دانلود پایان نامه : ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

گرایش : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

استاد راهنما : آقای دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور: آقای حامد فضل الله تبار

 ( تابستان 1393)

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهدر سازمان بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با واحد ها و ارتباطات زیادی مواجهه هستیم. به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx[1]) به ارتقای این واحدها کمک میکند و با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و جلوگیری از گسترش بی رویه واحدها و بعضاً با تعطیل کردن پاره ای از بخش­های خط تولید و سپردن کار تولید قطعه ها و حتی بخش طراحی و مونتاژ کالا به واحدهای دیگر، حجم تولید را تا چند برابر افزایش می­دهند و می توانند بیشترین نوآوری و تنوع را به تولیدات خود بدهند. این سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند، که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی و بهبود یکپارچگی می باشد. در این تحقیق،یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی درسازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.کلمات کلیدی: سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا، نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(SPX)، چارچوب استراتژیک فهرست رئوس مطالبفصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق11-1 مقدمه21-2 طرح مسئله21-3 مفروضات31-4 اهداف تحقیق31-5 محدوده پایان نامه41-6 مراحل انجام تحقیق 41-7 ساختار پایان نامه 6فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق72-1 مقدمه82-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی82-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی82-2-2 شرایط تاسیس یکSPX  112-2-3 خدمات SPX ها112-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی112-2-5 خدمات مورد انتظار از یک مرکز اطلاعاتی SPX 122-2-6 سازمان بزرگ مقیاس132-3 تعریف معماری سرویس گرا132-4 تعریف سرویس 152-5 سرویس های وب 162-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی172-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند182-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع می شوند192-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند192-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند192-6-5 توصیفات سرویسها 202-7  ویژگی های معماری سرویس گرا 202-8  تعریف گذرگاه سرویس 222-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری232-8-2 تبدیل پروتکل انتقال242-8-3 تبدیل پیام252-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس262-8-5  اجزای گذرگاه سرویس272-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا292 -10 تعریف برون سپاری 312-10-1 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری 322-10-2 دلایل عمده برون سپاری342-10-3  معایب برون‌سپاری352-10-4  تعریف برون سپاری استراتژیک 362-10- 5  کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری 362-11 سیستم اطلاعاتی402-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید412-13 نتیجه گیری45فصل سوم: روش تحقیق463-1 مقدمه473-2  نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی473-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی493 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا533-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA533-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف  543–4- 1-2  تکنیک تجزیه دامنه553–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود 553-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا563-5-1  شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA563-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا603-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با  استفاده از زبان UML743 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی   SOMAبرای استفاده در سیستم های اطلاعاتی813-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی853-9 نتیجه گیری 88فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق894-1 مقدمه904-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو904-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس  گرا برای شرکت ایران خودرو934 - 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران  ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو944 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه).964 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو974 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو994 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری  1014 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو 1024 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو 1024 - 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 1044 - 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با استفاده از ماتریس SWOT 1054 - 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو1074-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP1134-8 نتیجه گیری116فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات1175-1 خلاصه تحقیق1185-2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی1185-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده1195-4 اقدامات آتی120ضمائم و پیوست ها 121ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت 122ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین 126ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور129ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور 134ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب.. 138منابع و مآخذ142فهرست جداولجدول 2-1  محرکهای چندگانه برون سپاری 33جدول 3-1 اهداف– زیر اهداف 57جدول 3-2 تجزیه دامنه سیستم اطلاعاتی 59جدول4-1عملیات مربوط با هرسرویس کاری سیستم اطلاعاتی سرویس گرابرای شرکت ایران خودرو 104جدول 4-2 ماتریس SWOT مطالعه موردی 109جدول 4-3 مقایسه زوجی بین سرویس های دانه ریز مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 114جدول4-4 وزن دهی سرویس های مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 115جدول4-5 لیست اولویت بندی سرویس های دانه درشت 115فهرست تصاویر و نمودارشکل 1-1 مراحل انجام تحقیق 5شکل 2-1 مدل انجام پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ 10شکل 2-2 محصورسازی اندازه های مختلفی از منطق توسط سرویس 18شکل 2-3 ارتباط بین برنامه های کاربردی مختلف در ESB 23شکل 2-4 ارتباط غیر مستقیم بین برنامه های کاربردی با استفاده از قابلیت مسیریابی پیام ESB 24شکل 2-5 برقراری ارتباط بین برنامه های کاربردی با پروتکل های انتقال مختلف با استفاده از پیاده سازی گذرگاه سرویس سازمانESB 25شکل 2-6 با استفاده ازESB برنامه های کاربردی می توانند حتی زمانی که فرمت پیام ها و پروتکل های ارتباطی متفاوت دارند، با یکدیگر تعامل داشته باشند26شکل 2-7 اجزای منطقی تشکیل دهنده ESB 28شکل 3-1 روند انجام کار 49شکل 3-2 ارکسترازیسیون سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 51شکل 3-3 فلوچارت روند جریان اطلاعات ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات کاربر 62  شکل 3-4 فلوچارت روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 63شکل 3-5 فلوچارت روند جریان اطلاعات درخواست قطعه از انبار 65شکل 3-6 فلوچارت روند جریان اطلاعات اجرای محصول درخواستی 67شکل 3-7 فلوچارت روند جریان اطلاعات پرداخت مشتری 69شکل 3-8 فلوچارت روند جریان اطلاعات تحویل محصول به مشتری 71شکل 3-9 فلوچارت روند جریان اطلاعات پشتیبانی مشتری 73شکل 3-10 نمودار use case احراز هویت و مدیریت ورود کاربران به سیستم اطلاعاتی 75شکل 3-11 نمودار use case نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 76شکل 3-12 نمودار use case درخواست قطعات مورد نیاز واحد تولید از انبار (مواد اولیه)77شکل 3-13 نمودار use case اجرای محصول درخواستی مشتری 78شکل 3-14 نمودار use case مدیریت هزینه ی سفارشات اجرا شده79شکل 3-15 نمودار use case تحویل محصول به مشتری80شکل 3-16 نمودار use case پشتیبانی مشتری81شکل 3-17 سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرای spx 83شکل 3-18 الگوی راه حل ESB برای استفاده از سرویس های سیستم اطلاعاتی در سازمان 85شکل4-1 حوزه ی فعالیت های برون سپاری شرکت ایران خودرو92شکل 4-2 فلوچارت ورود و ثبت اطلاعات کاربران ایران خودرو در سیستم اطلاعاتی 95شکل 4-3 فلوچارت نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار(مواد اولیه)96شکل 4-4 فلوچارت درخواست قطعه از انبار 98شکل 4-5 فلوچارت اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو 100شکل 4-6 فلوچارت پرداخت مشتریان ایران خودرو 101شکل 4-7 فلوچارت تحویل سفارش به مشتریان ایران خودرو 102شکل 4-8 فلوچارت پشتیبانی مشتریان  ایران خودرو 103شکل 4-9 نمودار سلسله مراتب سرویس ها 114فصل اولمقدمه و کلیات تحقیق

1–1  مقدمه

سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده است. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به منظور ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، استفاده کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با توجه به امکان استفاده در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماری سازمانی مجموعه ای ازفراورده ها است که عناصر زیرساختی سازمان و روابط این عناصر با هم را معرفی می کند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدهد.

1– 2 طرح مسئله

سازمان بزرگ مقیاس به دلیل داشتن واحدهای گوناگون، تعداد و تنوع زیاد محصول و سرویس ها و ارتباط پیچیده و محیط پویا و رقابتی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد زیرا برنامه ریزی استراتژیک یکی از عوامل اصلی یکپارچگی کسب و کار و فناوری اطلاعات وحصول مزیت رقابتی می باشد تا براساس برنامه تهیه شده بسوی اهداف مورد نظر به پیش رود وهمواره ناظر برحرکت خودباشد تا انحرافات احتمالی راشناسایی وتعدیل کند. مدل عملی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهایی است که ارتباط واحدها از طریق سرویس گرایی می باشد. سازمانها به منظور حفظ خود در بازارهای رقابتی همواره در حال رشد و تغییر کسب و کار خود هستند. بنابراین بایستی سیستم های اطلاعاتی خود را به گونه ای انتقال و ارتقا دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و تغییرات زیاد فناوری باشند. این مدل دو دیدگاه فنی و استراتژیک را در خود هماهنگ و یکپارچه می سازد. استفاده از چارچوب و معماری سازمانی راهکار مفیدی برای برنامه ریزی، مدیریت و یکپارچگی واحدها می باشد. برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود تا کار واحدها و سازمان سریع تر انجام شود و پیش برود. این برنامه باید آینده نگر و محیط گرا باشد بطوری که ضمن شناسایی عوامل وتحولات محیطی، در یک افق زمانی بلند مدت تأثیرآنها بر سازمان ونحوه تعامل سازمان باآنها را مشخص کند. چارچوب استراتژیک موجب تسهیل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی رقبا، مشتریان، تأمین کنندگان، محصولات و موجب شناسایی سطوح کیفی و رقابتی رقبا و بهبود عملکرد می شود.در این تحقیق، یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.تعداد صفحه :162قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید