دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

دانشگاه لرستان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایان نامه:

بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

استاد راهنما:

دکتر صفیه مرادخانی

استاد مشاور:

دکتر طاهره صادقی تحصیلی

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                   صفحهچکیده ی فارسی.................................................................................................................................11ـ فصل اول: کلیات............................................................................................................................22ـ فصل دوم: مقدمه و آشنایی با زندگی و آثار خواجو.........................................................................43ـ فصل سوم: شرح و تحلیل موسیقی غزلیات.......................................................................................71ـ3ـ ای ماه قبچاقی شب است از سر بنه بغطاق را..................................................................................82ـ3ـ ساقیا وقت صبوح آمد بیار آن جام را...........................................................................................103ـ3ـ مگذر ای یار و در این واقعه مگذار مرا........................................................................................124ـ3ـ اگر در جلوه می آری سمند باد جولان را....................................................................................145ـ3ـ مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب............................................................................................166ـ3ـ طلع الصبح من وراء حجاب........................................................................................................187ـ3ـ رفت دوشم نفسی دیده ی گریان در خواب................................................................................208ـ3ـ یاد باد آن روز کز لب بوی جان می آمدت.................................................................................229ـ3ـ بیمار چشم مست تورنجور خوش تر است...................................................................................2410ـ3ـ کار ما بی قد زیبات نمی آید راست..........................................................................................2611ـ3ـ دلا جان در ره جانان حجاب است............................................................................................2812ـ3ـ یاران همه مخمور و قدح پر می ناب است................................................................................3013ـ3ـ این باد کدام است که از کوی شما خاست...............................................................................3214ـ3ـ باغ و صحرا با سهی سروان نسرین بر خوش است......................................................................3415ـ3ـ در شب زلف تو مهتابی خوش است.........................................................................................3616ـ3ـ کفر سر زلف تو ایمان ماست...................................................................................................3817ـ3ـ عقل مرغی ز آشیانه ی ماست.................................................................................................. 4018ـ3ـ چو از بزگ گلش سنبل دمیده است......................................................................................... 4219ـ3ـ ای لبت باده فروش و دل من باده پرست....................................................................................4420ـ3ـ بیش از این بی همدمی در خانه نتوانم نشست.............................................................................4621ـ3ـ ز عشق غمزه و ابروی آن صنم پبوست......................................................................................4822ـ3ـ کدام دل که گرفتار و پای بند تو نیست.....................................................................................5023ـ3ـ گر چه کاری چو عشق بازی نیست...........................................................................................5224ـ3ـ کاروان خیمه به صحرا زد و محمل بگذشت..............................................................................5425ـ3ـ ای قمر تابی از بناگوشت..........................................................................................................5626ـ3ـ سپیده دم که جهان بوی نوبهار گرفت.......................................................................................5827ـ3ـ به جز از کمر ندیدم سر مویی از میانت.....................................................................................6028ـ3ـ پیه سوز چشم من سرشمع ایوان تو باد.......................................................................................6229ـ3ـ تا دلم در خم آن زلف سمن سا افتاد.........................................................................................6430ـ3ـ بدان ورق که صبا در کف شکوفه نهاد......................................................................................6631ـ3ـ دل من زحمت جان برنتابد........................................................................................................6832ـ3ـ چون مرا دبده بر آن آتش رخسار افتد.......................................................................................7033ـ3ـ اگر آن ماه مهربان گردد...........................................................................................................7234ـ3ـ نقاش که او صورت ارژنگ نگارد............................................................................................7435ـ3ـ پشت بر یار کمان ابروی ما نتوان کرد........................................................................................7636ـ3ـ طوطی از پسته ی تنگ تو شکر گرد آورد.................................................................................7837ـ3ـ مرغ در راه او پر اندازد.............................................................................................................8038ـ3ـ حدبث آرزومندی جوابی هم نمی ارزد.....................................................................................8239ـ3ـ درد غم عشق را طبیب نباشد.....................................................................................................8440ـ3ـ هر که او را قدمی هست ز زر نندیشد........................................................................................8641ـ3ـ خسرو انجم به گه بام برآمد......................................................................................................8842ـ3ـ حدیث عشق ز ما بادگار خواهد ماند.........................................................................................9043ـ3ـ خورشید را ز مشک زره پوش کرده اند....................................................................................9244ـ3ـ چون خط سبز تو بر آفتاب بنویسند...........................................................................................9445ـ3ـ ماه من مشک سیه در دامن گل می کند....................................................................................9646ـ3ـ سوی دیرم نگذارند که غیرم دانند............................................................................................9847ـ3ـ اهل تحقیق چو در کوی خرابات آیند.....................................................................................10048ـ3ـ ترک من گویی که بازش خاطر نخجیر بود.............................................................................10249ـ3ـ آن زمان کز من دل سوخته آثار نبود.......................................................................................10450ـ آن دم که نه شمع و نه لگن بود..................................................................................................10651ـ3ـ ای که هر دم عنبرت بر نسترن چنبر شود.................................................................................10852ـ3ـ گرمی خسرو و شیرین به شکر کم نشود................................................................................ 11053ـ3ـ چون برقع شبرنگ ز عارض بگشاید.......................................................................................11254ـ3ـ سبزه پیرامن سرچشمه ی نوشش نگرید..................................................................................11455ـ3ـ چو هست قرب حقیقی چه غم ز بعد مزار...............................................................................11656ـ3ـ ای خوشا وصل یار و فصل بهار..............................................................................................11857ـ3ـ حبذا پای گل و صبحدم و فصل بهار......................................................................................12058ـ3ـ آشنای تو ز بیگانه و خویشش چه خبر....................................................................................12259ـ3ـ برگیر دل ز ملک جهان و جهان بگیر.....................................................................................12460ـ3ـ معنی این صورت از صورتگران چین بپرس............................................................................12661ـ3ـ الوداع ای دلبر نامهربان بدرود باش.........................................................................................12862ـ3ـ رخت شمع شبستان می نهندش..............................................................................................13063ـ3ـ گلزار جنت است رخ حور پیکرش....................................................................................... 13264ـ3ـ ای شبت غالیه آسا و مهت غالیه پوش.....................................................................................13465ـ3ـ شمیم باغ بهشت است یا نسیم عراق........................................................................................13666ـ3ـ سری بالعیس اصحابی ولی فی العیس معشوق.........................................................................13867ـ3ـ یک دم ز قال بگذر اگر واقفی ز حال....................................................................................13968ـ3ـ ای ماه تو مهر انور دل............................................................................................................14169ـ3ـ هر گه که ز خرگه به چمن بار دهد گل.................................................................................14370ـ3ـ عارض ترکان نگر در چین جعد مشک فام.............................................................................14571ـ3ـ گر چه من آب رخ از خاک درت یافته ام..............................................................................14772ـ3ـ من ز دست دیده و دل در بلا افتاده ام....................................................................................14973ـ3ـ چشم پر خواب گشودی و ببستی خوابم.................................................................................15174ـ3ـ رند و دردی کش و مستم چه توان کرد چو هستم................................................................. 15375ـ3ـ ای تنم کرده ز غم مویی و در مو زده خم...............................................................................15576ـ3ـ نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم...............................................................................15777ـ3ـ به گدایی به سر کوی شما آمده ایم........................................................................................15978ـ3ـ ما به نظاره ی رویت به جهان آمده ایم....................................................................................16179ـ3ـ اشارت کرده بودی تا بیایم.....................................................................................................16380ـ3ـ داریم دلی پر غم و غمخوار نداریم.........................................................................................16581ـ3ـ ای چشم می پرستت آشوب چشم بندان..................................................................................16782ـ3ـ ای غمزه ی جادویت افسونگر بیماران.....................................................................................16983ـ3ـ یارب ز باغ بگذر اگر واقفی ز حال........................................................................................17184ـ3ـ دلا از جان زبان درکش که جانان...........................................................................................17385ـ3ـ سخن عشق نشاید بر هر کس گفتن.........................................................................................17586ـ3ـ دوش چون از لعل میگون تو می گفتم سخن...........................................................................17787ـ3ـ ای هیچ در میان نه ز موی میان تو...........................................................................................17988ـ3ـ ای چراغ دیده ی جان روی تو...............................................................................................18189ـ3ـ ای بو تو مرا پر آب دیده........................................................................................................18390ـ3ـ بساز چاره ی این دردمند بیچاره.............................................................................................18591ـ3ـ ترک من هر لحظه گیرد با من از سر خرخشه..........................................................................18792ـ3ـ پرده ی ابر سیاه از مه تابان بگشای..........................................................................................18993ـ3ـ از مشک سوده دام بر آتش نهاده ای.......................................................................................19194ـ4ـ در باغ چون بالای تو سروی ندیدم راستی...............................................................................19395ـ3ـ کجا باز آید آن مرغی که با من همنفس بودی........................................................................19596ـ3ـ گر آن مه در نظر بودی چه بودی............................................................................................19797ـ3ـ ای شمع چگل دوش در ایوان که بودی..................................................................................19998ـ3ـ ای مهر ماه روی. تو را زهره مشتری.......................................................................................20199ـ3ـ چگونه سرو روان گویمت که عین روانی...............................................................................203100ـ3ـ برخیز که بنشیند فریاد ز هر سویی........................................................................................2054ـ فصل چهارم: جداول و نتیجه گیری .............................................................................................207منابع و مآخذ ..................................................................................................................................210چکیده ی انگلیسی .........................................................................................................................211چکیده:این پایان نامه پژوهشی در مورد « بررسی و تحلیل موسیقی شعر در غزلیات خواجوی کرمانی» است که برای دستیابی به این هدف موسیقی شعر خواجو وچگونگی استفاده از ظرفیت ها و آفرینش های هنری و امکانات ادبی به کار رفته در غزلیات وی مورد بررسی قرارگرفته است. خواجو دارای934 غزل است که با استفاده از روش سیستماتیک تعداد 100 غزل از دیوان او انتخاب گردیده است.این پایان نامه درچهار فصل تدوین شده است. فصل اول مشتمل برکلیات، فصل دوم درباره ی مقدمه و زندگی نامه ی شاعر است؛ درفصل سوم نیز به بررسی و تحلیل موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی غزل ها پرداخته شده است و سعی گردیده آثار علم بدیع، نقش آن ها و ابعاد زیبا شناسی، شیوه ها و شگردهای خواجو در پدید آوردن موسیقی شعر نمایان گردد. فصل چهارم جداول آماری و نیز به دستاوردها و نتایج پژوهش اختصاص یافته است که با دقت در اشعار خواجو روشن شدکه به طورکلی از نظر آماری، درصد حضور عوامل موسیقی ساز، درغزل خواجو تقریباً زیاد است به طور مثال آرایه ی سجع بسیار به کار رفته و از میان انواع سجع، سجع مطرف بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. از میان انواع جناس، جناس مذیل بسامد بالایی دارد. در قسمت هم صدایی آنچه که پر تکرار است تکرار مصوت بلند«آ» است و همین امر باعث به وجود آمدن موسیقی خاص در غزلیات شده است. تناسبات بیشتر از نوع مراعات النظیر و تضاد است و ایهام به نسبت دیگر آرایه ها کم تر به کار رفته است. این عناصر در شعر خواجو با هنرمندی و ظرافت به کار رفته اند.کلید واژه ها: بررسی و تحلیل ـ موسیقی شعر ـ غزل ـ خواجوی کرمانی.

فصل اول:کلیات تحقیق

بیان مسأله: (تعریف دقیق مسأله، بیان حدود مسأله، تشریح جنبه های مختلف و ابعاد موضوع و ابهامات موردنظر تحقیق).هرشاعرسبک مختص به خود را داراست ویکی ازعوامل تمایزسبکی، موسیقی شعرو کاربرد عناصرموسیقی ساز است.خواجوی کرمانی که به نخلبندشعرای فارسی زبان شهرت دارد ازجمله شاعرانی است که با به کارگیری ردیف ها وقوافی دشوار واوزان متفاوت که دردیوان دیگرشاعران به ندرت مشهود است، توانسته است که موسیقی ویژه ای درغزلیاتش خلق نماید، همچنین به کارگیری ترکیبات ومضامین وآواهای منحصر به فرد که نمونه هایی از آن را شاعرانی همچون مولوی  وحافظ اقتباس کرده اند سبب شده که ازحیث موسیقی تفاوت آشکاری درغزلیات او مشاهده شود. لذا برآنیم که با استفاده از روش سیستماتیک تعداد 100 غزل از مجموعه غزلیات اورا انتخاب نماییم واز حیث انواع موسیقی وعناصرموسیقی ساز همچون وزن، ردیف، قافیه، آرایه های لفظی ومعنوی همانند تکرار، تضاد ومراعات النظیر تحلیل نماییم.تعریف مفاهیم تحقیق«موسیقی شعر، شامل 1- موسیقی بیرونی شعر: منظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی وزن شعر است که بر همه ی شعر هایی که در یک وزن سروده شده اند، قابل تطبیق است. 2- موسیقی کناری شعر: عواملی که در نظام موسیقایی شعر دارای تاثیر است ولی ظهور آن در سراسر بیت و مصراع قابل مشاهده نیست. مانند قافیه و ردیف. 3- موسیقی درونی شعر : هر کدام از جلوه های تنوع و تکرار در نظام آواها، که از مقوله ی موسیقی بیرونی(وزن) و کناری (قافیه) نباشد در حوزه ی مفهومی این نوع موسیقی قرار دارد. 4- موسیقی معنوی شعر: همانگونه که تقارن ها و تضادها و تشابهات ، در حوزه ی آواهای زبان ، موسیقی اصوات را پدید می آورد همین تقارن ها و تشابهات و تضادها ، در حوزه ی امور معنایی و ذهنی، موسیقی معنوی را سامان می بخشد». (صفحات393-391 موسیقی شعر، محمد رضا شفیعی کدکنی).سؤال های تحقیقسؤال اصلی: عوامل موسیقی ساز شعر در غزلیات خواجوی کرمانی کدام اند؟سؤال فرعی:فرضیه های تحقیقفرضیه های اصلی: به نظر می رسد که خواجو با به کارگیری اوزان متنوع و ردیف و قافیه های اسمی و فعلی ،  ایهام ، مراعات نظیر و تکرار و تضاد موسیقی دل نواز و زیبایی در غزلیات خود ایجاد کرده است. دراشعار او صنایع لفظی نظیر سجع وجناس بیشمار است.فرضیه های فرعی:سوابق مربوط یا پیشینه تحقیقدرباره ی زندگی و احوال و آثار خواجو مقالات و پایان نامه هایی تدوین شده است که البته هیچ کدام از آنها به طور ویژه به بررسی موسیقی شعر در غزلیات وی نپرداخته اند.به عنوان مثال پایان نامه هایی با عناوین زیر مشاهده شد.1ـ تحلیل سبکی 50 غزل خواجوی کرمانی- لیلا کمال خانی، دانشگاه علامه طباطبایی.2ـ تشبیه در غزلیات خواجوی کرمانی- شایسته اق اتابای ، دانشگاه پیام نور تبریز.3ـ شرح لغات و ترکیبات و اصطلاحات دیوان خواجوی کرمانی- محمد مهدی بیرامی ، دانشگاه فردوسی مشهد.4ـ فرهنگ آداب و رسوم و اشارات در دیوان خواجوی کرمانی – احمد رضا گلابی ، دانشگاه کاشان.ضرورت ها و اهداف تحقیقـکمک به شناخت ویژگی های موسیقی غزلیات خواجوی کرمانیـکمک به شناخت زیبایی های ادبی وظرفیت های آفرینش هنری شاعر.شیوه ی کارنوع روش تحقیق : روش گرد آوری اطللاعات این پژوهش ، کتاب خانه ای و شیوه ی تحقیق تجزیه و تحلیل ادبی محتوا است. ابتدا با مراجعه به دیوان شاعر و سپس با استفاده از کتب انتشار  یافته در زمینه های موسیقی شعر و اوزان عروضی و کتب بدیع ، معانی و بیان 100 غزل خواجو تحلیل و بررسی خواهد شد.ابزار گرد آوری اطلاعات ، فیش برداری از منابع و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.الف) بخش بدیعی وعروضی1ـ وزن: ذکر نام وزن و بحرسروده شده2ـ قافیه و ردیف: ذکر واژه های قافیه وردیف درهرغزل3ـ بدیع لفظی1ـ3ـ سجع: استخراج انواع سجع متوازی ومطرف ونیز اسجاع متوازنی که شامل یک یا چند واج مشترک بوده اند.2ـ3ـ جناس: انواع مختلف جناس با ذکر نوع آن استخراج شده است.3ـ3ـ تکرار1ـ3ـ3ـ تکرار واژه:اگر دربیتی کلماتی تکراری بوده اند، ذکر شده است.2ـ3ـ3ـ هم حروفی:تکرار یک واج با بسامد بالا وقابل احساس هربیت ذکر شده است.3ـ3ـ3ـ هم صدایی:تکرار یک مصوت با بسامد بالا ویا قابل احساس درهر بیت ذکر شده است.4ـ بدیع معنوی1ـ 4ـ تناسب:در این بخش به ذکرکلماتی که به گونه ای با هم تناسب دارند پرداخته شده است.2ـ4ـ تضاد: کلمات مخالف دریک بیت، مدنظر این بخش است.3ـ4ـ ایهام: در این قسمت کلماتی که ایهام دارند ونیز انواع مختلف آن مورد نظر قرارگرفته است.ب) بخش تحلیلی(ذکر مهم ترین نکات وظرافت های موسیقایی غزل ها)در این بخش مهم ترین نکاتی که گوش نوازی می کنند وبا استماع شعرقابل احساس اند ذکر شده است. ونیز در کنار هم قرارگرفتن دو واج یکسان و یا قریب المخرج میان دوکلمه،که هنگام قرائت، بیت را با اندکی دشواری روبرو می سازد، با عنوان شبه تنافرکلمه، ذکر شده است. تعداد صفحه : 224قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید