دانلود پایان نامه:بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوف و عرفان اسلامی

عنوان : بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی

بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

 

استاد راهنما:

حجه الاسلام و المسلمین دکتر الهی منش

استاد مشاور:

حجه الاسلام و المسلمین علی فضلی

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالببخش اول: احوال و آثار علمی... 1
 1. فصل اول: احوال. 2
1ـ 1. زندگی‌نامه. 21ـ 2. شخصیت علمی.. 61ـ 2ـ 1. تحصیل در تون. 61ـ 2ـ 2. تحصیل در مشهد. 71ـ 2ـ 3. تحصیل و تدریس در اصفهان. 81ـ 2ـ 4. تحصیل و تدریس در تهران. 121ـ 2ـ 5. اشتغالات علمی.. 191ـ 3. فاضل تونی از دیدگاه بزرگان. 21حضرت آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی.. 21آیت‌الله بروجردی.. 22شهید مطهری.. 22محمدعلی فروغی و علی اکبر دهخدا 22سید جلال الدین آشتیانی.. 23
 1. فصل دوم: شاگردان برجسته. 26
2ـ 1. شاگردان برجسته حوزوی.. 262ـ 1ـ 1. عبدالله جوادی آملی.. 26لطائف استاد فاضل تونی در بیان علامه جوادی آملی.. 282ـ 1ـ 2. حسن حسن‌زاده آملی.. 33فاضل تونی در بیان استاد حسن‌زاده آملی.. 342ـ 1ـ 3. سید رضی شیرازی.. 362ـ 2. شاگردان برجسته دانشگاهی.. 372ـ 2ـ 1. محمد خوانساری.. 37فاضل تونی در بیان خوانساری.. 392ـ 2ـ 2. علی‌اکبر سیاسی.. 46فاضل تونی در بیان دکتر سیاسی.. 472ـ 2ـ 3. ذبیح‌اللّه صفا 51فاضل تونی در بیان ذبیح الله صفا 522ـ 2ـ 4. محمدعلی فروغی.. 552ـ 2ـ 5. سید جعفر سجادی.. 562ـ 2ـ 6. حسن ملکشاهی.. 58
 1. فصل سوم: وفات... 59
3ـ 1. سکته قلبی.. 593ـ 2. همسر وفادار. 603ـ 3. خاطره‌ای ناگوار از درس شفای استاد 603ـ 4. بیان دکتر سیاسی.. 623ـ 5. دوران بیماری فاضل در بیان رضازاده شفق.. 633ـ 6. عروج.. 643ـ 7. سنگ مضجع شریف.. 65
 1. فصل چهارم: آثار علمی.. 68
4ـ 1. تعلیقه بر مقدمه شرح فصوص الحکم. 694ـ 2. الهیات.. 714ـ 3. حکمت قدیم. 744ـ 4. ترجمه فنون سماع طبیعی شفا 754ـ 5. کتاب منطق.. 764ـ 6. منتخب آیات قرآن و نهج‌البلاغه. 774ـ 7. منتخب کلیله و دمنه‌ و ابن خلّکان. 774ـ 8. علم رجال و علم الحدیث.. 784ـ 9. مجموعه‌ی وعظ و خطابه. 784ـ 10. کتاب صرف.. 794ـ 11. قسمت نحوِ کتاب‌های صرف و نحو و قرائت عربی.. 794ـ 11ـ 1. نکته. 794ـ 12. برخی از دیدگاه‌های علمی.. 814ـ 12ـ 1. اختیار. 814ـ 12ـ 2. فاعل بالتسخیر. 814ـ 12ـ 3. حدوث زمانی.. 824ـ 12ـ 4. سنخیت حکم. 83بخش دوم: بینش عرفانی... 84الف) وجود شناسی عرفانی.. 86
 1. فصل اول: حقیقت وجود و توحید در عرفان. 86
1ـ 1. وجود من حیث هو هو. 861ـ 1ـ 1. حقیقت حقه‌ی وجود 871ـ 1ـ 2. اشتراک معنوی مفهوم وجود 881ـ 1ـ 3. وجود خارجی و وجود ذهنی.. 911ـ 1ـ 4. حقیقت وجود 921ـ 1ـ 5. حقیقتِ واحدِ وجود 931ـ 2. وحدت شخصی وجود 931ـ 2ـ 1. وجوب وجود 941ـ 2ـ 2. حقیقت مقابل ظل.. 96
 1. فصل دوم: اسما و صفات الهی.. 97
2ـ 1. اسم عرفانی.. 972ـ 2. فرق بین اسم و صفت.. 982ـ 3. رابطه‌ی اسم با صفت.. 992ـ 4. عینیت علم و ذات.. 1002ـ 5. کیفیت علم به ذات و ما سوا 1012ـ 6. عدم عینیت علم با عقل اول. 1012ـ 7. نقد قول طالِس مَلَطِی.. 1022ـ 8. علم به کنه وجود 1042ـ 9. جوابِ شبهه‌ای پیرامونِ نسبت عقل اول به عالم کبیر. 104نفس الامر. 106تطابق عقل اول با نفس الامر. 108
 1. فصل سوم: اعیان ثابته (علم ربوبی) 109
3ـ 1. کیفیت علم حق.. 1093ـ 2. تبعیت اعیان ثابته از اسماء و صفات.. 1133ـ 3. فیض اقدس و فیض مقدس... 1153ـ 4. اعیان ممکن و ممتنع. 1173ـ 5. قابلیت وفاعلیت اعیان. 1183ـ 6. امتیاز اسماء 1203ـ 7. کیفیت علم نفس به اشیاء 121ب) جهان شناسی عرفانی.. 124
 1. فصل اول: جوهر و عرض... 124
1ـ 1. جوهر و عرض در عرفان. 1241ـ 2. جنس جوهر. 1251ـ 3. جوهر، حقیقت وجود 125
 1. فصل دوم: حضرات خمس... 127
2ـ 1. مظاهر الهی.. 1272ـ 2. کلمات وجودیه. 1282ـ 2ـ 1. اقسام کلمات وجودیه. 1292ـ 3. عوالم پنجگانه. 130نَفَس رحمانی.. 132جایگاه نفس رحمانی.. 132نَفَس رحمانی و نَفَس انسانی.. 133حضرت اول (تعین اول و ثانی) 134عماء 135أنا نقطه باء بسم الله.. 136
 1. فصل سوم: عالم مثال و ملکوت.. 137
3ـ 1. عالم مثال، مرتبه‌ای از عوالم روحانی.. 1373ـ 2. عالم مثال نزد حکما 1383ـ 3. اشارات اخبار معصومین بر وجود عالم مثال. 139
 1. فصل چهارم: کشف و شهود ربانی.. 141
4ـ 1. کشف.. 1414ـ 2. کشف عرفانی.. 1424ـ 3. اقسام کشف.. 143ج) انسان شناسی.. 145
 1. فصل اول: جامعیت انسان از منظر عرفان. 145
1ـ 1. انسان کامل مظهر اسم جامع الله.. 1451ـ 2. جامعیت انسان کامل.. 1461ـ 3. سرِّ هبوط آدم 1481ـ 4. انسان کامل عالم صغیر. 149
 1. فصل دوم: عالم کبیر، صورت حقیقی انسانی.. 149
2ـ 1. حقیقت انسانی.. 1492ـ 2. حقیقت محمدیه. 1512ـ 2ـ 1. جامعیت حقیقت محمدیه. 1512ـ 2ـ 2. تخصیص حقیقت محمدیه به فاتحه الکتاب.. 152
 1. فصل سوم: اسما و مراتب روح اعظم در عالم انسانی.. 153
 2. فصل چهارم: معاد از منظر عرفان. 154
4ـ 1. قیامت.. 1544ـ 2. انواع قیامت.. 1554ـ 3. مقهوریت کثرات در روز قیامت.. 156
 1. فصل پنجم: نبوت و ولایت عرفانی.. 157
5ـ 1. صاحب ولایت کلیه. 1585ـ 2. ولایت عامه و خاصه. 1595ـ 3. ولایت محمدیه. 1595ـ 4. شرافت ولایت بر نبوت.. 161کتابنامه. 164چکیدهپژوهش پیش رو، جستجویی است در خصوص زندگی‌نامه، آثار، و اندیشه‌های عرفانی حکیمِ عارف، فقیهِ فیلسوف، ادیبِ یگانه، تلمیذُ النوادر و استاذُ المتأخرین من الأکابر حضرت آیه الله حاج شیخ محمد حسین فاضل تونی ـ رحمه الله علیه ـ که همه‌ی عمر پر برکتش وقف علم‌اندوزی و پژوهش و شاگردپروری و خدمت به اسلام، به ویژه دستگاه عرفان شیعی بوده است.استاد با توجه به این که در فقه و اصول، شاگردیِ بزرگانی همچون آخوند فشارکی و حاج شیخ عبد الله گلپایگانی را کرده، و در فلسفه و عرفان در ابتدا از محضر جهانگیر خان قشقایی و آخوند ملا محمد کاشی و نهایتاً از خرمن پر بار حکیم واله و عارف نامدار آقا میرزا هاشم اشکوری خوشه‌چینیِ کرده است، انسانی جامع الأطراف بوده و صدر و ذیل دین شریف اسلام را با تخصص ویژه‌ای در هر رشته به خوبی می‌شناخته است؛ لکن گرایش و علاقه‌ی شخصی ایشان به فلسفه و عرفان این عارف قرن چهاردهم را یک فیلسوف و عارف علمی و عملی معرفی کرده است.مرحوم فاضل تونی را می‌توان از شارحان کم‌نظیر فارسی زبان مقدمه‌ی قیصری دانست. توضیح مختصر، کلام شیوا و گویا و دقت نظر به مبانی فلسفی و عرفانی در جای جای شرح این دانشمند فرهیخته به وضوح قابل مشاهده است.گرچه در ظاهرشرح وی را شاید ‌نتوان شرحی نقادانه دانست؛ لکن در عین چیره‌دستی در ارائه‌ی شرحی دقیق، لابه‌لای کلامش سخن منتقدین ابن عربی و قیصری را رد کرده و عمدتاً نظر شارح و ماتن فصوص الحکم را تشریح و تثبیت می‌کند.جناب فاضل تونی در شرح وتثبیت معارف اصیل عرفان اسلامی از جمله وحدت وجود،  تبیین اوصاف حق، تصویر رابطه هستی با حضرت احدیت، نقش انسان کامل و رابطه‌ی آن با نبوت و ولایت عرفانی، به بهترین وجه از عهده‌ی آن برآمده است.استاد در زندگی علمی خود همواره حرص و ولع فراوانی به کسب دانش داشته است، به نحوی که در زمان تلمّذ نزد استاد فرهیخته آقامیرزا هاشم اشکوری، خود به تدریس کتاب‌های عمیق فلسفی و عرفانی می‌پرداخته و از این رو بعد از درگذشت استاد، کرسی تدریس به ایشان روی می‌آورد. او در مقام تدریس نیز در حوزه و دانشگاه، همیشه در اندیشه استاد پروری بوده و ازدیاد شاگردان برای او اهمیتی نداشته است.از شاگردان سرآمد ایشان در حوزه می‌توان به حضرات آیات جوادی آملی و حسن‌زاده آملی و در دانشگاه به دکتر محمد خوانساری و دکتر حسن ملکشاهی اشاره نمود.کلید واژه‌ها: فاضل تونی، عرفان اسلامی، عارفان شیعه، فیلسوفان مسلمان، وحدت وجود، اسماء و صفات الهی، حضرات خمس، حقیقت محمدیه، انسان کامل، نبوت و ولایت عرفانی.پیشگفتاربیان تحقیقمرحوم علامه فاضل تونی از جمله‌ی برجسته‌ترین عالمان شیعی قرن چهاردهم بوده است که در زمینه‌هایی گوناگون علمی همچون ادبیات عربی و فارسی، فقه و اصول، رجال، هیءت و نجوم، ریاضی و فلسفه و نهایتاً عرفان اسلامی، تبحّر و تضلّع خاص داشته است. لکن به جهت علاقه شخصی و تدریس‌های متداول حوزوی و دانشگاهی در علم فلسفه و عرفان، وی را بیشتر به عنوان یک فیلصوف و عارف می‌شناسند. با رجوع به آثار چاپ شده‌ی معظم له مشخص می‌گردد که ایشان علاوه بر علوم عقلی به علوم نقلی نیز توجه خاص داشته تا آنجا که با این که ایشان بسیار کم دست به قلم می‌شدند، لکن در علم رجال و حدیث نیز از ایشان کتابی به چاپ رسیده است و همچنان که بیان شد به علت علاقه شخصی به علوم عقلی بیشتر آثار ایشان در این علوم نگاشته و املا شده است.با توجه به این که فاضل تونی در فلسفه و عرفان شاگردی بزرگان و نحاریری همچون آخوند ملا کاشی و جهانگیر خان قشقایی و عارف کم‌نظیر میرزا هاشم اشکوری را کرده است و همچنین استادی اعاظمی چون حضرات آیات حسن‌زاده و جوادی آملی را نموده، مشخص می‌گردد که ایشان یک شخصیت برجسته‌ی عرفانی و حلقه‌ی اتصال شاگردان مرحوم آقا محمدرضا قمشه‌ای به دست پرورده‌های خویش می‌باشد.این مهم زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بعد از میرزای اشکوری کرسی تدریس بدون هیچ بدیلی به ایشان روی می‌آورد و وی جانشین آن عارف سترگ می‌گردد.در این نوشتار سعی شده است که اولاً احال و شخصیت کم‌نظیر مرحوم فاضل تونی به صورت دقیق بررسی گردد و ثانیاً آثار علمی ایشان معرفی و واکاوی شده و در نهایت عمده‌ی اندیشه‌های عرفانی ایشان به صورت تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.تعداد صفحه : 188قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید