پایان نامه ارشد مدیریت تکنولوژی : ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

گرایش : انتقال تکنولوژی

عنوان :  ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

استاد راهنما

دکتر سید رضا سلامی

استاد مشاور

دکتر محمدتقی تقوی‎فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کسب مزیت رقابتی،آگاهی و شناخت سطح قابلیت تکنولوژیک بنگاه و استفاده مناسب از آن‌ها می باشد.

ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای اولویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند،بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آن‌ها را مشخص می سازد. تحقیق حاضر در پی ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی در شرکت‌های خدماتی می‎باشد. حال با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی قابلیت های فناورانه و مبحث تدوین استراتژی و همچنین اهمیت ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی ، در این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی تکنولوژی های فعلی و شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت های فناورانه می‌پردازیم، در این راستا شرکت هواپیمایی خلیج فارس برای انجام پژوهش در نظر گرفته می‌شود.  در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع و با رعایت الزامات تعریف قابلیت های فناورانه ، تعداد 52 تکنولوژی شناسایی ‎شدند. اهمیت این شاخص‎ها از طریق توزیع 200 پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت هواپیمایی خلیج فارس واقع در استان اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 195 پرسشنامه مرجوع شد، داده‎های جمع‎آوری شده از طریق تکنیک تاپسیس فازی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت شاخص ها اولویت بندی گردیدند.همچنین با استفاده از مدل پاندا سطوح قابلیت های فناورانه این شرکت با تعداد 36 شاخص عملکرد مورد ارزیابی واقع گردید و در نهایت شکاف بین سطح موجود و مطلوب قابلیت های فناورانه بررسی گردید.

کلید واژهها: قابلیت های فناورانه ، تکنیک تاپسیس فازی، استراتژی، شرکت هواپیمایی خلیج فارس.

ایمیل: i.akbari65@yahoo.om

مقدمه
بخش صنعت کشور، امروزه از لحاظ فناوری، دچار نوعی بی‌برنامگی بوده و بخش عمده‌ای از مشکلات صنعتی در راستای توسعه نیافتگی آن، ناشی از همین امر است زیرا ورود فناوری بدون برنامه‌ریزی استراتژیک مناسب، باعث خروج سرمایه از کشور شده و در داخل نیز از بهره‌وری و کارایی مناسبی برخوردار نیست. از همه مهم‌تر اینکه فناوری‌های موجود، باعث انتقال دانش فنی و تولید فناوری‌های مشابه در داخل و یا توسعه و بهبود و بومی‌سازی آن نمی‌شوند. پژوهش ها نشان می دهد تکنولوژی به عنوان کاربرد عملی دانش و تجربه در جهت رفع نیاز بشر، نقش پر رنگی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها و کسب مزیت های رقابتی بنگاه ها داشته است. اکتساب تکنولوژی از کانال انتقال تکنولوژی در برگیرنده مزایای کوتاه مدت و بلندمدتی است. امروزه با پیشرفت قابلیت های فناورانه و تکنولوژی در تمامی دانش ها و سطوح و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، شاهد استفاده از متدهای ارزیابی تکنولوژی و قابلیت های فناورانه در اکثر صنایع و نقاط جهان به عنوان ابزاری قدرتمند جهت تدوین استراتژی سازمانی هستیم. آگاهی از وضعیت موجود هر سیستم و فرآیندهای آن، اولین گام برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در راستای مدیریت بهینه آن سیستم است. هرگونه تصمیم گیری و سرمایه گذاری در یک سازمان که در واقع سرمایه گذاری روی تجهیزات، نیوری انسانی و دانش مجموعه است نیز از این اصل مستثنی نیست. ترکیب عوامل مذکور سازمان که به عنوان تکنولوژی شاناخته می شود، همواره نیازمند مدیریت مدیریت صحیح و برنامه ریزی شده است. این مدیریت بدون ارزیابی، دانش و شناخت کافی از وضعیت و عملکرد تکنولوژی در دست امکان پذیر نمی باشد و در نهایت، به مدیریتی با بازده پایین منتهی می شود. مدل های ارزیابی تکنولوژی ابزاری در دست مدیریت تکنولوژی است تا با کمک آن، سازمان به مدیریتی مناسب بر اجزای تکنولوژی خود و در نهایت بازده سازمانی مناسب نائل آید.
1-1- بیان مسأله
در عصر حاضر و با تغییرات سریع فناوری ها، تکنولوژی نقشی تعیین کننده در رقابت پذیری بنگاه ها ایفا می کند. بنابراین نیاز است که تکنولوژی نیز مانند دیگر منابع رقابتی، بر اساس یک دیدگاه استراتژیک، مدیریت شود. با توجه به دیدگاه استراتژیک تکنولوژی، جنبه های مختلف قابلیت فناورانه بنگاه باید مورد بررسی قرار گیرد و بنابراین داشتن درکی مناسب نسبت به قابلیت فناورانه سازمان منجر به برنامه ریزی استراتژیک و توسعه تکنولوژی بهتر خواهد گردید(انصاری،2009).در این راستا با توجه به اهمیت بالای توسعه تکنولوژی، مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی می بایست با درک صحیحی از قابلیت فناورانه بنگاه خود، شناسایی تحولات تکنولوژیک در دنیا و نیز در نظر گرفتن تلاش رقبا برای دستیابی به تکنولوژی های جدید، پیوسته در جهت ارتقا قابلیت فناورانه سازمان خود گام بردارند.( رستمی ،1390)به منظور برنامه ریزی برای توسعه تکنولوژی، لازم است بدانیم که با توجه به شرایط موجود در چه وضعیت و موقعیتی از نظر تکنولوژیکی قرار داریم و آگاهی از موقعیت یک تکنولوژی در بنگاه های برتر و تعیین میزان اختلاف و شکاف تکنولوژی میان آنها، سرآغازی جهت برنامه ریزی توسعه تکنولوژی می باشد.ارزیابی تکنولوژی با بررسی میزان قابلیت های فناورانه و تعیین میزان ضعف و قوت در تکنولوژی های مورد نظر، باعث افزایش توانمندی در برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی و توسعه آن خواهد شد.( تبریزی، 1390)بر این اساس ارزیابی قابلیت های فناورانه که با نام های ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک یا ممیزی تکنولوژی نیز شناخته می شود، بخش مهمی از مدیریت تکنولوژی بوده و امری حیاتی برای سود دهی و رشد بنگاه در دنیای کنونی رقابتی است.
در ارزیابی قابلیت فناورانه یک روش جامع وجود ندارد. محققین ابعاد مختلفی را برای ارزیابی قابلیت های فناورانه برشمرده اند که بنگاه ها بایستی متناسب با فعالیت های خود از میان آنها معیارهای مناسب را انتخاب و در فرایند ممیزی بکار گیرند(مختار زاده، 1390)
با توجه به اینکه شرکت هواپیمایی خلیج فارس مرتبط با حوزه خدمات می باشد، نیاز است جهت ارزیابی قابلیت های فناورانه آن شرکت، مدلی انتخاب شود که اولا جامع باشد بدین معنی که ابعاد وسیعی از تکنولوژی های یک شرکت خدماتی را در ارزیابی در برگیرد. در ثانی خروجی مدل به منظور قیاس چند دستاورد تکنولوژیک با یکدیگر و داشتن درکی صحیح از توانمندی ها، کمی نیز باشد. همچنین در زمانی کمتر منجر به ارزیابی فناوری ها می گردد. بویژه اطلاعات حاصله از مدل باید به گونه ای باشد که فرایند تدوین استراتژی را تسهیل نماید.
هر کدام از روش های ارزیابی ذکر شده دارای حوزه تمرکز متفاوتی بوده و به شاخص های خاصی توجه می کنند. از اینرو بدست آوردن شاخص های جامع برای ارزیابی تکنولوژی ها نیازمند ارائه مدلی است که جنبه های بیشتری از تکنولوژی را مد نظر قرار دهد.

مدل مطرح شده توسط پاندا و راماناتان ابعاد ذیل را مورد بررسی قرار می دهد.
1- این مدل با ارائه دسته بندی مناسب از توانمندی های یک شرکت ، به طور جامع به بررسی قابلیت فناورانه در 3 سطح (قابلیت فناورانه استراتژیک، تاکتیکی و مکمل) می پردازد. بنابراین این مدل می تواند به شناخت کامل قابلیت های فناورانه در شرکت های خدماتی بپردازد. در صورتی که دیگر مدل ها هر کدام بر روی قسمتی از این توانمندی ها متمرکز شده و به توانمندی های دیگر کمتر پرداخته اند.
2- این مدل جزو معدود مدل هایی است به علت استفاده از ارزیابی های کمی و کیفی قابلیت و کارایی مناسبی برای ارزیابی قابلیت های تکنولوژیک شرکت های خدماتی دارد. در صورتی که اغلب مدل ها تنها به ارزیابی کمی یا کیفی پرداخته اند.
3- از بین مدل های ارزیابی قابلیت فناورانه ، مدل پاندا و راماناتان توجه زیادی به توانمندی های استراتژیک داشته است که می توان از خروجی این ارزیابی جهت تدوین استراتژی کمک گرفت.
بنابراین با توجه به موارد مطرح شده، در این پژوهش جهت ارزیابی قابلیت های فناورانه شرکت هواپیمایی خلیج فارس از مدل پاندا و راماناتان استفاده خواهد شد.
دیاگرام کلی این مدل در شکل زیر ارائه شده است.

شکل 1-1- دیاگرام ارزیابی قابلیت فناورانه بر اساس مدل پاندا و راماناتان (حق بین،1389)

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه فناوری جایگاهی خاص در استراتژی آینده یک بنگاه دارد.مدیریت فناوری و هدایت فعالیت های فناورانه نیازمند تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود است و این مهم بدون ارزیابی و اولویت بندی فناوری های موجود امکان پذیر نیست. این ارزیابی و اولویت بندی نشان دهنده میزان اهمیت و تاثیر گذاری تکنولوژی ها بر سازمان است و شرایط لازم برای انتخاب تکنولوژی های کلیدی را فراهم می کند.
بنگاه های بسیاری با چالش هایی در زمینه تقویت و افزایش توان رقابت پذیری خود برای بقا در محیط رقابتی کسب و کار مواجهند. در این میان، تنها شرکت هایی که از قابلیتهای کلیدی و مزیت های نسبی بهره می جویند، توانسته اند موفقیت پایداری را کسب نمایند(آذر، 1389) در فرایند ایجاد مزیت های رقابتی، فعالیت های تدوین استراتژی نقش بسیار مهمی، ایفا می نمایند.
برای تدوین یک استراتژی مناسب برای توسعه تکنولوژی لازم است که ارزیابی مناسبی از فعالیت های تحقیقاتی و قابلیت فناورانه داشته باشیم تا بتوانیم به انتخاب پروژه های تکنولوژیک و یا تحقیق و توسعه مناسب و همچنین تخصیص مناسب بودجه های تحقیقاتی و تکنولوژیک و تعیین حوزه های تحقیقاتی داخلی و حوزه های انتقال تکنولوژی بپردازیم. (محمدی ،1390) شکل زیر نقش بررسی قابلیت های فناورانه سازمان را در تدوین استراتژی نشان می دهد.

شکل 2-1- نحوه شکل گیری استراتژی سازمان (اعرابی،1389)
شرکت هواپیمایی خلیج فارس، شرکتی خدماتی با تخصص ارائه خدمات پروازی می باشد و با توجه به تازه تاسیس بودن شرکت مذکور (سال 2010)، برای بقا در بازار رقابتی خطوط هوایی و توسعه هر چه بیشتر، نیاز به شناخت کامل از قابلیت های فناورانه خود دارد. لذا با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر سعی دارد با شناخت قابلیت های فناورانه شرکت به ارزیابی آنها بپردازد که از خروجی این کار می توان در تدوین استراتژی سود جست.
3-1- گزاره‎های تحقیق
1-3-1- پرسش‎های اصلی و فرعی
1. شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت فناورانه در جهت تدوین استراتژی در بنگاههای خدماتی چیست؟
2. اولویت بندی توانمندی تکنولوژیکی فعلی شرکت هواپیمایی خلیج فارس به چه صورت است؟
3. شرکت هواپیمایی خلیج فارس، چه راهکارهایی را می بایست با توجه به قابلیت های فناورانه فعلی، جهت رسیدن به اهدافش، در پیش گیرد؟
2-3-1- هدف‎های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
1. ارزیابی قابلیت های فناورانه شرکت هواپیمایی خلیج فارس
2. اولویت بندی قابلیت های فناورانه به کمک اطلاعات بدست آمده از ارزیابی در جهت کمک به تدوین استراتژی
4-1- روش کلی تحقیق
این پژوهش از نظر هدف، در چارچوب پژوهش های کاربردی بوده و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی است و پس از مطالعاتی در زمینه ادبیات موضوع و آشنایی با شرکت مذکور، مفاهیم تکنولوژی، فرایندها و فعالیت های اصلی و پشتیبانی در آن شرکت بررسی می شود.سپس مدل مناسب و شاخص های ارزیابی جهت تعیین قابلیت های فناورانه انتخاب و تعیین می گردد. سپس نظرات جامعه آماری تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار میگیرند.فرایند کلی روش تحقیق به صورت زیر است.
1-جمع آوری و مطالعه ادبیات پیرامون موضوعات مرتبط با پژوهش حاضر مانند تکنولوژی و روش های شناسایی آن ، ارزیابی تکنولوژی، قابلیت فناورانه ، مدل های مختلف ارزیابی قابلیت فناورانه در سطح بنگاه و …
2-آشنایی با شرکت هواپیمایی خلیج فارس و ماهیت فعالیت های شرکت مذکور و دیگر شرکت های هواپیمایی در ایران
3-بررسی مفاهیم تکنولوژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس با استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان شرکت
4-بررسی و تبیین فرایندها و فعالیت های اصلی و پشتیبانی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس و شناسایی کاربرد تکنولوژی در آنها
5- شناسایی شاخص های ارزیابی قابلیت فناورانه در شرکت هواپیمایی خلیج فارس با توجه به ویژگی های شرکت مذکور و در جهت کمک به تدوین استراتژی
6- تعیین قابلیت های فناورانه شرکت هواپیمایی خلیج فارس و مقایسه آنها با وضعیت مطلوب مورد نظر متخصصان شرکت از طریق سنجش فاکتورهای مدل پاندا و راماناتان و مقایسه تطبیقی و تعیین شکاف تکنولوژیکی
7- جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1-4-1- جامعه تحقیق، نمونه‎گیری
جامعه آماری، مدیران ارشد و متخصصان حاضر در شرکت هواپیمایی خلیج فارس واقع در استان اصفهان و به دلیل محدود بودن خبرگان، روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی (غیراحتمالی هدفدار) استفاده گردید.
2-4-1- روش‎های گردآوری داده‎ها و ابزار مورد استفاده برای آن
روش‎های گردآوری داده‎ها در این تحقیق عبارتند از: مطالعات کتابخانه‎ای و مطالعات میدانی.
 مطالعات کتابخانه‎ای: هدف از این مطالعات مروری بر ادبیات موضوع پژوهش و استخراج شاخص‎های مورد استفاده در پژوهش می‎باشد. این مطالعات عمدتاً براساس منابع اینترنتی، کتب خارجی و داخلی، پایان‎نامه‎ها و مقالات داخلی و خارجی صورت می‎گیرد.
 مطالعات میدانی: برای ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه‎ای پیرامون موضوع پژوهش انجام مطالعات میدانی ضروری می‎باشد. بدین منظور از تجربیات خبرگان این حوزه استفاده می‎گردد.
ابزار جمع‎آوری اطلاعات نیز عبارت است از :
 پرسشنامه: در مطالعات میدانی نظرات خبرگان و متخصصین به وسیله پرسشنامه جمع‎آوری می‎شود.
3-4-1- روش‎های تحلیل داده‎ها
TOPSIS یکی از روش‌های مرسوم در بحث تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) می‌باشد که از قابلیت‌های قابل توجهی برخوردار است. برای استفاده از این روش نیاز به یک ماتریس تصمیم‌گیری داریم که سطرهای این ماتریس گزینه‌ها و ستون‌های آن معیارها می‌باشد. با یک رویکرد سیستمی می‌توان تکنیک تصمیم‌گیری TOPSIS را به فضای فازی توسعه داد.بر اساس این روش که در سال 1981 توسط هوآنگ و یونگ ارائه شد هر مسئله از نوع MADM با m گزینه که به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد را می‌توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. تکنیک TOPSIS بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی کمترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی(بدترین حالت ممکن) داشته باشد. (صیادی تورانلو،1387)
جهت اولویت بندی قابلیت های فناورانه از روش تاپسیس فازی استفاده خواهد شد. و جهت مقایسه با حالت بهینه مد نظر متخصصان شرکت، ازسنجش فاکتورها و مقایسه تطبیقی استفاده خواهد شد.

5-1- موانع ومحدودیت‎های تحقیق
– تعداد اندک پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به دلیل نو بودن موضوع در بخش خدمات
– ارزیابی دشوارتر به دلیل غیرملموس بودن تکنولوژی های بخش خدمات در مقایسه با تکنولوژی های بخش تولید
– مشکل در ارتباط موثر با متخصصان شرکت مورد نظر
6-1- خلاصه‎ای از پیشینه تحقیق مرتبط
در ارتباط با موضوع ارزیابی قابلیت فناورانه در حوزه تولید پروژه های متعددی انجام شده است ولی در بخش خدمات، نمونه های بسیار اندکی را می توان یافت و کار پژوهشی زیادی در حوزه خدمات برای این موضوع صورت نگرفته است. در بخش زیر به تعدادی از این موارد اشاره شده است.
– در پایان نامه ای تحت عنوان “ارزیابی توانمندی تکنولوژیک تولید در شرکت ایران خودرو” روشی جهت ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک فرایند ساخت و تولید در شرکت ایران خودرو ارائه شده است تا بتوان نقاط قوت و ضعف را از بعد تکنولوژیکی تشخیص داد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی اولویت بندی توانمندی ها شناسایی شده و بر اساس روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی سطح توانمندی تکنولوژیک فرایند های برش و پرس، بدنه سازی، رنگ و مونتاژ محاسبه و به صورت نمودارهای عنکبوتی به نمایش در آمده است.( بزرگی،1383)
– از جمله پژوهش های دیگر در این زمینه پایان نامه ای با عنوان “ارزیابی سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند (تزئینات داخلی) و تعیین شکاف تکنولوژیکی” است که به این سوال پاسخ داده می شود که سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند نسبت به حالت ایده آل چگونه بوده و میزان شکاف موجود چقدر می باشد و چه عواملی در بوجود آمدن شکاف تاثیر داشته اند و اینکه چگونه می توان شکاف را کاهش داد. در این پایان نامه از مدل مدیریت نیاز های تکنولوژی استفاده شده است.( رفیعی،1388)

– پایان نامه ای دیگر در این حوزه “ارزیابی قابلیت های تکنولوژیک شرکت های مشاور صنعت آب و برق” می باشد که با هدف تدوین و پیاده سازی مدلی برای ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی در شرکت های خدماتی، یک متدولوژی برای ارزیابی عناصر توانمندی های اصلی و مکمل که با هم توانمندی های تکنولوژی یک بنگاه در بخش خدمات مشاوره فنی و مهندسی را می سازند، ارائه و پیشنهاد شده است. بر اساس نتایج و یافته های ارزیابی، موضوعات حائز اهمیت و عوامل موثر بر ارتقا سطح فعلی توانمندی های تکنولوژیک، در جهت مرتفع نمودن شکاف تکنولوژیک موجود مشخص شده اند.( حق بین،1385)
– پایان نامه ای نیز تحت عنوان “ارزیابی و تحلیل شکاف توانمندی های تکنولوژیک در شرکت پدیده شیمی نیلی” توانمندی های فناورانه گروه های تکنولوژی محصول بتانین ارزیابی و با مقایسه با حالت ایده آل، شکاف تکنولوژیک معین می شود. و در نهایت راهکارهایی جهت جبران شکاف ارائه می شود(ریحانی،1386).
– لزوم شناخت توانمندی های تکنولوژیکی برای تدوین استراتژی در پایان نامه ای تحت عنوان “تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی موتورهای احتراق داخلی” تاکید شده است. در این پژوهش تا ضمن شناسایی و مطالعه مدل های مختلف تدوین استراتژی تکنولوژی، با در نظر گرفتن ملاحظات و ویژگی های مربوط به صنعت مورد نظر، مدل مناسب را جهت تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی بکار گرفته و پس از شناسایی تکنولوژی های کلیدی موتور احتراق داخلی، اولویت های سرمایه گذاری در زمینه توسعه تکنولوژی را تعیین نماید. در انتها نیز با توجه به جذابیت تکنولوژی ها برای شرکت و توانمندی های تکنولوژیکی شرکت، در خصوص نحوه اکتساب و تامین تکنولوژی های منتخب پیشنهاداتی در قالب استراتژی تکنولوژی ارائه نموده است.(فتح اللهی،1387)

 

تعداد صفحه :117

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.