پایان نامه ارشد رشته حقوق: مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق بشر

عنوان:

مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی

استاد راهنما:

دکتر بهزاد رضوی ­فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

بخش اول: مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی

مقدمه. 14

فصل اول: مفاهیم.. 15

مبحث اول: معنای حق.. 15

مبحث دوم: مفهوم حق.. 16

مبحث سوم: تحلیل ماهیت حق.. 20

فصل دوم: مبانی.. 25

مبحث اول: کرامت انسانی.. 25

مبحث دوم: عقل گرایی علم محور 30

مبحث سوم: فردگرایی.. 32

مبحث چهارم: نظریه حقوق طبیعی.. 34

مبحث پنجم: نظریه قراردادگرایی در حقوق بشر عرفی.. 42

مبحث ششم: نظریه سودانگار 46

فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر عرفی.. 47

مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر عرفی.. 47

مبحث دوم: اسناد حقوق بشر عرفی.. 48

بخش دوم: مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی

مقدمه. 53

فصل اول: مفاهیم.. 55

مبحث اول: معنای حق.. 55

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حق.. 61

مبحث سوم: فلسفه حق در حقوق بشر اسلامی.. 63

فصل دوم: مبانی.. 65

مبحث اول: کرامت انسانی در اسلام. 65

مبحث دوم: حقوق طبیعی در اسلام. 69

مبحث سوم: اصول موضوعه حقوق بشر اسلامی.. 72

فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر اسلامی.. 84

مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر اسلامی.. 84

مبحث دوم: اسناد حقوق بشر اسلامی.. 87

 

بخش سوم: بررسی حق­های بنیادین و قواعد حقوقی

مقدمه. 89

فصل اول: بررسی حقهای بنیادین در نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی  91

مبحث اول: حیات… 91

مبحث دوم: آزادی.. 95

مبحث سوم: برابری.. 104

مبحث چهارم: مالکیت… 107

فصل دوم: بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر 109

مبحث اول: مقایسه و تطبیق اجمالی مواد اعلامیه جهانی با اعلامیه اسلامی.. 109

مبحث دوم: وجوه اشتراک و افتراق قواعد اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر 127

نتیجه گیری.. 131

چکیده
این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار را مورد مداقه قرار داده و به منظور شفاف سازی این مبانی به مطالعه مفاهیم، مبانی، مناشئ، منابع و اسناد حق در این دو نظام حقوقی پرداخته است و با بررسی چهار حق بنیادین بشری حیات، آزادی، برابری و مالکیت و تطبیق و مقایسه مواد دو اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر، تا حدود زیادی قواعد و حق­های بنیادین بشری مندرج در این دو سند را قابل مطابقت یافته و با وجود اختلاف در مفهوم کرامت انسانی و افتراق در مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی که به ترتیب در اولی خدامحورانه و در دومی فردمحورانه می­باشد، در هر دوی این منظومه­های حقوقی به حقوق تا حدودی یکسان و مشابه رسیده است و با توجه نمودن به اصل اسلامی کرامت انسان و مفهوم عدالت در قرآن و قاعده طلایی اخلاق چشم انداز دستیابی به یک نظام حقوق بشری فراگیر و جهانشمول را با مبنای الهی و اسلامی ترسیم نموده است.

مقدمه
جمال مبارک و نورانیِ حقیقت حقوق بنیادین بشر، اصیلترین، جاودانه­ترین و زیباترین راز هستی و نیاز آدمیست که سلسله عالمان صادق و مؤمنان مصدّق و عارفان صدِّیق و صوفیان صِدّیق و صالحان صَدوق چه جانها که در راهش نباخته و چه سرها که در پایش نداده­اند؛ و شریعت شناسان خدانشناس و خداشناسان شریعت ناشناس و دین شناسانِ ناپارسای و پارسایانِ دین ناشناس و دنیاطلبان دین فروش چه گندم نمایی­ها و جو فروشی­ها و توطئه­ها و ترفندها و درازدستی­ها و کوته آستینی­ها که برای محو و مسخ و نسخ و فسخ آن نساخته و نپرداخته­اند. چه تلخ واقعیتی است مظلومیت این حقیقت و چه شیرین حقیقتی است مقبولیت این واقعیت که در مصاف همیشگی حق و باطل در تاریخ انسان، حقیقت، سربلند و سرفراز و باطل از بین رفتنی و نگون­سار خواهد بود[1]. این والا و بالانشینی حقّانیتِ جوهرِ حقّه حقوق بشر، گذشته از واقعیتِ گوهرِ حقوقِ حقّه بشر، وامدار و رهین تأمّلات و تعلّمات خالصانه و مخلصانه حق جویانی است که در آسمان ایمن نظر و وادی اَیمن عمل کریمانه گام زده و موسی­وار از دام و دانه فرعونیان رسته، نیل تاریک و ظلمانی حقوق بشر عرفی را با عصا و ید بیضا و نورانی حقوق بشر دینی شکافته­اند و چشمه­های معارف اخلاقی و حقوقی انسانی و الهی را از دل کوه­های سخت و زفت اما سست و بی بنیاد عرفیگری روان ساخته، پایان دولت سحر مدت لاییسیته را نوید داده، بند از پای لیلای عدالت گشوده، مجنون سکولاریسم را با معجون معنویت در شفاخانه دین معقول نموده، شفا داده­اند و آنچنان تشت رسوایی شک نیاوردگان کرده یقین و ناآزمودگان فضول آیین عرفی مسلک را از بام حقیقت روحانی بر زمین واقعیت جسمانی فرو کوفته­اند که صدا و ندای آن تا قیام قیامت از عرش لاهوتی تا فرش ناسوتی طنین انداز گشته است.

در این میان نقش و تأثیر ادیان الهی و خصوصاً اسلام عزیز و پیامبر اکرم(ص) و جانشینان بر حق و گرامی او برجسته­ترین نقشهاست.[1]

بسیاری از سوره­های قرآن کریم و احادیث شهادت می­دهند که دین مبین اسلام در اساس با اصول اقدس و مبانی مقدس حقوق بشر از جمله کرامت و حیثیت و منزلت انسانی، بردباری، همبستگی و برابری یعنی همان اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مستور و مستتر است، همخوانی­ تامّ و تمام دارد.[2]

در اسلام انسان به تعبیر قرآن و بر اساس آیه «انّی جاعل فی الارض خلیفه[3]» در جایگاه خلیفه اللهی و وارث زمین است و به تعبیر الهیات مسیحی که می­گوید:

God created man in his image[4]

از حیثیت و منزلت خاصی برخوردار می­باشد. پیامبران الهی، حقوقدانان رمی، متألهان مسیحی، مصلحان مسلمان و خیراندیشان تاریخ انسان نیز نهایتاً هر یک به عبارتی بر این معنا اشارتی  نموده­اند. مضامینی چون این بیت خورشید نشان سعدی شیرازی که با خامه زرین بر تارک تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسته است[5]:

بنی آدم اعضای یک پیکرند                 که در آفرینش ز یک گوهرند[6]

و یا این بیت نابغه­ی نادره مولانا جلال الدین بلخی:

جان گرگان و سگان از هم جداست         متحد جان­های شیران خداست[7]

بر همین نهج اصول دین اسلام یعنی توحید، معاد، نبوت و همچنین در امتداد آن اصول مذهبی شیعی عدالت و امامت که با حیثیت فردی انسانی و همبستگی اجتماعی

آدمیان رابطه­ای ناگسستنی دارند، گنجینه­های عظیمی محسوب می­گردند که می­توان بوسیله آنها به رویارویی با چالش­های امروزین فراروی حقوق بشر پرداخت. چالش­هایی که در جهان معاصر ورای فلسفه و مفاهیم حقوقی در حوزه تجربیات عملی با آنها روبرو هستیم.[1]

در این مقال و بر سبیل تدبیر و تحقیق بر خود واجب می­دانیم نکاتی چند را در باب مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و عرفی، بر سیاق مخلصان نقّاد و نه مفلسان مُنقاد متذکّر و متفطّن گردیم:

1- تحولات همه جانبه در قرن اخیر و به ویژه ابداع فن­آوری­های نوین ارتباطی طی چند دهه گذشته، سبب گردیده تا جوامع انسانی بسیار به هم نزدیک گردند و اعضای خانواده جهانی را در چارچوب جامعه جهانی متشکل سازند. جامعه­ای که در آن از شهروند جهانی سخن به میان می­آید، شهروندی که خود را برای رسیدن به آرمان شهر جهانی بر اساس همکاری و همزیستی و بهزیستی مسالمت آمیز آماده می­نمایند. بدیهی است که همکاری در سطح جهانی، قواعد و نرمها و ارزشها و هنجارهای مشترک حقوقی و اخلاقی را طلب می­کند که تمامی اعضای جامعه جهانی باید خود را بدانها پایبند دانسته و مشترکاً خود را ملزم به عمل بدانها در صحنه بین­المللی بدانند.[2]

مفاهیم بنیادین و اصول اساسی سازنده شالوده حقوق بشر همچون باور به حیثیت­مندی و کرامت انسانی به منزله مخلوقی متفکّر و متصرّف در عالَم و نیز برابری و تساوی ابناء بشر و وحدت عالمی و انسانی آدمی امروزه در تمام مکاتب فلسفی و اخلاقی و همه فرهنگ­ها و تمدن­ها و دین­ها و نظامات بزرگ مترقی جهان قابل مشاهده و ملاحظه می­باشد

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید