دانلود پایان نامه معماری:فرهنگسرا

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : فرهنگسرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

گروه معماری

عنوان پایان‌نامه:

فرهنگسرا

استاد مربوطه:

خانم سارا مرادبیگی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه‌گری، دوزندگی و ... فراهم میکنند. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. در ایران تا امروز بیشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شده اند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود. لزا اینجانب موضوع پایان نامه کارشناسی خود را مرکز فرهنگی در شهرایلام بیان کردم  البته برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نیز می‌پردازند. که فرهنگسرای مد نظر دارای این ویژگی نمی باشد و مختص شهر ایلام است همچنین بسیاری از فرهنگسراها ویژه‌کار تخصصی اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری کرده متمرکز می‌سازند فرهنگسراها برپایه شیوه فعالیت به یکی از محورهای سه گانه شخصیت (کیستی)، محتوا (درونمایه) و نهاد می‌پردازند فرهنگسراهای شخصیت محور، عبارت‌اند از فرهنگسراهای کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، دختران، بانو، و سالمند. فرهنگسراهای محتوا محور، عبارت‌اند از: اندیشه، قرآن، ولاء، انقلاب، پایداری، هنر، ملل، قانون، تیره‌ها (اقوام)، ورزش، ماه‌ بهمن، کار، دانش‌ها، تندرستی، طبیعت، و فناوری اطلاعات فرهنگسراهای نهاد محور، عبارت‌اند از خانواده، مدرسه، و شهرکه این فرهنگسرا از نوع سوم بوده ونهاد محور می باشد تحت عنوان فرهنگسرای شهر... 

فهرست مطالب

عنوان                      صفحهچکیده ‌زمقدمه. ‌حفصل اول: تعاریف وکلیات... 1فرهنگ چیست؟. 2واژه ‌شناسی فرهنگ در زبان فارسی.. 2واژه‌ شناسی فرهنگ در زبان‌های اروپایی.. 2تعریف هنجاری از فرهنگ... 4لینتون ۱۹۴۵. 4کلاکن – ۱۹۵۱. 5سوروکین ۱۹۴۹. 5فورد. 5استیو وارد ۱۹۵۰. 5یانگ ۱۹۳۴. 5اسکود. 5فورد ۱۹۴۲. 5کلیفورد گیرتز. 6ساختمان فرهنگی.. 6ایدئولوژی و فرهنگ... 6فرهنگسرا چیست... 6فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه. 8نمونه داخلی.. 9فرهنگسرای نیاوران. 9فرهنگسرای دانشجو (شفق) 11نمونه های خارجی.. 12مرکز فرهنگی فناوری های فضایی اروپا 12مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو. 16فصل سوم: مبانی نظری طرح.. 18رابطه دین و فرهنگ... 19در شاهنامه آمده است... 20فرهنگ در دوران اخیر. 20تحول معنای فرهنگ... 21پیشینه فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی.. 27فرهنگسرا در اروپا 27فرهنگسرا در فرانسه. 28فرهنگسرا در اتحاد شوروی.. 28فرهنگسرا در ژاپن.. 29پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران. 30فصل چهارم: بستر طرح ومطالعات سایت... 32گستره استان ایلام. 33آب و هوای منطقه. 33استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است... 34آب و هوای استان ایلام  به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود. 35پراکندگی بارش در استان ایلام. 35دمای هوا در استان ایلام. 35جغرافیای طبیعی و اقلیم استان. 36موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان. 37جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان. 38جغرافیاى تاریخى استان. 39نقش‌برجسته‌ها و کتیبه‌های استان ایلام. 41نقش برجسته‌ گل گل.. 42سنگ نوشته‌ نخچیر. 42سنگ نوشته‌ حسین‌قلی‌خان والی.. 43سنگ نوشته‌ قلعه والی.. 43سنگ نوشته‌ میمه. 43سنگ نوشته‌ قوچعلی.. 43فصل پنجم: استانداردهاوریزفضاها 44لابی وزیر مجموعه های آن شامل.. 45لابی وتشکیلات اداری.. 45غرفه ها فروش محصولات فرهنگی و هنری.. 46آمفی تئاتر. 46سالن انتظار. 46ورودی.. 47گیشه. 47راهروهای سالن نمایش... 47صندلی تماشاگران. 47ورودی ها و خروجی های سالن.. 48سرویس های بهداشتی.. 48اتاق پروژکتور و ملحقات آن. 48پرده نمایش فیلم. 49کتابخانه. 49حفظ ایمنی.. 49میزان فضاهای کتابخانه. 50ابعاد واستاندارد های پیشخوان و برگه دان. 50استانداردابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها 50طول قفسه ها 50ارتفاع قفسه ها 51استاندارد میزها 51میز های 1 نفره 51میزهای 2 نفره 51میزهای طولانی.. 51نور پردازی.. 51روشنایی توصیه شده 52آکوستیک... 52تهویه ی مطبوع. 52گالری ها 52ساختار عمومی گالری ها 52ترتیب قرار گیری اشیاء. 53نورپردازی گالری ها 53الف) نور پردازی طبیعی (نور روز) 53ب) نور پردازی جانبی(افقی) 54ج) نور پردازی مصنوعی.. 54حرکت و دسترسی گالری ها 54تنظیم شرایط محیطی.. 54تهویه ی مطبوع. 55آکوستیک... 55حریق.. 55ساختار عمومی فضاهای نمایشی.. 55نور پردازی صحنه. 56آکوستیک... 56ایمنی از حریق.. 56کلاس های آموزشی.. 57تجهیزات کلاس درس... 57محل کلاس... 58بار. 58نور. 58نسبت ابعاد. 59صدا 59شکل.. 59مرکز رایانه. 60نمازخانه. 61تریا و رستوران. 61پارکینگ ها 61فضای سبز. 62فصل ششم: سیرتکوین ایده وروند طرح.. 63تصویر ماهواره ای از شهر ایلام جهت معرفی بهتر. 64تصویر ماهواره ای از سایت... 65تحلیل سایت... 65ایده اصلی برای طراحی فرهنگسرا بر اساس تفکیک فضاها 66روند تکوین حجم. 67دیاگرام ارتباطی فضاهای مختلف فرهنگسرا 68پلان نهایی تایید شده به همراه محوطه اطراف... 69فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط.. 70منابع و مأخذ. 86

مقدمه

دلت دار زنده به فرهنگ و هوش------ به بد در جهان تا توانی مکوشکسی کش بود مایه و سنگ آن------دهد کودکان را به فرهنگیانز فرهنگ و از دانش آموختن------سزد گر دلش باید افروختنچنین داد پاسخ بدو رهنمون------که فرهنگ باشد ز گوهر فزونکه فرهنگ آرایش جان بود-------زگوهر سخن گفتن آسان بودگهر بی هنر زارو خوارست وسست------به فرهنگ باشد روان تندرستسپردن به فرهنگ فرزند خرد-------که گیتی به نادان نباید سپرد

فصل اول

تعاریف وکلیات

فرهنگ چیست؟

در دانشنامه ویکیپیدیا فرهنگ اینگونه تعریف شده است:در یک نگاه فرهنگ را ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه‌ی خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.هر منطقه از هرکشوری می‌تواند فرهنگی متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیله‌ی آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیله‌ی وراثت منتقل می‌شود.

واژه ‌شناسی فرهنگ در زبان فارسی

فرهنگ فارسی معین واژه‌ی «فرهنگ» را مرکب از دو واژه‌ی «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.واژه‌ی فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که در فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.با مطالعه‌ی متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژه‌ی «فرهنگ» از دوره‌ی پارسی میانه است که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت. در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سعدی، مانوی و ... کلمه‌ی فرهنگ را می‌توان بازشناخت. در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان» و «کارنامه‌ی اردشیر بابکان» کلمه‌ی فرهنگ به کار رفته‌است؛ همچنین در شاهنامه‌ی فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران، فرهنگ علاوه ‌بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد. در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که تا بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.تعداد صفحه : 80قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید