دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : پژوهشگری

عنوان : بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A)

گرایش پژوهشگری

عنوان:

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

در بین کارکنان بانک کشاورزی

استاد راهنما:

دکتر صمد رسول‌زاده

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحهچکیده.......................................................................................................................................... 1 فصل اول: کلیات تحقیق1ـ1ـ بیان مسئله....................................................................................................................... 21ـ2ـ اهمیت و ضرورت موضوع............................................................................................... 41ـ3ـ اهداف تحقیق.................................................................................................................. 91ـ3ـ1ـ هدف کلی تحقیق......................................................................................................... 91ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق..................................................................................................... 91ـ3ـ3ـ هدف کاربردی تحقیق.................................................................................................. 91ـ4ـ فرضیات تحقیق............................................................................................................. 101ـ4ـ1ـ فرضیه اصلی تحقیق................................................................................................... 101ـ4ـ2ـ فرضیات فرعی تحقیق............................................................................................... 101ـ5ـ سؤالات تحقیق.............................................................................................................. 101ـ5ـ1ـ سؤال اصلی تحقیق.................................................................................................... 101ـ5ـ2ـ سؤالات فرعی تحقیق................................................................................................. 111ـ 6ـ تعاریف مفهومی‌ و عملیاتی........................................................................................... 111ـ 6ـ1ـ مسئولیت اجتماعی.................................................................................................... 111ـ 6ـ2ـ تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی............................................................................ 121ـ 6ـ3ـ تعهد سازمانی.......................................................................................................... 121ـ6ـ4ـ تعریف عملیاتی تعهد سازمانی.................................................................................... 13 فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق2ـ1ـ مقدمه........................................................................................................................... 142ـ2ـ انواع تعهد سازمانی........................................................................................................ 17ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه2ـ2ـ1ـ تعهد نسبت به سازمان................................................................................................ 182ـ2ـ2ـ تعهد نسبت به مشتری................................................................................................ 182ـ2ـ3ـ تعهد نسبت به خود................................................................................................... 182ـ2ـ4ـ تعهد نسبت به مردم................................................................................................... 192ـ2ـ5ـ تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف................................................................................... 192ـ3ـ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی........................................................................................... 202ـ3ـ1ـ ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی................................................................... 202ـ3ـ2ـ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی............................................................................. 212ـ3ـ3ـ تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی.................................................... 212ـ3ـ4ـ ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی............................................................................ 222ـ4ـ وضعیت نقش و تعهد سازمانی....................................................................................... 232ـ5ـ تعریف مسئولیت اجتماعی.............................................................................................. 282ـ 6ـ اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی................................................................................. 302ـ 6ـ1ـ مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی................................................................ 322ـ 6ـ2ـ دیدگاه کلاسیک....................................................................................................... 332ـ 6ـ3ـ انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک............................................................................. 332ـ 6ـ4ـ دیدگاه مسئولیت‌پذیری............................................................................................. 342ـ 6ـ5ـ دیدگاه عمومی‌......................................................................................................... 342ـ7ـ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها............................................... 352ـ7ـ1ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی..................................................................................... 352ـ7ـ2ـ التزام اخلاقی............................................................................................................ 352ـ7ـ3ـ حفظ منابع محدود..................................................................................................... 362ـ7ـ4ـ محیط اجتماعی بهتر................................................................................................... 36ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه2ـ7ـ5ـ حفظ منافع بلندمدت.................................................................................................. 362ـ7ـ 6ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی............................................................... 372ـ7ـ7ـ تعادل بین مسئولیت و قدرت...................................................................................... 372ـ7ـ 8 ـ وابستگی متقابل نظام‌اند........................................................................................... 372ـ7ـ9ـ کمک در حل مشکلات اجتماعی................................................................................ 382ـ7ـ10ـ بهبود چهره عمومی‌................................................................................................. 382ـ7ـ11ـ جلب منابع ارزشمند سازمان‌ها.................................................................................. 382ـ7ـ12ـ پیش‌گیری بهتر از درمان.......................................................................................... 392ـ 8 ـ دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی................................................................................. 392ـ 8 ـ1ـ لزوم کسب حداکثر سود.......................................................................................... 392ـ 8 ـ2ـ تعدد هدف‌های سازمان............................................................................................ 392ـ 8 ـ3ـ هزینه مشارکت اجتماعی.......................................................................................... 402ـ 8 ـ4ـ تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی........................................................................ 402ـ 8 ـ5ـ برخورداری سازمان‌ها از قدرت کافی........................................................................ 402ـ 8 ـ 6ـ فقدان مهارت‌های اجتماعی..................................................................................... 412ـ 8 ـ7ـ عدم «حساب پس‌دهی»............................................................................................ 412ـ 8 ـ 8 ـ ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی........................................................ 412ـ9ـ استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی............................................................................ 422ـ9ـ1ـ اجابت قانون............................................................................................................. 422ـ9ـ2ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون................................................................................ 422ـ9ـ3ـ مخالفت اجتماعی...................................................................................................... 432ـ9ـ4ـ التزام اجتماعی........................................................................................................... 432ـ9ـ5ـ پاسخگویی اجتماعی.................................................................................................. 44ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه2ـ9ـ 6ـ مساعدت اجتماعی................................................................................................... 442ـ10ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان.................................................................................... 442ـ11ـ سطوح مسئولیت اجتماعی............................................................................................ 452ـ12ـ مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان.............................................................................. 462ـ12ـ1ـ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس................................................................................ 462ـ12ـ2ـ مدل سه‌بعدی مسئولیت اجتماعی کارول.................................................................... 482ـ13ـ سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان....................................................................... 492ـ14ـ مرحله خط‌مشی.......................................................................................................... 502ـ15ـ مرحله یادگیری........................................................................................................... 502ـ 16ـ مرحله تعهد سازمانی.................................................................................................. 512ـ17ـ مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها.................................................. 512ـ18ـ روش‌های توجیهی مدیران در عدم انجام مسئولیت اجتماعی............................................ 522ـ18ـ1ـ «این کار واقعاً غیرقانونی و غیراخلاقی نیست»........................................................... 522ـ18ـ2ـ «این به نفع من (به نفع سازمان) است»...................................................................... 522ـ18ـ3ـ «هیچ‌کس نخواهد فهمید».......................................................................................... 522ـ18ـ4ـ «ازآنجایی‌که این کار به سازمان کمک می‌کند، سازمان از غیراخلاقی بودن آن چشم‌پوشی کرده، در عوض از من حمایت می‌کند»................................................................................................................. 532ـ18ـ5ـ «همه این کار را انجام می‌دهند»................................................................................ 532ـ 19ـ چه کسی از انجام مسئولیت اجتماعی سود می‌برد؟........................................................ 532ـ20ـ مدیریت مسائل اجتماعی.............................................................................................. 542ـ21ـ به‌سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر................................................................................... 552ـ22ـ تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان.............................................................. 582ـ22ـ1ـ جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط................................................... 58ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه2ـ22ـ2ـ ایجاد مدیریت اثربخش............................................................................................ 582ـ22ـ3ـ افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان......................... 592ـ22ـ4ـ ارائه خدمت مؤثر به مردم......................................................................................... 592ـ22ـ5ـ مانع گریبان‌گیرشدن مشکلات جامعه به سازمان.......................................................... 602ـ22ـ 6ـ ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت.................................. 602ـ22ـ7ـ مانع وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه............................ 602ـ22ـ 8 ـ فراهم‌شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان............................................ 612ـ22ـ9ـ موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان....................................................... 612ـ22ـ10ـ مانع از بین رفتن ارزش‌های انسانی و اخلاقی......................................................... 622ـ22ـ11ـ برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان......................................................... 632ـ22ـ12ـ بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه............................................................................ 632ـ22ـ13ـ نائل‌شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت........................................................... 632ـ22ـ14ـ کاهش دخالت‌های دولت...................................................................................... 642ـ22ـ15ـ باعث هماهنگ‌شدن سازمان‌ها با تغییر نیاز‌ها و توقعات عمومی................................. 652ـ22ـ 16ـ حفظ منابع محدود ............................................................................................. 662ـ22ـ17ـ ایجاد شاخص ارزیابی مدیران................................................................................ 662ـ23ـ اخلاق و اخلاق کار.................................................................................................... 662ـ24ـ مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار................................................................................... 682ـ25ـ خودکنترلی در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی................................................................. 692ـ 26ـ پیشینه پژوهشی......................................................................................................... 722ـ 26ـ1ـ تأثیر مسؤولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی..................................................... 72 فصل سوم: روش تحقیق3ـ1ـ نوع روش تحقیق........................................................................................................... 77ادامه فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه3ـ2ـ جامعه آماری................................................................................................................. 783ـ3ـ نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................... 783ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................................. 783ـ5ـ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها............................................................................................. 803ـ 6ـ روش گردآوری اطلاعات............................................................................................ 81 فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها4ـ1ـ یافته‌های توصیفی.......................................................................................................... 824ـ2ـ یافته‌های استنباطی......................................................................................................... 914ـ2ـ1ـ فرضیه اصلی............................................................................................................. 914ـ2ـ2ـ فرضیات فرعی.......................................................................................................... 92 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری5ـ1ـ مقدمه......................................................................................................................... 1005ـ2ـ نتیجه‌گیری.................................................................................................................. 1025ـ3ـ محدودیت‌ها............................................................................................................... 1075ـ4ـ پیشنهاد‌ها................................................................................................................... 107 فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................... 108 پیوستپرسشنامه آلن و مایر............................................................................................................ 112 فهرست جداولعنوان                                                                                                            صفحهجدول (٢ـ1): مقایسه مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی اجتماعی..................................................... 30جدول (4ـ1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت............................................................ 83جدول (4ـ2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل.................................................... 84جدول (4ـ3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی................................................. 85جدول (4ـ4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سمت اداری...................................................... 86جدول (4ـ5): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه................................................................ 87جدول (4ـ6): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رده‌های سنی..................................................... 88جدول (4ـ7): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی............................................. 89جدول (4ـ8): توزیع نسبی شاخص‌های دو متغیر مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی و میزان آلفای کرونباخ گویه‌های هر طیف.......................................................................................................................................... 90جدول (4ـ9): رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی.................... 91جدول (4ـ10): رابطه‌ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی        92جدول (4ـ11): رابطه‌ی بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با مسئولیت اجتماعی..... 93جدول (4ـ12): رابطه‌ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی        94جدول (4ـ13): مقایسه میانگین نمرات مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس جنسیت 95جدول (4ـ14) مقایسه میزان مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس تحصیلات و وضعیت شغلی       96جدول (4ـ15): رابطه‌ی بین متغیر‌های جمعیت‌شناختی (سن و سابقه) با مسئولیت اجتماعی............... 96جدول (4ـ16): مقایسه میانگین نمرات تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل    97جدول (4ـ17): مقایسه میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی بر اساس تحصیلات و وضعیت شغلی.. 98جدول (4ـ18): رابطه‌ی بین متغیر‌های جمعیت‌شناختی (سن و سابقه) با تعهد سازمانی.............................. 98فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                            صفحهنمودار (4ـ1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس متغیر جنسیت.................................................... 83نمودار (4ـ2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل.................................................... 84نمودار (4ـ3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات......................................................... 85نمودار (4ـ4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سمت اداری...................................................... 86نمودار (4ـ5): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه کار.......................................................... 87نمودار (4ـ6): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سن.................................................................. 88نمودار (4ـ7): توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت استخدامی............................................. 89 فهرست اشکالعنوان                                                                                                            صفحهشکل (2ـ1): سیر تکامل مشارکت اجتماعی................................................................................... 29شکل (٢ـ2): استراتژی‌های مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان........................................................ 43شکل (2ـ3): مدل سه‌بعدی مسئولیت اجتماعی کارول..................................................................... 49شکل (2ـ4)............................................................................................................................... 49  چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که در سال 1393 در مدیریت و شعبات بانک کشاورزی مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 125 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های لازم پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار در سطح 001/0 وجود دارد؛ و همچنین بین مؤلفه‌‌های مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی و مؤلفه‌ای تعهد سازمانی با مقیاس مسئولیت اجتماعی و نیز بین مؤلفه‌‌های در دو متغیر از نظر آماری رابطه معنی‌داری به دست آمد. متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی‌داری به دست آمد. بین تعهد سازمانی و متغیر‌های جمعیت‌شناختی ازجمله جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی ‌کارکنان و همچنین بین جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی‌ و سن کارکنان با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری به دست آمد؛ اما بین وضعیت تأهل و سابقه کاری با مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه آماری مشاهده نشد.کلیدواژه‌ها: جامعه‌شناختی، مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی، کارکنان بانک کشاورزی. فصل اول:کلیات تحقیق 1ـ1ـ بیان مسئلهواحدهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاری می‌باشند که بتواند توازنی بین منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کند. درنتیجه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح می‌گردد. طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به‌طور قابل‌توجهی از سوی واحد‌های اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیت، آموزش، حقوق بشر و . . . تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اولیه‌ای برای شرکت است اما درنهایت به دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود.در جمع‌بندی از تعاریف مسئولیت اجتماعی می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی عبارت است از: مجموعه ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش‌افزوده به معنی دیگر این‌که در وجود کارکنان چه ارزش‌ها و نگرش‌های درونی شده و مورد پذیرش سازمانی قرار گرفته است مسئولیت اجتماعی این اجزا را به هم وصل می‌کند؛ و فعالیت‌ها را حول چهارچوب خاصی به حمایت‌کننده تجارت، تقویت‌کننده گفتگو، با ذی‌نفعان اصلی باشد سامان می‌دهد و در قبال عملکرد خود در برابر اجتماع به‌گونه‌ای که هم منافع گروه‌های درونی شرکت و هم منافع گروه‌های بیرونی شرکت تأمین گردد؛ و درنهایت موجب بهبود جامعه فراهم گردد. درنهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که براثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند (ایران‌نژاد، 1371). پژوهش پیرامون رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی آن‌هم در بین کارکنان امری بس فوق‌العاده و حساس است. شناخت این مهم در طراحی استراتژی‌های کلان متخصصان امور مربوطه اهمیتی بسزا دارد. مسئولیت اجتماعی کارکنان با تنظیم روابط اجرایی هر سیستم به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی کمک می‌کند و رفتار دیگران را قابل پیش‌بینی می‌سازد. این امر خود به افزایش اعتماد اجتماعی و درنتیجه به افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی آنان کمک می‌کند (فنگر، 1959) و درنهایت ثبات رفتاری اعضای جامعه را سبب می‌شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی کارکنان عاملی برای ارضای نیازهای اعضای جامعه و درنتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود (دورکیم، 1938).یکی از عوامل پنهان ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن‌ها به سازمان است توجه به تعهد نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می‌تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند (رجب‌بیگی، 1387). تعهد سازمانی نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق‌خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است مدل تعهد سازمانی الن و میر با تفکیک تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر، نقش هر یک را در تعهد سازمانی یادآور شده است از نظر آن‌ها تعهد عاطفی، مجموعه تعلق‌خاطر به یک سازمان است که از طریق پذیرش ارزش‌های سازمانی و تمایل به ماندگاری به وجود می‌آید. تعهد هنجاری احساس دین و الزام به ماندن در سازمان است و تعهد مستمر، مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل هزینه‌ها و زیان‌هایی است که از ترک سازمان نصیب فرد می‌شود (آلن و میر، 1990). در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌دهد بنابراین تعهد بر اساس ماهیت خود فرد را سازمان پیوند می‌دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش می‌دهد. ترک شغل افراد ازجمله مواردی است که با عدم تعهد سازمانی همراه است (زند، 1390).به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینه‌ی متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟تعداد صفحه : 133قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید