دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا          گرایش: برنامه ریزی توریسم

 

عنوان:

تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر تیمور آمار 

 

سال تحصیلی 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحهچکیده 1مقدمه. 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. 41-2 سوال تحقیق.. 51-3 اهداف تحقیق.. 51-4 فرضیه‌های تحقیق.. 51-5 قلمرو تحقیق.. 51-6 محدودیتهای تحقیق.. 71-7 واژه ها و مفاهیم. 7فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق2-1 مرور منابع و پیشینه تحقیق.. 102-2  ادبیات تحقیق.. 132-2-1 تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری.. 132-2-2 تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری.. 132-2-3 مراحل و فرآیند های توسعه گردشگری براساس مدل باتلر. 152-2-4 رویکرد های متنوع درباره صنعت گردشگری.. 172-2-5 رویکردهای سازمانی در صنعت گردشگری.. 182-2-6 رویکردهای مدیریتی در توسعه صنعت گردشگری.. 202-3 امنیت و توریسم. 212-4 امنیت توریسم در ایران. 222-5 موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران. 232-6 آشنایی با مأموریت ها و وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی.. 242-7 آشنایی با مأموریت ها و وظایف پلیس راه استان ها و شرح وظایف و مشاغل پاسگاه‎های درون شهری و برون شهری  262-8 وظایف فرمانده و پرسنل موجود در پاسگاه برون شهری.. 282-8-1 شرح وظایف فرمانده پاسگاه راهنمایی و رانندگی.. 282-8-2 شرح وظایف مسئول کنترل ترافیک و توزین.. 292-8-3 شرح وظایف مشترک رانندگان. 302-9 تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان و وظایف راهور. 312-9-1 اداره کل امور فنى.. 332-9-2 اداره کل امور انتظامى.. 332-9-3 اداره کل امور عمومى.. 332-9-4 اداره کل امور حمل و نقل و خدمات... 34فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش3-1 مواد. 363-2 روشها 403-2-1 روش تحقیق.. 403-2-2 روش گردآوری اطلاعات... 403-2-3 ابزار گردآوری اطلاعات... 413-2-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 413-2-5 جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق.. 413-2-6 متغیر های تحقیق.. 433-3 ویژگیهای طبیعی.. 433-3-1 موقعیت... 433-3-2 زمین شناسی.. 453-3-3 توپوگرافی.. 453-3-3-1 نوار ساحلی.. 453-3-3-2 نواحی جلگه ای.. 463-3-3-3 نواحی کوهپایه ای.. 463-3-3-4 نواحی کوهستانی.. 463-3-3-5 نواحی کوهستانی ومراتع ییلاقی.. 463-3-4 اقلیم. 473-3-4-1 بارندگی ماهانه و سالانه. 473-3-4-2 دما 473-3-4-3 حداکثر و حداقل دما 473-3-4-4 رطوبت... 473-3-4-5 حداکثر و حداقل رطوبت... 483-3-5 منابع آب... 483-3-6 خاک.. 493-3-6-1 تیپ کوهها 493-3-6-2 تیپ اراضی دشت های رسوبی.. 503-3-6-3 تیپ اراضی پست وشور. 513-3-6-4 تیپ اراضی شن های روان: 513-3-7 پوشش گیاهی.. 513-3-7-1 طبقه بندی پوشش جنگلی ناحیه غرب استان گیلان. 523-3-8 ویژگی های اجتماعی- جمعیتی.. 533-3-9 ویژگی های اقتصادی.. 543-3-10 نیروی انسانی و اشتغال. 543-3-10-1 شاغیلن بخش های خدمات و صنعت و کشاورزی.. 553-3-10-2 تعداد بهره برداران بخش کشاورزی.. 553-3-11 کشاورزی.. 553-3-12 صنایع. 55فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، یافته های تحقیق4-1 جاذبه های گردشگری ناحیه مطالعاتی.. 574-1-1 جاذبه های گردشگری شهرستان انزلی.. 574-1-2 شهرستان شفت... 734-1-3 شهرستان ماسال. 784-1-4 شهرستان تالش... 844-1-5 شهرستان آستارا 944-1-6 جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 1064- 2 خصوصیات کمی و کیفی گردشگری.. 1154- 3 خدمات و امکانات مرتبط با گردشگری در ناحیه مطالعاتی.. 1304-4 پایگاههای گردشگری و اقامتگاههای گردشگران درغرب گیلان. 1384-4-1 نام هتلهای شهرستان بندرانزلی.. 1384-4-2  هتلها و اقامتگاههای شهرستان تالش... 1444-4-3 شهرستان ماسال. 1464-4-4 اماکن اقامتی و تفریحی  شهرستان رضوانشهر. 1494-4-5 مراکز اقامتی شهرستان فومن.. 1494-4-6 اقامتگاه شلمه جار سیاهمزگی شهرستان شفت... 1504-4-7  مشخصات واحدهای پذیرایی و رستورانهای شهر صومعه سرا 1504-5 پایگاههای راهنمایی رانندگی در ناحیه مطالعاتی.. 1584-6 دامنه وحدود فعالیتهای راهنمایی ورانندگی.. 1584-6-1 تناسب بین موقعیت و خدمات ارائه شده 1594-7 ارزیابی عملکرد پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 1614-7-1 احساس امنیت و چگونگی آن از دید گردشگران. 1614-7-2  چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. 1624-7-3 نقش پلیس در امنیت گردشگری....................................................................................... 1634-7-4  چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. 1644-7-5 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان. 1654-7-6  میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. 1664-7-7 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 1674-7-8 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 1684-7-9 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. 1694-7-10 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 1704-8 میزان تخلفات رانندگی.. 1714-9 تعداد و پراکنش پایگاههای پلیس... 1714-9-1 پایگاه پلیس راه در ملاسرا (فومنات) 1724-9-2 توزیع زمانی خدمات پلیس راه 1724-10 نقش امنیت در رونق گردشگری ناحیه مطالعاتی.. 1724-10-1 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. 174فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات5-1 بحث و نتیجه گیری.. 1765-2 پاسخ فرضیه ها 1795-3 پیشنهادات... 183منابع و مآخذ. 184  فهرست جداولعنوان                                                                                                          صفحه جدول 3-1 تقسیمات سیاسی شهرستان های مورد مطالعه به تفکیک بخش، دهستان و مساحت... 37جدول 3-2 بارندگی ماهانه و سالانه ایستگاه های منتخب ( 1378-1388) 38جدول 3-3 متوسط دمای ماهانه ایستگاه های منتخب( 1378-1388) 38جدول 3-4 میانگین ماهانه  رطوبت در ایستگاه های منتخب (1378-1388) 39جدول 3-5 تعداد و درصد جمعیت... 39جدول 3-6 حداکثر تعداد  نمونه روش مورگان. 42جدول 4-1 جاذبه های زیارتی – مذهبی شهرستان شفت... 77جدول 4-2 نوع جنسیت پاسخ دهندگان. 115جدول 4-3 گروههای سنی پاسخ دهندگان. 116جدول 4-4 میزان تحصیلات پاسخ گویان. 117جدول 4-5 تعدادافراد خانوار. 118جدول 4-6 میزان درآمد ماهیانه. 119جدول 4-7 دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری.. 120جدول 4-8 نقش عوامل  تاثیر گذار در اقامت گیلان. 121جدول 4-9 مکان  اقامت گردشگران. 122جدول 4-10 طول زمان اقامت به روز. 123جدول 4- 11 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان. 124جدول 4- 12 میزان رضایت از سفر به گیلان. 125جدول 4-13 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان. 126جدول 4-14 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه. 127جدول 4-15 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان. 128جدول 4-16 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان. 129جدول 4-17 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه. 131جدول 4-18 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه. 132جدول 4-19 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه. 133جدول 4-20 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه. 134جدول 4-21 برخورداری از خدمات فرهنگی ورزشی در شهرستانهای مورد مطالعه. 135جدول 4-22 برخورداری از خدمات سیاسی و اداری در شهرستانهای مورد مطالعه. 136جدول 4-23 برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای مورد مطالعه. 137جدول 4-24 گزارش آماری از ظرفیت ماهانه واحد های اقامتی استان گیلان (به تفکیک شهرستان) - سال 1391  154جدول 4-25گزارش اقامت کنندگان در مراکز اقامتی ثابت و موقت غرب گیلان به تفکیک از( 25 اسفند تا 15 فرودین) 1393  155جدول 4-26 درصد اشغال تخت مراکز اقامتی ثابت (تحت پوشش اداره کل ) 29 اسفند 1392 الی15 فروردین 1393  155جدول 4-27 گزارش مقایسه ای اقامت کنندگان در مراکز اقامتی استان گیلان - نوروز 92 و 1393. 156جدول 4-28گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحدهای اقامتی(تحت پوشش اداره کل)استان گیلان طی سال 86-1391  156جدول 4-29 گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحد های اقامتی(تحت پوشش اداره کل)استان گیلان طی سال 86-1391  157جدول 4-30 مناسب بودن مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان. 159جدول 4-31 مناسبت و کافی بودن  خدمات جاده ای.. 160جدول 4-32 احساس امنیت از گردشگری در گیلان. 161جدول 4-33 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. 162جدول 4-34 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 163جدول 4-35 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. 164جدول 4-36 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان................................. 165جدول 4-37 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. 166جدول 4-38 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 167جدول 4-39 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 168جدول 4-40 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. 169جدول 4-41 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 170جدول 4-42 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 173جدول 4-43 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. 174جدول 5-1 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 179جدول 5-2 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 180جدول 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 181جدول 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 182  فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                          صفحه نمودار 4-1 نوع جنسیت پاسخ دهندگان. 115نمودار 4-2 گروههای سنی پاسخ دهندگان. 116نمودار 4-3 میزان تحصیلات پاسخ گویان. 117نمودار 4-4 تعدادافراد خانوار. 118نمودار 4-5 میزان درآمد ماهیانه. 119نمودار 4-6 دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری.. 120نمودار 4-7 نقش عوامل  تاثیر گذار در اقامت گیلان. 121نمودار 4-8 مکان  اقامت گردشگران. 122نمودار 4-9 طول زمان اقامت به روز. 123نمودار 4- 10 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان. 124نمودار 4-11 میزان رضایت از سفر به گیلان. 125نمودار 4-12 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان. 126نمودار 4-13 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه. 127نمودار 4-14 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان. 128نمودار 4-15 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان. 129نمودار 4-16 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه. 131نمودر 4-17 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه. 132نمودار 4-18 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه. 133نمودار 4-19 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه. 135نمودار 4-20 مناسب بودن مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان. 159نمودار 4-21 مناسبت و کافی بودن  خدمات جاده ای.. 160نمودار 4-22 احساس امنیت از گردشگری در گیلان. 161نمودار 4-23 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. 162نمودار 4-24 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 163نمودار 4-25 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. 164نمودار 4-26 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان. 165نمودار 4-27 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. 166نمودار 4-28 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما.................... 167نمودار 4-29 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 168نمودار 4-30 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. 169نمودار 4-31 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 170نمودار 4-32 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 173نمودار 4-33 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. 174نمودار 5-1 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 179نمودار 5-2 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 180نمودار 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 181نمودار 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 182  فهرست تصاویرعنوان                                                                                                          صفحه شکل 4-1 نمایی از پناهگاه حیات وحش سرخانکل.. 58شکل 4-2 نمایی از بوستان بلوار ساحلی قدس... 59شکل 4-3 نمایی از موج شکن های شرق و غرب جدید. 60شکل 4-4 نمایی از مناره انزلی.. 61شکل 4-5 نمایی از پل غازیان. 62شکل 4-6 نمایی از ساحل انزلی.. 63شکل 4-7  نمایی جزئیات کاخ میان پشته. 64شکل 4-8 ارزش فراغتی و جهانگردی تالاب انزلی.. 65شکل 4-9 منطقه آزاد بندر انزلی.. 65شکل 4-10 نمایی از مناطق کوهستانی فومن.. 66شکل 4-11 نمایی از ییلاق زودلَ سَر. 67شکل 4-12 نمایی از ییلاق کوربار ماسوله. 68شکل 4-13 نمایی از ییلاق اندره 68شکل 4-14 نمایی از قلعه رودخان. 70شکل 4-15 معماری ماسوله. 71شکل 4-16 نمایی از آبشار لارچشمه. 72شکل 4-17 نمایی از آبشار ماسوله. 73عکس 4-18 نمایی از غار آویشو در شهرستان ماسال. 81تصویر 4-19 نمایی از دهستان ییلاقی ارده واقع در شمال غرب شهرستان. 81تصویر 4-20 آبشار ویسادارنمای بالا  وآبشار ویسادارنمای روبرو. 82تصویر 4-21 نهالستان پیلمبرا در شهرستان رضوانشهر. 83تصویر 4-22 پارک جنگلی گیسوم در جنگلهای گیسوم. 84عکس 4-23 نمایی از منطقه سیاه داران شهرستان تالش... 85عکس 4-24 نمایی از کاخ ییلاقی سردار امجد. 86عکس 4-25 نمایی از مسجد تاریخی آق اولر. 86عکس 4-26 نمایی از محوطه باستانی و ییلاق تول. 87عکس 4-27 نمایی ازحمام قدیمی مریان. 88عکس 4-28 نمایی ازمنطقه ییلاقی سوباتان شهرستان تالش... 89عکس 4-29 نمایی از قلعه تاریخی ودیدنی صلصال. 90عکس 4-30 نمایی از آبشار ورزان در شهرستان تالش... 91عکس 4-31 نمایی ازآتشکده ایسپیه مزگت در شهرستان تالش... 92عکس 4-32 نمایی از آبشار زمرد در شهرستان تالش... 93عکس 4-33  نمایی از بقعه آقا سید علی کیا 94عکس 4-34  نمایی از بقعه شیخ تاج‌الدین محمد خیوی.. 95عکس 4-35 نمایی ازامامزاده ابراهیم وقاسم در شهرستان آستارا 96عکس 4-36 نمایی از قلعه شیندان در شهرستان آستارا 97عکس 4-37 نمایی از تالاب زیباو دیدنی آستارا 98عکس 4-38 نمایی از استخر عباس آباد. 99عکس 4-39 نمایی از آبگرم کوته کومه در شهرستان آستارا 100عکس 4-40 نمایی از  آبشار لاتون. 101عکس 4-41 نمایی از پرندگان موجود در باغ پرندگان آستارا 102عکس 4-42 نمایی ازعجیب ترین درخت ایران در شهرستان آستارا 104عکس 4-43 نمایی از گردنه حیران در شهرستان آستارا 105عکس 4-44 نمایی ازمنطقه حفاظت شده حیات وحش آستارا 106عکس 4-45 نمایی از پناهگاه حیات وحش سلکه. 108عکس 4-46 نمایی از مناره گسگر در روستای مناره بازار. 109عکس 4-47 نمایی از  بقعه ی پیر موذنان، صوفیان ده صومعه سرا 110عکس 4-48 نمایی دور از محوطه تاریخی هفت دغنان. 112عکس 4-49 نمایی از پل خشتی گوراب تولم. 112عکس 4-50 نمایی از حمام قدیمی و تاریخی کسماء. 113عکس 4-51 نمایی پارک ساحلی تولم شهر. 114شکل 4-52 هتل دلفین انزلی.. 138شکل 4-53 هتل جهانگردی نمونه انزلی.. 139شکل 4-54 هتل سفید کنار. 139شکل 4-55 هتل الماس بندر انزلی.. 140شکل 4-56 هتل بین المللی اسپیناس... 142شکل 4-57 هتل آپارتمان ایساتیس... 143شکل 4-58 هتل ساحلی دریا 143شکل 4-59 هتل جهانگردی.. 144شکل 4-60 متل بین المللی سپیدار. 145شکل 4-61 هتل لیوادر گیلان. 145شکل 4-62 هتل کوهساری.. 146شکل 4-63 دهکده توریستی ملل شاندرمن.. 147شکل 4-64 هتل آرام گیلان. 150شکل 4-65 هتل رستوران ابریشم. 151شکل 4-66 رستوران ترنگ طلایی.. 152شکل 4-67 نمایی از رستوران پرستو. 152شکل 4-68 رستوران آفتاب... 153  فهرست نقشه هاعنوان                                                                                                          صفحه نقشه 1-1 موقعیت سیاسی غرب گیلان در استان و کشور. 6نقشه 3-1 موقعیت اداری - سیاسی غرب گیلان. 44

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی  همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه  به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق  بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای انتظامی، بالابردن  و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، بررسی عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها و پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران می باشد. پس از ارزیابی از پاسخ دهندگان نتایج به شرح زیر می باشد. 1/40 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان نقش داشته، 7/43 درصد نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی و 2/12 درصد امنیت محل اقامت را بیان نموده اند. بیش از 50 درصد پاسخ دهندگان مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد و زیاد بیان نموده وخدمات جاده ای را مناسب و کافی می دانند. 69 درصد پاسخ دهندگان از گردشگری در گیلان خیلی زیاد احساس امنیت می کنند و معتقدند وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب وخوب بوده و نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری  خیلی زیاد و زیاد می دانند و معتقدند که پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته در امنیت حوزه غرب نقش داشته باشدو از پایگاههای راهنمایی رانندگی دراین حوزه غرب رضایت خیلی زیادی دارند و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب می دانند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان موافق بودند و معتقدند که نقش پایگاههای راهنمایی رانندگی در افزایش تعداد گردشگر خیلی زیاد می تواند موثر باشند و احساس امنیت در گردشگری می تواند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد. همچنین علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم حمایت مسئولین بیان نموده و مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی و عدم رعایت بهداشت بیان نموده اند.واژگان کلیدی: تحلیل، پایگاههای راهنمایی و رانندگی،  نقش، امنیت، گردشگری، حوزه غرب گیلانمقدمهیکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. همین طور وجود صنعت گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجود آمدن امنیت می شود اما این قضیه همیشه صادق نیست، چون در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت وآمد گردشگران باعث ناامنی شده است. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یعنی اگر امنیت نباشد، صنعت گردشگری نیز عرض اندام نخواهد کرد. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تاثیر گذار است. به این ترتیب امنیت داخلی وملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری در هر کشوری است که می خواهد خود را با مشخصات کشورهای پیشرو در امرتوریسم تطبیق دهد. اکنون کارشناسان گردشگری بر این باورند که رابطه امنیت ملی و گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد به طوری که تعریف جدیدی از امنیت ملی درسایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعیت های داخلی و انتقال آنها به خارج یک ابزار ضروری و لازم است. نقش و تاثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارابودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می دهند روی صنعت توریسم متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند. استان گیلا ن با دارابودن پتانسیل جغرافیایی از جمله دریا، ساحل، کوه و جنگل و سایر جاذبه های گردشگری همیشه مورد توجه گردشگران بوده و با ورود این مسافران یکی از سازمانهای درگیر را می توان پلیس راهنمایی و رانندگی دانست که در صدد امنیت جان گردشگران می باشند. لذا این پایان نامه در تلاش است به  تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب پرداخته براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است.فصل اول :  کلیات تحقیقفصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقفصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روشفصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیقفصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.این تحقیق مشتمل بر جدول، نمودار،  نقشه و تصویر و مآخذ فارسی و لاتین و   صفحه می باشد.

1بیان مسئله

امنیت از عوامل تأثیر گذار در توسعه و ترویج توریسم و جهانگردی در یک کشور میباشد. امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل و عوامل است که میتواند انسان را به سوی گردشگری فرا خواند. توسعه صنعت گردشگری در یک کشور نشانگر ثبات امنیت ملی است و یک از علل رونق گردشگری در کشور توجه دولت به تامین امنیت گردشگری است (ارمغان، 1391، ص2).امنیت مالی و جانی گردشگران به طور مستقیم برمیزان جذب گردشگر مؤثراست و فقدان آن توسعه گردشگری را ناممکن می سازد. ایران جزو ده کشور اول دنیا از نظر داشتن جاذبه های گردشگری است، اما به علت عدم برنامه ریزی و بی توجهی به این صنعت عظیم از کسب در آمدهای ناشی از آن بی بهره مانده است. استان گیلان با داشتن جاذبه های تاریخی، شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی از پتانسیل بالایی در جذب گردشگری برخوردار است. قابلیت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری یک معیار اساسی برای ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مسکونی محسوب می گردد. بنابراین ارزیابی، پتانسیل ومحدودیت های موجود در هر منطقه در خصوص خدمات وتسهیلات مورد نیاز، از اصول اولیه برنامه ریزی شهری است.مناطق غربی گیلان  بعد از فروپاشی شوروی سابق و باز شدن مرزآستارا به کشور های همجوار و وجود منطقه آزاد تجاری و بخصوص به جهت دارا بودن خط ترانزیت رشت به آستارا  با موقعت جغرافیایی خاص این منطقه و همجواری سه ناحیه ساحلی، جلگه ای  و کوهستانی، و وجود جنگلهای گیسوم، شفارود و مناطق ییلاقی و دهکده های توریستی از جمله دوران و روشنده و غیره همیشه مورد توجه افراد زیادی بوده و این مناطق افرادزیادی را چه از داخل و چه از بیرون استان پذیرا می باشد. لذا امنیت  این گردشگران در این مناطق بسیار مهم بوده و یکی از نهادهایی که دراین ارتباط بسیار فعالیت می کند پایگاههای راهنمایی و رانندگی در این منطقه از غرب گیلان می باشد. با وجود این پایگاهها و سایر ارگانهای نظامی هرروزه مشکلات متعددی بخصوص در ایام تعطیلات نوروزی و فصول گرم از جمله تابستان در این مناطق بوجود آورده که خود اثرات منفی در اذعان عمومی بوجود می آورد. با توجه به موارد فوق این تحقیق به بررسی و تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته و ارائه راهکار می نماید.تعداد صفحه : 211قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید