دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی

گرایش : باستان شناسی

عنوان :  بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C      

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه باستان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته باستان شناسی

 عنوان :

بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C (ارسنجان)

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا جعفری زند

 استاد مشاور:

سرکارخانم دکتر نگین میری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان               صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات1-2- اهداف برجسته تحقیق. 51-3- پیشینه پژوهش... 51-4- پرسش ها 51-5- فرضیه ها 51-6- روش انجام تحقیق. 61-7- موقعیت جغرافیایی ارسنجان. 61-7-1- چینه شناسی.. 71-7-2- پوشش گیاهی.. 81-7-3-  جغرافیای تاریخی ارسنجان. 81-7-4-جمعیت ونیروی انسانی.. 101-7-5- وضعیت اقتصادی.. 101-7-6- بررسی منابع آب.. 10فصل دوم: شناسایی برخی از محوطه های پیش از تاریخ ارسنجان2-1- رحیم آباد. 132-2- اشگفت امیرقلی.. 132-3- پناهگاه قلاتخوار. 142-4- اشکفت تلمبه مالکی.. 142-5- پناهگاه صخره ای کمال آباد 152-6- غارصفرآباد 152-7- غارکشمشی.. 162-8- پناهگاه پیرقوچ. 16فصل سوم: بررسی باستان شناسی تپه جعفرآباد3-1- اهداف بررسی.. 183-2- روش بررسی.. 183-3- نمونه برداری.. 193-4- تپه جعفرآبادa. 193-5- تپه b جعفر‌‌آباد 193-6- تپه c. 203-7- داده ها203-9- نمونه های سنگی.. 213-10- سفال تپه های جعفرآباد 213-11- مشخصات فنی سفالها 223-11-1-  نوع ساخت.. 223-11-2-  کیفیت ساخت.. 223-11-3- رنگ سفال. 223-11-4- فرم. 233-11-5-  تزئین.. 233-11-6- ریخت شناسی سفال. 243-11-7- دست ساخته های سنگی تپه ها 24فصل چهارم: گاهنگاری و سفال4-1- فارس عتیق. 264-1-1- فارس عتیق1. 264-1-2- فارس عتیق2. 264-2- فارس قدیم. 274-3- فارس میانه. 274-4- فارس جدید. 274-4-1- آغاز بانش: (لپویی) 27فصل پنجم: دست ساخته های سنگی5-1- اهمیت سنگ دردوران پارینه سنگی.. 345-1-1-  نوسنگی.. 345-1-2- معرفی دست افزارهای سنگی مورد بررسی.. 355-1-3- دست ساخته های مورد بررسی ما از نوع : 37فصل ششم: برآیند سخنپیـوست ها 44منابع و مآخذ. 88چکیده:یافته­های (دانسته های اطلاعات) ما از دوره نوسنگی دشت ارسنجان بسیار اندک است. بررسی هایی که تاکنون در این منطقه با حوزه توسط آقایان ایکیدا واندنبرگ و سامنر انجام شده ببنظرمی رسدروشمند نبوده و اهداف خاصی را به دنبال نداشته است، تنها در دوره پارینه سنگی ،انسان شناسی  موردتوجه قرارگرفته که توسط پژوهشکده باستان شناسی ایران و دانشگاه تسوکوبای ژاپن پژوهش­هایی در حال انجام است. با توجه به عدم بررسی روشمند محوطه­ای در این منطقه اساس این پژوهش بر این مهم قرار گرفت. تپه­ی جعفرآباد که در انتهای جنوب شرقی سلسله کوه های زاگرس واقع شده است. مورد بررسی مقدماتی واقع گردید و ثبت آثار توسط میراث فارس در سال 1385 انجام شده که بیانگر اهمیت این محوطه از دوره نوسنگی تا صدر اسلام است. مطالعه آثار گردآوری شده نشان می دهد که این حوزه در دوره پیش از تاریخ دارای جایگاه فرهنگی خاصی درسرزمین فارس داشته  است و ارتباط بسیار نزدیکی با محوطه های همزمان در دشت مرودشت  برقرار کرده است و نقش گذرگاه ارتباطی  در حوزه های فرهنگی فلات مرکزی و جنوب غربی ایران مخصوصاً دشت شوشان ایفا نموده است. بنابراین برای هرچه بهتر شناخت اهمیت تپه هایی جعفرآباد منوط به انجام گمانه زنی، لایه نگاری و کاوش های باستان شناسی  آینده است که و مطالعه روابط فرهنگی و تأثیر و تأثر این منطقه با دیگر نقاط با انجام بررسی های هدفمند و منظم میسر خواهد شد. واژگان کلیدی: بررسی باستان شناختی/ دوران پیش از تاریخ یا نوسنگی دشت دشت ارسنجان، تپه جعفرآبادمقدمه:شهرستان ارسنجان بین عرض جغرافیایی 40  29 تا 55   29 درجه شمالی و طول جغرافیایی 10   53 تا 35  53 درجه شرقی واقع گردیده این شهرستان درشرق استان فارس قرارداردو از شرق به شهرستان بوانات از شمال و غرب به شهرستان مرودشت و از جنوب به شهرستانهای نیریز و شیراز محدود می شود. شهرستان ارسنجان قبلاً یکی از بخش های شهرستان مرودشت بوده و در سال 1377 به شهرستان تبدیل شد. این شهرستان دارای یک بخش و 3 دهستان است و شامل 120 آبادی (78 آبادی مسکونی دائمی، 2 آبادی مسکونی موسمی، 25 آبادی خالی از سکنه دائمی، 15 آبادی خالی از سکنه موسمی) و یک شهر (شهر ارسنجان) است.پژوهش هایی که دراین دشت توسط لوئی واندنبرگ(1342 م)، سامنر(1330). و یکیدا(1357) انجام شده نشان دهنده ارتباط فرهنگی بسیار گسترده بین محوطه های هم دوره در این منطقه است. روستای جعفرآباد حوزه مورد بررسی نگارنده نیز یکی از آبادی های  ارسنجان است.که دارای تپه های متعددی که بررسی آنها اساس پژوهش پیش رواست؛تپه های جعفرآباد به دلیل تنوع سفال های نوسنگی در سطح محوطه و همچنین تشابه گونه، فرم و طرح های سفالها با نمونه های هم زمان خود در تل باکون.شغا،تیموران و......وگونه های مختلف دست ساخته های سنگی برای درک بهترارتباط فرهنگی جهت بررسی انتخاب گردید.این پژوهش در شش فصل به شرح زیر نگاشته شده است: فصل اول کلیات و موقیت جغرافیایی و اقلیمی دشت ارسنجانفصل دوم به شناسایی محوطه های پیش از تاریخ دشت ارسنجان می پردازد.فصل سوم به بررسی باستان شناختی تپه جعفر a,b,c اختصاص دارد .فصل چهارم معرفی سفالفصل پنجم معرفی دست ساخته های سنگی فصل ششم به برآیند سخن اختصاص دارد.1-1- بیان مسئلهباتوجه به همجواری دشت ارسنجان با دشت  های مرودشت وپاسارگاد و وجود اثار پیش از تاریخی در این مناطق دشت ارسنجان نیز ازاین لحاظ بسیارغنی بنظرمی رسدچنانکه اشگفت ها و غار هاو تپه وتپه های پیش از تاریخی  در نزدیکی تل جعفراباد وجود دارد، مطالعه تل های مذکور میتواند روشنگر ویزگی های فرهنگی منطقه در دوران  های مورد نظر باشد.اهمیت وضرورت انجام تحقیق وجنبه های نوآوری آن، مهمترین مساله ایی  است که دراین پژوهش به آن پرداخته می شود مطالعه داده های پیش از تاریخی تل جعفرآباد a.b.cد شامل سفال وابزارسنگی به منظور ارائه الگویی از داده های سفالی و ابزار سنگی منطقه بنیانی برای مطالعات جامع تر بعدی است با توجه به اینکه در منطقه تل جعفراباد بجز ثبت اثر هنوز بررسی جامع باستانشناسی انجام نشده، ضرورت دارد که  اثار احتمالی دوران های مختلف ان نیز در مطالعات اینده مد نظر قرارگیردبررسی این تپه ها با اهداف زیر انجام خواهدشد1-شناخت و طبقه بندی سفال تپه ها براساس شکل،رنگ،تزیینات وتکنیک ساخت2-توصیف وطبقه بندی ابزارسنگی تپه ها3-طراحی سفالهای شاخص دوره های مختلف تپه ها4-مقایسه سفال های این تپه ها با مناطق همجوار و همدوره جهت گاهنگاری آنها که می تواند در شناخت و ارتباط فرهنگی انها نیز موثرباشد.5 -شناخت و شناساندن اهمیت این تپه ها به ساکنین ضروری می نماید زیرا فعالیتهای کشاورزی تادامنه تپه گسترش یافته و چوپانان و موتورسواران از این تپه ها که شاخصه های مهمی از دوران نوسنگی است جهت راه میانبر استفاده قرار می کنند و همچنین سطح تپه ها، محل تخلیه  زباله های خانگی روستایی است و بدین ترتیب دیر زمانی نخواهد گذشت که تپه های مذکور به طور کلی منهدم خواهند شد.تعداد صفحه :104قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید