پایان نامه حقوق گرایش عمومی: تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش عمومی

موضوع:

تعهدات دولت ­ها در زمینه مسائل زیست­ محیطی و آثار نقض آن­ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر منصوریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

پیشگفتار                                                                                                               6

فصل اول: مبانی نظری                                                                                10

گفتار اول: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در عرصه بین­المللی         10

گفتار دوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح منطقه­ای           21

گفتار سوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح ملی               24

گفتار چهارم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در نظام حقوق­بشر بین­المللی                                                                                                25

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشری     28

گفتار ششم: رویکرد حق­محور نسبت به محیط­زیست                                              36

فصل دوم: تعهدات دولت­ها در قبال آلودگی­های محیط­زیست با بررسی دعاوی مبتنی بر کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در آرای دیوان حقوق بشر اروپایی                                        40

گفتار اول: حق حیات و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دوم کنوانسیون)             42

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده سوم کنوانسیون)           47

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده پنجم کنوانسیون)    50

گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده ششم)     55

گفتار پنجم: حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده هشتم کنوانسیون)                                                          72

گفتار ششم: حق آزادی بیان و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دهم کنوانسیون)      95

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده یازدهم کنوانسیون)                                                                 105

گفتار هشتم: حق حفاظت از اموال و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده یکم پروتکل اول منضم به کنوانسیون)                                                                          109

فصل سوم: تعهدات عمومی دولت­ها در کنوانسیون آرهوس (Aarhus)          116

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل زیست­محیطی                          117

بند اول: معیارهای رژیم دسترسی به اطلاعات                                                      121

بند دوم: محدودیت­های دسترسی به اطلاعات                                                     129

بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات در آرای دیوان                                                         133

گفتار دوم: مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم­گیری                                                        155

بند اول: معنای حقوقی بین­المللی این اصل                                                                      156

بند دوم: معنای این اصل در حقوق معاهدات بین­المللی                                                 157

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت­لا (Soft Law)                              158

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس         161

بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق                                             166

بند ششم: حق بر مشارکت عمومی در آرای دیوان                                                            171

گفتار سوم: دسترسی به عدالت قضایی شایسته                                                                 176

بند اول: روش­های نیل به عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی                                 179

بند دوم: دسترسی به عدالت قضایی در نظرات کمیته تطبیق                                         183

بند سوم: دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان                                                       187

نتیجه­گیری:                                                                                                                          194

فهرست منابع و آرای مورد استفاده از رویه دیوان:                                                      200

 

پیشگفتار:

گونه­های انسانی از زمان­های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته­اند و هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده­سازی محیط­زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می­شود تا این اندازه بر محیط­زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط­زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط­زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل­ها،طغیان رودخانه­ها، و خشکسالی­های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه­های انسانی هم علت و هم قربانی نابود­سازی محیط­زیست بوده­اند و به همین علل ضروری است که انسان­ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره­برداری از محیط­زیست و هم صیانت از آن هستند[1].

روند رو به رشد فعالیت­های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی­های زیست­محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه­ای و آسیب­های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم­ترین دغدغه­های حامیان حقوق بشر و محیط­زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل­های آینده را در معرض خطر قرار می­دهد[2].لذا بیم گسترش این آلودگی­ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده­های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت­های بین­المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال­های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط­زیست سالم وهوای پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.

به موازات برگزاری نخستین معاهده مربوط به محیط زیست بشری در سطح بین­المللی و در قالب کنوانسیون ملل متحد در سال 1972 در شهر «استکهلم»، همواره مسائلی پیرامون حق بشر بر محیط­زیست سالم در مجامع علمی و در بین حقوقدانان از یک سو و حامیان محیط زیست از سوی دیگر مطرح بوده و امکان شناسایی حقی برای بشر در این زمینه محل بحث و مجادلات فراوان بوده است. چرا که نه در این سند و نه اسناد دیگری که پس از آن در عرصه توافقات چند جانبه بین المللی به تصویب رسیده­اند،اشاره دقیق و صریحی به حق بشر بر محیط­زیست سالم نشده است. از طرف دیگر به­رغم این که شناسایی حقی برای بشر در خصوص محیط­زیست و در واقع ورود موضوع به عالم حق­ها،نوعی قدرت هنجاری به آن بخشیده و یکی از موثرترین روش­ها به منظور تامین و تضمین سلامت محیط زیست و زندگی انسان است،اما نمی­توان این حق را به طور دقیق در یکی از نسل­های سه گانه حقوق بشر جای داد و همین امر سبب ایجاد این توهم در برخی از افراد شده است که اصولا نمی­توان از حق بشر بر محیط­زیست سالم سخن گفت. مضافا تعارضی که در مقام اعمال این حق و حق دولت­ها در توسعه اقتصادی پیش می­آید نیز مسئله مهمی است که ضرورت برقراری نوعی موازنه در اعمال آن­ها توسط شهروندان از یک سو و دولت­ها از سوی دیگر را دوچندان نموده است.اما حق بر بهره­مندی از محیط­زیست سالم به تدریج و از واپسین سال­های دهه هفتاد، به کرات در معاهدات بین المللی و منطقه­ای،قوانین داخلی و نیز در قوانین اساسی کشورهایی که پس از این سال، به بازنگری قانون اساسی خود مبادرت نموده­اند، مورد تایید و تضمین قرار گرفته و حجاب های موجود بر چهره حقوق بشر، در نتیجه رویه قضایی و تفاسیر پویای دادگاه های منطقه ای کنار زده شده تا سیمای جدیدی از حقوق بشر در قالب حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک، جلوه گر شود[3].

در ادامه این نوشتار به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست اختصاص خواهیم پرداخت.عمده مسائلی که در مباحث مربوط به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست سالم مطرح می­شود، علاوه بر عدم صراحت معاهدات بین­المللی و حقوق بشری به این حق،در ارتباط با نوع رویکردی است که به عقیده صاحبنظران عرصه محیط­زیست و حقوق بشر باید در عرصه مطالعه این موضوع اتخاذ شود.به این توضیح که حامیان محیط­زیست از محوریت محیط­زیست در هرگونه بحثی پیرامون این حوزه حمایت نموده و حق بشر را در درجه دوم اهمیت قرار می­دهند اما حامیان حقوق بشر،محیط­زیست را ابزاری جهت مقاصد بشری تلقی می­نمایند.اما به نظر می­رسد که اتخاذ یکی از این دو رویکرد به طور قطعی نمی­تواند مطلوب نیل به مقصود باشد.

مسئله اصلی ما در این تحقیق بررسی تعهداتی است که برای دولت­ها و در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال حفاظت از محیط زیست و اتخاذ تدابیری به منظور تضمین حق افراد بر آن مقرر شده و مطالعه آثار نقض این تعهدات است. در خصوص انتخاب دادگاه اروپایی حقوق بشر باید گفت از طرفی معاهدات حقوق بشری صرفا به شناسایی و بیان حق­ها پرداخته و دربردارنده مکانیسمی برای احقاق آن­ها نبوده و عملا این مهم را به دادگاه­های منطقه­ای واگذار نموده­اند و از طرف دیگر، در بعد داخلی بر خلاف بعد بین­الملی و منطقه­ای، با فقدان یا نارسایی قوانین و ابهام رویه قضایی مواجه هستیم، لذا بررسی این موضوع در یک نهاد منطقه­ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر که یکی از فعال­ترین نهادهای منطقه­ای در رسیدگی به دعاوی موضوع بحث بوده و تصمیمات آن برای بیش از 15 کشور اروپایی لازم­الاجرا است وجیه می­نماید.لکن در ابتدا ضروری می­دانیم تا در بخش نخست به چالش­های پیش روی حق بشر بر محیط­زیست سالم پرداخته و به سوالاتی چون جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشر، و رویکرد شایسته در بررسی این موضوع (حق­محور یا محیط زیست­محور) پاسخ دهیم. سپس به بررسی تعهدات دولت­ها در رویه قضایی و تحلیل آرای صادره از سوی این مرجع حسب مورد اختصاص یافته است و در انتها، آثار نقض این تعهدات و به طور خاص مسئولیت مدنی دولت­ها در رویه قضایی دادگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 204

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید