دانلود پایان نامه:بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دوره ی ایلخانی و تیموری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فلسفه هنر

عنوان : بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دوره ی ایلخانی و تیموری

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  فلسفه هنر

بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دوره­ی ایلخانی و تیموری

استاد راهنما:

جناب آقای  دکتر سیدرضی موسوی گیلانی

 

استاد مشاور:

جناب آقای احمد شهدادی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

سئوال اصلی.. 3

سئوالات فرعی.. 3

ضرورت بحث.. 4

پیشینه ی بحث.. 4

فرضیه. 5

روش… 5

ساختار. 7

فصل دوم: دوره ایلخانان

بخش اول: بررسی وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوره ایلخانی.. 9

2ـ1ـ1ـ علت حمله مغول به ایران. 9

الف) حادثه اترار. 10

ب) جهانگشایی امپراتوری چنگیزی.. 11

ج) اختلافات ارضی.. 12

2ـ1ـ2ـ ادوار عصر مغول. 12

2ـ1ـ3ـ شجره نامه ایلخانان. 15

2ـ1ـ4ـ دین و مذهب ایلخانان. 16

2ـ1ـ5ـ روابط خارجی ایلخانان. 26

2ـ1ـ6ـ فقه و تصوف در جامعه ایلخانی.. 28

2ـ1ـ7ـ زوال حکومت ایلخانی.. 31

بخش دوم: بررسی وضعیت نگاگری در دوره ایلخانی.. 32

2ـ2ـ1ـ پیشینه هنر کتاب آرایی.. 32

2ـ2ـ1ـ1ـ کتاب آرایی در ایران قبل از اسلام 32

2ـ2ـ1ـ2ـ نقاشی و کتاب آرائی از اسلام تا دوره ایلخانی.. 34

2ـ2ـ1ـ3ـ نقاشی و کتاب آرایی در دوره ایلخانی.. 38

2ـ2ـ2ـ کتابخانه ایلخانی.. 41

2ـ2ـ3ـ شمایل نگاری.. 50

2ـ2ـ3ـ1ـ اولین تصاویر در نگارگری ایران. 50

2ـ2ـ3ـ2ـ بررسی علل افول شمایل نگاری در دوره ماقبل ایلخانی.. 56

2ـ2ـ3ـ3ـ بررسی علل شکل گیری شمایل نگاری در دوره ایلخانی.. 68

2ـ2ـ3ـ4ـ بررسی محتوایی و تکنیکی نگاره‌های جامع التواریخ.. 80

2ـ2ـ3ـ5ـ بررسی محتوایی و تکنیکی نگاره‌های آثارالباقیه. 96

2ـ2ـ3ـ6ـ بررسی محتوایی و تکنیکی نگاره‌های معراج نامه. 104

2ـ2ـ3ـ7ـ بررسی تطبیقی نگاره‌های جامع التواریخ، آثارالباقیه و معراج نامه. 111

فصل سوم: دوره تیموریان

بخش اول: بررسی وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوره تیموریان. 118

3ـ1ـ1ـ علت حمله تیمور به ایران. 118

3ـ1ـ2ـ ادوار عصر تیموری.. 121

3ـ1ـ3ـ شجره نامه تیموری.. 124

3ـ1ـ4ـ دین و مذهب تیموریان. 125

3ـ1ـ5ـ روابط خارجی تیموریان. 131

3ـ1ـ6ـ فقه و تصوف در جامعه تیموریان. 136

3ـ1ـ7ـ زوال حکومت تیموریان. 139

بخش دوم: بررسی وضعیت نگارگری در دوره تیموری.. 140

3ـ2ـ1ـ نگارگری و کتاب آرایی در دوره تیموری.. 140

3ـ2ـ2ـ کتابخانه تیموری.. 146

3ـ2ـ3ـ شمایل نگاری.. 149

3ـ2ـ3ـ1ـ بررسی عوامل شکل گیری شمایل نگاری در دوره تیموری.. 149

3ـ2ـ3ـ2ـ بررسی تکنیکی و محتوایی نگاره‌های مکتب شیراز. 156

3ـ2ـ3ـ3ـ بررسی تکنیکی و محتوایی نگاره‌های مکتب هرات اول. 157

3ـ2ـ3ـ4ـ بررسی تکنیکی و محتوایی نگاره مکتب هرات پسین.. 169

3ـ2ـ3ـ5ـ بررسی تطبیقی نگاره‌های مکتب شیراز و هرات.. 171

نتیجه گیری.. 173

فهرست منابع. 178

 

چکیده

موضوع این پایان نامه بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دوره­ ایلخانی و تیموری است. در حقیقت، سئوال اصلی این نوشتار این است که چه عللی موجب شدند تا هنر شمایل­نگاری در این دو برهه­­ تاریخی به وجود آید؟ اگرچه تحقیق در این باره با محدودیت منابع همراه است و هنوز در این عرصه کار مستقل و جدی صورت نگرفته است اما نگارنده کوشید تا با استفاده از روش کتابخانه­ای به این مسأله بپردازد.

در عصر ایلخانان، روابط خارجی ایران با چین و اروپا، پیشینه­ی­ دینی غازان­خان و اولجایتو، مصورسازی کتب تاریخی چون جامع التواریخ و آثارالباقیه و جواز فقهی دانشمندان شیعه و سنی نسبت به نگارگری، زمینه‌های لازم را برای شمایل­نگاری فراهم کردند اما در رابطه با علت شکل­گیری شمایل در این دوره دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است: برخی بر این باورند که هنرمندان به منظور تبلیغ دین اسلام دست به چنین کاری زدند و در مقابل، بعضی علت آن را بحران مشروعیت دربار می­دانند.

البته در دوره­ی­ تیموریان نیز جریان شمایل­نگاری ادامه یافت و در این باره امور متعددی چون سنت شمایل­نگاری برجای مانده از دوره­­­ی ایلخانان، علاقه­­مندی حکام به مصورسازی نسخ تاریخی و شعر، احترام و توجه تیموریان به خاندان پیامبر و اجازه­­ی فقهای شیعه و سنی نسبت به نگارگری موجب شدند تا باری دیگر، زمینه‌های شمایل­نگاری برای هنرمند مسلمان فراهم آید. در این دوره، تصوف و حکومت دو عنصری هستند که از عوامل اصلی پیدایش شمایل در مکاتب سه گانه­ شیراز، هرات اول و هرات دوم شدند.

کلیدواژه‌ها: ایلخانان، تیموریان، شمایل، شمایل­نگاری، نگارگری

فصل اول: کلیات

مقدمه

با طلوع اسلام، انسان های پاک و مقدسی با عنوان پیامبر و ائمه ظهور کردند که با هدایت­گری های خود بشر را به سر منزل حقیقت رهنمون ساختند. در زمان حیات این انسان های کامل، مردم می­توانستند ـ هر چند با زحمت و طی مسافت های طولانی ـ به فیض دیدار ایشان نائل آیند و از خرمن علم و دانش آنها بهره­مند گردند، اما در عصر فقدان ائمه و غیبت آخرین امام از پیشوایان شیعه (عج)، به جهت محرومیت از دیدار و معاشرت با آنان و از طرفی تقدس وجودی معصومین، تصاویری از این بزرگان رواج یافت که ذهن مخاطبین خود را با پرسش هایی مواجه کرد. سئوالاتی از این قبیل که آیا چهره­ی پیامبر یا ائمه این چنین بوده است؟ میزان اعتبار این تصاویر تا چه حدی است؟ منشا پیدایش این تصاویر از کجاست؟ و…. با توجه به زمان ترسیم این تصاویر، می­توان اذعان داشت که این تصاویر غیرواقعی و ساخته و پرداخته­ی ذهن هنرمندان است. البته ممکن است که برخی در مکاشفات یا رؤیاهای خود چهره­ی پیامبر یا امامان را مشاهده کنند و سپس آن را به تصویر کشند ولی خواب یا مکاشفه نمی­تواند حجتی در این باره به حساب آید.

به لحاظ تاریخی، ریشه­ی کشیدن تصاویر پیامبر و ائمه در نقاشی ایرانی به دوره­ی ایلخانان باز     می­گردد و اگر تصاویری پیش از این دوره وجود داشته باشد، بسیار اندک و ناچیز است. از این رو، تاریخ شکوفایی این هنر را باید در عصر ایلخانان جستجو کرد. اما این سنت در همین مقطع تاریخی متوقف نماند بلکه در دوره­ی تیموریان نیز ادامه یافت.

تعداد صفحه : 189

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید