دانلود پایان نامه ارشد:اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آن‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :کلام شیعی

عنوان : اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آنها

موسسه آموزش عالی امیر المومنین (ع)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه: کلام شیعی

 

عنوان:

اثبات امامت خاصه امام حسن، امام حسین و امام سجاد(ع) و پاسخ به شبهات آنها

 

استاد راهنما:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن رضایی مهر

 

1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

واژگان کلیدی :امامت خاصه، امام حسن(×)، امام حسین(×)، امام سجاد(×)،فیصل نور،ابن تیمیهبعد ازتبیین ضرورت امامت، شناخت مصادیق آن مهم‌ترین معرفت در حیطه امامت شناسی است.چرا که«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» .ازاین روپاسخ به شبهات وارده در مسئله امامت به نوعی فرار از مرگ جاهلی خواهد بود.لذا دراین پژوهش سعی شده است به شبهاتی که در آخرین نوشتارهای علمی وهابیت مطرح گردیده است پاسخ داده شود.فیصل نور که از نویسندگان وهابی معاصر می‌باشد ضمن تلاش فراوان سعی نموده است با وارد نمودن ایراداتی در منصوص بودن همه امامان شیعه شبهه نماید وامامان شیعه را نهایتا افرادی صالح ودارای اشتباه همچون سایر صحابه پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلم )معرفی نماید.شبهاتی همچون عدم اطلاع امامان واصحاب وخویشان آن‌ها از نصوص امامت،صلح امام حسن(علیه السلام )با حاکم غیر منصوب از طرف خدا(معاویه) وبیشتر بودن سن محمد بن حنفیه از امام سجاد(علیه السلام )هنگام امامت ایشان، از مواردی است که همگی برای تخریب مساله نص در امامت مطرح شده است.مغالطات «دروغ» ، «تکرار مدعا» و«تفسیر نادرست» بیشترین سهم را در شبهه افکنی‌های فیصل نور دارا می‌باشد.لذا در این نوشتار بر آن شدیم تا به تمامی شبهات مطرح شده نسبت به امامت امام حسن،امام حسین وامام سجاد(علیهم السلام)که در کتاب الامامه والنص فیصل نور آمده پاسخ گوییم.روش پاسخ گویی در این پژوهش آن است که بعد از تبار شناسی شبهه ؛ابتدا با عرضه‌ی متشابهات از هر تباری که باشد (کلامی ، تاریخی،...)برمحکمات همان تبار از شبهه، سره را از ناسره باز شناسیم سپس به کشف مغالطات ودر پایان به تثبیت مطلوب خود بپردازیم.

فهرست مطالب

مقدمه: 1فصل اول:کلّیات و مفاهیم اساسی.. 3گفتار اول : واژگان امامت، خاصه و امامت خاصه و شبهه. 4واژه امامت.. 4واژه خاصّه. 5واژه امامت خاصّه. 5گفتار دوم :برگزیده ای از زندگی امام حسن مجتبی ×. 7زندگانی امام (×) در یک نگاه 7گفتار سوم : برگزیده ای از زندگی امام حسین ×. 11زندگانی امام (×)در یک نگاه 11گفتار چهارم : برگزیده ای از زندگی امام سجاد ×. 15زندگانی امام(×) در یک نگاه 15گفتار پنجم : شناخت اجمالی ابن تیمیه و فیصل نور تألیفات مشهورآنها 19ابن تیمیه و کتاب معروف او. 19فیصل نور و کتاب معروف او. 20فصل دوم :اثبات امامت خاصه امام مجتبی، امام حسین و امام سجاد (+) 21گفتار اول: ادله نقلی.. 24گفتار دوم : ادله عقلی.. 28دلیل اول : 28دلیل دوم : 29فصل سوم:پاسخ به شبهات.. 30گفتار اول: شبهات مشترک.. 33شبهه اول: عدم آگاهی اصحاب و فرزندان و خود ائمّه از امامتشان! 33شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی اصحاب ائمه از نصوص امامت! 34شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی خویشان ائمه از نصوص امامت! 37پاسخ شواهد عدم آگاهی اصحاب وخویشان. 39پاسخ نقضی.. 39پاسخ حلی : عدم ملازمه ترک عمل با جهل. 39ضعف ایمان یک عامل ترک عمل. 40جهالت عامل دیگر ترک عمل. 41شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی ائمه از امامت خود یا امامان بعد از خود! 44پاسخ شواهد عدم آگاهی ائمه. 46شبهه دوم: خوف امامان شیعه از کشته شدن فرزندانشان در جنگ‌ها! 46پاسخ شبهه دوم. 48شبهه سوم : عالم‌تر و زاهد تر از حسنین (علیهما السلام)هم بوده است! 50پاسخ شبهه سوم. 50گفتار دوم: شبهات مختص... 51شبهه اول: صلح امام حسن (×) نشانه عدم لزوم نصّ برای امامت! 51پاسخ شبهه اول. 55شبهه دوم : اختیار امام حسن (×) در قبول یا رد ّخلافت! 64پاسخ شبهه دوم. 65پاسخ نقضی.. 65پاسخ حلّی.. 66شبهه سوم : مفسده داشتن خروج حسین بن علی (×)! 67پاسخ شبهه سوم. 68شبهه چهارم: تنافی سن کم امام سجاد × با امامتش! 70پاسخ شبهه چهارم. 73نقض اول: 73نقض دوم: 74نقض سوم: 74نقض چهارم: 74پاسخ حلی: 75شبهه پنجم: وصیت امام حسین× به فاطمه کبری بجای وصیت به امام سجاد ×! 78پاسخ شبهه پنجم. 79فهرست منابع. 81

مقدمه:

تبیین مسأله :امامت از اساسی ترین اعتقادات شیعه میباشد وبر همین اساس از قدیم الایام برنامه شبهه افکنی از سوی مخالفان نسبت به آن آغاز گردیده است، که در حال حاضر باتوجه به گسترش تفکر سلفی و ابن تیمیه ای این مساله صورت جدیدی به خود گرفته است.کتابی همچون الامامه والنص فیصل نور بطور گسترده و باتکیه به منابع شیعه در صدد انکار امامت ائمه برآمده است. لذا این تحقیق در پی آن است که امامت این سه امام بزرگوار را باتوجه به شبهاتی که در کتاب فیصل نور وابن تیمیه مطرح گردیده است پاسخ دهد.گرچه این پژوهش با استعانت ازادله نقلی وعقلی همچون نص و عصمت به اثبات منصوصیت این سه امام بزرگوار می پردازد(فصل دوم)، لکن غرض اصلی پاسخ به شبهات وارده بر منصوصیت آنها می باشد(فصل سوم) که البته اثر قهری چنین کاری باز‌هم تثبیت امامت این سه امام بزرگوار خواهد بود.اما مباحثی همچون ویژگیها وشؤون امامت از قلمرو این تحقیق خارج است.اهمیت موضوع:از آنجایی که طرح شبهات می تواند ارکان اعتقادی عموم وحتی برخی خواص را متزلزل کند ، ضروری می نماید کار سلبی (یعنی پاسخ به شبهات ) در کنار کار ایجابی قرار گیرد تابه عنوان مکمّلی در زدودن آثار تخریبی مغالطات وشبهات عمل نماید.اما در میان شبهات اولویت پاسخگویی با مواردی است که اهداف مهمتری را نشانه رفته اند واز آنجاییکه ولایت وامامت در معتقدات شیعه از جایگاهی بی بدیل برخوردار استدراین نوشته پاسخگویی به یکی ازآخرین عملیات های فرهنگی دشمن یعنی کتاب الامامه والنص  و نیز برخی کتب مرجع وهابیت مثل کتاب منهاج السنه  مدنظر است.پیشینه تحقیق:اولین نگاشته‌ها در باب امامت به قرون اول ودوم باز می‌گردد.برخی از محققین، کتاب «الامامۀ » علی بن اسماعیل بن میثم تمار را اولین ویا از اولین نوشتارها درباب امامت میدانند.لکن همزمان با تالیفات مؤید امامت شیعه،مخالفان نیز دست به تألیف نگاشته های شبهه افکن در امر امامت پرداختند که از جمله این افراد می‌توان به  ابو بکر اصم و هشام فوطى‏ اشاره نمود.به مرور زمان وبا تحول در امور مختلف در نوع شبهه افکنی‌ها نیز تحول پدید آمد.تا اینکه در عصر حاضر بعضی از مخالفان فقط با استناد به مصادر ومنابع شیعی به ویژه با بهره گیری از احادیث ضعیف وگزارشات تاریخی مبهم شیعی به نقد عقاید شیعه از جمله امامت پرداخته‌اند که این نوع شبهه افکنی در نوع خود جدید می‌باشد.از این رو این پژوهش نیز که به طور ویژه به پاسخ به همین دست شبهات پرداخته است درنوع خود کاری جدید است.تعداد صفحه : 99قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید