دانلود پایان نامه:طراحی ساختمان اداری شهرداری ایلام

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : طراحی ساختمان اداری شهرداری ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

گروه معماری

عنوان پایان‌نامه:

طراحی ساختمان اداری شهرداری ایلام

استاد مربوطه:

جناب آقای مهندس شهامت

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحهفصل اول: تعاریف وکلیاتاداره 15نظام یا سیستم. 15تاریخچه نظام اداری در جهان. 15نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران. 15دوران قبل از اسلام. 16نظام اداری مادها 16دوران هخامنشیان. 16دوران تسلط مقدونی ها بر ایران. 17دوره اشکانیان. 17دوران ساسانیان. 17سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام. 17دوران امویان. 17دوران عباسیان. 18دوران تیموریان. 18دوران صفویان. 18دوران افشاریان. 18دوران قاجاری ها 18دوران پهلوی.. 19جمهوری اسلامی ایران. 19فصل دوم:  بررسی نمونه های مشابهشهرداری تهران. 21ساختمان شهرداری تبریز. 24ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین.. 27ساختمان اداری سویس ری.. 31مراحل طراحی بنا 32فصل سوم: مبانی نظری طرحاز بلدیه تا شهرداری.. 36ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری.. 38نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری.. 38ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری.. 39عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری.. 40بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری.. 41برنامه کالبدی یک ساختمان اداری.. 41تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی.. 42الگوی ناحیه ای.. 42الگوی خطی.. 42الگوی شعاعی.. 43الگوی حیاط مرکزی.. 43فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سایتاستان ایلام. 47بررسی موقعیت شهرستان ایلام. 47وضعیت اقتصادی.. 47بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. 48آب و هوای منطقه. 48اقلیم استان. 50پراکندگی بارش در استان ایلام. 50دمای هوا در استان ایلام. 51میزان بارندگی.. 51روزهای یخبندان. 51بادهای مسلط.. 51رطوبت نسبی.. 52ادبیات قومی استان. 52صنایع دستی.. 53فصل پنجم:  استانداردها و ریز فضاهامساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه. 55مساحت زیر بنا 55جمعیت اداری.. 55مساحت سرانه. 55مساحت سرانه زیر بنا 55مساحت سرانه زیربنا 55مساحت سرانه خالص زیر بنا 56ضریب گردش طبقات تیپ... 56سهم تاسیسات از زیر بنا 56سرانه مصرف گرما (سرما) 56سرانه پارکینگ( سرپوشیده) 57ضرایب گردش... 57ضریب گردش افقی.. 57ضریب گردش عمودی.. 57مساحت سرانه ناخالص زیربنا 58ملاحظات برنامه ریزی.. 58فضا و مصالح.. 59ساختارهای سقف... 60طراحی مدولار. 62شبکه های طراحی.. 62شبکه های شکل دهی عمودی.. 63ستون ها 63شبکه شکل دهی افقی.. 63شبکه های اثاثیه. 64شبکه های ساختمانی و تاسیساتی.. 64تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار. 64سیرکولاسیون. 66راهروها 66پلکان ها 67مبلمان اداری.. 67وسایل و لوازم کار اداری.. 70الف)  موقعیت ها 70ب)  انتخاب اثاثیه. 70وسایل کار درایران. 70ملاحضات در چیدمان. 71تنظیم فضا با تغییرات... 72طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری.. 73عملکرد فضائی و محدودیت ها 73آثار عوامل طبیعی بر انسان. 74دمای محیط.. 74سرو صدا 74نور. 75نور طبیعی.. 75نور مصنوعی.. 76رنگ... 77بافت... 79دید های خارجی و داخلی.. 80زیبا شناسی.. 82فرم. 82حفاظت و امنیت... 82الف)  حفاظت... 82ب)  توصیه های حفاظت و ایمنی.. 83اقدامات آکوستیکی.. 83توصیه‌های روان شناسی محیط کار. 84ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی.. 86فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طراحیشهرایلام. 89سایت انتخاب شده 89تحلیل سلیت... 90سیرتکوین حجم. 90فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوطمنابع وماخذ. 93 

چکیده

نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمانهای اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
  • ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
  • افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
  • کاهش زمان انجام کار
  • جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
  • کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
  • حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
  • ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع

فصل اول:

تعاریف وکلیات

اداره

دیر زمانی نیست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جایگاه فیزیکی و یا نوعی ساختمان شده است. این ادارات قالب فیزیکی معینی برای عملکرد خود ندارند. در این گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق می یابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاص که براساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. بدین معنی که تصمیم هایی اتحاذ می نمایند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند.

نظام یا سیستم

مجموعه ای از افراد است که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و نقش معینی را ایفا می کنند. هر نظامی در درون خود از خرده نظام هایی تشکیل می شود.

تاریخچه نظام اداری در جهان

سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راههای ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.در چین باستان نیز با استفاده از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.

نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران

تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.تعداد صفحه : 93قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید