دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین خلاقیت و سبک های حل تعارض با رضایت زناشویی در زوجین

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین خلاقیت و سبک های حل تعارض با رضایت زناشویی در زوجین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد

 عنوان

بررسی رابطه بین خلاقیت و سبک های حل تعارض با رضایت زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

 استاد راهنما

دکتر مهران فرهادی

 استاد مشاور

دکتر علی عبدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                         صفحه چکیده 1فصل یکم. 2مقدمه پژوهش... 2مقدمه. 3بیان مساله. 4اهمیت و ضرورت.. 7اهداف پژوهش... 9فرضیه ها ی پژوهش... 10تعاریف مفهومی متغیر ها 10تعاریف عملیاتی متغیر ها 11فصل دوم. 12ادبیات و پیشینه پژوهش... 12ادبیات رضایت زناشویی.. 13تعریف رضایت زناشویی.. 13اهمیت رضایت زناشویی.. 13عوامل تاثیر گذار بر رضایت زناشویی.. 14مهارت های ارتباطی.. 14تقابل.. 17مهارت های حل مساله. 17عوامل شناختی.. 19هیجان و مهارتمندی هیجانی.. 19صمیمت و خود افشا سازی.. 20عملکرد جنسی.. 21ویژگی های شخصیتی.. 22سبک های دلبستگی.. 23فردیت و تمایز خود. 24بهداشت روانی و جسمی.. 24سن.. 25تحصیلات.. 25درآمد و شغل.. 26ایفای نقش... 27فرزندان. 27عوامل فرهنگی.. 28مذهب.. 28رویداد های زندگی.. 30ادبیات و پیشینه خلاقیت.. 30تعریف خلاقیت.. 30عناصر خلاقیت.. 31اهمیت خلاقیت.. 32خلاقیت آموختنی است.. 32ویژگی های شخصیتی افراد خلاق.. 33عوامل موثر بر خلاقیت.. 34موانع خلاقیت.. 36ادبیات تعارض و سبک های حل تعارض... 37تعریف تعارض  زناشویی.. 37علل پیدایش تعارض زناشویی.. 38پیامد تعارضات زناشویی.. 40اهمیت مدیریت تعارض... 40سبک های حل تعارضات.. 42ویژگی های شخصیتی افراد و سبک های حل تعارض... 45پژوهش های مرتبط با رضایت زناشویی.. 46پژوهش های مرتبط  با خلاقیت.. 49پژوهش های مرتبط  با تعارضات زناشویی.. 51جمع بندی.. 55فصل سوم. 57روش پژوهش... 57طرح پژوهش... 58جامعه آماری.. 58نمونه و روش نمونه گیری.. 58ابزارهای پژوهش... 59الف ) پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم ( ROCI-II): 59ب)  پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) تورستون و همکار : 60ج) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH : 61روش اجرای طرح.. 62شیوه مداخله و اجرا 62روش تجزیه و تحلیل داده ها 63فصل چهارم. 64یافته‫های پژوهش... 64آمار توصیفی.. 65آمار استنباطی.. 67فصل پنجم. 81بحث و نتیجه گیری.. 81مقدمه. 82بحث و نتیجه گیری.. 82محدودیت های پژوهش... 89پیشنهادات پژوهشی.. 89پیشنهادات کاربردی.. 89منابع فارسی.. 90منابع خارجی.. 97پیوست ها 107 چکیده      این پژوهش به منظور بررسی رابطه موجود بین میزان خلاقیت و سبک های حل تعارض با سطح رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده در شهر کرمانشاه ، انجام شد. پژوهش حاضر جزء پژوهش های بنیادی ، کاربردی از نوع همبستگی و روش های آمار توصیفی به کار گرفته شده عبارتند از میانگین ، انحراف استاندارد ، فراوانی و درصد فراوانی و آمار استنباطی مورد استفاده در آن ضریب همبستگی پیرسون وآنالیز واریانس یکطرفه ، آزمون T مستقل و آزمون تعقیبی LSD بوده است . نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 150 نفر (متشکل از 83 زن و 67 مرد) بود که از بین 370 زن و مرد مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده در سطح شهر کرمانشاه طی اسفند ماه سال 1391 لغایت خردادماه سال 1392 به روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب شد. شیوه کار به این صورت بود که ابتدا با اجرای پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)  روی 150 زن و مرد متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده ، سبک حل تعارض هر یک از این افراد مشخص شد؛ سپس دو پرسشنامه استاندارد شده خلاقیت (تی . جی . تورستون و همکار ) و رضایت زناشویی (انریچ ) بر روی اعضای نمونه اجرا شد. و در نهایت به کمک روش های آماری مذکور به تجزیه و تحلیل داده های حاصله پرداخته شد . نهایتا" تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که : بین میزان خلاقیت و رضایت زناشویی در زنان و مردان تفاوت معنا داری وجود ندارد، بین میزان خلاقیت و رضایت زناشویی در زنان و مردان رابطه مثبت وجود دارد ، میزان رضایت زناشویی در مردان و زنان دارای سبک های حل تعارض مختلف ، متفاوت است و نهایتا" میزان خلاقیت در مردان و زنان دارای سبک های حل تعارض مختلف ، متفاوت است .      کلید واژه ها : خلاقیت ، تعارض زناشویی، سبک های حل تعارضات، رضایت زناشویی .تعداد صفحه :123قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید