پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: قراردادهای Joint Venture در جذب سرمایه گذاری خارجی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان پایان نامه:

قراردادهای Joint Venture در جذب سرمایه گذاری خارجی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی است برای تسریع توسعه اقتصاد ملی که در قالب سرمایه گذاری خارجی و صادرات یکی از الزامات توسعه تعریف می شود. سرمایه گذاری در تمام اشکال خود به ویژه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهرم های مؤثر برای شتاب و افزایش قدرت سیاسی و چانه زنی در حفظ منافع ملی تلقی می شود از دیگر اهداف سرمایه گذاری می توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود: انتقال تکنولوژی مدرن به داخل کشور، توسعه و بهینه سازی صنایع داخلی، دگرگونی نظام اقتصادی در بازار داخلی،ارتقاء سطح مهارت ها و دانش فنی مهندسان بومی و النهایه تضمین منافع اقتصاد ملی.  

با عنایت به مطالب فوق و با توجه به مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی که فوقاً به آن اشاره شد باید به دنبال ابزار مناسب و کارا بود تا بتواند منافع کشور را در این خصوص به نحو مطلوبی تأمین نماید. توسعه ی روابط اقتصادی بین المللی موجب تعدد و تنوع زیادی در قرارداد های بین المللی شده است که از جمله اشکال این قرارداد ها می توان به قرارداد انتقال فن آوری(TOT)،قرارداد تحقیق و توسعه (R&D) قرارداد خرید متقابل(buy-back)، قرارداد سرمایه گذاری مشترک(Joint Venture) و …اشاره نمود. .قرارداد سرمایه گذاری مشترک- که در این رساله به عنوان ابزاری خاص به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی مورد توجه است- یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی بوده که طی دو دهه ی اخیر در جهان گسترش فوق العاده ای داشته است. اگر چه این عبارت (Joint Venture) اصطلاحی است انگلیسی اما در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ به کار رفته است .

قراردادهای Joint Venture می تواند به عنوان ساز و کاری مناسب جهت تحقق اهداف مورد نظر کشور های در حال توسعه که همانا توسعه ی اقتصادی کشور می باشد مورد توجه قرار گیرد. شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای Joint Venture و نقش آن در جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند حقوق دانان و متخصصین اقتصادی کشور را به مزایا و معایب این نوع از قرار داد ها آشنا و آنها را قادر سازد تا در مذاکرات مربوط به تنظیم و انعقاد این نوع از قرار داد های سرمایه گذاری خارجی منافع کشور را ملحوظ دارند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

کشور ایران از جمله کشور های در حال توسعه می باشد. نیاز کشور های در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رشد و شکوفایی اقتصادی این گونه کشور ها امری است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نمی باشد.از این رهگذر یکی از روش هایی که می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی گردد قرارداد های Joint Venture می باشد. علی رغم مطالعاتی که تا کنون در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد هایJoint venture صورت گرفته است، در خصوص نقش این قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی، در ادبیات حقوقی ما، مطالعه ای جامع به چشم نمی خورد. لذا تدقیق و بررسی مفصل ابعاد گوناگون تأثیر این گونه قراردادها در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشورمان امری مفید و مؤثر خواهد بود.

سؤال یا سوالات تحقیق:

1- آیا قراردادهای Joint Ventureدارای ویژگیهای حقوقی خاصی است که بتواند در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟

2- آیا قراردادهای Joint Venture در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی میتواند موجب افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی گردد؟

فرضیه یا فرضیه های تحقیق:

-این نوع قراردادها به لحاظ ویژگیهای حقوقی خاص خود از قبیل مشارکت در مدیریت پروژه در جذب سزمایه گذاری خارجی موثر و مفید است .

– این نوع قراردادها در مقایسه با سایر قراردادهای تجاری بین المللی مانند بیع متقابل باعث افزایش بیشتر سرمایه گذاری خارجی میشود:

با مد نظر قراردادن این واقعیت که تعریف مشخص و دقیقی از قراردادهایJoint Venture در نصوص قانونی ما موجود نمی باشد و با تکیه بر این موضوع که قراردادهای Joint Venture از جمله عوامل مؤثر درجذب سرمایه گذاری خارجی هستند، اهمیت شناخت ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و بررسی نقش وجایگاه آن در جذب سرمایه گذاری خارجی هویدا می گردد. این عوامل نگارنده را برآن داشت تا به تبیین وتشریح ماهیت این گونه قراردادها پرداخته و ابعاد گوناگون مسئله را از نقطه نظر تاثیر این نوع از قرار داد ها بر توسعه اقتصادی کشور وجذب سرمایه های خارجی مورد  بررسی قرار دهد.

بخش اول- ویژگی های حقوقی جوینت ونچر

فصل اول- مفهوم

مبحث اول- تعریف و مقایسه

بند اول- تعریف

الف- تعریف

الف- 1 تعریف لغوی

جوینت ونچر از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارد شده و با معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. بر خلاف تصور رایج، اصطلاح جوینت ونچر از حقوق انگلستان ریشه نگرفته است و ابتدا در حقوق اسکاتلند به کار گرفته شده است. این اصطلاح از سال 1980 به بعد در آرای دادگاه های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. امروزه در آمریکا لغت Venture معادل لغت مؤسسه (Enterprise) با تاکید بیشتر بر مفهوم ریسک به کار می­رود.

بعضی جوینت و نچر را «قرارداد مشارکت » معنا کرده اند. برخی دیگر آنرا «مشارکت انعطاف پذیر» معنا و تعریف کرده اند. تعابیر مختلف دیگری همچون «مشارکت انتفاعی » ، «مشارکت مشترک» ، « شرکت مختلط » ، «سرمایه گذاری مشترک » ، «مشارکت حقوقی » ، «مشارکت مدنی » ، «شرکت مشارکتی » نیز در معنای این اصطلاح حقوقی تجاری بکار رفته است.با این حال با توجه به تداول استعمال عبارت جوینت ونچر به پیروی از این رسم معمول در متن این پایان نامه از همین واژه استفاده خواهد شد.

الف-2- تعریف اصطلاحی

اصطلاح جوینت ونچر یک اصطلاح دقیق حقوقی نیست و تقریباً در هیچ یک از نظامهای حقوقی اصطلاح جوینت ونچر تعریف نشده است. بدین ترتیب نمی توان جوینت ونچر را در کنار نهادهای حقوقی شناخته شده ای همچون شرکت سهامی، شرکت تعاونی، مشارکت مدنی … قرار داد؛ بلکه باید توجه نمود که ممکن است جوینت ونچر در قالب هر یک از این نهادها سازماندهی شود یا اساساً به نحوی سازماندهی شود که در هیچ قالب حقوقی شناخته شده ای قرار نگیرد و به این ترتیب تنها بعنوان یک رابطه قراردادی بین طرفین موجود فرض شود. در واقع جوینت ونچر بیش از آنکه یک مفهوم حقوقی باشد یک اصطلاح تجاری – اقتصادی است که می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد و در قالب های حقوقی متفاوتی سازماندهی شود.

با این حال اصطلاح جوینت ونچر یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در حقوق تجارت بین الملل است که امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارد شده و به همین شکل به کار رفته در زبان اصلی البته به معانی متنوع و مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

این اصطلاح عموماً توسط تجار و بانکداران و سرمایه گذاران برای توصیف یک فعالیت تجاری به کار می روند که با دخالت مستقیم دو یا چند شخص مستقل شکل می گیرد بدون اینکه این اشخاص در هم ادغام شوند و شخصیت مستقل خود را از دست بدهند. به این ترتیب معمولاً هرگاه دو یا چند شخص مستقل (معمولاً شخص حقوقی)، در کنار هم نسبت به انجام یک فعالیت تجاری مشترک اقدام می کنند برای توصیف این فعالیت از اصطلاح عام جوینت ونچر استفاده می شود.

جوینت ونچر درمعنای عام خود هرگونه همکاری تجاری به منظور شروع یک فعالیت تجاری را شامل می شود. همکاری تجاری ممکن است به شکل یک سرمایه گذاری مشترک باشد یا به شکل دادن کمکهای فنی و انتقال تکنولوزی یا به صورت اعطای نمایندگی وعاملیت پخش و غیره. فعالیت تجاری نیز ممکن است تولید یک محصول جدید باشد یا عرضه محصولات در یک بازار جدید یا … .به این ترتیب عبارت جوینت ونچر در معنای عام خود طیف بسیار گسترده ای از روابط اقتصادی و تجاری را در بر می گیرد.

با این حال معمولاً جوینت ونچر در یک معنای محدودتر نیز به کار می رود. جوینت ونچر در معنای محدودتر خود تنها به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. به این ترتیب بسیاری از انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی ، و اعطای لیسانس وعاملیت پخش و غیره از حیطه شمول اصطلاح جوینت ونچر خارج می شوند. در این معنای خاص که بیشتر مورد توجه مولفین وحقوقدانان قرار دارد، میتوان مهمترین ویژگی های جوینت ونچر را در موارد ذیل خلاصه نمود:

1-رابطه قراردادی: جوینت ونچر در هر صورت براساس یک قرارداد استوار می شود. حتی در مواردی که جوینت ونچر در قالب یک شرکت تجارتی سازماندهی می شود نباید پنداشت که مقررات حقوق شرکتها و اساسنامه شرکت یگانه قواعد حاکم بر جوینت ونچر می باشند. بلکه در واقع بسیاری از مهمترین مسائل فیمابین تنها براساس قرارداد جوینت ونچر تنظیم می شوند از جمله اصل تشکیل شرکت جوینت ونچر ، روابط شرکا با شرکت جوینت ونچر و معاملاتی که احتمالاً بین آنان صورت می گیرد، قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با شرکت، نحوه و میزان افزایش سرمایه در آینده ، نحوه حل و فصل اختلافات، و موارد خاتمه همکاری همه از مسائلی است که باید بر اساس قرارداد جوینت ونچر حل و فصل شوند. پس به طور کلی می توان گفت هر جوینت ونچر مبتنی بر یک قرارداد است.

2-فعالیت مشخص: جوینت ونچر برای یک فعالیت خاص و مشخص تشکیل می شود. البته هر شرکت تجارتی هم باید دارای موضوع معینی باشد، اما در مورد جوینت ونچرها معین بودن زمینه فعالیت کفایت نمی کند، بلکه باید یک تجارت به خصوص با ابعاد اقتصادی و جغرافیایی خاص مد نظر باشد. به این ترتیب صرف معین بودن زمینه فعالیت (مثلاٌ تولید مواد و محصولات پلاستیکی یا اقدام به فعالیت های ساختمانی) کفایت نمی کند بلکه برای مثال باید روشن باشد که جوینت ونچر با هدف عرضه چه نوع محصولی در کدام بازار و به چه روشی و طی چه مدت و با چه برنامه زمانی اقدام می کند یا مثلاً کدام پروزه ساختمانی را به عهده می گیرد… . در واقع جوینت ونچرها برای انجام یک ماموریت مشخص تاسیس می شوند نه فقط برای فعالیت در یک زمینه خاص.به عبارت دیگر جوینت ونچر ها برای یک محدوده زمانی مشخص که زمان آن با پایان ماموریت مشخص می شود، تاسیس می شوند.

3-کنترل مشترک: در چارچوب یک جوینت ونچر طرفین با همکاری یکدیگر فعالیت خاصی را پیش می برند. در واقع دخالت فعال طرفین در اداره جوینت ونچر از وجوه ممیزه ان است و چنانچه یکی از طرفین علیرغم مشارکت در تامین سرمایه و سهیم شدن در سود فعالیت، از مشارکت فعال در مدیریت امتناع کند، نمی توان روابط ایجاد شده را تحت عنوان جوینت ونچر تحلیل نمود. همین امر جوینت ونچر را از شرکتهای سهامی که درآن بسیاری سهامداران علیرغم تامین بخشی از سرمایه شرکت در مدیریت شرکت نقش فعالی ایفا نمی کند متمایز می کند. بعلاوه این ویژگی باعث تمایز جوینت ونچر از قراردادهای فاینانس (تامین مالی) یا قراردادهای مشابه می گردد که در آن بانک یا تامین کننده اعتبار ، علیرغم اینکه بخشی از سرمایه فعالیت را تامین می نماید ، از دخالت فعال در اداره فعالیت خودداری می کند.

4-شراکت در نفع و ضرر: در جوینت ونچر طرفین در نفع و ضرر حاصل از فعالیت شریک خواهند شد. نسبت این شراکت فاقد اهمیت است اما آنچه مهم است اصل شراکت است. به این ترتیب در مواردی که یک طرف به درخواست دیگری و در مقابل اجرت قسمتی از فعالیت را انجام می دهد. نمی توان چنین رابطه ای را جوینت ونچر نامید. همین امر جوینت ونچر را از روابط پیمانکاری فرعی و دادن کمک های فنی و غیره متمایز می‌کند.

5-قالب حقوقی: همانطور که گفته شد در یک جوینت ونچر روابط طرفین بیش از هر چیز بر مبنای قرارداد فیمابین استوار می شود اما این بدان معنی نیست که جوینت ونچرها در هیچ قالب حقوقی خاصی قرار نمی گیرند. برحسب محل تشکیل ممکن است جوینت ونچر از قالبهای حقوقی مختلفی از قبیل شرکت تجارتی، مشارکت، کنسرسیوم … استفاده کند یا صرفاً براساس قرارداد که تحت قوانین محل به رسمیت شناخته شده به فعالیت بپردازد. به هر حال قالب برگرفته شده اعم از اینکه صرفاً یک قرارداد باشد یا شکل دیگری داشته باشد باید از بین نهادهای حقوقی کشور میزبان انتخاب شود.

بند دوم- مقایسه با نهادهای حقوقی مشابه

در حقوق ایران از گذشته برخی نهادهای حقوقی برای انجام فعالیتهای انتفاعی با مشارکت و همکاری اشخاص مختلف وجود داشته است. برخی از انواع عقود از قبیل عقد شرکت و مضاربه در واقع به عنوان وسیله ای برای اتحاد و یا چند شخص برای رسیدن به سود بیشتر تلقی شده اند. این عقود اخیرا با شکل گیری آنچه بانکداری بدون ربا خوانده می شود بعنوان وسیله ای برای اعطای وام به متقاضیان و دریافت بهره در ظاهری اسلامی به کار گرفته شده اند. علاوه بر اینها قانون تجارت نیز برخی نهادهای حقوقی نسبتاً جدید را به حقوق ما وارد نمود که مهمترین آنها شرکتهای تجارتی هستند و بعلاوه نهادهایی مانند حق العمل کاری ونمایندگی تجارتی را به رسمیت شناخت که همگی چارچوبهایی را برای فعالیتهای تجاری مشترک شکل می دهند.

در این بخش به بررسی این نهادها می پردازیم و آنها را با مفهوم جوینت ونچر مقایسه می نماییم تا تشابهات و بخصوص تمایزات آنها را بهتر درک نماییم. یادآوری این نکته لازم است که در این بحث جوینت ونچر را در هر دو مفهوم آن در نظر می گیریم یعنی هم به مفهوم وسیع آن که هر نوع همکاری تجارتی را در بر می گیرد و هم به مفهوم محدودتر آن که تنها فعالیتهایی را شامل می شود که با مدیریت مشترک طرفین انجام می گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 189

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید