دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه علوم انتظامی امین

مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی

عنوان :

تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

   وقوع جنبش‌های اخیر کشورهای خاورمیانه و جهان عرب، که از اعتراضات مردمی در تونس آغاز و دامنه آن کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و غیره کشیده شده، برخی از نقد و تحلیل‌ها را پیرامون ماهیت این تحولات، علل، انگیزه و زمینه‌های رخدادهای گذشته و حال درکشورهای یادشده مطرح می‌کند، در این خصوص تحلیل‌ها و تعابیر متفاوتی در مورد این خیزش‌ها به کار می‌رود که حاکی از برداشت‌ها و تفاسیر گوناگون گاه متعارض است. گذشته از مباحثی مثل خیزش اسلامی یا بهار عربی، تعابیر دیگری نیز به کار می‌رود که عبارتند از: جنبش‌های دموکراسی­خواهی، بنیادگرایی رادیکال، دگرگونی سازنده خاورمیانه، رادیکالیسم سیاسی و…

       بسیاری از اندیشمندان سعی کرده‌اند از جنبه‌های ویژه در پرتو دیدگاه‌های گوناگون به بررسی علت، چرایی و دلایل خیزش در کشورهای عربی بپردازند، دسته‌ای نقش گروه‌های سیاسی در انقلاب دست گذاشته‌اند و شمار دیگری به نقش عوامل بیرونی وکسانی نقش شبکه‌های اجتماعی و کسانی دیگر به عوامل اجتماعی و اقتصادی پرداخته‌اند، در مورد اتفاقات اخیر شکل گرفته در کشورهای شمال آفریقا، اگر چه تحلیل‌های متنوع و مختلفی ارائه شده است، اما به اعتقاد اکثریت اندیشمندان این تحولات دارای بن­مایه‌های قوی اسلامی می‌باشد، از همین رو است که عنوان بیداری اسلامی برای توصیف آن برگزیده شده است.

واژگان کلیدی: بیداری اسلامی، جنبش‌های اسلامی، تغییر سیاسی، کشورهای شمال آفریقا، تونس، مصر، لیبی

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول :مفاهیم و کلیات تحقیق

1 ـ 1 : مقدمه ……………………………………………………………………. ………………………………………………..13  

1 ـ 2 : بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………..  15

1-4: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-4-1: هدف اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..15

1-4-2: اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ….. 16

1-5:سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 16

1-5-1:سئوال اصلی.تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 16

1-5-2:سئوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………… 16

1-6: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….16  

1-6-1: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 16

1-6-2: جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….17

1-6-3: روش نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………………..17

1-6-4: ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………. 18

1-6-5:روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………… 18

1-7:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 18

1-7-1: کتاب ………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1 ـ 7 ـ 2: پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………..20

1 ـ 7 ـ 3: مقالات……………………………………………………………………………………………………………………22

1-8:محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 24

1-9:تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-10: سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-2:بررسی پیشینه‌ی نظریات کلان روابط بین­الملل  ……………………………………………………………… 33

2-3: چارچوب تحلیلی نظریه سازه­انگاری …………………………………………………………………………….. 35

2 ـ 4: سازه انگاری و تحولات جهان عرب…………………………………………………………………………………41

فصل سوم : تاریخچه بیداری اسلامی

3-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-2:پیشینه بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………………….. 45

3-3: تاریخچه شکل­گیری جنبش‌های اسلامی ………………………………………………………………………. 47

3 ـ 4: اهداف مشترک جنبش‌های اسلامی………………………………………………………………………………..49

3-5: گرایش و دوره‌های تاریخی جنبش‌های اسلامی ………………………………………………………………. 51

3-5-1:گرایش تمدن­گرا-غرب­گرا………………………………………………………………………………………….. 52

3-5-2: گرایش تمدن­گرا-اسلام­گرا……………………………………………………………………………………….. 53

3-5-3:گرایش اسلام­گرایی سنتی ………………………………………………………………………………………… 54

3 ـ 5 ـ 4:  گرایش اسلام­گرایی اصول­گرا…………………………………………………………………………………55

3-6:  درآمدی بر اسلام سیاسی      ………………………………………………………………………………………..57

3-6-1:مبانی بیداری اسلام سیاسی…………………………………………………………………………………………58

3-6-2: عوامل ظهور اسلام سیاسی…………………………………………………………………………………………59

3-6-3: تفاوت اسلام سیاسی با جریان بنیادگرایی ………………………………………………………………….59

فصل چهارم بیداری اسلامی : تونس

4-1:مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2:درآمدی بر تاریخ سیاسی تونس……………………………………………………………………………………… 62

4-3:تونس پیش از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………63

4-4: ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی تونس در دوران حکومت بن­علی ……………………………………..64

4-4-1:دیکتاتوری حزبی…………………………………………………………………………………………………………64

4-4-2: اقتدارگرایی و شخصی بودن قدرت……………………………………………………………………………..65

4-4-3:فساد گسترده…………………………………………………………………………………………………………….65

4 ـ 4 ـ 4: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی………………………………………………………………………. 65

4-4-5:سکولاریسم و سیاست ضدیت با دین……………………………………………….. …. ……………………66

4-5:بیداری اسلامی در تونس………………………………………………………………………………………………….69

4-5-1:بررسی دیدگاه‌های گروه‌های اسلامی و نقش آن‌ها در نهضت اسلامی تونس………………………70

فصل پنجم: بیداری اسلامی: مصر

5-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2:وضعیت و موقعیت  مصر…………………………………………………………………………………………………..75

5 ـ 3 : تاریخ سیاسی مصر………………………………………………………………………………………………………76

5-4:راهی برای آغاز تحولات بنیادین در مصر …………………………………………………………………………78

5-5: عزتی که لگدکوب شد……………………………………………………………………………………………………78

5-6:موج اسلام­گرایی……………………………………………………………………………………………………………..81

5-7:مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت مبارک ………………………………………………………………………………82

5-7-1:فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان……………………………………………………………………..82

5-7-2: شخصی بودن قدرت…………………………………………………………………………………………………..82

5-7-3: دموکراسی ظاهری و سرکوب سیاسی…………………………………………………………………………82

5-7-4:اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم: …………………………………………………………………83

5 ـ 7 ـ 5: سیاست مبارزه با گروه‌های اسلام­گرایان………………………………………………………………… 83

 

5 ـ 7 ـ 6: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی……………………………………………………………………….85

5-7-7:فساد گسترده در طبقه حاکم ……………………………………………………………………………………..85

5-8:چگونگی آغاز حرکت‌های انقلابی در مصر…………………………………………………………………………87

5-9:بررسی دیدگاه‌های اخوان­المسلمین و نقش آن‌ها در تحولات مصر……………………………………….90

5 ـ 10: عوامل سقوط مرسی و آینده اسلام­گرایان در مصر………………………………………………………….94

فصل ششم بیداری اسلامی: لیبی

6-1:مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….98

6-2: وضعیت و موقعیت لیبی …………………………………………………………………………………………………98

6 ـ 3: تاریخ سیاسی لیبی……………………………………………………………………………………………………….99

6-4:ساختار سیاسی-اجتماعی لیبی……………………………………………………………………………………….100

6-5:ویژگی‌های حکومت قذافی ……………………………………………………………………………………………..102

6-5-1:اتکا به شبکه‌های قبیلگی و خویشاوندی فقدان نهادهای مدرن………………………………………102

6-5-2:اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی……………………………………………………………………………………103

6 ـ 5 ـ 3: مبارزه با گروه‌های اسلام­گرا……………………………………………………………………………………103

6-5-4: فساد گسترده…………………………………………………………………………………………………………..103

6 ـ 6: بیداری اسلامی در لیبی………………………………………………………………………………………………..105

6-7: چگونگی آغاز حرکت‌های مردمی در لیبی ………………………………………………………………………106

6-8: عوامل شکل­گیری این حرکت‌ها……………………………………………………………………………………..107

6 ـ9: شاخصه‌های مهم انقلاب لیبی………………………………………………………………………………………..107

6  ـ 9 ـ 1: جنگ داخلی ………………………………………………………………………………………………………..108

6 ـ 9 ـ 2:  حمایت ناتو از انقلابیون ………………………………………………………………………………………..109

 

6 ـ 9 ـ 3:  حمایت قطر و عربستان سعودی……………………………………………………………………………..109

 

6 ـ 9 ـ 4:  اسلام سنتی ، مشروعیت بخش مبارزه مردم …………………………………………………………..110

 

6 ـ 9 ـ 5:  کشته شدن قذافی و پسرش…………………………………………………………………………………..110

6-10:مواضع و نقش گرو­ه­ها به ویژه اخوان­المسلمین در تحولات لیبی…………………………………………111

فصل هفتم: جمع ­بندی، نتایج و پیشنهادها                                                               

7-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….115

7 ـ 2: جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………………………115

7 ـ 3: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………126

 7 ـ4: پیشنهادها………………………………………….. …………………………………………………………………….130

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..133

 

 

1 ـ 1 : مقدمه:

حرکت بیداری اسلامی یا خیزش اسلامی، پدیده‌ای عظیم و فراگیر و جریان اصلاحی است که به دنبال ضعف استراتژیک کشورهای اسلامی در قرن نوزده پس از حمله ناپلئون و ماهیت استبدادی حاکمیت در بستر تاریخی کشورهای اسلامی اتفاق افتاده و حدود دو قرن از پیدایش آن می‌گذرد و در طی این دو قرن فراز و نشیب‌های فراوانی فراروی این حرکت بوده و با ضعف و قوت‌های همراه شده است، در برخی از مقاطع زمانی پیروزی‌های عظیمی نصیب آن گشته و گاه نیز در برخی مناطق ناکام مانده و یا با شکست روبه رو بوده است.

در این پویه، جریان‌های فکری، فقهی،کلامی و سیاسی متعددی شکل گرفته و نوعی ارتباط مفهومی با مقوله‌هایی مانند: اصلاح دینی، احیاگری دینی، اسلام­گرایی سیاسی و… برقرار نموده و هدف آن بازگشت به هویت فراموش شده دینی مسلمانان و تلاش برای احیای آموزه‌های دینی اصیل اسلامی، همچون حفظ استقلال جوامع اسلامی، مبارزه با وابستگی و استبداد و تقویت فرهنگ دینی و بومی در این جوامع می‌باشد.

بیداری اسلامی از آغاز تا عصر انقلاب اسلامی ایران، مراحل گوناگونی را پیموده، و در این میان مصلحان و متفکران جهان اسلام در پی چاره­جویی برآمده تا بار دیگر عزّت و عظمت را به اسلام و مسلمین برگردانند. مصلحانی که آشنایی با تعالیم اسلام داشته و گذشته­ی پرافتخار مسلمانان را باور داشتند، تنها راه نجات را در «احیای هویت اسلامی» و یا «بازگشت به اسلام» دیده و جریان بیدارگرانه­ای را به راه انداختند. این حرکت که مشخصا با اندیشه‌های کسانی چون سید جمال­الدین اسد­آبادی شروع شده بود، همواره در میان حلقه‌های محدود و معین تبارز یافت و هیچگاه نتوانست به مثابه یک گفتمان مسلط عمل کند، حتی در زمانی که این جریان توسط کسانی چون حسن البناء و سید قطب در مصر ابعاد گسترده‌تری یافت، باز هم نتوانست وارد زندگی همه توده‌های مسلمانان شود و طرحی نو دراندازد. حضرت امام خمینی(ره) برای نخستین بار توانست،گفتمان بیداری اسلامی را تبدیل به عمل سیاسی کرده، و در مدتی بسیار کم، دستاوردهای کلانی برای جامعه اسلامی و جامعه بشری به بار آورد، و مهم‌ترین دستاورد آن این بود که گفتمان بیداری اسلامی تبدیل به گفتمان مسلط شد و اکنون با وقایعی که با عنوان بیداری اسلامی در منطقه رخ داده است، آنچه که در میان تمامی اندیشمندان و محققان به­ویژه در جوامع اسلامی پذیرفته شده است، تلقی این جنبش‌ها و انقلاب‌ها به مثابه نوعی بیداری اسلامی و بازگشت به اندیشه‌های ناب و پاک اسلامی می‌باشد. هر چند عده‌ای در برخورد با پیشرفت‌های تمدن غرب، دنباله­روی از غرب، کنار گذاشتن سنت‌های خود را تجویز می‌نمایند، و گروهی نیز اندیشه میهن­پرستی و ناسیونالیسم موجود در اروپای مسیحی نوین قرون شانزدهم به بعد را زمینه­ساز تحولات اساسی و پیشرفت شگفت­انگیز همه جانبه غرب قلمداد نموده و معتقد بودند، در حالی که جهان اسلام هم­چنان اندیشه امت­خواهی و حکومت دینی را سرلوحه خود قرار داده و درگیر عقب ماندگی سیاسی و فکری بود، غرب از جهان وطنی دینی دور شد و به سوی پیشرفت گام نهاد. بدین دلیل، این گروه جنبش وطن­خواهی و ناسیونالیسم و وفاداران به میهن و تلاش برای توسعه سرزمین و فرهنگ ملی را راه برون­رفت از عقب­ماندگی جوامع اسلامی می­دانستند. انقلاب مشروطیت ایران، آغاز حرکت­های ناسیونالیستی قومی در میان اعراب و ترک­ها پیامد این جریان فکری بود. (احمدی، 1390: 310) لیکن عده‌ای دیگر که در اکثریت می‌باشند نه تنها اسلام را دلیل ضعف جوامع اسلامی ندانسته، بلکه دوری از اسلام و فاصله گرفتن از اندیشه‌های اصیل اسلامی را عامل عقب­ماندگی قلمداد، و بازگشت به اسلام راستین را همچون راه­حلی برای خروج از بحران تجویز می‌نمایند.

صرف‌نظر از پرداختن به چرایی وقوع این تحولات در این پژوهش ضمن تمرکز به کشورهای شمال آفریقا و بررسی کشورهای تونس، مصر، لیبی به دنبال پاسخ­گویی به این سوال خواهیم بود که، آیا خیزش و جنبش‌های مردمی کشورهای یاد شده ریشه دینی و اسلامی­خواهی داشته و به مثابه نوعی بیداری اسلامی و بازگشت به اندیشه‌های ناب و پاک اسلامی بوده؟ یا عوامل بیرونی و دیگری مانند: اقتصادی، اجتماعی و غیره در آن نقش پررنگ داشته‌اند؟ در راستای پرداختن به سوال فوق این فرضیه را راهنمای خود قرار می‌دهیم که خیزش‌ها و حرکت‌های مردمی در این کشورها دارای آبشخورها و ریشه‌های عمیق دینی بوده و از بیداری اسلامی و جنبش‌های اسلامی نشأت گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14000 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید