پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش و پرورش تطبیقی: امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش تطبیقی

عنوان:

امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

استاد راهنما:

دکتر علی دلاور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………17

هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………17

اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………….17

سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………18

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق …………………………………………………………………………………18

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..21

مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….221

چالش های فنی و حرفه ای ………………………………………………………………………….38

نگاهی به تاریخچه فنی و حرفه ای ………………………………………………………………………………………………7

نگاهی تطبیقی به فنی و حرفه ای ……………………………………………………………………………………………… 74

رویکردهای حاکم بر فنی و حرفه ای…………………………………………………………………………………………83

شاخص های تطبیق و مقایسه در فنی و حرفه ای……………………………………………………………………………90

پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………………….110

پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………………………122

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………128

روش و طرح کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….128

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….128

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..129

ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..129

روش های آماری …………………………………………………………………………………………………………………131

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..133

توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………134

بخش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..153

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….167

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….167

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………172

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..172

پیشنهاد های برخاسته از تحقیق ……………………………………………………………………………………………..173

پیشنهادیی برای پژوهشهای آینده …………………………………………………………………………………………175

منابع و مآخذ

منابع فارسی و انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..17

چکیده

امروزه در جهان معاصر گرایش منابع انسانی به مهارت­ورزی با عنایت به تنوع حِرَف و پیشه­ها امری بسیار مشهود و ملموس است. نظام­های آموزشی، یکی از عوامل مهم آموزش، ارتقاء و توسعه­ی مهارت‌های فنی و حرفه­ای در جهان به شمار می­روند. در کشور ما نیز وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه­ای کشور با زیرمجموعه­ها، سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی وابسته و مرتبط متولی این آموزش‌ها هستند.پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش انجام یافته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان هنرستان های پسرانه و دخترانه مناطق 19 گانه آموزش و پرورش فنی و حرفه ای شهر تهران به تعداد184 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 106 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهشی به شیوه طبقه ای نسبی انتخاب و داده­های مورد نیاز با مراجعه­ی مستقیم به آزمودنی­ها از طریق ابزار پرسشنامه ( محقق ساخته ) به دست آمد. این پرسشنامه دربرگیرنده 4 هدف اصلی شامل : تجهیزات و تخصیص منابع در آموزش های فنی و حرفه ای، عملکرد آموزش های فنی و حرفه ای، چگونگی جذب و ارتقاء نیروی انسانی و برنامه درسی در قالب یک مقیاس 5 رتبه ای تنظیم شده است. یافته های تحقیق در دو بخش توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و خی دو ) و استنباطی( آزمون های F و رگرسیون) ارائه شده اند که در بخش استنباطی یافته های تحقیق حاکی از روند رو به رشد برنامه های آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به سند تحول بنیادین و برنامه توسعه پنجم در ارتقاء سطح کمی و کیفی این برنامه ها بوده است.در بخش آخر نیز با توجه به یافته های تحقیق و شاخص ها و استانداردهای ملی و بین المللی، به بحث و نتیجه گیری پرداخته و در همین راستا پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

مقدمه

آموزش و پرورش مهم‌ترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی لازم برای توسعه­ی همه جانبه­ی کشور به خصوص توسعه­ی اقتصادی به شمار می­آید. در بیانیه­ی ارزشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گزاره­های ارزشی زیر معطوف به همین هدف بزرگ می باشند: – مسئولیت پذیری همه­جانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه­­ی جمعی و مهارت مورد نیاز جامعه – روحیه­­ی کارآفرینی، کسب شایستگی­های عام حرفه‌ای و مهارتی و هنری زمینه­ساز کار مولدّ.(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،1390 :9). در واقع ظهور اقتصاد دانش محور[1] در کشورهای صنعتی در دهه‌های آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین نشان داد­که سرمایه­ی انسانی[2] نقشی محوری در توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدید ایفاء نموده است(بانک جهانی:2002).

یکی از مهم­ترین بخش­های نظام آموزشی هر کشور که توان رقابتی کشور را در بازارهای جهانی افزایش می­دهد، نظام آموزش­های فنی حرفه­ای و مهارتی است. توجه به این آموزش­ها از جمله خط مشی­های اساسی کشورها برای تربیت نیروی انسانی کارآمد در دوره­ی متوسطه به شمار می آید و به عنوان ابزار کارآمد برای تربیت و افزایش کارایی و بهره­وری نیروی انسانی با هدف زمینه­سازی برای اصلاحات اقتصادی محسوب می­گردد. آموزش­های فنی و حرفه­ای و کاردانش، روشی برای آشنا ساختن و تمرین دادن افراد برای پرورش مهارت­های فکری، عملی و اجتماعی است، لذا پهنه­ای بسیار گسترده دارد. در واقع میزان پیشرفت هرکشور به اندازه­ی فنون و مهارت­هایی است که در نیروی انسانی آن کشور وجود دارد، اگرچه منابع طبیعی قابلیت تبدیل به ثروت کشور را دارند، بااین وجود آموزش شایستگی­های نیروی انسانی، باعث توسعه­ی پایدار می­گردد. از این رو، توجه به این نظام و اصلاحات لازم آن کمک شایانی برای رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی کشور می­نماید.

امروزه آموزش‌های فنی حرفه­ای و مهارت­ورزانه یکی از راه‌های برون­رفت از توقف طولانی منابع انسانی در آموزش‌های نظری است. از منظر توسعه­ی آموزش‌های فنی حرفه­ای، ملاحظات فراوانی وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها منجر به انحراف این آموزش‌ها می­گردد و آن چه باید اتفاق بیفتد را به بیراهه می­برد، لذا انتظار می­رود آموزش‌های فنی و حرفه­ای، بتواند شیو­ه­ی آموزش را به­گونه ای طراحی کند که مهارت‌های لازم و آمادگی­های بایسته را به هنرجویان ارائه نماید. آموزش مهارت‌های لازم باید در راستای نیازهای جامعه باشد. در غیر این صورت جامعه، قدرت جذب آن‌ها را نخواهد داشت و عملاً این افراد تبدیل به نیروهای ناکارامد   می­گردند. آموزش مهارت‌ها ضمن آن که باید با نیازهای جامعه و سطح توسعه­یافتگی آن متناسب باشد، باید بتواند فناوری­های نوین را نیز مورد توجه قرار دهد. (شریف زاده، 1390، ص 18)

از منظر آموزه­های دینی، نیز وجوه تمایز و برتری برخی از انسا­ن­ها بر برخی دیگر، کار و تلاش مثبت و سازنده است. در دین مبین اسلام، کار کردن در جهت تأمین نیاز شخصی و خانواده جزء واجبات به شمار می آید. به طوری که در سوره­ی «طه»، آیه­ی 75 آمده است”درجات و مقامات عالی ویژه­ی مؤمنانی است که تلاش­های عملی مثبت و سازنده دارند”. در اندیشه و سیره­ی امام علی(ع)، کار و تلاش از مباحث مهم محسوب می شود. از دیدگاه ایشان یکی از حقوق اولیه­ی مردم آن است که همه شاغل باشند و در برابر کار و کوشش خود، مزد و پاداش مناسب دریافت کنند. مقام معظم رهبری( مدظله­العالی) نیز بارها در فرمایشات خود به منزلت و اهمیت کار تأکید کرده­اند و با نامگذاری سال 1391 به نام سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه­ی ایرانی”، موجبات ارتقای جایگاه و منزلت کار در جامعه را بیش از پیش فراهم ساختند. بی­تردید، آموزش­های فنی و حرفه­ای و مهارتی از جمله مهم­ترین عوامل زمینه ساز کار مولد است.

مقایسه­ی جایگاه کشور ما با سایر کشورها در زمینه­ی آموزش­های فنی و حرفه­ای نتایج قابل توجهی را بدست می­دهد که می­تواند بسترساز تصمیم­گیری­های مهمی در کشور باشد. کشور ما، از لحاظ میزان آموزش­های فنی­ و ­حرفه­ای اعم از تعداد فراگیران آموزش­های فنی و حرفه­ای و تعداد هنرستان­ها و مراکز آموزش فنی ­­و­­ حرفه­ای در بین کشورهای منطقه، رتبه­ی اول را داراست. همچنین ایران در سطح آسیا از لحاظ کمی جزء پنج کشور برتر از لحاظ میزان ارائه­ی آموزش­های فنی و حرفه­ای می­باشد (مکلن و واندرپل؛ 2006). در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیز جایگاه ایران از لحاظ درصد فراگیران آموزش­های فنی وحرفه­ای نزدیک به متوسط درصد آموزش­های فنی وحرفه­ای می­باشد اگر چه در مقیاس با کشورهایی مثل ژاپن، آلمان و استرالیا، میزان آموزش­های فنی­و­حرفه­ای در ایران تقریباً معادل نصف آن کشورهاست (کریستین ابرهاردت، 2008). ایران از نظر وضعیت آموزش­های فنی و حرفه­ای در طول سه دهه­ی اخیر در دسته­ی کشورهای با رشد حدود 2 تا 5 درصد قرار دارد. این شرایط در زمانی اتفاق می­افتد که کشورهایی نظیر تایلند، کره­ی جنوبی و ترکیه با رشد بیش از 15 درصد در آموزش­های فنی و حرفه­ای در حال پیشرفت هستند (سازمان جهانی یونسکو، 2006). امید است با تلاش و سیاست­گذاری­های اخیر برنامه­ریزان آموزشی به خصوص وزارت آموزش و پرورش و معاونت آموزش متوسطه، این آمار در افق 1404 بهبود و به رتبه­ی یک آسیا ارتقاء یابد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 199

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید