دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBG) در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :پزشکی

گرایش :داروسازی

عنوان : بررسی اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBG) در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده داروسازی

پایان‌نامه برای دریافت درجه دکترای داروسازی

بررسی اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBG) در افراد مبتلا به سندرم متابولیک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری‌های قلبی عروقی اولین علت مرگ‌ومیر در کشورهای پیشرفته است. در دهه‌های اخیر، تغییر در الگوی غذایی و تغییرات شیوه زندگی، در گسترش و پیشرفت عوامل زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی نظیر چاقی و اضافه‌وزن، پروفایل لیپیدی نامناسب و فشارخون بالا نقش بسزایی داشته است. یکی از راه‌های اصلی کنترل بیماری استفاده از داروهای گیاهی است که یکی از این داروها کروسین، ماده مؤثره گیاه زعفران (Crocus sativus L) است که مخصوصاً طی 10 سال اخیر مطالعات بسیاری در مورد اثرات گوناگون آن در زمینه‌های مختلف انجام‌شده است و می‌تواند به‌عنوان یک نامزد در کنترل و مقابله با آتروژنز مطرح شود. ازآنجاکه اکثر مطالعات منتشرشده در این زمینه، به‌صورت برون تنی انجام‌شده است لذا مطالعه حاضر به‌صورت بالینی طراحی گردید تا تأثیر کروسین بر پروفایل چربی و قند خون ناشتا بیماران مبتلا به سندرم متابولیک موردبررسی قرار گیرد.روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی به‌صورت دو­سوکور است. 60 بیمار در مراحل اولیه سندرم متابولیک که طبق پروتکل 2009 AHA ازنظر سطح LDL خون و تعداد ریسک فاکتورها انتخاب شدند؛ به‌صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره کنترل و آزمون قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله طی یک دوره 8 هفته‌ای، کروسین با دوز 30 میلی‌گرم در روز به‌صورت 2 قرص 15 میلی‌گرمی دریافت کردند. و گروه کنترل در این مدت روزانه دو قرص دارونما دریافت کردند. در ابتدا و انتهای این دوره، از هر دو گروه یک نمونه خونی گرفته شد و فاکتورهای چربی (LDL, TG, TC, HDL) و قند خون ناشتا (FBG) موردبررسی قرار گرفتند.نتایج: آنالیز داده‌ها نشان داد که قرص کروسین با دوز 30 میلی‌گرم در روز به مدت 8 هفته تأثیر معنی‌داری بر مقادیر پروفایل چربی (شامل کلسترول، تری­گلیسیرید، HDL) و قند خون ناشتا (FBG) در مقایسه با گروه کنترل ندارد. هرچند که در گروه مداخله میزان LDL بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معنی‌داری داشته است.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه حاضر می‌توان گفت که کروسین با دوز 30 تأثیر معنی‌داری بر مقادیر پروفایل چربی (شامل کلسترول، تری­گلیسیرید، LDL، HDL) و قند خون ناشتا (FBG) ندارد، البته نباید فراموش کرد که کروسین با این دوز میزان پارامترهای فوق را کاهش می‌دهد ولی این کاهش ازنظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارد و مطالعات بیشتر و گسترده‌تری لازم است تا نتایج مطالعه حاضر تأیید یا رد شود.کلمات کلیدی: سندرم متابولیک، بیماری قلبی – عروقی، پروفایل چربی، قند خون ناشتا، کروسین فهرست مطالبفصل اول. 21-1) سندرم متابولیک..... 51-1-1) تعریف...... 5فصل دوم. 82-1) بیماری‌های قلبی عروقی.. 9فصل سوم. 133-1) آترواسکلروزیس.... 143-1-1) تعریف..... 143-1-2) پاتوژنز آترواسکلروزیس.... 163-1-3) تشکیل رگه چربی.. 163-1-4) فراخوانی گلبول‌های سفید.. 173-1-5) تشکیل سلول‌های کف‌آلود. 183-1-6) درگیری سلول‌های عضلات صاف شریان.. 193-1-7) انعقاد خون   203-1-8) تشکیل عروق کوچک..... 203-1-9) تشکیل پلاک      203-1-10) ناپایداری و پارگی پلاک..... 213-2) ریسک فاکتورهای آترواسکلروزیس.... 223-2-1) ریسک فاکتورهای سنتی.. 223-2-2) ریسک فاکتورهای جدید.. 24فصل چهارم. 264-1) درمان سندرم متابولیک..... 274-2) زعفران... 284-2-1) مقدمه....... 284-2-2) ترکیبات شیمیایی زعفران.. 294-2-3) تأثیر درجه حرارت و مدت نگهداری زعفران بر اجزای شیمیایی آن.. 344-2-4) اثرات درمانی زعفران و کروسین.. 344-2-5) آزمایشهای انجام شده راجع به اثرات درمانی واثرات فاماکولوژیک زعفران و کروسین.. 354-2-6) سمیت زعفران.. 484-2-7) خصوصیات فارماکوکینتیکی کروسین (مکانیزم جذب کروسین). 49فصل پنجم: 535-1) تعریف قرص و صنعت قرص سازی... 545-2) مزایای قرص..... 545-3) ویژگی‌های قرص‌ها 545-4) ارزیابی قرص‌ها 545-5) مطالعات پیش فرمولاسیون.. 555-6) روش‌های تهیه قرص..... 555-7) مزایای روش تراکم مستقیم.. 565-8) ترکیب قرص و مواد افزودنی در روش پرس مستقیم.. 565-9) مروری بر نسل جدید مواد و پودرهای مصرفی در روش پرس مستقیم.. 575-10) آزمون تعیین زمان باز شدن (Disintegration time). 58فصل ششم. 606-1) مقدمه..... 616-2) آزمونهای بی خطر بودن و سمیت داروها قبل از کاربرد بالینی.. 616-3) بررسیهای بالینی.. 636-3-1) داروهای خاص 676-3-2) عواملی که در بررسی بالینی موجب اشتباه می شوند.. 686-3-3) طراحی و کنترل مطالعات بالینی.. 706-4) مروری بر مطالعات گذشته. 71فصل هفتم.. 757-1) مواد و وسایل لازم. 767-3) دستگاه‌های مورد نیاز. 777-3) محلول‌های مورد استفاده و نحوه تهیه آن‌ها 787-4) انتخاب روش آنالیز کروسین.. 787-5) رسم منحنی استاندارد کروسین.. 787-6) عصاره گیری زعفران و استخراج کروسین.. 807-7) تهیه قرص      817-8) تعیین دوز و مدت زمان مصرف دارو. 857-9) انتخاب بیماران.. 857-9-1) شرایط بیماران جهت ورود به مطالعه. 867-9-2) شرایط بیماران جهت خروج از مطالعه. 867-9-3) روش انجام مطالعه. 867-10) ارزیابی های تن سنجی.. 887-11) آزمایش‌های بیوشیمی انجام شده. 897-12) روش انجام آزمایش.... 897-13) روش تجزیه و تحلیل آماری... 90فصل هشتم. 928-1) بخش اول: توصیف نمونه پژوهش.... 938-2) بخش دوم: یافته‌های اصلی پژوهش.... 958-2-1) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان کلسترول در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 968-2-2) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان تری­گلیسیرید در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 978-2-3) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان LDL در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 988-2-4) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان HDL در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 998-2-5) مقایسه تأثیر کروسین بر میزان FBG در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 100فصل نهم. 1009-1) مقایسه تغییرات سطح پروفایل چربی در دو گروه مداخله و کنترل، و مقایسه آن با سایر مطالعات... 1019-2) مقایسه تغییرات سطح FBG در دو گروه مداخله و کنترل، و مقایسه آن با سایر مطالعات... 104فصل دهم. 10610-1) نتیجه‌گیری کلی.. 10710-2) پیشنهادها 107کتاب‌نامه. 108………..……………………………………………………………….Abstract120 فهرست جداولجدول 1: ریسک فاکتورهای سنتی و جدید بیماری‌های قلبی – عروقی (8). 22جدول 2: مکانیسم‌های پیشنهادی فعالیت ماده محافظت‌کننده شیمیایی.. 37جدول 3: اثر سمیت سلولی کروسین بر روی سلول‌های توموری به روش برون تنی (Nair et al., 1995). 42جدول 4: نسل جدید مواد جانبی مورداستفاده در روش تراکم مستقیم (مرتضوی و همکاران، 1387). 58جدول 5: آزمون‌های ارزیابی بی‌خطر بودن دارو. 62جدول 6: تعداد افراد لازم برای آزمون به‌عنوان تابعی از میزان فراوانی اثر دارو. 68جدول 7: دستگاه‌های بکار رفته. 77جدول 8: جذب نوری محلول‌های آبی استاندارد کروسین.. 79جدول 9: فرمولاسیون.. 82جدول 10: آزمایش‌های بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص‌های کروسین.. 83جدول 11: نتایج مربوط به خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص‌ها 84جدول 12: نتایج مربوط به تست انحلال.. 84جدول 13: مشخصات زمینهای بیماران تحت مطالعه در دو گروه کنترل و مداخله. 93جدول 14: مشخصات دموگرافیک و سابقه بیماری‌های زمینه ای بیماران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و مداخله. 95جدول 15: میانگین و انحراف معیار کلسترول قبل و بعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 96جدول 16: میانه ودامنه چارکی(q3-q1) تری­گلیسیرید قبل و بعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 97جدول 17: میانگین و انحراف معیار LDL قبل و بعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 98جدول 18: میانگین و انحراف معیار HDL قبل وبعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 99جدول 19: میانگین و انحراف معیار قند خون ناشتا (FBG) قبل وبعد از مداخله در دو گروه بیماران مورد مطالعه. 100 فهرست نمودارهانمودار 1: منحنی استاندارد محلول آبی کروسین در طول موج 440 نانومتر. 79نمودار 2: توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر حسب جنس.... 94نمودار 3: توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر حسب رده سنی.. 94 بخش اولکلیات 

1   فصل اول:

سندرم متابولیک 

1-1)    سندرم متابولیک

1-1-1)    تعریف:

سندرم متابولیک (یا سندرم X) مهم‌ترین عامل خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی است و شاخه­ای از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی به‌حساب می­آید. سندرم متابولیک در بیان ساده، مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی است که خطر بیماری‌های قلبی- عروقی را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که این عارضه با حضور سه یا تعداد بیشتری از عوامل خطر زیر تعریف می‌شود:

  • چاقی شکمی
  • افزایش فشارخون
  • افزایش تری­گلیسیرید خون
  • افزایش LDL یا کاهش HDL
  • افزایش قند خون (23،24)
عمده‌ترین دلیل بروز این عوارض، چاقی شکمی و نهایتاً مقاومت به انسولین است.شیوع سندرم متابولیک در ایران یکی از بالاترین میزان‌ها را در کل دنیا دارد و به‌طورکلی در حال افزایش است (25). بیش از 20% افراد بالغ در اکثر کشورهای دنیا به سندرم متابولیک مبتلا هستند (24). این میزان در تهران 42% برای زنان و 24% برای مردان و به‌طور کل ۳۳٫۷% برآورد شده است (13). همچنین شیوع سندرم متابولیک در بین دختران 18-15 ساله در شهر مشهد 5/6% است (26). سندرم متابولیک عارضه‌ای است که اغلب افراد به آن دچار بوده ولی از ابتلا به آن آگاهی ندارند (13).تا اخیراً، اعتقاد بر این بود که سندرم متابولیک و اجزای آن، عوامل خطر مهمی در بروز بیماری‌های قلبی عروقی است، اما تعدادی از صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند که تعاریف ارائه‌شده از سندرم متابولیک برای جمعیت ایران کاربرد کمتری دارد، به‌عنوان‌مثال ستار و همکاران گزارش کردند که ارتباط ضعیفی بین سندرم متابولیک و اجزای آن با بیماری‌های قلبی عروقی سالمندان وجود دارد (13). هرچند که تعدادی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند که ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد (31).تعداد صفحه : 130قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید