دانلود پایان نامه ارشد:مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش : کلام شیعه

عنوان : مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کلام شیعه

 

عنوان

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت

 

استاد راهنما

آیت‌الله دکتر محسن حیدری

 

استاد مشاور

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد عبدالوند

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) 

چکیده پایان‌نامه:

معنای تبرک در اصطلاح، طلب و درخواست برکت و زیادی از خداوند، از طریق حقیقت‌ها، شخصیت‌ها و چیزهایی است که خداوند برای آن‌ها امتیاز و مقام خاص قرار داده، مانند بوسیدن یا لمس کردن دست پیامبرr، قبر و منبر آن حضرت و در و دیوار مسجد الحرام یا مسجد النبی... . تبرک را از دو منظر بررسی کردیم: 1.دیدگاه دانشمندان شیعه و 2.دیدگاه دانشمندان اهل سنت. و بیان داشتیم که علمای اسلام بر جائز و پسندیده بودن تبرک قائلند و احدی از آن‌ها تبرک جستن را منع نکرده است. چنان‌که در بیان دانشمندان اهل سنت، اقوال بسیاری بر جائز بودن تبرک به قبر و سایر متعلقات پیامبر اکرمr بیان کردیم. گرچه بعضی قائل به کراهت مسح قبر پیامبرr و بوسیدن شده بودند. همچنین در این تحقیق به بیان جایگاه تبرک پس از رحلت پیامبرr بین مسلمانان (اعم از صحابه و تابعین) که آنها به متعلقات باقی مانده‌ی حضرت (مو، لباس، کفش، ظروف، منبر و ...) تبرک می‌جستند و خود را به قبر رسول خداr می‌مالیدند و بوسه می‌زدند. نیز به مکان‌هایی که حضرت در آن جا نماز به پا داشته بود، تبرک می‌جستند. با توجه به تمامی مباحث مطرح شده باید گفت: تبرک جستن نه تنها مربوط به زمان رسول اللهr نیست بلکه طبق آیات و شواهد قرآنی –نظیر جریان تبرک یعقوب به پیراهن یوسف و تبرک بنی اسرائیل به تابوت– بین ادیان و امت‌های پیشین نیز بوده ،تبرک جستن به انبیاء، اولیاء، صالحان و متعلقاتشان به یک جریان  تبدیل شده که پیش از عصر رسول اللهr و در زمان ایشان و پس از رحلت حضرت تاکنون این جریان زنده بوده، مورد سفارش انبیاء، نبی گرامی اسلامr، ائمه معصومینb، صحابه و تابعین، و تمامی مسلمانان نیز بوده است. مخالف بودن جمعیت اندکی تندرو که با تمامی امور با تعصب برخورد کرده و موجبات بی حرمتی به مسلمانان را فراهم می‌کنند، تأثیری در جریان همیشه جاری (تبرک) نداشته و ندارد. مشروعیت و استحباب تبرک جستن به آثار انبیاء، اولیا و صالحان، حتی پس از مرگشان ثابت است و هیچ گونه منافاتی با توحید در عبادت ندارد.واژگان کلیدی:  مشروعیت، قرآن، سنت، تبرک

فهرست مطالب

مقدمه  1فصل اول: کلیات و مفاهیم.. 2گفتار اول: کلیات    3الف) تبیین موضوع   3پرسش‌های تحقیق   3پرسش اصلی.. 3پرسش‌های فرعی.. 3فرضیه‌های تحقیق   4فرضیه‌ی اصلی.. 4فرضیه‌های فرعی.. 4پیشینه‌ی تحقیق   4مفهوم «برکت» در لغت     6توحید در برکت     8«تبرک» در قرآن کریم   8«تبرک» در احادیث     9اصل برکت از جانب خداست     10فصل دوم: موارد تبرک در آیات قرآن کریم و روایات... 11 ١ . برکت در اشخاص      12الف) برکت در حضرت نوحg. 12ب) برکت در حضرت عیسیg. 12ج) برکت در حضرت موسیg. 13د) برکت در حضرت ابراهیمg. 14هـ) برکت در رسول خداr. 14و) برکت در اهل بیت پیامبرr. 15ز) برکت اولیای الهی.. 16ح) برکت مسلمانان نزد پیامبرr. 17ط) برکت افراد مؤمن.. 17ی) سامری و تبرک به خاک اسب جبرئیل.. 18دیدگاه ابن‌کثیر در مورد آیه. 18 ٢ . برکت در مکان   20الف) مسجد الحرام. 20ب) مسجد الاقصی.. 20ج) کوه طور. 20د) مقام ابراهیمg. 20هـ) روضه پیامبرr. 23و) جای نماز پیامبرr. 24بوسیدن اماکن متبرک... 25 ٣ . برکت در زمان   25الف) شب قدر. 25ب) دهه ذی‌الحجه. 25ج) ماه‌های حرام. 26د) وقت سحر. 27 ۴ . برکت در اشیاء  27الف) برکت در باران. 27ب) درخت زیتون. 27ج) برکت در آثار پیامبران. 28د) برکت در آب زمزم. 30هـ) برکت در قرآن کریم. 30عوامل تبرک به قرآن کریم. 31 ١ . کلام الهی.. 31 ٢ . وسیله‌ای برای تمییز حق از باطل.. 32 ٣ . وسیله‌ی هدایت.. 32 ۴ . تبیان هر چیز. 32 ۵ . وسیله‌ی رحمت.. 33 ۶ . قرآن، نور هدایت.. 33 ٧ . بشارت برای مؤمنین.. 33 ٨ . شفای مرض‌های قلبی.. 34 ٩ . وسیله‌ی خیر. 34تبیین و موارد تبرک مشروع از منظر قرآن و سنت     34 ١ . تبرک به اسم خداوند. 34 ٢ . تبرک به صلوات بر پیامبرr. 35 ٣ . تبرک به تلاوت قرآن کریم. 35 ۴ . تبرک به پیامبرr در زمان حیات... 36الف) تبرک به اعضای جسد پیامبرr. 36ب) تبرک به موی پیامبرr. 37ج) تبرک به آب دهان پیامبرr. 39د) تبرک به عرق پیامبرr. 39هـ) تبرک به لباس پیامبرr. 40و) تبرک به مواضع انگشتان پیامبرr. 41ز) تبرک به ته‌مانده ظرف آب پیامبرr. 41ح) تبرک به آب وضوی پیامبرr در روایات اهل سنت... 42 ۵ . تبرک به آثار پیامبرr بعد از وفات... 42تبرک به پیامبرr بعد از وفات در سیره مسلمانان. 49دلالت نصوص تبرک.. 53فصل سوم: موارد اختلاف در تبرک... 54موارد اختلاف وهابیت با دیگر فرقه‌ها 55 ١ . تبرک به آثار پیامبرr بعد از وفات در غیر منصوص.... 55ادلّه وهابیان. 55دلیل اول: نبود دلیل.. 55پاسخ.. 55دلیل دوم: سد ذرایع. 56پاسخ.. 57دلیل سوم: ترک صحابه. 57پاسخ.. 57دلیل چهارم: عدم نفع زیارت برای میت.. 57پاسخ.. 57دلیل پنجم: عدم اعتقاد عمر به تبرک حجرالاسود. 58پاسخ.. 58
  1. تبرک به غیر پیامبرr. 58
اقوال در مسأله. 59 ١ . عدم استحباب تبرک.. 59 ٢ . کراهت تبرک.. 59 ٣ . جواز و استحباب تبرک.. 60نظرات اندیشمندان در جواز و استحباب تبرک    60حرمت تبرک به قبور اولیا 74ادله عدم جواز تبرک به غیر پیامبرr. 75دلیل اول: اجماع صحابه بر ترک تبرک به غیر پیامبرr. 75پاسخ.. 75دلیل دوم: ذریعه شرک در تبرک.. 77پاسخ.. 77دلیل سوم: عدم جواز قیاس اولیا به پیامبرr. 78پاسخ.. 79دلیل چهارم: حرمت تبرک قبور، به جهت شرک بودن. 80پاسخ.. 80دلیل پنجم: بدعت بودن تبرک از قبور. 81پاسخ.. 81دلیل ششم: کراهت تبرک به قبور نزد عبدالله بن عمر. 82پاسخ.. 82دلیل هفتم: تبرک به قبور اولیا از عادات یهود و نصارا 83پاسخ.. 83
  1. تبرک به تربت امام حسین(ع) و سجده بر آن. 84
سجده بر تربت امام حسین(ع). 86فتوای وهابیان. 86سجده شیعه بر هر نوع خاک.. 87برتری برخی زمین‌ها از دیدگاه قرآن. 87اختلاف برخی زمین‌ها از دیدگاه روایات.. 88شرافت تربت امام حسین(ع). 89قبر حسین(ع) همانند قبر رسول‌الله(ص). 91فضیلت تربت امام حسین(ع). 92فتاوای وهابیان   93احمد بن حنبل و تبرک... 94نتیجه‌گیری    97تبرک به آب وضوی پیامبر در روایات اهل سنت... 100فهرست منابع و مؤاخذ   103 

مقدمه

روزگار ما، روزگاری است که تمام فرقه‌های مسلمانان، از فاصله افتادن با روزگار پیامبرr در رنج هستند و اینکه امت اسلامی بر خلاف دستور خداوند و رسولش مبنی بر اتحاد و هم‌دلی اسلامی، به پراکندگی گروه‌های مختلف گراییده، موجبات خشنودی دشمنان اسلام را فراهم کرده‌اند. از بین رفتن عزت و شوکت اسلامی، سرسپردگی اکثر کشورهای اسلامی به کفار، تخریب خانه‌ها و کشتار مسلمانان توسط کفار، پیامد شوم چند دستگی است و تأسف را باید بدان جهت داشت که اختلافات ، موجب گشته تا به یکدیگر توهین کنند و همدر را تکفیر نمایند و خون یکدیگر را مباح شمارند. در حالی که اختلاف در مباحث فرعی کلامی است. به جای آن‌که به بحث و گفت‌وگو تن داده، جوانب و زوایای مسائل اختلافی را روشن نمایند و دست از تعصب فرقه‌ای بردارند، مسلمانان دیگر را تحقیر و توهین و تکفیر می‌نمایند.یکی از مسائل فرعی کلامی که مسأله‌ای عادی بوده است، اما با ظهور تفکرات سلفی، آن مسأله هم مانند سایر پدیده‌های معمولی و رایج، به چالش کشیده شده و محل نزاع و گفت‌وگو گردید، تبرک جستن به رسول گرامی اسلامr و آثار حضرت از قبیل منبر، زیارت، اقامت در اماکن مرتبط  با حضرت است. همچنین تبرک جستن، طلب خیر و برکت، رشد و سعادت از خداوند به وسیله‌ی آنان می‌باشد.لذا در این تحقیق، سعی شده است که موارد تبرک از دیدگاه قرآن و سنت رسول اللهr به خوبی و به دور از تعصب تقریر گردد تا حقیقت بر همگان روشن شود.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

الف) تبیین موضوع

تبرک، همان درخواست خیر و برکت از خداوند متعال به وسیله‌ای مثل قبر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، به شکل دست کشیدن و بوسیدن است.ما به بیان جایگاه آن در قرآن و سنت به طور جداگانه می‌پردازیم تا حقیقت امر بر همگان روشن شود که آیا چنین عملی، آن‌گونه که سلفیه می‌گویند، در درگاه الهی ناپسند است و موجب شرک و کفر می‌گردد؟ یا آن‌که همان‌گونه که شیعه و بسیاری از اهل سنت می‌گویند، پسندیده و مورد سفارش پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله و قرآن است؟تعداد صفحه : 105قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید