دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر

عنوان : Elasto-Plastic Stresses in Thick Walled Cylinders

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Elasto-Plastic Stresses in Thick Walled Cylinders In the optimal design of a modern gun barrel, there are two main objectives to be achieved: increasing its strength-weight ratio and extending its fatigue life. This can be carried out by generating a residual stress field in the barrel wall, a process known as autofrettage. It is often necessary to machine the autofrettaged cylinder to its final configuration, an operation that will remove some of the desired residual stresses. In order to achieve a residual stress distribution which is as close as possible to the practical one, the following assumptions have been made in the present research on barrel analysis: A von Mises yield criterion, isotropic strain hardening in the plastic region in conjunction with the Prandtl-Reuss theory, pressure release taking into consideration the Bauschinger effect and plane stress conditions. The stresses are calculated incrementally by using the finite difference method, whereby the cylinder wall is divided into N-rings at a distance Dr apart. Machining is simulated by removing rings from both sides of the cylindrical surfaces bringing the cylinder to its final shape. After a theoretical development of the procedure and writing a suitable computer program, calculations were performed and a good correlation with the experimental results was found. The numerical results were also compared with other analytical and experimental solutions and a very good correlation in shape and magnitude has been obtained. @DOI: 10.1115/1.1593078# Introduction Increased strength-weight ratio and extended fatigue life are the main objectives of optimal design for the modern gun barrel. These can be carried out by generating a residual stress field in the barrel wall, a process known as autofrettage. There are two principal autofrettage processes. One is ‘‘hydrostatic,’’ based on the use of high hydrostatic pressure that is applied inside the tube and the second is ‘‘swaging,’’ which is based on the use of an oversized mandrel forced through the tube bore, thereby causing it to expand. The residual stresses, which have a compressive effect on the internal barrel surface, increase the barrel elastic strength pressure and slow down the development of cracks. Furthermore, it is sometimes necessary to machine the barrel to its final dimensions, which reduces the contribution of residual stresses. Since the basic data for calculating elastic strength pressure and fatigue life are derived from a precise distribution of the residual stresses, a theoretical solution for these stresses must be as close as possible to the practical one. Although there are many solutions which deal with the problem of determining stress distribution, none of them are completely satisfactory, since they are all based on certain assumptions on yield criteria and other effects. The simplest and most general theoretical treatment of the partially plastic thick-walled cylinder has been the use of the Tresca yield criterion, and the assumption of the elastic-perfectly plastic material, without the Bauschinger effect @1–3#. Using the von Mises or Tresca yield criteria together with a certain Bauschinger effect parameter @4–8#, a more precise solution for residual stress was developed, and a good correlation with the experimental results was achieved. The basic assumptions of the present research for the barrel analysis are: the von Mises yield criterion, isotropic strain hardening in the plastic region in conjunction with the Prandtl-Reuss theory, pressure release taking into account the Bauschinger effect @9#, and plane stress conditions ~often called ‘‘open end’’ conditions!.

تعداد صفحه : 5تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر:در طراحی بهینه یک لوله اسلحه مدرن دو هدف اصلی وجود دارد. 1-افزایش مقاومت به وزن و 2-افزایش عمر خستگی آن است. می تواند از طریق ایجاد یک میدان تنش پسماند در دیواره سیلندر به وجود امده که یک فرایند شناخته شده به عنوان اوتوفریتیژ است. این اغلب برای دستگاه های لوله ای جهت تنظیمات نهایی اوتوفریتیژ لازم است. چرا که در برخی از تنش های پسماند مورد نظر حذف می شود. به منظور دستیابی به توزیع تنش پسماند مناسب به صورت یک کار عملی فونمیزز مفروضات زیر را در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل معیار عملکرد فونمیزز،کرنش سختی ایزوتروپیک در منطقه پلاستیک را در رابطه با نظریه پراندل-رئوس و با در نظر گرفتن اثر تنش صفحه بائو شینگر در نظر گرفتیم تنش های تدریجی با استفاده از محاسبه روش اختلاط محدود که به موجب آن دیواره سیلندر با N حلقه که با یک فاصله مشخصΔr از هم جدا هستند،بررسی شد. ماشین کاری انجام شد که با از بین بردن حلقه ها از هردو طرف سیلندر بوده که در نهایت به شکل نهایی رسیدند.پس از توسعه نظری روش و نوشتن یک برنامه کامپیوتری مناسب محاسبات انجام شده و همبستگی خوبی با نتایج تجربی مشاهده شد. نتایج عددی نیز در مقایسه با سایر راه حل های تحلیلی و تجربی ارتباط بسیار خوبی را در رابطه با شکل واندازه بدست داد.مقدمه:افزایش نسبت مقاومت به وزن و عمر خستگی طولانی هدف اصلی از طراحی بهینه لوله اسلحه مدرن می باشد. این را می توان از طریق ایجاد یک میدان تنش پسماند در دیواره لوله که یک فرایند شناخته شده به عنوان اوتوفریتیز است را انجام داد. دوفرایند خودکار اصلی وجود دارد.تعداد صفحه:16قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید