دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فاسی :خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص

عنوان : NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF INITIALLY IMPERFECT SHALLOW SPHERICAL SHELLSt

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF INITIALLY IMPERFECT SHALLOW SPHERICAL SHELLSt ROBERT KAO Department of Civil, Mechanical, and Environmental Engineering, The George Washington University, Washington. D.C. 20052, U.S.A. (Received 5 October 1980) AbstracbCreep deformations and creep buckling times are obtained foraxisymmetric shallow spherical shells with and without initial imperfections. For nonlinear creeps, both strain-hardening and time-hardening rules are employed in the analysis;results indicate that strain-hardening yields better estimates of shell life than time-hardening. Results also show that the initial imperfection plays an important role in shortening shell creep buckling times. When compared with the experimental data of test specimens which possess very small departures from sphericity, it is observed that, in order to have a satisfactory prediction on both creep buckling times and creep deformations, in addition to fully taking into account the presence of initial imperfections, the analysis should adopt a mathematical creep model which includes not only the primary and the secondary creep but also the tertiary creep. INTRODUCTION It is well known that thin-walled structures, whose material deforms in consequence of creep, collapse if applied loads of constant magnitude act upon them for a sufficient time[l]. For uniformly loaded spherical shells, it is found that the length of the collapse time depends on the magnitude of applied pressure [2]. The collapse time, as may also be called the creep buckling time or the structure life, is referred to the passage of time between load application and structure failure. The calculation of collapse times along with creep deformations for axisymmetric shallow spherical shells is of major interest in this paper. A key element involved in the creep buckling analysis is the selection of constitutive equations to describe the creep behavior of the material[3-6]; an appropriate selection should provide a good approximation to the test data. If the equations selected only represent the secondary creep, a linear relationship between the creep strain and the time function evolves and the solution procedure to deal with this situation is very straightforward. On the other hand, if the equations represent either the primary or tertiary creep, a nonlinear relationship results. Two of widely adopted approaches to handle this rather complicated situation are time-hardening and strain-hardening rules@71. In general, predictions based on these two approaches are quite different, and a choice between them should depend on the comparison of their predictions with experimental data. Another key element is initial imperfections which, on many occasions, are directly resulted from the unavoidable inaccuracy of manufacturing process. It has been shown that initial imperfections have a great impact on reducing buckling pressures of spherical shells in both static and dynamic responses[8-IO]. As to their influence in the creep buckling analysis, there has been an indication that the collapse time of cylindrical shells is very much affected by the imperfection magnitude [ 11,121. In an earlier creep buckling analysis of shallow tThe research reported on here was supported by the Office of Naval Research, Contract Number NAVY 00014-75-C-0946. spherical shells[2], a huge discrepancy was found between theoretical predictions and experimental results on creep deformations and collapse times. The shell specimens used in experiments involved small departures from sphericity. But the theoretical study on the same specimens was performed by assuming the shells had no imperfections. Therefore, it may be quite reasonable to assume that initial imperfsctions, among other factors, are at least in part responsible for the aforementioned discrepancy. The objective of this paper is to utilize the large deformation creep buckling procedure to obtain creep deformations and creep buckling times for simply supported shallow spherical shells subjected to uniform external pressure. Solutions to be obtained include those of spherical caps with and without initial imperfections. A comparison of these solutions with experimental data[2] is intended to show the degree of sensitivity of the shell collapse time to initial imperfections. The comparison is also aimed at a close examination on the reliability of constitutive equations of creep adopted, from which a suggestion may be made on a more suitable choice of these equations to improve the theoretical predictions. As may be useful in practical designs, a plot of buckling pressure vs collapse time is presented which will demonstrate how the shell life expectancy is affected by the magnitude of applied pressure.

تعداد صفحه :12 تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص:چکیده:تغییر شکل خزش و کمانش بار خزش برای پوسته کروی متقارن کم عمق بدون عیب و نقض اولیه باشد. برای خزش غیر خطی، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانین تجزیه و تحلیل می باشد. نتایج نشان می دهد که بازده کرنش سختی بهتر از زمان سخت شدن می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که نقض اولیه نقش مهمی در کاهش خزش کمانش بار بازی می کند. هنگامی که با داده های تجربی نمونه آزمایش مقایسه می شود. دیده می شود که حرکت بسیار کوچکی به سمت کرویت مشاهده می شود. که به منظور یک پیش بینی رضایت بخش در هر دو خزش کمانش بار و خزش تغییر شکل است. علاوه براین به طور کامل تجزیه و تحلیل باید براساس یک مدل خزش ریاضی باشد. که شامل خزش اولیه، ثانویه و خزش سوم می باشد.مقدمه :به خوبی شناخته شده است که ساختار دیواره نازک مواد در اثر تغییر شکل ناشی از خزش در راستای وجود بارهای ثابت در زمان کافی بوده است. برای پوسته کروی یکنواخت وقتی بارگذاری انجام می شود. آن به زمان بستگی داشته و شکست بستگی به طور زمان دارد. زمان به عنوان عامل شکست نیز می تواند نام گذاری شود چرا که خزش در زمان مشخص در حین اعمال بار بوده و شکست ساختار اتفاق می افتد. محاسبه بار همراه با تغییر شکل خزش برای پوسته کروی کم عمق متقارن دلیل اصلی تحقیق زیر می باشد.تعداد صفحه:29قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید