پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی للأدب تألیف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی للأدب تألیف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات

 

استاد راهنما

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

استاد مشاور

محمد رضا حاج آقا بابایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

نقد ادبی، امروزه فراز و نشیب های زیادی را طی نموده، در روزگار قدیم دانشمندان ومحققان ایرانی و عرب زبان در این زمینه کوششهای درخور توجهی را به عمل آوردند، که سالیان سال سرچشمه ومنبع بسیاری از بحث های نقد ادبی و خوانش های نقادانه متن ها وآثار ادبی واقع گشته است. در زمان معاصر هم تعداد معتنی بهی از محققان و منتقدان ادبی با الهام گیری از روش های محققان دوره های پیشین و با روی آوردن به آخرین متدهای به کار گرفته در مغرب زمین، همت گماردند.

در این تحقیق دو بخش اصلی دنبال شده است، نخست خلاصه ی فشرده ای از تاریخ نقد ادبی در ایران آورده شده و به بحث نشانه شناسی و مطالعات و تحقیقات انجام گرفته درین زمینه، اشاره شده است.

در بخش دوم این تحقیق کتاب النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب [نقد ودلالت… به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات] تألیف نویسنده عرب زبان سوری محمد عزّام؛ به زبان فارسی ترجمه شده و توضیحاتی که در خور بحث بود، ارائه گردید.

انتخاب این کتاب برای این تحقیق چندین هدف را دنبال می کند:

 1. دیدگاه منتقدان و تحلیل گران ادبی عرب زبان در مورد بحث نشانه شناسی برای محققان و پژوهشگران ادبی فارسی زبان بسط داده شود. زیرا آشنایی با رویکرد منتقدان عرب نسبت این مباحث از سوی علاقمندان در ایران زمین شاید گامی برای پیوند هر چه بیشتر دو فرهنگ وادبیات باشد.
 2. ارائه مفاهیم جدید ادبیات و ارجاع دادن آنها به کوششهای قدیمی که از سوی بسیاری از دانشمندان ومحققان ایرانی و عرب زبان به عمل آمده است؛ به طور جزم می توان گفت  فرهنگ وادبیات این مرز وبوم از این مباحث بسیار غنی است،  و بسیاری از مباحث جدیدی که در غرب مطرح می شوند ریشه در فرهنگ و ادبیات جهان اسلام دارند، در فصل سوم وچهارم کتاب یاد شده به طور مفصل به این مسأله اشاره گردید.
 3. میان تلقی فرهیختگان عرب و فرهیختگان ایرانی از مفاهیم جدید نقد ادبی به ویژه نشانه شناسی مقایسه ای انجام شود؛  تا مباحث تطبیقی را در ادبیات فارسی وعربی بارورتر سازد.

کلید واژه: نشانه شناسی- – نقد نشانه شناختی- دلالت – دال – مدلول

 

 

 

فهرست

بخش اول: مقدماتی در نقد ادبی

 • نقد ادبی……………………………………………………………………………………………………………3
 • تاریخچه نقد ادبی در ایران………………………………………………………………………………… 10
 • نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………………30

بخش دوم: ترجمه ی کتاب “النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب”

[ نقد و دلالت … به سوی تحلیل نشانه شناسی ادبیات] تألیف: محمد عزام

مقدمه :

 • فصل اول: تاریخچه ی مطالعات نشانه شناسی
 1. مفهوم نشانه شناسی……………………………………………………………………………………… 40
 2. تعریف نشانه شناسی……………………………………………………………………………………. 42
 3. رابطه ی نشانه شناسی با علوم دیگر…………………………………………………………………..44
 4. گرایش های نشانه شناسی معاصر……………………………………………………………………. 51
 5. اصطلاحات نشانه شناسی………………………………………………………………………………. 54
 • فصل دوم : شیوه های تحلیل نشانه شناسی
 1. شیوه های مطالعات نشانه شناختی…………………………………………………………………… 64
 2. متد نشانه شناختی در ادبیات………………………………………………………………………….. 74
 3. متد (تل کل) در تحلیل نشانه شناختی ادبیات……………………………………………………. 94
 4. متد (لاتمن) در تحلیل نشانه شناختی ادبیات…………………………………………………… 105
 5. تحلیل نشانه شناختی روایت …………………………………………………………………………115
 • فصل سوم: متد نشانه شناسی در نقد عربی معاصر
 1. مطالعات نشانه ای در زبان شناسی عربی……………………………………………………….. 123
 2. نقد نشانه ای عربی کهن…………………………………………………………………………….. 137
 3. نقد نشانه شناختی عربی معاصر……………………………………………………………………. 141
 • فصل چهارم: نشانه شناسی
 1. دو گرایش در تحلیل نشانه شناسی

الف- تحلیل ادبی………………………………………………………………………………………165

ب-   تحلیل نشانه های زندگی اجتماعی………………………………………………………  171

 1. نگاه نشانه شناسانه به یک قصیده ………………………………………………………………… 172
 2. افسانه های امروزی ……………………………………………………………………………………200

 

 • پیوست ها
 • پیوست 1 : زندگی نامه ی محمد عزّام………………………………………………………………… 209
 • پیوست 2 : زندگی نامه ی محمد عمران ………………………………………………………………212
 • پیوست3 :
 • قصیده ی شاهین…………………………………………………………………………………. 215
 • برگردان قصیده…………………………………………………………………………………..227
 • منابع ………………………… ………………………………………………………………………………….241
 • مقدماتی در نقد ادبی
  • تعریف نقد ادبی:

برای نقد ادبی تعریفات بسیاری گفته شده که همگی یا ناظر به جنبه ی کارکردی نقد است که مشتمل بر وظیفه ی آن یا ناظر به رابطه اش با متون و آثاری که نقد بر آنها اعمال می شود. در کتاب های نقدی که به زبان فارسی یا عربی نوشته شده یا از کتاب های غربی ترجمه شده در مجموع تعاریف داده شده شبیه هم هستند با اندکی تفاوت یا توجه بیشتر به برخی از نکات بوده است، اینجا تعریفهایی از چند شخصیت شناخته شده در زمینه ی ادبیات ونقد ادبی آورده شده ومهمترین مؤلفه های این تعاریف را ارائه می دهیم و مقایسه ای نیز بین آنها به عمل می آوریم.

در آغاز شمیسا در کتاب نقد ادبی مفهوم لغوی نقد را می آورد؛ نقد در لغت جدا کردن سره از ناسره است ونزد قدما معمولا این بوده که معایب اثری را بیان کنند. اما در دوران جدید مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب اثر نیست (هرچند ممکن است به این امر هم اشاراتی داشته باشد) زیرا نقد ادبی به بررسی آثار در جه ی یک ومهم ادبی می پردازد. و در این گونه آثار بیش از این که نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح است. (شمیسا نقد ادبی 26-25). آنگاه به جنبه ی ارزیابی آثار از دیدگاه نقد روی می آرود . وی معتقد است نقد ادبی به آثار ضعیف و نامطرح سروکار ندارد، بلکه اغلب با آثار درجه ی یک و قوی و محکم دست و پنجه نرم می کند. در کتاب عبد الحسین زرین کوب با عنوان آشنایی با نقد ادبی آمده است که نقد ادبی عبارت است از شناخت ارزش و بهای اثر ادبی و تفسیر آن به نحوی که معلوم شود نیک وبد آن آثار چیست و منشأ آن کدام است. (زرین کوب آشنایی با نقد ادبی 21).

در این تعریف عبد الحسین زرین کوب ارزیابی اثر را مطرح می کند و قائل به این است که نقد هم خوبی های اثر را بازنمایی می کند وهم از بدیهای اثر پرده برمی دارد. وقتی نقد به یک اثر روی می آورد معرفت پیشینی نسبت به آن ندارد.بلکه با کاویدن و باز کردن تار وپود آن به نتایجی دست پیدا می کند، که سره از ناسره ی اثر جدا می گردد.

ماتیو آرنلد منتقد ادبی قرن نوزدهم در تعریف نقد ادبی می گوید: ” کوششی بی غرضانه است به منظور آموختن واشاعه ی بهترین آموزه ها و افکار در دنیا ” (چارلز برسلر  در آمدی بر نظریه ها وروش های نقد ادبی 28)

آرنلد در تعریف پا را فراتر می گذارد و به وظیفه ی مهم نقد ادبی می پردازد، وی یکی از اغراض نقد ادبی ووظایف آن را آموختن یاد می کند، و به پویایی عملکرد نقد ادبی اشاره می کند. نقد ادبی کاری نیست که در حدود اثر ادبی و نتایج به دست آمده متوقف شود، بلکه همین حالت نقد وارزیابی  منجر به پالوده شدن فضای آفرینش آثار ادبی می شود، و ادیبان در عین ابتکار وخلاقیت آثار خود باز هم سطحی از ادبیات را مطرح می کنند، که از قافله عقب نماند و همپای بقیه در تکاپو باشد.

چرا بهترین آموزه ها وافکار در دنیا با نقد ادبی اشاعه می شوند؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 259

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید