دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

استاد راهنما:

دکتر علی احمد ناصح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:. تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق................................................................. 12.سابقه و پیشینه تحقیق.................................................................................................... 13.ضرورت انجام تحقیق.................................................................................................... 14.فرضیه ها...................................................................................................................... 25.هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق......................................................... 2فصل اول: کلیاتبخش اول: زندگینامه ابن تیمیه.............................................................................................. 3
 1. شرح حال..................................................................................................................... 3
 2. نظر بزرگان اهل سنت در مورد ابن تیمیه...................................................................... 6
2-1. انتقاد تند ذهبی از ابن تیمیه............................................................................72-2. ابن حجر عسقلانی و نسبت نفاق به ابن تیمیه................................................ 82-3. سبکی بدعت گزار دانستن ابن تیمیه ............................................................ 82-4. گمراه و گمراه گر شمردن ابن تیمیه از سوی ابن حجر مکی........................... 9
 1. آثار............................................................................................................................ 9
الف) در تفسیر........................................................................................................... 9ب) در عقاید.............................................................................................................. 9ج) در فقه................................................................................................................. 10د) مؤلفات................................................................................................................ 10بخش دوم: زندگینامه ابن قیم.............................................................................................. 10
 1. شرح حال................................................................................................................. 10
 2. شاگردان................................................................................................................... 13
 3. آثار ....................................................................................................................... 14
الف) در تفسیر........................................................................................................... 14ب) در عقاید............................................................................................................. 14ج) درفقه................................................................................................................... 15د) در عرفان.............................................................................................................. 15هـ)سایر مولفات........................................................................................................ 15بخش سوم: سلفیه................................................................................................................ 16
 1. معنای سلفیه.............................................................................................................. 16
الف) تعریف سلفیه از دیدگاه موافقان........................................................................ 16ب) تعریف سلفیه از دیدگاه مخالفان.......................................................................... 17
 1. تاریخچه سلفیه.......................................................................................................... 18
 2. روش فکری سلفیه.................................................................................................... 19
 3. ظهور وهابیت........................................................................................................... 20
بخش چهارم اهل حدیث...................................................................................................... 24
 1. زمینه های پیدایش اهل حدیث................................................................................... 25
الف) مستندات نبوی................................................................................................. 25ب) مستندات اثری................................................................................................... 26
 1. بزرگان اهل حدیث.................................................................................................... 29
 2. اصول اهل حدیث..................................................................................................... 31
3-1. منع تأویل...................................................................................................... 31الف) فرقه های اهل حدیث در منع تأویل............................................................. 31ب) منع تأویل در سیر تاریخی............................................................................ 32ج) نظر ابن تیمیه در خصوص تأویل.................................................................... 33د) نظریه علامه طباطبایی.................................................................................... 343-2. ظاهرگرایی..................................................................................................... 363-3 دور دانستن ساحت عدل الهی از هرگونه اندیشه و نظر..................................... 373-4. رویت خدا...................................................................................................... 383-5. ایمان هم قول است و هم عمل........................................................................... 383-6. اعتقاد به افضلیت ابوبکر و عمر......................................................................... 38نقد وبررسی.............................................................................................................. 38فصل دوم: دیدگاه های تفسیری ابن تیمیه وابن قیم در اصول اعتقاداتمقدمه.................................................................................................................................. 41بخش اول: توحید................................................................................................................. 42
 1. توحید صفاتی............................................................................................................. 43
1-1 مرئی بودن خداوند............................................................................................ 44دلایل معتقدین به رویت........................................................................................ 45الف) عقلی....................................................................................................... 45ب) نقلی.......................................................................................................... 45نقد دلایل فوق...................................................................................................... 46روایات در عدم رویت.......................................................................................... 481-2. جسمانیت خداوند............................................................................................. 51اقوال معتقدین................................................................................................. 51نقد وبررسی.................................................................................................... 531-3. اثبات جهت و مکان برای خداوند...................................................................... 55نظر موافقین.......................................................................................................... 55نقد این نظر.......................................................................................................... 57نتیجه گیری.......................................................................................................... 61
 1. توحید عبادی.............................................................................................................. 62
2-1. طلب از اولیاء خدا و اعمالی که برای آنها پس از مرگشان انجام می شود.......... 632-1-1. توسل به اولیاء....................................................................................... 63استنادات ابن تیمیه و ابن قیم در مخالفت با توسل به اولیاء............................... 65الف) قرآن کریم......................................................................................... 65نقد وبررسی............................................................................................... 66ب) دلیل دیگر............................................................................................ 69نقد دلیل فوق............................................................................................. 70آیات قرآن در مورد توسل.............................................................................. 71الف) آیه توسل.......................................................................................... 71ب) آیه وحدت........................................................................................... 72ج) آیه استغفار........................................................................................... 73د) آیه مدح متوسلان.................................................................................. 74هـ) آیه طلب استغفار.................................................................................. 75روایات اسلامی و توسل.................................................................................. 75نتیجه بحث...................................................................................................... 782-1-2. شفاعت و طلب حاجت اخروی از ارواح مقدسه مثل مدد در قیامت........... 79انواع شفاعت................................................................................................... 80الف) شفاعت تکوینی.................................................................................. 80ب) شفاعت تشریعی................................................................................... 81نظر ابن تیمیه و هم کیشانش درمورد مسأله شفاعت......................................... 82دلایل ابن تیمیه و شاگردانش در مورد مسأله شفاعت........................................83الف) نهی صریح قرآن از پرستش غیر خدا.................................................. 83نقد............................................................................................................. 83ب) ادعای اینکه در سیره صحابه و ائمه مذاهب چنین عملی نبوده است........ 85نقد............................................................................................................. 85دلایل و مدارک شفاعت................................................................................... 88الف) قرآن.................................................................................................. 88گروه اول: آیاتی که به طور مطلق شفاعت را نفی می کنند.................... 89گروه دوم: آیاتی که شفیع را منحصراً خدا معرفی می کنند.................... 89گروه سوم آیاتی که شفاعت را مشروط به اذن خدا می کنند................. 89گروه چهارم آیاتی که شرایطی را برای شفاعت شونده بیان کرده اند...... 90شروط شفاعت با استناد به آیات قرآنی................................................. 90قابلیت برای شفاعت شدن................................................................. 90قابلیت برای شفاعت کردن................................................................ 91مأذون بودن از سوی خداوند............................................................ 91تأثیر شفاعت.................................................................................... 91ب) روایات................................................................................................ 922-1-3. نذر، ذبح، صدقه، سوگند و..................................................................... 93نظر ابن تیمیه در مورد نذر و ذبح و قربانی...................................................... 93پاسخ....................................................................................................... ...... 94الف) سوگند دادن خدا به منزلت اولیاء............................................................. 95ب) سوگند به غیر خدا.................................................................................... 96دلایل بر جواز سوگند به غیر خدا.................................................................... 962-2. اعمالی که در رابطه با قبر،پیکر مطهر و اشیاء مرتبط با اولیاء الهی می باشد..... 982-2-1. زیارت قبور.......................................................................................... 98دلایل ابن تیمیه برحرمت زیارت قبور............................................................. 99نقد............................................................................................................... 102احادیث زیارت قبور...................................................................................... 1032-2-2. بناء برقبور........................................................................................... 1062-2-3. تبرک به چزهای مقدس مثل تربت و ضریح مقدس................................ 108نظر سلفیون در مورد تبرک........................................................................... 109دلایل نقلی تبرک.......................................................................................... 109الف) تبرک در قرآن................................................................................. 110ب) تبرک در روایات ............................................................................. 111نتیجه...................................................................................................................... 115بخش دوم: عدل................................................................................................................ 117
 1. جبر و اختیار........................................................................................................... 117
نظر ابن تیمیه.......................................................................................................... 118نقد این نظر............................................................................................................. 119
 1. ملاک حسن و قبح افعال........................................................................................... 120
اعتقاد ابن تیمیه و ابن قیم در این باب...................................................................... 120نقد.......................................................................................................................... 121بخش سوم: نبوت............................................................................................................... 124عصمت......................................................................................................................... 124دیدگاه های مختلف در مورد عصمت انبیاء............................................................... 125
 1. اصحاب حدیث و حشویه............................................................................... 125
 2. معتزله........................................................................................................... 126
 3. شیعه امامیه................................................................................................... 126
 4. دیدگاه ابن تیمیه و هم فکرانش در خصوص عصمت پیامبران الهی.................. 126
نقد این نظر....................................................................................................... 127بخش چهارم: امامت........................................................................................................... 129صفات امام................................................................................................................... 129
 1. عصمت............................................................................................................... 129
دلایل قرآنی عصمت امام.................................................................................... 130الف) اطاعت از اولی الامر............................................................................. 130تفسیر ابن تیمیه از آیه............................................................................. 130پاسخ....................................................................................................... 131ب) آیه تطهیر............................................................................................... 133تفسیر ابن تیمیه از آیه............................................................................. 133پاسخ....................................................................................................... 134ج) آیه ابتلاء................................................................................................. 138نحوه استدلال آیه برعصمت امام، همراه با نظرات مخالفین......................... 138
 1. وجوب نصب وتعیین به نص................................................................................ 142
2-1. دلیل عقلی................................................................................................ 1422-2. استنادات قرآنی........................................................................................ 142آیه ولایت.................................................................................................... 142نظر ابن تیمیه در مورد آیه............................................................................ 142پاسخ............................................................................................................ 1453.افضلیت................................................................................................................ 152نظر ابن تیمیه..................................................................................................... 152دلایل افضلیت امام............................................................................................. 153الف) آیه « أفمن یهدی الی الحق احق أن یتبع....».......................................... 153ب) آیه « قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»............................ 154ج) روایت امام رضا(ع)................................................................................. 154بخش پنجم: معاد................................................................................................................ 156دیدگاه ابن تیمیه و ابن قیم در خصوص معاد.................................................................. 156جمع بندی و نتیجه............................................................................................................. 157فهرست منابع  مآخذ........................................................................................................... 160الف) منابع فارسی......................................................................................................... 160ب)منابع عربی.............................................................................................................. 162ج) منابع اینترنتی.......................................................................................................... 172چکیده:قرآن کریم کلام وحی و بهترین و جامع ترین کتاب آسمانی می باشد. که از دیر باز به عنوان منبع اصلی استخراج حقایق و معارف و احکام و دستورات دین مبین اسلام توجه بسیاری را به خود جلب کرده، تا آنجا که تفسیر و بیان معانى آیات قرآنى، و کشف مقاصد و حقایق آنها، از عصر نزول قرآن شروع شده، و جزء قدیمى‏ترین اشتغالات علمى دانشمندان اسلامى بوده، تا جایی که هم اکنون هزاران اثر در این زمینه نگاشته شده است. یکی  از فرقی که با نگرشی خاص به تفسیر آیات الهی پرداخته است اهل حدیث وسلفیه می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر اصول و مبانی فکری ابن تیمیه حرّانی و ابن قیم جوزی به عنوان دو تن از بزرگترین پیشوایان این فرقه، بر تفسیر آنها از کلام خداوند بپردازد. در این راستا در فصل اول این پایان نامه که به کلّیات بحث اختصاص یافته است، به بیان زندگی نامه و آثار تفسیری ابن تیمیه و ابن قیم و اصول و مبانی اهل حدیث وسلفیه پرداخته شده و در فصل دوم نیز، دیدگاه های تفسیری این دو در زمینه اصول اعتقادات به عنوان خط سیر اصلی فکری آنان در قالب بخشهای مختلف ارائه گردیده است. و در آن از عوامل انحراف آنها از معانی حقیقی آیات قرآن کریم سخن رانده شده است از جمله: اتکای افراطی به فهم مخاطبان عصر نزول(طریق سلف)، ظاهر گرایی و منع تأویل به معنای اصطلاحی آن و حجت دانستن معانی عرفی قرآن، پرهیز از عقل گرایی، انکار حقایق تاریخی و جرح و تعدیل مغرضانه روایات تفسیری. که پیامدهای این انحراف، به صورت مجموعه ای از تفاسیر نابجا و غیر صحیح از آیات الهی همچون تجسیم و... ظهور و بروز یافته است.تعداد صفحه : 200قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.