دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی بین المللی

عنوان : بررسی ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: بازرگانی بین المللی

 

عنوان:

بررسی ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی روحی

 

استاد مشاور:

دکتر محسن حمیدیان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب فصل یکم.. 1کلیات تحقیق.. 1مقدمه. 1بیان مساله تحقیق.. 1اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5هدف تحقیق.. 6سوالات اصلی تحقیق.. 7فرضیه‌های تحقیق‌ 7متغیرهای تحقیق.. 8تعریف مفاهیم تحقیق.. 8مدل مفهومی تحقیق.. 9روش تحقیق.. 10جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. 10روش نمونه گیری و حجم نمونه: 10ساختار کلی تحقیق.. 11فصل دوم. 13مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 13مقدمه. 132- مبانی نظری تحقیق.. 132-1-1-مدیریت منابع انسانی.. 132-1-2-تعریف مدیریت منابع انسانی.. 162-1-3-اهمیت مدیریت منابع انسانی.. 172-1-4- وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی.. 192-1-5-نگهداشت نیروی انسانی.. 252-1-6-عوامل نگهداشت نیروی انسانی.. 282-1-7- جبران خدمات... 332-1-8- فرصت‌های شغلی.. 412-1-9-حمایت سرپرست... 492-1-10- تعهد سازمانی.. 522-1-11 ارزش‌ها، نگرش‌ها 542-1-12- تعریف تعهد سازمانی.. 562-1-13- تعهد سازمانی نگاه تک بعدی یا چند بعدی.. 592-1-14- ضرورت توجه به تعهد سازمانی.. 662-1-15- انواع تعهد.. 682-1-16-عوامل مؤثر برتعهد سازمانی.. 71پیشینه‌ی تحقیق.. 92تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران. 92تحقیقات صورت گرفته در ایران. 102خلاصه فصل.. 105فصل سوم. 111روش‌شناسی تحقیق.. 111مقدمه. 111روش تحقیق.. 112جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. 112روش های آماری.. 112مدل مفهومی تحقیق.. 113جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 113نحوه جمع‌آوری داده‌ها 114تحلیل داده ها 114روایی  و پایایی  پرسشنامه ها 114روایی پرسشنامه ها 114پایایی پرسشنامه. 115ضریب آلفای کرونباخ.. 116روش و ابزار تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات... 117خلاصه فصل.. 119فصل چهارم. 121تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق.. 121مقدمه. 1212 -  اطلاعات توصیفی مربوط پاسخ دهندگان (کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار)  121الف : وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان.. 121ب : وضعیت سنی و جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 1223 -  پرسشنامه و بررسی اعتبار آن. 1234 - سنجش بار عاملی نشانگرهای سازه ها (بررسی اعتبار مدل طراحی شده). 1245 – بررسی روایی تشخیصی.. 1296 – آزمون فرضیه ها 130آزمون فرضیه اول : 131آزمون فرضیهدوم : 131آزمون فرضیه سوم : 1327 - برازش مدل ساختاری.. 134فصل پنجم.. 137بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات... 137مقدمه. 137بحث... 137نتیجه گیری.. 139پیشنهادات... 141الف ) پیشنهادات مبتنی بر پژوهش.... 141ب) پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 142منابع فارسی.. 144منابع انگلیسی.. 147پرسشنامه نمونه. 148 فصل یکمکلیات تحقیق

مقدمه

توجه به موضوع اعتماد و تعهد سازمانی به دو دلیل اهمیت دارد  اول اینکه افزایش اعتماد و ایجاد و تقویت تعهد کارکنان آثار مهم و قابل توجهی در سازمانها دارد که مهمترین آنها همگام شدن کارکنان با اهداف سازمانی و افزایش بهره وری و بهبود عملکرد می باشد و دلیل دوم فقدان و تضعیف تعهد سازمانی کارکنان آثار نامطلوب و زیانباری برای سازمانها دارد، که می توان به غیبت، تاخیر، کم کاری و مهمترین آن ترک سازمان اشاره کرد . و با توجه به اینکه سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی نقش تعیین کننده ای در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان  در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران دارد به نظر می‌رسد بررسی این موضوع ابزار هایی را برای افزایش کارامدی این شرکتها ایجاد نماید .تعداد صفحه : 163قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید