق بشر و وظایف دولت­ها و نهادهای بین­المللی برای جلوگیری از صدمه دیدن و آزرده‌تر شدن بیشتر بشریت پرداخته­اند. که از جمله آنها می توان به کتاب­های زیر اشاره کرد:

١. تقی زاده انصاری، مصطفی ، حقوق محیط زیست در ایران، تهران، انتشارات سمت، ١٣٧۴

 1. فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست، چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 1384؛
 2. موسوی، سید فضل­الله، سیر تحولات منابع حقوق بین­الملل محیط زیست، نشر میزان، تهران، 1385.

در بررسی‌های متعدد در پایگاه اطلاعاتی پایان‌نامه‌های وزارت علوم، هیچ پایان‌نامه‌ای در مورد تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن، در هیچکدام از شاخه‌های رشته‌ حقوق به ثبت نرسیده بود. پایان‌نامه‌های موجود اغلب در زمینه‌دانش اکولوژی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی بودند که مربوط به مطالعات جغرافیایی و هواشناسی بوده و به جنبه­های حقوقی این مسئله پرداخته نشده است. تنها پایان نامه حقوقی در این زمینه، پایان نامه «تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر جابجایی جمعیت از منظر حقوق بین­الملل بشر» نوشته نرگس مقدم چرکاری، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده­ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1389 است. همان طور که از عنوان اثر نمایان است، منحصرا به بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر جابجایی جمعیت پرداخته است و به آثار تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت انسانی و تاثیر آن بر سلامت انسان و حقوق زنان و کودکان و سایر حقوق بشر نپرداخته است. همچنین به راهکارها و فعالیت­های پیشگیرانه جامعه بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی، مسؤلیت دولت­ها درمقابله با تغییرات اقلیمی و سیاست­های انرژی که می­تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت نموده و منجر به کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه­ای به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی شوند، اشاره نکرده است.

با جستجو در مجلات علمی- پژوهشی و یا علمی- ترویجی که به طور تخصصی در زمینه حقوق فعالیت دارند نیز به مقاله‌ای منحصرا در این زمینه برخورد نشد و تنها چند مقاله مرتبط وجود داشت:

1- آذری، مهدی، «تغییرات اقلیمی و مسئله فقر»، اقتصاد سیاسی، سال پنجم، شماره 16، 1387، صص 62- 86

2- امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین­المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15،

3- فیروزی، مهدی، «حق بر محیط زیست»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384؛

4- ممتاز، جمشید، «سازمان ملل و حمایت از محیط زیست، از استکهلم تا ریودوژانیرو»، در حقوق بشر در پرتو تحولات بین­المللی، تهران، نشر دادگستر، 1377.

در این پایان نامه از این آثار بهره لازم برده خواهد شد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرند، و اگرچه مواردی ارزشمند را مشتمل هستند اما مستقیما و منحصرا در زمینه‌ تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن نیستند. بلکه به مسائل مرتبطی مانند آلودگی دریاها و بطور کلی محیط زیست و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند.

آثار ذکر شده در رابطه با موضوع این پژوهش، تنها کلیاتی صرف دارند و هیچ‌کدام نه تنها به تفضیل که اساسا وارد بحث آن نشده‌اند و همواره این خلا وجود دارد که هیچ کدام به طور تخصصی و ویژه به موضوع الزامات حقوقی و جنبه­های حقوق بشری تغییرات نامطلوب اقلیمی و تغییرات آب وهوایی به عنوان تهدیدی علیه صلح نپرداخته است. بنابراین در این پایان­نامه تلاش بر این است که به این موضوع به طور خاص پرداخته و با بررسی روند مسائل تغییرات اقلیمی این خلا موجود تا حد ممکن و در حد توان بر طرف گردد.

اهداف

هدف از تهیه این پایان نامه پاسخ دادن به سؤال اصلی ذیل در خصوص تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن می­باشد:

تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی در برخورداری بشر از حقوق اساسی­اش گذارده و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن چه می­باشند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

 1. چه نظام حقوقی بر مقابله با تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی حاکم است؟
 2. ساز و کارهای حقوق بشری تا چه حدی در مواجهه با تغییرات اقلیمی موثر بوده­اند؟
 3. تغییرات اقلیمی چگونه حقوق کودکان و زنان را تحت تاثیر قرار می­دهد؟
 4. تغییرات اقلیمی چگونه امنیت غذایی انسان را تحت تاثیر قرار می­دهد؟

تعداد صفحه :214

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.